Khóa học 2010 -2012 (TT10C/1) (Ban hành theo quyết định số /QĐ-bgh ngày …tháng…năm của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen)tải về 306.71 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích306.71 Kb.
1   2

  1. Phân phối theo học kỳHọc kỳ

Total

ĐVHT

PM

HOA SEN

Ghi chú


Total

LT

BT

TH


1

273

19

130

273

143

0

130

2

250

16

182

250

145

0

105

3

247

19

208

247

143

0

104

4

273

18

234

273

169

0

104

5

247

16

208

247

156

0

91

6 (Thực tập tốt nghiệp)

13 tuần

12
Total

1290

100

962

1290

756

0

534  1. Học Kỳ 1

STT

MSMH

Tên môn học của Hoa Sen

Total

ĐVHT

PM

HOA SEN

Liên kết(*)

Ghi chú

Total

LT

BT

TH

1

TINV106KV01

Tin học văn phòng 1

52

3

52

52

26

0

262

HOA102KV01

Mỹ thuật cơ bản

65

5

0

65

26

0

393

HOA225KV01

Nghệ thuật quảng cáo

39

3

0

39

26

0

134

ANH209KV01

Anh văn tin học

39

3

0

39

26

0

135

HOA203KV01

Thiết kế đồ họa trên máy tính

78

5

78

78

39

0

39Total

273

19

130

273

143

0

130  1. Học Kỳ 2

STT

MSMH

Tên môn học của Hoa Sen

Total

ĐVHT

PM

HOA SEN

Liên kết(*)

Ghi chú

Total

LT

BT

TH

1

HOA202KV02

Thiết bị và công cụ xử lý ảnh (Photoshop + scanner)

78

5

78

78

39

0

392

HOA205KV02

Chế bản điện tử

65

4

65

65

39

0

263

HOA204KV02

Mỹ thuật ứng dụng

65

4

39

65

39

0

264

DC117DV01

Kỹ năng giao tiếp

42

3

0

42

28

0

14Total

250

16

182

250

145

0

105
 

  1. Học Kỳ 3

STT

MSMH

Tên môn học của Hoa Sen

Total

ĐVHT

PM

HOA SEN

Liên kết(*)

Ghi chú

Total

LT

BT

TH

1

HOA103KV01

Typography và kỹ thuật tách màu xuất film

39

3

0

39

26

0

132

HOA224KV02

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật (AutoCad)

65

4

65

65

39

0

263

HOA207KV02

Kỹ thuật thiết kế Web (Dreamweaver)

65

4

65

65

39

0

264

HOA301KV01

Thiết kế hình ảnh 3 chiều (3DS Max)

78

5

78

78

39

0

395

HOA206KV01

Đồ án môn học (6 tuần)

0

3

0

0

0

0

0Total

247

19

208

247

143

0

104

 

 

  1. Học Kỳ 4

STT

MSMH

Tên môn học của Hoa Sen

Total

ĐVHT

PM

HOA SEN

Liên kết(*)

Ghi chú

Total

LT

BT

TH

1

HOA210KV02

Kỹ thuật viết kịch bản

39

3

0

39

39

0

02

HOA304KV02

Công cụ lập trình Multimedia

(Director, Lingo)65

4

65

65

39

0

263

HOA302KV01

Thiết kế hình ảnh 3 chiều nâng cao 3DS Max

78

5

78

78

39

0

394

HOA209KV01

Tổng hợp âm thanh và hình ảnh (+TT sound card, wave, midi)

39

3

39

39

26

0

135

HOA208KV02

Thiết kế hình động (Flash)

52

3

52

52

26

0

26Total

273

18

234

273

169

0

104
   1. Học Kỳ 5

STT

MSMH

Tên môn học của Hoa Sen

Total

ĐVHT

PM

HOA SEN

Liên kết(*)

Ghi chú

Total

LT

BT

TH

1

HOA313KV01

Thiết kế 3D với Autodesk Maya và Zbrush

78

5

78

78

39

0

392

HOA303KV02

Kỹ xảo điện ảnh (Thực tập video capture+ morphing+ warping)

65

4

65

65

39

0

263

HOA106KV01

Kỹ thuật Camera

39

3

0

39

39

0

04

HOA305KV02

Kỹ thuật dựng hình Premiere

65

4

65

65

39

0

26Total

247

16

208

247

156

0

91
 

  1. Học Kỳ 6

STT

MSMH

Tên môn học của Hoa Sen

Total

ĐVHT

PM

HOA SEN

Liên kết(*)

Ghi chú

Total

LT

BT

TH

1

HOA901KV01

Thực tập tốt nghiệp (*)

13 tuần

12


 

 

 

 Ngày tháng năm 2010 Ngày tháng năm 2010 Ngày tháng năm 2010

Duyệt Thông qua Người xây dựng chương trình
ThS. Đỗ Sỹ Cường ThS. Lâm Bửu Long Phan Thị Kiều My

Phó Hiệu trưởng Trưởng khoa CNCTCTĐT KTV Ngành Đồ họa Multimedia (Khóa 2010 – 2012) Trang /

: sites -> default -> files -> 2012
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
2012 -> Số Hồ sơ: 50 / /cs-bhyt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương