Kịch bản diễN ÁN – HỒ SƠ 06


TP: Mời bà ngồi xuống TPtải về 166.5 Kb.
trang16/16
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích166.5 Kb.
#54386
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Kich ban dien an HC 08 (1)

TP: Mời bà ngồi xuống
 • TP: Đề nghị Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NKK có ý kiến tranh luận với quan điểm của ĐDNBK và Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp Của NLQ. (Nên là người khác so với người trình bày bản luận cứ)

 • LS NKK trình bày ý kiến đối đáp:…

 • LS NKK: Tôi đã trình bày xong.

 • TP: Mời LS ngồi xuống. Đề nghị ĐDNBK có ý kiến tranh luận với quan điểm của LS NKK và Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp Của NLQ.

 • Ông Việt trình bày ý kiến đối đáp:… Tôi đã trình bày xong.

 • TP: Mời ông ngồi xuống. Đề nghị Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLQ có ý kiến tranh luận với quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NKK và của ĐDNBK.

 • LS NLQ trình bày ý kiến đối đáp:… Tôi đã trình bày xong.

 • TP: Mời LS ngồi xuống.
 • TP: Mời Bà Thanh đứng lên. Bà có ý kiến đối đáp gì thêm không.

 • Bà Thanh: Tôi không có ý kiến gì thêm (hoặc có thì trình bày).

 • TP: Mời bà ngồi xuống

 • TP: Mời Bà Tú đứng lên. Bà có ý kiến đối đáp gì thêm không.

 • Bà Thanh: Tôi không có ý kiến gì thêm (hoặc có thì trình bày).

 • TP: Mời bà ngồi xuống.
 • TP: Nếu không ai có ý kiến tranh luận gì thêm, xin mời đại diện VKS phát biểu.

 • ĐDVKS đứng lên trình bày bài phát biểu:…


 • TP: Thay mặt HĐXX tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, HĐXX vào nghị án.

 • TK: Mời mọi người đứng đậy

(Mọi người đều đứng dậy, HĐXX vào phòng nghị án)
BUỔI DIỄN ÁN ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC


tải về 166.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương