Kathy Gomez Chủ đề: Luật Về Tàng trữ An toàn Súng đạn của Californiatải về 13.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích13.94 Kb.
#28371

Gửi: Phụ huynh/Người giám hộ của Học sinh tại khu học chánh Evergreen

Từ: Kathy Gomez
Chủ đề: Luật Về Tàng trữ An toàn Súng đạn của California
Mục đích của thư báo này là để thông báo/nhắc nhở phụ huynh và người giám hộ pháp lý của tất cả các học sinh tại Khu học chánh Evergreen về trách nhiệm của họ không cho trẻ em tiếp xúc với súng theo quy định của luật California. Đã có nhiều báo cáo tin tức về việc trẻ em mang súng đến trường. Nhiều lần trẻ đã có được vũ khí từ nhà của mình. Có thể dễ dàng phòng tránh những vụ việc này bằng cách tàng trữ súng đạn một cách an toàn và bảo đảm, bao gồm việc khóa nơi cất súng đạn khi không sử dụng và không tàng trữ súng và đạn cùng một chỗ.
Nhằm giúp mọi người hiểu rõ trách nhiệm này, thư báo này nêu rõ luật California liên quan đến việc tàng trữ súng đạn. Xin hãy dành chút thời gian để xem xét thư báo này và đánh giá hoàn cảnh cá nhân của quý vị nhằm đảm bảo rằng quý vị tuân thủ luật California.


  • California quy định một người phải chịu trách nhiệm hình sự nếu để súng có nạp đạn ở nơi mà người đó biết hoặc lẽ ra phải biết một trẻ (một người dưới 18 tuổi) nhiều khả năng tiếp cận được nếu trẻ đó thực sự tiếp cận được súng đạn và: (1) mang súng đến nơi công cộng, bao gồm bất kỳ lớp mầm non hay lớp Mẫu giáo đến lớp 12 ở trường hoặc đến bất kỳ sự kiện, hoạt động, hoặc trình diễn được trường tài trợ nào, hoặc (2) khoe súng, hoặc (3) một người bị thương do súng đạn. Hình phạt sẽ nặng hơn nếu có người tử vong hoặc bị thương tích thân thể nghiêm trọng do trẻ tiếp cận được súng đạn.1
  • Kể từ năm 2014, California quy định một người phải chịu trách nhiệm hình sự nếu họ do sơ ý đã tàng trữ hoặc để súng có nạp đạn tại cơ ngơi của mình mà nơi đó một trẻ có thể tiếp cận được – bất kể trẻ đó có mang súng đến không gian công cộng hay không.2
  • Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng có thể là phải chịu trách nhiệm dân sự cho những thiệt hại do con hay người được bảo trợ của người đó bắn súng. Tiền bồi thường có thể lên đến $30,000 mỗi nạn nhân, và $60,000 tổng số.3
  • Chủ sở hữu súng có thể tránh không phải chịu trách nhiệm pháp lý theo các luật này bằng cách cất súng đạn của họ trong tủ khóa hoặc bảo đảm bằng thiết bị khóa khi không sử dụng.4

Cảm ơn quý vị đã giúp giữ an toàn cho con em chúng ta ở trường. Hãy nhớ rằng cách đơn giản nhất và an toàn nhất để tuân thủ luật pháp là cất súng đạn trong tủ khóa hoặc bảo đảm bằng thiết bị khóa khi không sử dụng.


Trân trọng,
Kathy Gomez


[TO SCHOOLS WHO WISH TO USE THIS TRANSLATION: As a form of assistance to schools, the California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. Because there can be variations in translation, the CDE recommends that users confer with local translators to determine any need for additions or modifications, including the addition of local contact information or local data, or modifications in language to suit local needs. Comments regarding the translation should be directed to the Clearinghouse for Multilingual Documents at cmd@cde.ca.gov. The CDE extends special thanks to Karen Arntzen and the Contra Costa Brady Campaign to Prevent Gun Violence, for their permission to translate their “Safe Storage of Firearms” letter.]

1 Xem Bộ luật Hình sự California §§ 25100; 25200.

2 Xem Bộ luật Hình sự California §§ 25100; 25110. 26835.

3 Xem Bộ luật Dân sự California § 1714.3.

4 Xem Bộ luật Hình sự California §§ 25105; 25205.tải về 13.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương