KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011tải về 4.17 Mb.
trang1/60
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích4.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Quốc huy)


KỶ YẾU

KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM, HĐND TỈNH KHOÁ V

NHIỆM KỲ 2004 - 2011

(Từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2010)Lưu hành nội bộ


HUẾ, THÁNG 12 NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kỳ họp thứ 15

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH KHÓA V

(Từ ngày 07 - 09/12/2010)
Thứ Ba, ngày 07 tháng 12 năm 2010:

Sáng:

*Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 00: HĐND tỉnh họp phiên trù bị

- Ông Đoàn Nhuận - Trưởng đoàn thư ký kỳ họp kiểm diện đại biểu.

- Ông Nguyễn Văn An - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo, xin ý kiến HĐND tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp.

* 8 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp đến hết buổi)

1. Hội đồng nhân dân tỉnh làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2 Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn An trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

4. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt về:

- Tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, chương trình trọng điểm năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

5. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Phùng thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND tỉnh.

6. Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Bòn trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

7. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phan Công Tuyên trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

8. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu, thay mặt UBND tỉnh trình bày các tờ trình về:

- Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011.

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ 2011-2015.

9. Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày Báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về:

- Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011.

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ 2011-2015.

10. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày các tờ trình về:

- Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.

- Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2010 và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011.
Chiều:

11. Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về:

- Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.

- Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2010 và dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2011;

12. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đặng Quang trình bày báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

13. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Trọng Khảm trình bày báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

14. Chánh Thanh tra tỉnh Trần Ngọc Cư, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011.

15. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu, thay mặt UBND trình bày báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

16. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh La Thạch trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực pháp chế năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

17. HĐND tỉnh thảo luận các báo cáo, tờ trình về:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

18. 16h30: HĐND tỉnh họp phiên nội bộ để kiện toàn cơ quan Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 (có chương trình điều hành riêng).


Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2010:

Sáng:

19. HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường về các nội dung:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

20. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Đấu, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011.

21. Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011.

22. Chủ tịch UBND huyện Phú Vang Phan Văn Quang, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình đề nghị thành lập thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

23. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh La Thạch trình bày Báo cáo thẩm tra đề án đề nghị thành lập thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

24. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày tờ trình về quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Chiều:

25. Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đào Chuẩn trình bày Báo cáo thẩm tra tờ trình về quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

26. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Ngọc Sơn, thay mặt UBND tỉnh trình bày các tờ trình về:

- Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy.

- Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

27. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đoàn Nhuận trình bày Báo cáo thẩm tra các đề án:

- Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy.

- Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

28. Chủ tịch UBND huyện A Lưới Hồ Xuân Trăng, thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình về đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

29. Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phạm Thị Bích Thủy trình bày Báo cáo thẩm tra đề án đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

30. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn An trình bày các tờ trình về:

- Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của HĐND tỉnh;

- Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh.

31. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết:

- Thành lập thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

- Đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

- Quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy.

- Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.
Thứ Năm, ngày 09 tháng 12 năm 2010:

Sáng:

32. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết::

- Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011.

- Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh.

- Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Chiều: HĐND tỉnh họp phiên bế mạc (Truyền hình trực tiếp)

33. HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận tại Hội trường và thông qua các nghị quyết:

- Quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.

- Dự toán ngân sách năm 2011;

- Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011;

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ 2011-2015;

34. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, thay mặt UBND tỉnh trả lời tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14.

35. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Bích Thủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15.

36. HĐND tỉnh họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

37. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, thay mặt UBND phát biểu tiếp thu ý kiến và giải trình các nội dung HĐND tỉnh thảo luận.

38. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu bế mạc kỳ họp.

39. Hội đồng nhân dân tỉnh làm lễ chào cờ bế mạc.PHÁT BIỂU

CỦA CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NGUYỄN NGỌC THIỆN

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH KHÓA V
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

- Thưa tất cả quí vị và nhân dân toàn tỉnh.

Hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa V. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các vị đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đã đến tham dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.Thưa quý vị đại biểu

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Kết luận 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Tỉnh ủy xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là thời điểm Quốc hội vừa kết thúc kỳ họp thứ 8, Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 của tỉnh. Đó là những định hướng lớn, làm căn cứ để HĐND tỉnh xem xét, đánh giá đúng đắn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 2010, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 - năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 có tính khả thi cao.Thưa quý vị đại biểu

Trong điều kiện đất nước ta vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhiều địa phương, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự nỗ lực của UBMT và các đoàn thể, sự giám sát có hiệu quả của các Thường trực và các Ban HĐND cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế - xã hội năm 2010 của tỉnh đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 12,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng cao; kim ngạch xuất khẩu tăng khá; hoạt động du lịch đã sôi động trở lại. Nhiều hoạt động văn hoá được tổ chức có quy mô lớn và chất lượng cao, đặc biệt Festival Huế 2010 đã thành công tốt đẹp. Giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả đạt được trong năm 2010 có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 mà HĐND tỉnh đã đề ra và tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn những khó khăn, thách thức cần sớm được khắc phục: Kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chưa thực sự bền vững; các nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, nhất là sân bay, cảng biển chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; nguồn lực chất lượng cao chưa đáp ứng cho cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ nhưng thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; quốc phòng, an ninh còn nhiều tiềm ẩn các yếu tố khó lường. Đây là những trở lực lớn, đòi hỏi chúng ta phải phân tích, đánh giá đúng đắn nguyên nhân của những tồn tại, bất cập để đề ra các giải pháp thích hợp, kịp thời phát huy có hiệu quả lợi thế so sánh nhằm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.Thưa quý vị đại biểu,

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:Thứ nhất, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách và định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ 2011-2015.

Thứ hai, nghe Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND tỉnh; nghe báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 15; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét, thông qua chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh.

Thứ ba, xem xét các báo cáo công tác tổ chức và hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND, UBND, của Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về: quyết toán ngân sách địa phương năm 2009; kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; cho ý kiến về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND còn xem xét, quyết định các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng khác do UBND tỉnh trình về: đề nghị thành lập thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; sửa đổi, bổ sung, một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; đặt tên đường tại thị trấn A Lưới.Thứ tư, xem xét, kiện toàn chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Thưa quí vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 15 là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa V, có rất nhiều nội dung quan trọng, tôi đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp những ý kiến có chất lượng, giúp HĐND tỉnh quyết định đúng đắn, chính xác các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015; tạo động lực để tiếp tục xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa V,

Chúc quý vị đại biểu sức khỏe,

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương