KỶ niệm bách chu niên năm cha tổ phụ biểN ĐỨc thuận lập dòng lịCH phụng vụ 2017 2018 Đinh dậU – MẬu tuấTtải về 3.05 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu25.04.2018
Kích3.05 Mb.
1   2   3   4   5

THÁNG TÁM

01-08

Tr

20

Thứ Tư. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46

Thánh Anphongso M. Liguori, Gm, TSHT. Lễ nhớ

(Phần chung về các thánh Tiến Sĩ, tr.104)

Thánh Bênađô Vũ Văn DuệĐaminh Nguyễn Văn Hạnh, Lm, TđVN (Đ)

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Anphongso Nguyễn Xuân Thái, FTM

 • Trần Công Trượng, CT

- Các thầy M. Anphongso Nguyễn Ngọc Thạch, CSĐD

 • Vũ Văn Nam, PL

 • Phạm Văn Phúc, CSNQ

 • Nguyễn Văn Hoan, PS

 • Lê Văn Hứa, TP

 • Thân Tiến Thăng, AP

 • Hồ Sĩ Tuấn, PV

- Cha M. Bênađô Duệ Nguyễn Hùng Dũng, PS

- Cha M. Đaminh Hạnh Lê Đức Hạnh, CSNQ • Bùi Đức Phúc, PS

- Thầy M. Đaminh Hạnh Bùi Đức Phúc, PS

 • Lê Văn Chương, PL

- Chị M. Anphongso Lương Thị Đằm, VP

 • 1945 Thầy M. Gioan Thánh Giá, CSNQ


Từ trưa hôm nay (01/08) đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula” với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg, ấn bản 1999, oncession 33)X

21

Thứ Năm Đầu Tháng. Gr 18,1-6 ; Mt 13,47-53

Thánh Eusebio Vercellesi, Gm

và Phêrô Iuliano Eymardo, Lm (Tr)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Eymardo Lê Thái Hoàng, AP

- Các thầy M. Eymardo Đỗ Xuân Tú, CSĐD • Nguyễn Văn Tâm, CSNQ

 • Nguyễn Xuân Nhật, CT

 • Nguyễn Thanh Minh, PLX

22

Thứ Sáu Đầu Tháng. Gr 26, 1-9; Mt 13,54-58
Tr

23

Thứ Bảy Đầu Tháng. Gr 26,11-16.24 ; Mt 14,1-12

Thánh Gioan Maria Vianney, Lm. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Vianney Nguyễn Tri Phương, VpCSĐD

 • Nguyễn Văn Ngọc, VTPV

 • Trần Văn Long, FTM

 • Trần Công Nghiệp, PL

 • Đỗ Thống Nhất, PS

- Các thầy M. Vianney Lương Công Khanh, CSNQ

 • Hoàng Văn Sáng, CT

 • Đinh Văn Ngân, TP

 • Nguyễn Văn Huynh, CSĐD

 • Nguyễn Văn Hoàng, PL

 • Dương Đức Anh Huy, AP

- Các chị M. Vianney Phạm Thị Trung Mến, VP

 • Nguyễn Thị Hiền, PH

 • 1990 Thầy M. Stephano Trần Thành, PVX

24

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Tv tuần II

Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35(Không cử hành lễ Cung hiến Thánh đường Đức Maria)

 • 1937 Thầy M. Romualdo Nguyễn Văn Học, PS

 • 1963 Thầy M. Bênađô Mai Viết Hoan, CSĐDTr

25

Thứ Hai. Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mc 9,2-10

LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính

Bắt đầu tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiX

26

Thứ Ba. Gr 30,1-2.12-15.18-22 ; Mt 14,22-36

Thánh Xisto II, Gh và các bạn Tđ (Đ)

Thánh Gaetano, Lm (Tr)


 • Bổn mạng:

- Thầy M. Gaetano Hoàng Văn Long, PSTr

27

Thứ Tư. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28

Thánh Đaminh, Lm. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Dominico Phạm Văn Hiền, nguyên VpHT

 • Trần Tiến Thiệu, CSĐD

- Các thầy M. Đaminh Nguyễn Văn Bính, PL

 • Bùi Đức Hùng, PS

 • Trần Văn Phương, CT

 • Phạm Văn Đức, CSNQ

 • Mai Minh Thuyết, TP

 • Nguyễn Văn Kỳ, PV

 • Nguyễn Thế Thái, AP

 • Đinh Đức Vĩnh, PL

- Chị M. Đaminh Hồ Thị Xuân, VP

 • 1943 Thầy M. Alexis Nguyễn Văn Lan, PSX

28

Thứ Năm. Gr 31,31-34 ; Mt 16,13-23

Thánh Têrêxa Benedicta Thánh Giá, Nt, Tđ (Đ) • Bổn mạng:

- Chị M. Têrêxa Benedicta Thánh Giá Nguyễn Thị Nhạn, VP

 • 1945 Cha M. Maximo Trần Đức Hậu, PSĐ

29

Thứ Sáu. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26

THÁNH LAURENTIO, PtTđ. Lễ kính

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Laurentio Nguyễn Văn Chính, PL

 • Nguyễn Văn Công, CSĐD

- Các thầy M. Laurentio Bùi Duy Sinh, PV

 • Nguyễn Hữu Hòa, PS

 • Phùng Kim Đường,TP

 • Nguyễn Văn Toàn, PL

 • Nguyễn Văn Vương, CT

 • Nguyễn Viết Đông, CSNQ

- Chị M. Laurentio Trần Thị Vạn, VPTr

1-7

Thứ Bảy. Kb 1,12 – 2,4; Mt 17,14-20

Thánh Clara, TN. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

  • Các chị M. Clara Nguyễn Thị Nhan, VP

 • Nguyễn Thị Hưởng, PH

 • Nguyễn Thị Diệu, PT

 • 1993 Cha M. Philipphê Trần Ngọc Năng, BtCSNQX

02

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

1V 19,4-8; Ep 4,30 – 5,2; Ga 6,41-51


(Không cử hành lễ thánh Gioan Phanxica Chantal, Nt;

thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Lm;

thánh Antôn Nguyễn Đích, trùm họ

và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng, TđVN)

 • Bổn mạng:

- Cha M. Micae Mỹ Nguyễn Hồng Lực, PL

- Thầy M. Antôn Đích Phạm Ngọc Ban, CSĐD- Các thầy M. Giacôbê Năm Nguyễn Xuân Liên, CSNQ

- Lê Quốc Ái, AP

- Trịnh Quốc Vương, TP
X

03

Thứ Hai. Ed 1,2-5.24-28c ; Mt 17,22-27

Thánh Pontiano, Gh, Tđ; thánh Hippolyto, Lm, Tđ (Đ)

Thánh Maximo, Vp (Tr)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Maximo Nguyễn Quang Truyền, PSĐ

04

Thứ Ba. Ed 2,8 – 3,4 ; Mt 18,1-5.10.12-14

Thánh Maximiliano M. Kolbé, LmTđ. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Kolbé Ngô Quang Túy, PS

 • Hoàng Văn Thái, CT

- Các thầy M. Kolbé Nguyễn Xuân Thủy, CSĐD

 • Nguyễn Đức Hậu, PL

 • Trần Tâm, TP

 • Hồ Văn Hương, CSNQ

- Các chị M. Kolbé Nguyễn Thị Thùy Mai, PT

- Phạm Thị Bích Trâm, VP • Kỷ niệm Ngân Khánh Khấn Dòng:

1. Cha M. Augustino Nguyễn Huy Hùng, CSĐD

2. Cha M. Montfort Phạm Quốc Huyên, CSĐD

3. Cha M. Lucas Phạm Phi Hùng, CSĐD
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr)

(1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28)Tr

05

Thứ Tư. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56

ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lễ trọng - Ngày nghỉ

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA • Kỷ niệm:

  1. 100 năm Cha Tổ Phụ lập Dòng tại Phước Sơn - Quảng Trị (1918)

  2. Khai sinh Đan viện Fatima (1979)

  3. Kim Khánh Khấn Dòng:

Cha Timôthê Thân Văn Quý, PS

- Ngân Khánh Khấn Dòng:

Cha M. Vinh-sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh, PL

 • Bổn mạng:

 • Toàn Dòng Xitô

 • Đan viện Châu Sơn Đơn Dương

 • Đan viện Phước Vĩnh
 • 1975 Thầy M. Gioan Baptista Trần Văn Quyền, PS

 • 1983 Thầy M. Athanasio Võ Viết Triệu, PS
X

06

Thứ Năm. Ed 12,1-12 ; Mt 18,21 – 19,1

Thánh Stephano Hungari, vua (Tr)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Stephano Đặng Văn Thanh, CSĐDTm

07

Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12

Nguyệt vụ cầu hồnX

08

Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32 ; Mt 19,13-15

Thánh Helena, Tn (Tr) • Bổn mạng:

- Chị M. Helena Nguyễn Thị Kim Thanh, VPX

09

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58


(Không cử hành lễ Chân phước Guerrico, Vp;

Thánh Gioan Maria Eudes, Lm)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Gioan Eudes Nguyễn Xuân Tân, PL

 • Vũ Văn Lập, CSĐD

 • Nguyễn Quang Tuấn, PS

 • Nguyễn Văn Thắng, CSNQ

- Cha M. Guerrico Phạm Cao Vũ, PSTr

10

Thứ Hai. Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19

THÁNH BÊNAĐÔ, Vp, TSHT

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Bổn mạng:

- Tập viện Châu Sơn Đơn Dương

- Tập viện Phước Lý

- Các cha M. Bênađô Nguyễn Văn Độ, TP • Trần Nghiêm, CT

- Các thầy M. Bênađô Trần Thanh Bạch, CSĐD

 • Lê Thành Nguyên, PL

 • Phạm Thanh Bình, CSNQ

 • Nguyễn Minh Tân, PV

 • Phạm Đăng Long, FTM

 • Cao Trọng Thành, AP

 • Nguyễn Văn Thành, PS

- Các chị M. Bênađô Phạm Thị Hoa, VP

 • Nguyễn Thị Phúc, PT
 • 1984 Cha M. Savio Hoàng Đệ, PS

 • 2012 Thầy M. Phanxicô Assisiô Lê Văn Nhẫn, PL

 • 2012 Thầy M. Alberico Vũ Hàn Lâm, CSNQTr

11

Thứ Ba. Ed 28,1-10 ; Mt 19,23-30

Thánh Pio X (Sarto), Gh. Lễ nhớ

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Lm, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Cha M. Pio X Nguyễn Văn Tư, AP

- Các thầy M. Pio X Nguyễn Văn Hiền, CSĐD • Hồ Trung Thảo, PV

 • Đỗ Tiến Sỹ, PL

 • Phạm Văn Cậy, TP

 • Nguyễn Văn Huấn, CQNQ

- Thầy M. Sarto Nguyễn Văn Hòa, PS

- Chị M. Pio X Trần Thị Mến, VP

Tr

12

Thứ Tư. Is 9,1-6; Lc 1,26-38

Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ

 • Kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục:

- Cha M. F.Xavier Phan Bảo Luyện, nguyên VpCSĐD

- Cha M. Montfort Nguyễn Vinh, nguyên VtPL

 • Bổn mạng:

- Đan Viện Thánh Mẫu An Phước

Lễ trọng - Ngày nghỉ

- Tập viện Châu Thủy

 • 1953 Cha M. Bernard Mendiboure (Cố Nhơn), PSX

13

Thứ Năm. Ed 36,23-28 ; Mt 22,1-14

Thánh Rôsa Lima, TN (Tr)

 • Bổn mạng:

  • Các chị M. Rosa Lima Nguyễn Thị Nhiệm, PH

 • Nguyễn Thị Huyền, PT

 • Nguyễn Thị Thúy Thiệp, VP
 • 1954 Cha M. Phêrô Trần Đức Trưởng, CSNQ

 • 2005 Thầy M. Pio V Trần Đức Thọ, CSĐD


Đ

14

Thứ Sáu. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

LỄ THÁNH BARTHOLOMEO, TĐ. Lễ kính

Thánh Ouen, Gm • Bổn mạng:

- Các cha M. Bartholomeo Hoàng Văn Tú, CSĐD

 • Nguyễn Văn Thời, CT

- Các thầy M. Bartholomeo Nguyễn Đình Liệu, PS

 • Nguyễn Văn Trường, PL

 • Hồ Sĩ Thành, CSNQ

 • Đậu Quốc Vương, AP

- Thầy M. Nathanael Trần Văn Thanh, PS

- Thầy M. Ouen Nguyễn Trọng Khẩn, TP

- Chị M. Bartholomeo Trần Thị Tính, PT


 • Lê Thị Mỹ Ngọc, PHX

15

Thứ Bảy. Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12

Thánh Louis IX, vua; thánh Giuse Calasanz, Lm (Tr) • Bổn mạng

- Các thầy M. Calasanz Nguyễn Văn Thuộc, CSĐD

  • Nguyễn Văn Sáng, PL

- Thầy M. Louis Bùi Tường Khai, FTM

Ngày Vu Lan

 • 1978 Thầy M. Carolo Lê Văn Mẫn, PSX

16

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 • 1930 Thầy M. Berchmans Nguyễn Văn Tưởng, PSTr

17

Thứ Hai. 2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22

Thánh Monica, Tn. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các chị M. Monica Trần Thị Lan, PH

- Nguyễn Thị Quỳnh Như, PT

Tr

18

Thứ Ba. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26

Thánh Augustino, Gm, TSHT. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Kinh Viện Thiên Phước

- Các cha M. Augustino Lê Trọng Hồng, Nguyên VtPV  • Nguyễn Văn Huệ, PS

  • Nguyễn Huy Hùng, CSĐD

- Các thầy M. Augustino Nguyễn Văn Dương, CSNQ

  • Hoàng Xuân Thương, TP

  • Nguyễn Văn Sinh, PL

  • Vũ Duy Long, CSĐD

  • Đinh Công Hợp, CT

  • Trương Văn Đức, AP

- Các chị M. Augustino Nguyễn Thị Hồng Loan, VP

  • Nguyễn Thị Nga, PT

  • Đinh Diệu Hiền, PH


Đ

19

Thứ Tư. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Cha Gioan Baptista Nguyễn Tiến Dũng, PS

- Các thầy M. Gioan Tẩy Giả Nguyễn Văn Cường, PL

- Nguyễn Văn Ba, CSNQX

20

Thứ Năm. 1Cr 1,1-9 ; Mt 24,42-51


 1. X

21

Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25 ; Mt 25,1-13

THÁNG CHÍN

01-09

X

22

Thứ Bảy Đầu Tháng. 1Cr 1,26-31 ; Mt 25,14-30

 • Kỷ niệm:

Cha Mauro Giuseppe Lepori đắc cử

Viện Phụ Tổng Quyền thứ 82 của Dòng Xitô (2010)

 • 1978 Cha M. Célestino Druai, TPX

23

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27;

Mc 7,1-8a.14-15.21-23

NGÀY QUỐC KHÁNH

CẦU CHO TỔ QUỐC - Ngày nghỉ


 • 2007 Cha M. Gioan Baptista Ngô Chí Thiện, CSĐDTr

24

Thứ Hai. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29

Thánh Gregorio Cả, Gh, TSHT. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Gregorio Phan Thanh Quảng, Nguyên VtCT

 • Nguyễn Xuân Hoàng, AP

 • Phan Văn Đạo, CSNQ

- Các thầy M. Gregorio Trần Đình Chương, CSĐD

 • Đỗ Thường Toàn, PS

 • 2016 Thầy M. Biển Đức Phạm Đình Tiến, CSĐDX

25

Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16 ; Lc 4,31-37X

26

Thứ Tư. 1Cr 3,1-9 ; Lc 4,38-44

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Lm

Giuse Hoàng Lương Cảnh, Gd, TđVN (Đ)

Thánh Têrêxa Calcutta, TN (Tr) • Bổn mạng:

- Thầy M. Phêrô Tự Phạm Văn Khải, CSNQ

- Thầy M. Giuse Cảnh Nguyễn Văn Công, CSNQ

- Chị M. Têrêxa Calcutta Nguyễn Thị Liên


 • 1945 Thầy M. Phanxicô Salesio Lê Vĩnh Chước, PS

 • 1993 Thầy M. Christophoro Nguyễn Nghị, PSX

27

Thứ Năm Đầu Tháng. 1Cr 3,18-23 ; Lc 5,1-11

 • 2012 Thầy M. Ignatio Phạm Xuân Thành, PVX

28

Thứ Sáu Đầu Tháng. 1Cr 4,1-5 ; Lc 5,33-39Tr

29

Thứ Bảy. Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23

(hay Mt 1,18-23)SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Lễ trọng

 • Kỷ niệm:

- Khai sinh và Bổn mạng Đan viện Châu Sơn Nho Quan (1936). Lễ trọng - Ngày nghỉ

- Khai sinh và Bổn mạng Nữ Đan viện Phước Hải (1976). Lễ trọng - Ngày nghỉ

- Khai sinh Đan viện Châu Sơn Đơn Dương (1936)

- Khai sinh Đan viện An Phước (1978)

- Ngân Khánh Linh Mục:

Cha M. Henrico Nguyễn Hữu Tinh, PSX

30

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37(Không cử hành lễ thánh Phêrô Claver, Lm)

 • Bổn mạng

- Thầy M. Phêrô Claver Hồ Văn Hóa, CSĐDTm

1-8

Thứ Hai. 1Cr 5,1-8 ; Lc 6,6-11

Nguyệt vụ cầu hồn

 • 1986 Thầy M. Phaolô Nguyễn Kim Soi, PLX

02

Thứ Ba. 1Cr 6,1-11 ; Lc 6,12-19

 • Kỷ niệm:

Cung hiến thánh đường Đan viện Phước Sơn (1999) (Tr)

Lễ trọng - Ngày nghỉX

03

Thứ Tư. 1Cr 7,25-31 ; Lc 6,20-26

Danh Thánh Đức Maria (Tr)(Gl 4,4-7 (hay Ep 1,3-6.11-12); Lc 1,39-47)

 • 2011 Thầy M. Phêrô Đinh Phi Long, CSĐDTr

04

Thứ Năm. 1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38

Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm, TSHT. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Cha M. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam, TP

- Các thầy M. Gioan Kim Khẩu Vũ Văn Tân, PS   • Nguyễn Xuân Thuận, CT

   • Phạm Xuân Thượng, CSĐD

   • Phạm Văn Tấn, CSNQ

   • Nguyễn Hữu Phước, AP

   • Nguyễn Thế Tiến, PLĐ

05

Thứ Sáu. Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17

SUY TÔN THÁNH GIÁ, Lễ kính

Tr

06

Thứ Bảy. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35)

Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA • Bổn mạng:

- Chị M. Consolata Phan Châu Huyền Trân, VPX

07

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35(Không cử hành lễ thánh Cornelio, Gh

và thánh Cypriano, GmTđ)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Cypriano Nguyễn Đắc Thành, CSĐD

- Các thầy M. Cypriano Trần Đức Châu, PS   • Hoàng Văn Dũng, CSNQ

   • Trần Văn Doanh, TP

   • Nguyễn Văn Hạnh, PLX

08

Thứ Hai. 1Cr 11,17-26.33 ; Lc 7,1-10

Thánh Lamberto, Gm,Tđ (Tr);

Thánh Roberto Bellarmino, Gm, TSHT;

Thánh nữ Hildegard von Bingen, TSHT;

Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Lm, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh, PL

- Thầy M. Lamberto Bùi Đức Thông, PS

- Các cha M. Emmanuel Triệu Trần Văn Vĩnh, TP


 • Trần Xuân Phú, CSĐD

- Các thầy M. Emmanuel Triệu Nguyễn Bá Lệ, PS

 • Nguyễn Bá Thời, PL

 • Hồ Văn Nhân, CSNQ

 • Lê Duy Nam, CT

 • Nguyễn Quang Tuyên, AP

- Cha M. Roberto Bellarmino Nguyễn Văn Thiều, PL

- Thầy M. Roberto Bellarmino Mai Văn Bắc, PS

- Chị M. Hildegard von Bingen Phạm Thị Thơm, VP

- Chị M. Emmanuel Triệu Đào Thị Lụa, VP


KHAI MẠC THÁNG CẦU HỒN TRỌNG THỂ TRONG DÒNG XITÔ (x. Tl 290)

Nghĩa vụ:

 1. Mỗi linh mục dâng 3 Thánh Lễ

 2. Mỗi anh chị em hiệp dâng 3 Thánh Lễ

 3. Mỗi người đi Đường Thánh Giá 3 lần

 • 1997 Cha M. Giuse Hà Tâm Sự, BTCSNQ

 • 2012 Cha M. Polycarpo Zakar, Vp Tổng QuyềnTm

09

Thứ Ba. Kn 3,1-9; Rm 5,5-11; Ga 11,17-27

CẦU HỒN TRỌNG THỂ TRONG DÒNG XITÔ

Cầu cho anh chị em trong Dòng, ông bà, cha mẹ,

thân nhân, ân nhân đã qua đời
- Thần vụ và thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

(Kinh Thần Vụ bắt đầu từ giờ Kinh Đêm)

- Đáp ca Kinh Đêm lấy ngày 30 tháng Giêng.

(Không cử hành thánh Đaminh Trạch, Lm, TđVN,

Thánh Gioan Maisan; thánh Giuse Cupertino)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Gioan Maisan Nguyễn Hồng Điệp, PL

- Các thầy M. Giuse Cupertino Nguyễn Viết Thân, CSĐD

 • Nguyễn Văn Bắc, PS

 • Nguyễn Văn Tồn, PL

 • Nguyễn Hồng Tân, CSNQ

- Chị M. Giuse Cupertino Nguyễn Thị Ngọc Yến, PH

 • 2000 Thầy M. Eymardo Nguyễn Trọng Tôn, CSĐDX

10

Thứ Tư. 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17

Thánh Ianuario, GmTđ (Đ)

Chân phước Gioan Henry Newman, GM (Tr)


 • Bổn mạng:

- Thầy M. Ianuario Nguyễn Văn Công, PS

- Các thầy M. Gioan Henry Newman Hoàng Quốc Anh, PS

- Phạm Quốc Giáp, CTĐ

11

Thứ Năm. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3

Thánh André Kim Taegon, Phaolô Chung Hasang

và các bạn tử đạo Triều Tiên. Lễ nhớ

Thánh Gioan Charles Cornay Tân, Lm, TđVN.

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Phaolô Chung Hasang Hoàng Xuân Đức, PS

- Cha M. Gioan Tân Phan Văn Toàn, TP

- Các thầy M. Gioan Tân Phạm Văn Quang, PL


 • Nguyễn Thanh Bình, PS

 • Lê Văn Tân, CSNQ

- Các thầy M. André Kim Taegon Trần Truyền, CSĐD

 • Chu Văn Thường, PL

 • Trần Thái Phương Tuấn, PS

 • Phạm Văn Minh, CSNQ

 • Nguyễn Văn Toàn, TP

- Chị M. Gioan Tân Nguyễn Thị Trang, VPĐ

12

Thứ Sáu. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

THÁNH MÁTTHÊU, TĐ, THÁNH SỬ. Lễ kính

Thánh Thomas Trần Văn Thiện, chủng sinh,

Thánh Phanxicô Jaccard Phan, Lmts, TđVN


 • Bổn mạng:

- Cha M. Matthêu Nguyễn Bá Linh, nguyên VpTP

- Các thầy M. Matthêu Âu Trung Thịnh, PS • Nguyễn Thành Đạt, AP

 • Lê Văn Viết, PL

 • Nguyễn Công Chí Hàm, CSNQ

 • Trần Văn Lâm, CSĐD

- Cha M. Thomas Thiện Trần Văn Dưng, PS

- Các thầy M. Thomas Thiện Ngô Việt Tiến, PL • Trần Đức Toàn, CSĐD

 • Lê Quang Thiện, CT

 • Bùi Thành Trung, CSNQ

- Thầy M. Jaccard Phan Nguyễn Văn Tuấn, AP

- Chị M. Matthêu Nguyễn Thị Kim Anh, VP

- Chị M. Thomas Thiện Nguyễn Thị Hoài, VP


 • 1981 Thầy M. Antôn Vũ Đình Huấn, PSX

13

Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49 ; Lc 8,4-15

 • 2008 Cha M. Camillo Nguyễn Văn Hậu, PSX

14

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Kn 2,12.17-20; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37(Không cử hành lễ thánh Pio Pietrelcina, Lm)


 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Pio Năm Dấu Nguyễn Hữu Linh, TP

 • Trần Quốc Hoán, CT

 • Nguyễn Văn Tuấn, PS

 • Phạm Văn Thường, CSNQ

 • Nguyễn Quốc Tuấn, PL

 • Đỗ Nguyễn Minh Nhật, CSĐD

- Chị M. Pio Pietrelcina Bùi Thị Quyên, VP

- Chị M. Pio Năm Dấu Nguyễn Thị Thanh Nga, PH

X

15

Thứ Hai. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18

Tết Trung Thu (Tr) – cầu cho thiếu nhi

(Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16) • Kỷ niệm Thượng Thọ Bát Tuần:

Cha M. Vincent Điểm Trần Văn Bằng, PSX

16

Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13 ; Lc 8,19-21X

17

Thứ Tư. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6

Thánh Cosma và Damiano, Tđ (Đ)

Chân phước Phaolo VI, Gh (Tr)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Damiano Hoàng Vận, PS

- Các thầy M. Damiano Đoàn Văn Quang, PL • Phan Thơ, CSĐD

 • Nguyễn Đức Nhiệm, CT

- Các thầy M. Cosma Trần Văn Hoàng, CSNQ

 • Nguyễn Bá Hồng, PS

- Các thầy M. Phaolo VI Chu Văn Nhung, PS

 • Trương Văn Cung, TP

 • Nguyễn Mạnh Hùng, CSNQTr

18

Thứ Năm. Gv 1,2-11 ; Lc 9,7-9

Thánh Vinh-sơn Phao-, Lm. Lễ nhớ

TxTCTM: Các thánh lo việc bác ái, tr. 192

 • Bổn mạng:

- Cha M. Vinh-sơn Phao-lô Bùi Văn Hường, PL

- Các thầy M. Vinh-sơn Phao-lô Vũ Dũng, TP  • Trần Văn Quản, CSĐD

  • Phan Văn Dũng, PS

  • Hồ Dũng Ân, PV

 • 1949 Thầy M. Laurentio Nguyễn Văn Thơ, PSX

19

Thứ Sáu. Gv 3,1-11 ; Lc 9,18-22

Các thánh Wenceslao, Laurentio Ruiz và các bạn, Tđ (Đ)

 • Kỷ niệm Ngân Khánh Khấn Dòng:

- Cha M. Dominico Savio Phạm Văn Vinh, PS

- Cha M. Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Dũng, PS
Tr

20

Thứ Bảy. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

MICAE, GABRIEL và RAPHAEL. Lễ kính


 • Bổn mạng:

- Các cha M. Micae Nguyễn Khánh Hưng, CSĐD

- Trần Công Thành, PV

- Các thầy M. Micae Nguyễn Thái Thiên, AP

- Nguyễn Việt, PS

- Hồ Quốc Hội, PL

- Nguyễn Bá Yên, TP

- Trần Xuân Hoà, CSNQ

- Các cha M. Gabriel Nguyễn Thái Sơn, CSĐD

- Nguyễn Văn Trinh, AP

- Các thầy M. Gabriel Thái Văn Đông, PS

- Nguyễn Văn Nghĩa, TP

- Nguyễn Trúc Hạ, CT

- Nguyễn Mạnh Hội, PV

- Trần Đình Hoan, PL

- Hoàng Văn Thư, CSNQ

- Cha M. Raphael Mai Quang Khoa, CSĐD

- Các thầy M. Raphael Thái Văn Út, PV


 • Phạm Văn Tuấn, CSNQ

 • Phùng Đức Dũng, PL

 • Vũ Đức Thạch, TP

 • Nguyễn Văn Hiền, CSĐD

 • Nguyễn Đình Thuyết, PS

- Các chị M. Micae Nguyễn Thị Hương Xuân, PH

- Ngô Thu Thảo, VP

- Các chị M. Gabriel Đinh Thị Kim Chi, PH


 • Nguyễn Thị Huế, VP

- Các chị M. Raphael Trần Thị Hoa Mai, VP

 • Trần Thị Lương, PHX

21

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48(Không cử hành lễ thánh Hieronymo, Lm, TSHT)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Hieronymo Hoàng Văn Tâm, PS

- Nguyễn Văn Vương, TP

- Trần Tứ Mạo, CSNQ

- Nguyễn Đức Hạnh, PL

- Nguyễn Văn Việt, CT

- Trần Việt Phương, PV • 2008 Thầy M. Martino Trần Văn Đổng, PL

THÁNG MƯỜI

THÁNG MÂN CÔI

Kinh Mân Côi, dầu rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc nhập thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế (Trích TÔNG THƯ KINH MÂN CÔI của ĐTC Gioan-Phaolô II).
01/10

Tr


22

Thứ Hai. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5

THÁNH TÊRÊXA HĐGS, TSHT. Lễ kính

Thánh Romano, Pt


 • Kỷ niệm:

Cha M. Martino de Porres Nguyễn Tiến Dũng

đắc cử Viện Trưởng Đan viện Thánh Mẫu AP (2012)

 • Bổn mạng:

 • Tập Viện Phước Sơn

 • Tập Viện Phước Vĩnh

 • Tập Viện Vĩnh Phước

 • Tập Viện Phước Hải

 • Tập Viện Phước Thiên

 • Thầy M. Romano Trần Văn Tuấn, PS

 • Nguyễn Duy Tiệm, CSNQ

 • Các chị M. Têrêxa Lê Thị Mai Hiên, PH

 • Nguyễn Thị Tin, VP

 • Nguyễn Thị Thành, PT

 1944 Cha M. Remi Radelet Bình, CSNQ

2004 Thầy M. Romualdo Nguyễn Văn Nhơn, CSĐD

Tr

23

Thứ Ba. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớX

24

Thứ Tư. G 9,1-12.14-16 ; Lc 9,57-62Tr

25

Thứ Năm Đầu Tháng. G 19,21-27; Lc 10,1-12

Thánh Phanxicô Assisiô, Ts. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Phanxicô Assisiô Trần Minh Đoan, CT

 • Trần Văn Lưu, CSNQ

 • Nguyễn Hoài Lâm, CSĐD

- Các thầy M. Phanxicô Assisiô Nguyễn Quốc Phú, PS

 • Nguyễn Hữu Phong, AP

 • Lê Vũ Hoài Bão, TP

 • Phạm Văn Đức, PS

 • Nguyễn Văn Phú, PL

- Chị M. Phanxicô Assisio Nguyễn Thị Hiền, VP

 1987 Anh Thomas Thiện, CSĐD

X

26

Thứ Sáu Đầu Tháng. G 38,1.12-21; 40,3-5 ; Lc 10,13-16

Thánh Faustina Kowalska, TN (Tr) • Bổn mạng:

- Các chị M. Faustina Mai Thị Khanh, VP

 • Bùi Thị Vân, PHTr

27

Thứ Bảy Đầu Tháng. G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24

Thánh Bruno, ĐsLm. Lễ nhớ

Thánh Phanxicô Trung, Gd, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Cha M. Bruno Bùi Chí Thiện, TP

- Các thầy M. Bruno Trần Hoàng Khánh Duy, PL  • Trang Kim Bình, PS

  • Đỗ Mạnh Hạ, CSNQ

  • Đỗ Mạnh Cường, CSĐD

  • Nguyễn Hoài Anh, CT

  • Nguyễn Văn Tiến, CSĐD

- Cha M. Phanxicô Trung Trần Hữu Khương, PSTr

28

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Thánh lễ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Cv 1,12-14 ; Gl 4,4-7 ; Lc 1,26-38(Thần Vụ theo Chúa Nhật)X

29

Thứ Hai. Gl 1,6-12 ; Lc 10,25-37X

1-9

Thứ Ba. Gl 1,13-24 ; Lc 10,38-42

Thánh Dionysio (Denis), Gm và các bạn tử đạo (Đ);

Thánh Gioan Leonardo, Lm; Thánh Abraham, Tổ phụ (Tr)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Leonardo Nguyễn Thế Mạnh, AP

  • Nguyễn Bá Thơm, PS

  • Mai Chí Linh, PL

  • Nguyễn Công Minh, CSĐD

- Các thầy M. Abraham Nguyễn Đình Hào, CSĐD

 • Hoàng Minh Quý, PS

 • Trần Đình Hoàng, TP

 • 1930 Thầy M. Léo Nguyễn Văn Phòng, PS

 • 1970 Thầy M. Marco Dương Văn Trang, PS

 • 2005 Cha M. Augustino Vũ Quang Huân, CTTm

02

Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14 ; Lc 11,1-4

Nguyệt vụ cầu hồn

 • 1974 Anh M. Giuse Nguyễn Văn Nam, PLTr

03

Thứ Năm. THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH

BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG

Is 63,7-9; Cl 3,12-17; Ga 15,9-17

(Alleluia: Ga 15,4a.5b)

(Không cử hành lễ thánh Phêrô Lê Tùy, Lm, TđVN;

và thánh Gioan XXIII [Roncalli], Gh)


 • Kỷ niệm:

Cha M. Phaolô Tịnh Nguyễn Đức Chánh

đắc cử Viện phụ Phước Lý (2014)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Phêrô Tùy Đinh Văn Hậu, PS

  • Nguyễn Văn Quản, PL

  • Trần Xuân Châu, TP

  • Phạm Hồng Ngũ, CSNQ

  • Huỳnh Anh Tuyền, CSĐD

  • Nguyễn Đình Phúc, PV

- Cha M. Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn, PS

- Các thầy M. Gioan XXIII Nguyễn Văn Tấn, PL  • Vũ Văn Hân, CSNQ

  • Trần Văn Duẩn, CSĐD

  • Hồ Công Thành, TP

  • Trần Văn Tri, PV

- Thầy M. Roncalli Hoàng Văn Tuyên, AP

 • 1956 Thầy M. Gabriel Lê Thụy, PL

 • 1959 Bà Tám Maria Trịnh Thị Dung, Ân nhân HDX

04

Thứ Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26

Thánh Seraphino Montegranaro, Ts (Tr)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Seraphino Lê Văn Thống, PLX

05

Thứ Bảy. Gl 3,22-29 ; Lc 11,27-28

Thánh Eduardo, vua (Tr)

Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima (1917)


 • Bổn mạng:

  • Đan viện Fatima. Lễ trọng - Ngày nghỉ (Tr)

  • Cha M. Eduardo Trần Ngọc Hoan, TP

  • Thầy M. Eduardo Nguyễn Trí Nhớ, PSX

06

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc: Mc 10,17-27)(Không cử hành lễ thánh Calisto I, GhTđ)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Calisto Dương Văn Tới, CSĐD

 • Trần Văn Trinh, PS

 • Ndu Ha Mac, TP

 • Phan Văn Phương, CSNQTr

07

Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31 – 5,1 ; Lc 11,29-32

Thánh Têrêxa Avila, TN, TSHT. Lễ nhớ

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA

 • Bổn mạng:

- Các chị M. Têrêxa Avila Lưu Thị Nhàn, VP

 • Nguyễn Thị Thảo, PHX

08

Thứ Ba. Gl 5,1-6 ; Lc 11,37-41

Thánh Hedwige, NĐs

Thánh Margarita Maria Alacoque, TN,

và thánh Gerardo Majella, Ts (Tr) • Bổn mạng:

- Các thầy M. Gerardo Majella Trần Văn Đàn, PL

 • Nguyễn Bá Quốc Long, PV

 • Nguyễn Xuân Ngự, CSNQ

 • Nguyễn Văn Huy, CSĐD

 • Hồ Văn Minh, PS

 • Phan Văn Thường, TP

- Các chị M. Margarita Đỗ Thị Liễu, VP

 • Nguyễn Thị Huệ, PH  

- Các chị M. Gerardo Trần Thị Hợp, PH

 • Trần Thị Luyến, VP

 • Trần Thị Hạnh, PT


Đ

09

Thứ Tư. Gl 5,18-25 ; Lc 11,42-46

Thánh Ignatio thành Antiokia, GmTđ. Lễ nhớ

Thánh Isidoro Gagelin Kính, Lmts, TđVN
 • Bổn mạng:

- Cha M. Ignatio Antiokia Hoàng Quốc Toản, PS

- Các thầy M. Ignatio Antiokia Lưu Hoàng Tuyên, TP • Bùi Văn Tú, CSĐD

 • Võ Quốc Lương, PL

 • Trần Văn Long, CSNQ

 • Nguyễn Văn Cường, CT


(Thông báo kết thúc tháng cầu hồn trong dòng Xitô)
Đ

10

Thứ Năm. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9

THÁNH LUCA, THÁNH SỬ. Lễ kính

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Luca Phạm Phi Hùng, CSĐD

- Vũ Đình Lưu, PS

- Các thầy M. Luca Nguyễn Văn Hoàn, PL


 • Nguyễn Văn Bình, CT

 • Phạm Văn Tây Sơn, TP

 • Đỗ Duy Khang, AP

 • Đinh Bạt Luân, CSNQ

- Chị M. Luca Nguyễn Thị Thường, VP

 • 1988 Cha M. Gioan Nguyễn Văn Luận, VtPL

 • 1991 Cha M. Tarcisio Nguyễn Đại Tình, PSX

11

Thứ Sáu. Ep 1,11-14 ; Lc 12,1-7

Thánh Phaolô Thánh Giá và thánh Gioan Brébeuf, Lm (Tr)

Thánh Isaac Jogues, Lm và các bạn tử đạo (Đ)
 • Bổn mạng:

- Cha M. Phaolô TG Nguyễn Đình Trọng, PV

- Các thầy M. Phaolô TG Bùi Văn Dư, PL • Nguyễn Văn Huyền, PS

 • Đậu Quang Tâm, CSĐD

 • Trần Việt, CT

 • Nguyễn Văn Hưởng, CSNQ

- Chị M. Phaolô TG Nguyễn Thị Mới, PH

 • 1988 Thầy M. Luca Đặng Thanh Bình, PLX

12

Thứ Bảy. Ep 1,15-23 ; Lc 12,8-12X

13

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,42-45Được phép cử hành Khánh nhật Truyền giáo (Tr)

(Is 2,1-5; Cv 1,3-8; Mt 28,16-20)(Không cử hành lể thánh Ursulin, TNTđ)

 • Bổn mạng:

- Chị M. Ursulin Lê Thị Thanh Dung, VPX

14

Thứ Hai. Ep 2,1-10 ; Lc 12,13-21

Thánh Gioan Phaolo II (Wojtyla), Gh;

Thánh Timotheo Zacado, Lm (Tr)

 • Bổn mạng:

- Học Viện Triết Hội Dòng Xitô Thánh Gia

- Các thầy M. Gioan Phaolo II Nguyễn Văn Tôn, CSNQ

 • Hồ Tất Thành, PS

 • Nguyễn Ngọc Minh, PL

 • Nguyễn Đình Sáng, TP

 • Bùi Khoa, PV

- Thầy M. Wojtyla Trần Ngọc Lành, AP

- Thầy M.Timotheo Zacado Nguyễn Đình Sinh, PS

- Chị M. Gioan Phaolo II Nguyễn Thị Dung, VP
X

15

Thứ Ba. 2Tm 4,10-17 ; Lc 10,1-9

Thánh Gioan Capestrano, Lm (Tr) • Kỷ niệm:

Khai Sinh Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý (1950)

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Capestrano Nguyễn Văn Hảo, PSX

16

Thứ Tư. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48

Thánh Antôn Maria Claret, Gm (Tr)

Thánh Giuse Lê Đăng Thị, cai đội, TđVN (Đ)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Claret Trương Lĩnh Ân, PL

- Các thầy M. Claret Cao Văn Cần, CSĐD

- Lê Thanh Sâm, PS
X

17

Thứ Năm. Ep 3,14-21 ; Lc 12,49-53X

18

Thứ Sáu. Ep 4,1-6 ; Lc 12,54-59X

19

Thứ Bảy. Ep 4,7-16 ; Lc 13,1-9

 • 1987 Thầy M. Bruno Trần Năng Thiện, PS

 • 2013 Thầy M. Henricô Bùi Diễn, CSĐDX

20

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52(Không cử hành lễ các thánh Simon

thánh Giuđa (Thadeo), TĐ

Thánh Gioan Đạt, Lm, TđVN)

 • Bổn mạng:

- Cha M. Simon Vũ Đức Hòa, CSNQ

- Các thầy M. Simon Lê Văn Sinh, TP

- Nguyễn Văn Cường, PS

- Nguyễn Tân Tiến, PL

- Nguyễn Huy Cường, AP

- Cha M. Thadeo Nguyễn Đình Nguyên, TP

- Các thầy M. Thadeo Nguyễn Tôn Đệ, CSĐD

- Hồ Sĩ Thọ, PL

- Tống Hữu Hào, PS

- Đặng Quốc Minh Triển, CT

- Cha M. Gioan Đạt Đào Văn Tiến, PL

- Chị M. Thadeo Bùi Thị Tám, PH


X

21

Thứ Hai. Ep 4,32 – 5,8 ; Lc 13,10-17
X

22

Thứ Ba. Ep 5,21-33 ; Lc 13,18-21


 1. X

23

Thứ Tư. Ep 6,1-9 ; Lc 13,22-30

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Ngay từ buổi đầu của Kitô Giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
VỀ VIỆC VIẾNG NHÀ THỜ VÀ VIẾNG ĐẤT THÁNH

 1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn.

 2. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng Nhà Thờ, Nhà Nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

 3. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có đọc kinh thầm cầu cho các linh hồn, thì cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Ench. Indulg, Concessio 29).

01/11

Tr

24

Thứ Năm Đầu Tháng. Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Lễ trọng - Ngày nghỉ

(Không cử hành lễ các thánh:

Hieronymo Hermosilla Liêm, Gm; Valentino Vinh, Gm; Phêrô Almato Bình, Lm, TđVN)

 • Kỷ niệm:

Khai sinh và Bổn mạng Nữ Đan viện Phước Thiên (1988)

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Bổn mạng:

- Cha M. Phêrô Bình Nguyễn Hồng An, TP

- Các thầy M. Phêrô Bình Phạm Đăng Quỳnh, PS • Chu Trọng Hợp, PL

- Thầy M. Valentino Vinh Lê Văn Thượng, PS

* Kinh Sáng và Kinh Chiều không hát Ca Vãn Đức MẹTm

25

Thứ Sáu Đầu Tháng.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Hôm nay mỗi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau.

- Lễ 1: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40

- Lễ 2: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42

- Lễ 3: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27

 • 1946 Thầy M. Thomas Khải, CSNQX

26

Thứ Bảy Đầu Tháng. Pl 1,18-26 ; Lc 14,1.7-11

Thánh Huberto, Gm (Tr)

Thánh Martino de Porres, Ts (Tr)

Thánh Phêrô Phanxicô Bắc, Lmts, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Cha M. Martino de Porres Nguyễn Tiến Dũng, VtAP

- Các cha M. Martino de Porres Nguyễn Văn An, CSĐD

- Lê Quốc Tuấn, FTM

- Phạm Thanh Toàn, PV

- Các thầy M. Martino de Porres Võ Xuân Thịnh, FTM • Nguyễn Bá Thể, TP

 • Trần Văn Toàn, PL

 • Trần Minh Điệp, CT

 • Đỗ Văn Sinh, CSNQ

 • Phạm Văn Hữu, PS

 • Trương Hồng Ngọc, CT

 • Trần Thanh Phong, CSĐD

- Thầy M. Huberto Nguyễn Khánh Thành, PL

- Thầy M. Phanxicô Bắc Nguyễn Văn Giang, PS

- Các chị M. Martino Porres Bùi Thị Hảo, PH


 • Nguyễn Thị Cảnh, VP

 • Nguyễn Thị Huệ, PTX

27

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34(Không cử hành lễ thánh Carolo Borromeo, Gm)

 • Kỷ niệm:

Kỷ niệm Cung hiến Thánh Đường

Đan Viện Châu Sơn Nho Quan (1945)

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Bổn mạng:

- Cha M. Carolo Nguyễn Văn Dương, PL

- Các thầy M. Carolo Nguyễn Du Thống, CSĐD • Nguyễn Xuân Nghĩa, CSNQ

 • Ngô Sĩ Kỳ, PS

 • Nguyễn Văn Thuận, PV

 • 1997 Thầy M. Conrado Đỗ Văn Kỳ, PSX

28

Thứ Hai. Pl 2,1-4 ; Lc 14,12-14Tm

29

Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24

Nguyệt vụ cầu hồnX

1-10

Thứ Tư. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33

Thánh Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm, Lm, TđVN (Đ)

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Vinh-sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh, PL

 • Nguyễn Văn Hậu, CSĐD

 • Trần Văn Hoà, PV

- Các thầy M. Vinh-sơn Liêm Trần Ly, PSX

02

Thứ Năm. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, Giuse Nguyễn Đình Nghi, Martinô Tạ Đức Thịnh, Lm. và Martinô Thọ,

Gioan Baotixita Cỏn, Gd. TđVN (Đ)


 • Bổn Mạng:

- Thầy M. Giuse Nghi Nguyễn Văn Cường, CSNQ

- Các thầy M. Phaolô Ngân Cao Văn Đồng, PL

 • Trần Đức Nghiêm, CT

- Thầy M. Martinô Thịnh Phạm Ngọc Sáu, APTr

03

Thứ Sáu. Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO

Lễ kính

(Không cử hành lễ thánh Elisabeth Chúa Ba Ngôi, Nt )

 • Bổn mạng:

- Các chị M. Elisabeth Trần Thị Vàng, PT

 • Trần Hải Dương, VP

 • Thái Thị Yến, PHTr

04

Thứ Bảy. Pl 4,10-19 ; Lc 16,9-15

Thánh Leo Cả, Gh, TSHT. Lễ nhớ

 • Kỷ niệm:

Cung hiến Thánh Đường Đan Viện Phước Lý (1960)

Lễ trọng - Ngày nghỉ

 • Bổn mạng:

- Các cha M. Leo Nguyễn Văn Tiên, CSĐD

 • Nguyễn Văn Hòa, AP

 • Phạm Văn Pháp, PS

- Các thầy M. Leo Nguyễn Ngọc Thuyết, CSĐD

 • Mai Văn Tài, CSNQ

 • Nguyễn Thanh Hòa, TP

 • Nguyễn Thành Trung, PL

 • 1993 Thầy M. Pascalis Võ Mạnh, PLX

05

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44

(hoặc: Mc 12,41-44)

(Không cử hành lễ thánh Martino Turino, Gm;

Chân phước Bossilkov, Tđ)


 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Martino Đặng Như Hạnh, CSĐD

 • Ngô Trung Thành, PS

 • Nguyễn Thanh Nghị, PL

 • Trần Đăng Bộ, CSNQ

- Cha M. Bossilkov Chu Văn Thắng, PLĐ

06

Thứ Hai. Tt 1,1-9 ; Lc 17,1-6

Thánh Josaphat, GmTđ. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Thầy M. Josaphat Trần Văn Sáng, PS

 • Trịnh Văn Thiên, CSNQ

 • 1940 Thầy M. Phêrô Kim Ngôn Tình, CSNQTr

07

Thứ Ba. Is 61,9-11 (hay Gl 6,14-16); Mt 5,13-16

CÁC THÁNH GIỮ LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨCLễ kính

Thánh Stanislao Kostka, Ts • Bổn mạng:

- Tập Viện Thánh Mẫu An Phước

- Cha M. Stanislao Kostka Phạm Xuân Lộc, CSĐD

- Các thầy M. Stanislao Kostka Vũ Văn Hân, PL


 • Kỷ niệm Thượng Thọ Bát Tuần:

Cha M. Dominico Phạm Văn Hiền, nguyên VpHTTm

08

Thứ Tư. Is 25,6a.7-9 (hay Rm 8,14-23); Lc 23,33.39-42

LỄ CẦU CHO ANH CHỊ EM

GIỮ LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC ĐÃ QUA ĐỜI

Thần vụ và thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
(Không cử hành lễ thánh Stephano Cuénot Thể, Gm, TđVN)


 • Bổn mạng:

- Thầy M. Stephano Cuénot Thể Nguyễn Lương Bằng, TPTr

09

Thứ Năm. Plm 7-20 ; Lc 17,20-25

Thánh Alberto Cả, Gm, TSHT. Lễ nhớ

NGÀY CẦU CHO NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA
 • Bổn mạng:

- Cha M. Alberto Cáp Hữu Khanh, PV

- Các thầy M. Alberto Nguyễn Xuân Lai, CSĐD • Vũ Bá Đạt, PL

 • Nguyễn Đức, PS

 • Nguyễn Đình Lĩnh, CSĐD

 • Cù Văn Sỹ, TPTr

10

Thứ Sáu. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37

Thánh Gertruđê, Nđs. Lễ nhớ

Thánh Margarita Scotland, Tn

 • Bổn mạng:

  • Các chị M. Gertruđê Nguyễn Thị Tiên, PT

- Phạm Thị Tuyết Nga, PH

 • 1988 Thầy M. Bartholomeo Đinh Văn Khoa, CSĐDTr

11

Thứ Bảy. 3Ga 5-8 ; Lc 18,1-8

Thánh nữ Elisabeth Hungary. Lễ nhớ

 • 1984 Thầy M. Samuel Vũ Văn Đoàn, CSĐDX

12

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần I

Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32ĐƯỢC KÍNH TRỌNG THỂ

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN (Đ)

2Mcb 7,1.20-23.27b-29 hay Kn 3,1-9 ; Rm 8,31b-39 ; (hay Kh 7,9-17) ; Lc 9,23-26 (hay Ga 17,11b-19)(Không cử hành lễ cung hiến thánh đường thánh Phêrô & Phaolô)X

13

Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43

Thánh Mechtilđê, Nđs (Tr) • Bổn mạng:

- Chị M. Mechtilđê Trần Thị Nụ, VPX

14

Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22 ; Lc 19,1-10

Thánh Phanxicô Cần, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Các thầy M. Phanxicô Cần Trần Xuân Trình, TP

- Lê Hoàng Phong, PS

- Tạ Viết Quang, CSNQ
Tr

15

Thứ Tư. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50

Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ. Lễ nhớ

Các Khấn Sinh trong Hội Dòng đọc lại lời Tuyên Khấn

 • 1946 Thầy M. Félix Thạnh, CSNQ


 1. Đ

16

Thứ Năm. Kh 5,1-10 ; Lc 19,41-44

Thánh Cæcilia, TNTđ. Lễ nhớ

 • Bổn mạng:

- Chị M. Cæcilia Nguyễn Thị Oanh, VtPT

- Các chị M. Cæcilia Nguyễn Thị Nguyệt, VP • Lê Thị Lân, PH

 • 1951 Thầy M. Laurentio Công, CSNQ


 1. X

17

Thứ Sáu. Kh 10,8-11 ; Lc 19,45-48

Thánh Clémente I, Gh, Tđ (Đ)

Thánh Columbano, Vp (Tr)


 • Bổn mạng:

- Cha M. Clémente Phạm Sĩ Ân, CT

- Thầy M. Clémente Hồ Sĩ Đương, FTM • Nguyễn Quốc Ngư, PL

 • Nguyễn Hồng Ân, PS

- Thầy M. Columbano Lê Văn Hòa, PL 1. Đ

18

Thứ Bảy. 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hay Kn 3,1-9);

Rm 8, 31b-39 (hay Kh 7.9-17);

Lc 9,23-26 (hay Ga 17,11b-19)
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lễ trọng - Ngày nghỉ
Các thánh Phêrô Borie Cao, Gmts; Phêrô Vũ Đăng Khoa

Vinh-sơn Nguyễn Thế Điểm, Lm, TđVN • Kỷ niệm:

Ngày thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960)

 • Bổn mạng:

- Giáo hội Việt Nam

- Bổn mạng thứ II Đan viện Thánh Mẫu An Phước
- Cha M. Vinh-sơn Điểm Trần Văn Bằng, PS

- Cha M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, PS- Các thầy M. Phêrô Khoa Trần Văn Thưởng, CSNQ

 • Trần Thanh Thập, PL

 • Nguyễn Hữu Công, CSĐD

 • Trần Xuân Huy, CT

 • Trần Anh Chiến, TP

 • Nguyễn Văn Hà, AP


 1. Tr

19

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - Tv Tuần II

Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Lễ trọng

(Không cử hành lễ thánh Catharina Alexandria, TNTđ)

 • 1993 Thầy M. Giacôbê Võ Văn Mậu, PV


 1. X

20

Thứ Hai. Dc 2,14-17 ; Mt 12,46-50

Các thánh Gioan Berchmans, Ts (Tr);

Thomas Đinh Viết Dụ, Lm

và Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, Lm, TđVN (Đ) • Bổn mạng:

- Cha M. Berchmans Lê Văn Tuyến, CSĐD

- Cha M. Thomas Dụ Nguyễn Quốc Việt, CSĐD- Các thầy M. Berchmans Nguyễn Đức Tuyên, AP

 • Nguyễn Minh Châu, PS

 • Nguyễn Chí Mỹ, PL

 • Nguyễn Viết Du, CSNQ

- Các chị M. Berchmans Quách Thị Sen, VP

 • Cao Thị Mừng, PT

 • Kỷ niệm:

Cung hiến Thánh Đường Châu Thủy (1992)

Lễ trọng – Ngày nghỉX

21

Thứ Ba. Kh 14,14-19 ; Lc 21,5-11

 • 1951 Cha M. Justino Nguyễn Đình Ninh, PS

 • 1964 Thầy M. Ignatio Đinh Hiền Lương, CSNQX

22

Thứ Tư. Kh 15,1-4 ; Lc 21,12-19

Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân, TđVN (Đ) Thánh Catharina Labouré, TN (Tr) • Bổn mạng:

- Thầy M. Anrê Trông Lê Hiến, PS

- Các chị M. Catharina Labouré Nguyễn Thị Ngọc Oanh, VP

- Trần Thị Thanh Hoài, PT
X

23

Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; Lc 21,20-28Đ

24

Thứ Sáu. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22

THÁNH ANDRÉ TĐ. Lễ kính

Thánh Giuse Marchand Du, Lmts, TđVN


 • Bổn mạng:

- Cha M. Giuse Marchand Du Nguyễn Thanh Tình, CSĐD

- Cha M. André Nguyễn Mạnh Tường, PS

- Các thầy M. André Phạm Văn Đương, CSĐD • Nguyễn Văn Thắm, PL

 • Bùi Văn Tình, CSNQ

 • Nguyễn Văn Giáp, CT

 • Trần Tiến Phát, TP

 • Hoàng Văn Điệp, FTM

 • Nguyễn Quốc Cường, AP

- Các thầy M. Giuse Marchand Du Trần Văn Cao, PS

 • Phạm Văn Thăng, CSNQ

 • Nguyễn Hồng Anh, AP

- Chị M. André Nguyễn Thị Tin, PH01/12

X

25

Thứ Bảy. Kh 22,1-7 ; Lc 21,34-36

Chân Phước Charles de Foucauld, Ẩn tu (Tr)

 • Bổn mạng:

- Các thầy M. Charles de Foucauld Nguyễn Xuân Sâm, CTHẾT NĂM PHỤNG VỤLược soạn

NĂM PHỤNG VỤ 2017 – 2018

NĂM C2/12

Tm

26

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Tv Tuần I

03

Tm

27

Thứ Hai.


04

Tm

28

Thứ Ba.

Thánh Gioan Damasceno, Lm, TSHT (Tr)05

Tm

29

Thứ Tư.

Thánh Sabas, Vp; Thánh Galgano, Ẩn tu (Tr)

)

06

Tm

30

Thứ Năm

Thánh Nicolas, Gm (Tr)

Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, TđVN


07

Tr

1-11

Thứ Sáu.

Thánh Ambrosio, Gm, TSHT. Lễ nhớ

08

Tr

02

Thứ Bảy.

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

09

Tm

03

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tv Tuần II

Thánh Gioan Diego (Tr)

10

Tm

04

Thứ Hai.


11

Tm

05

Thứ Ba.

Thánh Damaso I, Gh và Thánh David, Đs (Tr)12

Đ

06

Thứ Tư.

Đức Mẹ Guadalupe (Tr)
13

Đ

07

Thứ Năm.

Thánh Lucia TNTđ. Lễ nhớ


14

Tr

08

Thứ Sáu. Thánh Gioan Thánh Giá, Lm, TSHT. Lễ nhớ

15

Tr

09

Thứ Bảy.

16

Tm

10

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tv Tuần I

17

Tm

11

Thứ Hai.


18

Tm

12

Thứ Ba.

19

Tm

13

Thứ Tư. Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, Tg

Phanxicô Hà Trọng Mậu; Thomas Nguyễn Văn Đệ Augustino Nguyễn Văn Mới

Stephano Nguyễn Văn Vinh, Gd – TđVN


20

Tm

14

Thứ Năm

21

Tm

15

Thứ Sáu. Thánh Phêrô Canisio, Lm, TSHT

22

Tm

16

Thứ Bảy

23

Tm

17

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần II

Thánh Gioan Kenty, Lm24

Tr

18

Thứ Hai.


25

Tr

19

Thứ Ba. ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

26

Đ

20

Thứ Tư. THÁNH STEPHANO, Tđ tiên khởi. Lễ kính

27

Tr

21

Thứ Năm. THÁNH GIOAN TĐ. Lễ kính

28

Đ

22

Thứ Sáu. CÁC THÁNH ANH HÀI, Tđ. Lễ kính

29

Tr

23

Thứ Bảy. Thánh Thomas Becket, GmTđ

30

Tr

24

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA. Tv tuần I

31

25

Thứ Hai. Thánh Sylveste I, Gh

DANH SÁCH CÁC CHA VÀ CÁC THẦY ĐÃ QUA ĐỜI

THÁNG 1

Ngày/năm

 1. Thầy Menchiades Nguyễn Văn Trọng, PS 01.1973

 2. Thầy Clêmentê Trần Văn Nhẫn, PL 01.1989

 3. Nguyên Vp. Ignatio Trần Ngân, PL 06.2011

 4. Thầy Phaolô Trần Văn Liệu, PS 10.1932

 5. Cha André Bùi Quang Tịch, PS 10.1977

 6. Thầy Paulino Trần Quốc Công, PL 10.1985

 7. Thầy Cyrillo Nguyễn Văn Khiên, CSĐD 11.2017

 8. Cha Roberto Vũ Xuân Trụ, CSNQ 15.1974

 9. Thầy M. Giuse Triệu Văn Lộc, PL 15.2006

 10. Thầy Henricus Nguyễn Tùng Bá, PS 16.2014

 11. Thầy Columbano Nguyễn Văn Lự, TP 16.2001

 12. Cha VT Thomas Nguyễn Đình Tuyển, FTM 27.1998

 13. Thầy Stephano Trương Đình Nhứt, PS 30.1959


THÁNG 2

 1. Cha Gregorio Đào Trọng Thanh, PV 02.2015

 2. Thầy Bonaventura Nguyễn Đình Thoả, CSĐD 03.1980

 3. Thầy Micael Lê Văn Loát, PS 05.1919

 4. Cha Gilberto Barnabé Bá, PS 05.1975

 5. Thầy David Nguyễn Văn Út, CSĐD 07.1994

 6. Thầy Calasanz Nguyễn Văn Khai, PS 09.1951

 7. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hồng, CSNQ 09.1971

 8. Thầy Anphongso Lê Văn Phan, CSĐD 12.1981

 9. Thầy Philipphê Minh Phạm Chu Điệp, CSĐD 13.1975

 10. Anh Giuse Nguyễn Văn Nam, CSĐD 13.1975

 11. Thầy Dionysio Trần Quang Thiều, CSĐD 14.2016

 12. Cha Eugenio Nguyễn Văn Trang, CSĐD 20.1963

 13. Cha Giuse Trần Công Liêm, CSĐD 20.2000

 14. Thầy Léo Trần Thiện Long, PS 26.1989


THÁNG 3

 1. Thầy Micael Trần Văn Biện, PS 03.1980

 2. Thầy Bênađô Nguyễn Văn Thành PS 04.1993

 3. Thầy Simon Vượng, CSNQ 07.1948

 4. Anh Giuse Nguyễn Phi Hùng, CSĐD 09.1983

 5. Thầy Giuse Nguyễn Văn Tăng, PS 10.2012

 6. Cha BT Marco Nguyễn Quang Vinh, CSNQ 15.1966

 7. Thầy Carolo Nguyễn Văn Lâm, CSĐD 18.1993

 8. Cha Silvester Nguyễn Hữu Niên, PS 23.1978

 9. Cha Placido Nguyễn Quang Trạch, CSNQ 27.1947

 10. Cha Thomas Nguyễn Hữu Chỉnh, PS 29.1948

 11. Thầy Louis Lê Vĩnh Điện, PS 31.1981

 12. Cha Malachia Dương Văn Minh, CT 31.1993


THÁNG 4

 1. Vp. Gerardo Nguyễn Văn Thất, CSĐD 01.2005

 2. Thầy Phaolô Lưu Quang Đại, PS 02.2007

 3. Cha Bênađô Nguyễn Đình Long, AP 03.1988

 4. Cha G.Berchmans Nguyễn Văn Qui, PL 04.1970

 5. Viện phụ Léo Vũ Đức Chính, CSĐD 04.1993

 6. Cha Augustino Nguyễn Đình Cựu, PL 05.1971

 7. Thầy Phanxico Salesio Nhu, CSNQ 08.1945

 8. Cha P. Xavier Lê Ngư, CSĐD 09.1995

 9. Cha J. Berchmans Nguyễn Văn Thảo, CSNQ 10. 2013

 10. Thầy Alberto Lê Văn Khánh, CT 11.1979

 11. Thầy Phanxicô Trần Đình Liệu, CSNQ 11.1984

 12. Thầy Bernardino Trần Đình Vấn, AP 12.2015

 13. Cha Bernardinus Trần Phúc Dược, PS 13.2014

 14. Thầy Eugenio Nguyễn Văn Đảm, PS 16.1952

 15. ĐC. Anselmo Thadeo Lê Hữu Từ, CSNQ 24.1967

 16. Thầy Antôn Nguyễn Đình Tấn, CSĐD 26.1995

 17. Thầy Luca Bích, CSNQ 29.1946

 18. Cha Alberico Trần Văn Nhơn, PS 29.1986


THÁNG 5

 1. Thầy Ambrosio Nguyễn Văn Sinh, PS 01.1936

 2. Cha Phanxicô Assisiô Lê Văn Thành 03.2017

 3. VP Emm.Triệu Chu Kim Tuyến, PS 04.1987

 4. Thầy Vinh Sơn Nguyễn Văn Qui, CSĐD 04.2002

 5. Thầy Biển Đức Nguyễn Văn Hiển, CSĐD 05.1968

 6. Thầy G.B. Nguyễn Văn Toán, PS 09.1989

 7. VP. Stéphano Trần Ngọc Hoàng, CSĐD 10.2008

 8. Thầy Damiano Nguyễn Văn Ngọc, PS 12.1965

 9. Thầy Luca Nguyễn Hữu Các, PS 16.1943

 10. Cha Gioa-kim Trần Nhân Thứ, CSĐD 21.1978

 11. Cha Theodoro Nguyễn Văn Hoan, PS 23.1995

 12. Thầy Hilarion Nguyễn Văn Lan, PS 25.1980

 13. Thầy Fidelix Nguyễn Tín Trung, PS 26.1952

 14. Cha Giuse Nguyễn Văn Biên, PS 28.1975

 15. Thầy Anphongso Lê Linh, PS 28.1975

 16. Thầy Bonaventura Trần Văn Dung, TP 29.2004


THÁNG 6

 1. Thầy Thomas Nguyễn Đình Tắc, PS 05.1947

 2. Anh Giuse Nguyễn Sĩ Hải, CSĐD 05.1970

 3. Thầy Hieronimo Nguyễn Văn Năm, PS 09.1999

 4. Thầy Phaolô Trần Văn Bảy, CSĐD 10.2009

 5. Cha Mattheo Nguyễn Văn Mịnh, PS 17.1930

 6. Thầy Gioakim Nguyễn Ngọc Cẩn, PS 17.1994

 7. Thầy Đaminh Trần Văn Bếp, PS 18.1945

 8. Thầy Lasan Đỗ Văn Luỹ, CSĐD 20.2002

 9. Thầy Phêrô Nguyễn Tấn Sĩ, PV 20.2015

 10. Thầy Aegidio Trần Văn Trương, PS 21.1990

 11. Cha BT Casimiro Hồ Thiên Cung, PL 22.1993

 12. Cha Piô Ngô Mai Huê, PS 23.2006

 13. Thầy Anphongso Nguyễn Đình Sửu, PS 25.1952

 14. Thầy Alexis Phan Văn Cửu, PS 25.1970

 15. Thầy Giuse Trần Văn Thức, PS 28.1925


THÁNG 7

 1. Thầy Barnaba Lê Văn Thạc, PS 01.1981

 2. VP. Stanislao Trương Đình Vang, PL 03.1972

 3. Thầy Beda Đỗ Văn Đông, TP 06.1998

 4. Thầy Roberto Phạm Ngọc Linh, PL 03.2016

 5. Thầy Matthia Trương Văn Đệ, PS 07.1946

 6. Thầy Képhas Lưu Nguyên Linh, PL 07.2009

 7. Thầy Gioan Đạt, CSNQ 08.1945

 8. Thầy Phanxico Bùi Văn Trâm, PS 10.1948

 9. Thầy Hardingo Nguyễn Văn Ban, PS 11.1995

 10. Thầy Sabba Nguyễn Công Thân, PS 15.1997

 11. Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi, PS 19.1920

 12. Thầy Gerardo Nguyễn Văn Tưởng, PS 21.1943

 13. Thầy Sebastiano Phạm Văn Giá, CSĐD 24.1999

 14. Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận 25.1933

 15. Thầy Matthia Giảng, CSNQ 25.1944

 16. Thầy Thadeo Trần Văn Chánh, PS 26.1943

 17. Thầy Anton Đặng Chín, PL 26.2016

 18. Thầy Vinh Sơn Nguyễn Văn Tình, PL 27.1992

 19. Thầy G. Baptista Trần Văn Hân, PS 29.1943

 20. Thầy Cosma Tứ, CSNQ 31.1946


THÁNG 8

 1. Thầy Gioan TG Giá, CSNQ 01.1945

 2. Thầy Stephano Trần Thành, PV 04.1990

 3. Thầy Romualdo Nguyễn Văn Học, PS 05.1937

 4. Thầy Bênađô Mai Viết Hoan, CSĐD 05.1963

 5. Thầy Alexis Nguyễn Văn Lan, PS 08.1943

 6. Cha Maximo Trần Đức Hậu, PS 09.1945

 7. Cha BT Philipphê Trần Ngọc Năng, CSNQ 11.1993

 8. Thầy G.Baptista Trần Văn Quyền, PS 15.1975

 9. Thầy Athanasio Võ Viết Triệu, PS 15.1983

 10. Cha Đaminh Savio Hoàng Đệ, PS 20.1984

 11. Thầy Phanxicô Assisiô Lê Văn Nhẫn, PL 20.2012

 12. Thầy Alberico Vũ Hàn Lâm, CSNQ 20.2012

 13. Cha BT Bernard Mendiboure, PS 22.1953

 14. Thầy Pio V Trần Đức Thọ, CSĐD 23.2005

 15. Thầy Carolo Lê Mẫn, PS 25.1978

 16. Thầy G.Berchmans Nguyễn Văn Tưởng, PS 26.1930


THÁNG 9

 1. Cha Celestino Druai, TP 01.1978

 2. Cha G. Baptista Ngô Chí Thiện, CSĐD 02.2007

 3. Thầy Benedicto Phạm Đình Tiến, CSĐD 03.2016

 4. Thầy Phanxico Salesio Lê Vĩnh Chước, PS 05.1945

 5. Thầy Christophoro Nguyễn Nghị, PS 05.1993

 6. Thầy Ignatio Phạm Xuân Thành, PV 06-2012

 7. Thầy Phaolô Nguyễn Kim Soi, PL 09.1986

 8. Thầy Phêrô Đinh Phi Long, CSĐD 12.2011

 9. Cha BT Giuse Hà Tâm Sự, CSNQ 17.1997

 10. Cha Nguyên BT Cả Polycarpo Zakar 17.2012

 11. T. Eymardo Nguyễn Trọng Tôn, CSĐD 18.2000

 12. Thầy Antôn Vũ Tường Huấn, PS 21.1981

 13. Cha Camilo Lellis Nguyễn Văn Hậu, PS 22.2008

 14. Thầy Laurentio Nguyễn Văn Thơ, PS 27.1949

 15. Thầy M. Martino Trần Văn Đổng, PL 30.2008


THÁNG 10

 1. Cha Remi Radelet, CSNQ 01.1944

 2. T. Romualdo Nguyễn Văn Nhơn, CSĐD 01.2004

 3. Anh Thomas Thiện, CSĐD 04.1987

 4. Thầy Léo Nguyễn Văn Phòng, PS 09.1930

 5. Thầy Marco Dương Văn Trang, PS 09.1970

 6. Cha Augustino Vũ Quang Huân, CT 09.2005

 7. Anh Giuse Nguyễn Văn Nam, PL 10.1974

 8. Thầy Gabriel Lê Thụy, PL 11.1956

 9. Bà Tám Maria Trịnh Thị Dung 11.1959

 10. Bà Maria Trịnh Thị Tiết 11.1959

 11. Cha VT Gioan Nguyễn Văn Luận, PL 18.1988

 12. Cha Tarcisio Nguyễn Đại Tình, PS 18.1991

 13. Thầy Luca Đặng Thanh Bình, PL 19.1988

 14. Thầy Bruno Trần Năng Thiện, PS 27.1987

 15. Thầy Henricô Bùi Diễn, CSĐD 27.2013


THÁNG 11

 1. Thầy Thomas Khải, CSNQ 02.1946

 2. Thầy Conrado Đỗ Văn Kỳ, PS 04.1997

 3. Thầy Léo Trác, CSNQ 05.1937

 4. Thầy Pascalis Võ Mạnh, PL 10.1993

 5. Thầy Phêrô Kim Ngôn Tình, CSNQ 12.1940

 6. Thầy Bartholomeo Đinh Văn Khoa, CSĐD 16.1988

 7. Thầy Samuel Vũ Văn Đoàn, CSĐD 17.1984

 8. Thầy Félix Thạnh, CSNQ 21.1946

 9. Thầy Laurentio Công, CSNQ 22.1951

 10. Thầy Giacôbê Võ Tùng Mậu, PV 25.1993

 11. Cha Justino Nguyễn Đình Ninh, PS 27.1951

 12. Thầy Ignatio Đinh Hiền Lương, CSNQ 27.1964


THÁNG 12

 1. CBTC Sighardus Kleiner 05.1995

 2. Thầy Ignatio Chính, CSNQ 07.1937

 3. Cha Martino Võ Hồng Khanh, CSNQ 07.1953

 4. Thầy Gabriel Hải, CSNQ 10.1949

 5. Thầy Mattheo Nguyễn Uy Lai, CSĐD 10.2003

 6. Cha Placido Hoàng Trung, CSĐD 10.2008

 7. Thầy BoscoThủ, CSNQ 11.1937

 8. Thầy Tôma Aquino Thân Minh Đạt, TP 15.2008

 9. Thầy Piô Pietrelcina Nguyễn Văn Chức, CSĐD 15.2011

 10. Thầy Anselmo Trịnh Thanh Các, PS 19.1995

 11. Thầy Rocco Nguyễn Đình Văn, PV 21.1994

 12. Thầy Raphael Lê Bá Quyền, PS 25.1986

 13. Thầy Romualdo Trần Văn Phiên, FTM 25.2013

 14. Thầy Cyrillo Lê Duy Minh, PS 27.1937

 15. Thầy Giuse Lê An Phong, PL 29.2016

DANH SÁCH CÁC THÁNH

XẾP THEO MẪU TỰ

A

Abraham, tổ phụ 09 – 10

Abraham, ẩn tu 16 – 03

Adalberto 23 – 04

Aelredo 12 – 01

Agatha, TN-Tđ 05 – 02

Agnes, TNTđ 21 – 11

Alberico, Vp 26 – 01

Alberto, Gm-TS 15 – 11

Alexandro 11 – 05

Alexis, hành khất 17 – 07

Alexis Falconieri 17 – 02

Achilleo 12 – 05

Aloisio Gonzaga, Ts 21 – 06

Alphongso, Gm-TSHT 01 – 08

Amedeo, Gm 30 – 08

Ambrosio, Gm-TSHT 07 – 12

Anê Thành 12 – 07

Angario 03 – 02

Anna 26 – 07

André, TĐ 30 – 11

André Dũng Lạc 21 – 12

André Kim Taegon 21 – 09

André Phú Yên 26 – 07

André Thông 15 – 07

André Trông 28 – 11

André Tưởng 16 – 06

Anselmo, Gm-TSHT 21 – 04

Antôn, ẩn tu 17 – 01

Antonio 21 – 05

Antonino 10 – 05

Antôn Đích 12 – 08

Antôn Quỳnh 10 – 07

Antôn Pađôva, Lm,TSHT 13 – 06

Antonio, Gm. 10 – 05

Antonio Maria Claret 24 – 10

Antonio Maria Zacharia 05 – 07

Athanasio, GmTS 02 – 05

Augustino, Gm,TSHT 28 – 08

Augustino Cantorbery,Gm 27 – 05

Aug.Schoeffler Đông 01 – 05

Augustino Huy 13 – 06

Augustino Mới 19 – 12


B

Barnaba, TĐ 11 – 06

Bartholomeo, TĐ 24 – 08

Basilio, Gm 02 – 01

Beda, Lm 25 – 05

Bênađô, Vp 20 – 08

Bênađô Duệ 01 – 08

Bernadino Siena 20 – 05

Bernadette Soubirous, TN 18 – 02

Biển Đức, Vp 11 – 07

Birgitta, Nt 23 – 07

Blasio,Gm,Tđ 03 – 02

Bonaventura, Gm TSHT 15 – 07

Bonnard Hương 01 – 05

Bonifacio 05 – 06

Bossikov 11 – 11

Bruno 06 – 10
C

Calasanz 25 – 08

Calixto, GhTđ 14 – 10

Camillo Lellis, Lm 14 – 07

Caphaso 23 – 06

Carolo Borromeo, Gm 04 – 11

Carolo Lwanga, TđPC 03 – 06

Casimiro, Lm 04 – 03

Catarina Labouré 28 – 11

Catarina Ricci 04 – 02

Catarina Sienna 29 – 04

Calixto 14 – 10

Cecilia, TNTđ 22 – 11

Celline, Tn 30 – 05

Chanel 28 – 04

Charles de Foucauld 01 – 12

Clara, TN 11 – 08

Clemente I, Gh 23 – 11

Clemente 15 – 03

Columba Marmion 29 – 01

Columbano, Vp 23 – 11

Cornelio, Gh-Tđ 16 – 09

Cosma, Tđ 26 – 09

Crispino 04 – 05

Cypriano, Gm-Tđ 16 – 09

Cyrillo, Gm,TS 18 – 03

Cyrillo, đan sĩ 14 – 02

Cyrillo Alexandrino 27 – 06


D

Damasceno 04 – 12

Damaso 11 – 12

Damiano, Tđ 26 – 09

David 11 – 12

Didaco 09 – 12

Dyonisio 09 – 10
Đ

Đaminh, Lm 08 – 08

Đaminh Đạt 12 – 06

Đaminh Hạnh 01 – 08

Đaminh Huyên 05 – 06

Đaminh Khảm 13 – 01

Đaminh Mạo 06 – 06

Đaminh Minh 26 – 06

Đaminh Nguyên 16 – 06

Đaminh Nhi 16 – 06

Đaminh Ninh 02 – 06

Đaminh Savio 06 – 05

Đaminh Toái 05 – 06

Đaminh Tước 02 – 04

Đaminh Uý 19 – 12

Đaminh Xuyên 26 – 11


E

Edmundo, Gm 20 – 11

Eduardo 13 – 10

Elisabeth Chúa Ba Ngôi 09 – 11

Elisabeth Hungari 17 – 11

Emmanuel Phụng 31 – 07

Emmanuel Triệu 17 – 09

Emily Vialar 17 – 06

Ephraem 09 – 06

Eugenio III, Gh 08 – 07

Eusebio 02 – 08

Eymardo 02 – 08


F

Fabiano 20 – 01

Faustina Kowalska 05 – 10

Felicita 07 – 03

Fidèle Sigmaringen 24 – 04
G

G.B. bị trảm quyết 29 – 08

Gabriel 29 – 09

Gabriel Adolorata 27 – 02

Gaetano 07 – 08

Galgano 05 – 12

Georgio 23 – 04

Gerardo, Đs 14 – 06

Gerardo Majella, Ts 16 – 10

Gertruđê, Nđs 16 – 11

Giacôbê Năm 12 – 08

Giacôbê, TĐ 03 – 05

Giacôbê, TĐ 25 – 07

Gioakim 26 – 07

Gioan, TĐ 27 – 12

Gioan I, Gh-Tđ 18 – 05

Gioan Avila 10 – 05

Gioan Baptista 24 – 06

Gioan Berchmans 26 – 11

Gioan Bosco 31 – 01

Gioan Brébeuf 19 – 10

Gioan Capestrano,Lm 23 – 10

Gioan Damasceno 04 – 12

Gioan Diego 09 – 12

Gioan Đạt 28 – 10

Gioan Fisher 22 – 06

Gioan Giuse TG 05 – 03

Gioan Manetti 17 – 02

Gioan Phaolo II 22 – 10

Gioan Hoan 26 – 05

Gioan Kety 23 – 12

Gioan Kim Khẩu 13 – 09

Gioan Lasan 07 – 04

Gioan Maisan 18 – 09

Gioan Quang 09 – 07

Gioan Newman 05 – 01

Gioan Henry Newman 19 – 09

Gioan M. Eudes 19 – 08

Giaxinta Fatima 20 – 02

G. Phanx. Chantal 12 – 12

Gioan M.Vianney 04 – 08

Gioan Tân 20 – 09

Gioan Thánh Giá 14 – 12

Gioan Thiên Chúa 08 – 03

Gioan XXIII 11 – 10

Giuse 19 – 03

Giuse An 20 – 07

Giuse Calasanz 25 – 08

Giuse Caphaso 23 – 06

Giuse Cảnh 04 – 09

Giuse Cupetino 18 – 09

Giuse Hiển 09 – 05

Giuse Hiền 24 – 07

Giuse Khang 06 – 12

Giuse Lựu 02 – 05

Giuse MarChand Du 30 – 11

Giuse Nghi 08–11

Giuse Rubio 04 – 05

Giuse Tả 13 – 01

Giuse Thị 24 – 10

Giuse thợ 01 – 05

Giuse Tuấn 07 – 06

Giuse Tuân 30 – 04

Giuse Viên 21 – 08

Giuse Xuyên 28 – 07

Goretti, TNTđ 06 – 07

Gregorio Cả, Gh 03 – 09

Gregorio Nazianzeno 02 – 01

Gregorio VII, Gh 25 – 05

Guerrico 19 – 08


H

Hannibal 01 – 06

Hedwig 16 – 10

Henrico 13 – 07

Hieronymo 30 – 09

Hilarion 13 – 01

Hildegard von Bingen 17 – 09

Hippolyto 13 – 08

Huberto 03 – 11

Hugue 11 – 05


K

Kêpha (Phêrô) 29 – 06


I

Ignatio Antiochia 17 – 10

Ignatio Huy 21 – 07

Ignatio Loyola 31 – 07

Innocentio (Anh Hài) 28 - 12

Ireneo, GmTđ 28 – 06

Isaac Jogues 19 – 10

Isave 31 – 05

Isidoro 04 – 04

J

Jaccard Phan 21 – 09

Januario 19 – 09

Jeronimo Emiliano 08 – 02

Jeronimo Liêm 01 – 11

Josaphat, GmTđ 12 – 11

José Rio, Gd 10 – 02

Josephina, TN 08 – 02

Juda (Thadeo) 28 – 10

Juliano 09 – 01

Julie Billiart 08 – 04

Justino 01 – 06


L

Lamberto, GmTđ 17 – 09

Laura 22 – 01

Laurentio Brindisi 21 – 07

Laurentio, PtTđ 10 – 08

Laurentio Hưởng 13 – 02

Laurentio Ngôn 22 – 05

Laurentio Ruy 28 – 09

Lazaro 29 – 07

Leo Cả, Gh 10 – 11

Leonardo, Lm 09 – 10

Louis Bonnard Hương 01 – 05

Louis Gonzaga 21 – 06

Louis M.Grig.de Montfort 28 – 04

Louis IX, vua 25 – 08

Louis Martine 12 – 07

Luca 18 – 10

Luca Loan 05 – 06

Luca Thìn 13 – 01

Lucia 13 – 12

Lutgarde, Nđs 16 – 06
M

Mai San 18 – 09

Maiol 11 – 05

Marco, TĐ 25 – 04

Margarita Alacoque 16 – 10

Maria Hồn Xác LT 15 – 08

Maria Magdalena 22 – 07

M. Magdalena de Pazzi 25 – 05

Maria Mẹ Thiên Chúa 01 – 01

Maria, Trinh Nữ Vương 22 – 08

Maria Vô nhiễm NT 08 – 12

Marta 29 – 07

Martino, Gm 11 – 11

Martino Porres 03 – 11

Martino Thịnh 08 – 11

Matthêu, TĐ 21 - 09

Matthêu Đậu 22 – 01

Matthêu Gẫm 11 – 05

Matthêu Phượng 26 – 05

Matthia, TĐ 14 – 05

Mauro 15 – 01

Macellino 02 – 06

Maximiliano Kolbé 14 – 08

Maximo, Gh,Tđ 14 – 04

Maximo, Vp 13 – 08

Mazzarello 13 – 05

Mechtilđê 19 – 11

Meredico, Lm 29 – 08

Methodio 14 – 02

Micael 29 – 09

Micael Hy 22 – 05

Micael Mỹ 12 – 08

Montfort 28 – 04

Monica 27 – 08


N

Nereo 12 – 05

Nicolas 06 – 12

Nicolas Thể 13 – 06

Noberto 06 – 06
O

Odilon 11 – 05

Odon 11 – 05

Osanna Mantua 20 – 06

Oscar Romero 24 – 03

Ouen 24 – 08P

Pacomio 15 – 05

Pancracio 12 – 05

Pascalis 17 – 05

Patricio 17 – 03

Paulino 22 – 06

Perpetua 07 – 03

Phanxico Cần 20 – 11

Phanxica Romana 09 – 03

Phanxicô Assisio 04 – 10

Phanxicô Bắc 03 – 11

Phanxicô Chiểu 26 – 06

Phanxicô Kính 17 – 10

Phanxicô Mầu 19 – 12

Phêrô Thuần 06 – 06

Phanxicô Paula 02 – 04

Phanxicô Salesio 24 – 01

Phanxicô Frédérich Tế 22 – 01

Phanxicô Trung 06 – 10

Phanxicô Xavier 03 – 12

Phaolô, TĐ 29 – 06

Phaolô trở lại 25 – 01

Phaolô Bảo Tịnh 06 – 04

Phaolô Chung Hasang 20 – 09

Phaolô Đổng 03 – 06

Phaolô Hạnh 28 – 05

Phaolô Kim 20 – 09

Phaolô Khoan 28 – 04

Phaolô Lộc 13 – 02

Phaolô Miki 06 – 02

Phaolô Mỹ 18 – 12

Phaolô Thánh Giá 19 – 10

Phaolô Tống Viết Bường 23 – 10

Phelixeporis 18 – 05

Phêrô , TĐ 29 – 06

Phêrô Bắc 03 – 11

Phêrô Bình 01 – 11

Phêrô Boris Cao 24 – 11

Phêrô Canisio 21 – 12

Phêrô Claver, Lm 09 – 09

Phêrô Damiano 21 – 02

Phêrô Dũng 06 – 06

Phêrô Đa 17 – 06

Phêrô Đường 18 – 12

Phêrô Hiếu 28 – 04

Phêrô Juliano 02 – 08

Phêrô Khanh 12- 07

Phêrô Khoa 24 – 11

Phêrô Kim Ngôn 30 – 07

Phêrô Lựu 07 – 04

Phêrô Quý 31 – 07

Phêrô Tân 02 – 06

Phêrô Thi 21 – 12

Phêrô Truật 18 – 12

Phêrô Ng. Văn Tự 04 – 09

Phêrô Ng. Khắc Tự 10 – 07

Phêrô Tuấn 15 – 07

Phêrô Tùy 11 – 10

Phêrô Vân 25 – 05

Phipphê, TĐ 03 – 05

Phipphê Minh 03 – 07

Philipphê Nêri 26 – 05

Pio Năm Dấu 23 – 09

Pio V, Gh 30 – 04

Pio X, Gh 21 – 08

Placido 15 – 01

Polycarpo 23 – 02

Pontiano, GhTđ 13 – 08


R

Raphael 29 – 09

Raymundo 07 – 01

Rita Cascia 22 – 05

Roberto 26 – 01

Roberto Bellarmino 17 – 09

Romano 01 – 10

Romualdo 19 – 06

Rosa Lima 23 – 08
S

Sabba 05 – 12

Scholastica 10 – 02

Sebastiano 20 – 01

Seraphino Montegranaro 12 – 10

Silvester, Gh 31 – 12

Simon, TĐ 28 – 10

Simon Hoà 10 – 12

Sixto II, Gh 07 – 08

Stanislao, Gm-Tđ 11 – 04

Stanislao Kostka, Ts 13 – 11

Stephano, TđTK 26 – 12

Stephano Cuénot Thể 14 – 11

Stephano Hardingo 26 – 01

Stephano Hungary 16 – 08

Stephano Vinh 19 – 12


T

Têrêxa Avila 15 – 10

Têrêxa Benedicta 09 – 08

Têrêxa Calcutta 05 – 09

Têrêxa HĐGS 01 – 10

Thadeo 28 – 10

Theophane Vénard 02 – 02

Thomas, TĐ 03 – 07

Thomas Aquino 28 – 01

Thomas Becket 29 – 12

Thomas Dụ 26 – 11

Thomas Đệ 19 – 12

Thomas Khuông 30 – 01

Thomas More 22 – 06

Thomas Thiện 21 – 09

Thomas Toán 27 – 06

Timothe 27 – 01

Timothe Zacado 22 – 10

Tito 27 – 01
U

Ursula,TNTđ 21 – 10


V

Valentino 14 – 02

Venceslao, Tđ 28 – 09

Veronica Giuliano, TN 10 – 07

Vinh Sơn Dương 06 – 06

Vinh Sơn Điểm 24 – 11

Vinh Sơn Ferrieo 05 – 04

Vinh Sơn Liêm 07 – 11

Vinh Sơn Phaolô 27 – 09

Vinh Son phó tế, Tđ 22 – 01

Vinh Sơn Tường 16 – 06

Vinh Sơn Vinh 01 – 11

Vinh Sơn Đỗ Yến 30 – 06
Z

Zita 27 – 04


Y

Yves Helorry 19 – 05
MỪNG BỔN MẠNG

 • Cuối giờ Kinh Tối trước ngày lễ Bổn Mạng của người anh (chị) em, cộng đoàn hát bài ca Bác ái. Đoạn vị phiên tuần xướng và cộng đoàn đáp:

PT: Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

CĐ: Anh em được sống vui vầy bên nhau.

(Hoặc)

PT: Lạy Chúa, từ thánh điện xin ban ơn phù trợ (các) tôi tớ Chúa.

CĐ: Và từ Sion, xin che chở (các) tôi tớ Chúa.

 • Tiếp đến vị phiên tuần đọc lời nguyện, người anh (chị) em đứng cúi mình tại chỗ cho đến hết câu: “……..những điều đẹp lòng Chúa”

PT: Lạy Chúa, Chúa đã nhờ Thánh Thần mà đổ Chan hoà hồng ân bác ái trên các tín hữu Chúa. Chúng con thành khẩn xin Chúa nhân từ, ban sức mạnh hồn xác cho (các) tôi tớ Chúa là …… để hết tình yêu mến Chúa và tận lực chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh…………… xin Chúa bảo vệ gia đình Đan viện chúng con đang hết lòng kêu xin Chúa, cho chúng con thoát mọi sự dữ và luôn được sống trong bình an của Chúa. • Tiếp đến Lời Nguyện của vị thánh Bổn Mạng theo Sách Lễ Rôma với công thức kết ngắn.

 • Trong Thánh Lễ có Lời Nguyện Chung.

 • Nếu là Bổn Mạng của Bề Trên I, cộng đoàn được ngày nghỉ.

  

XUẤT HÀNH

 • Cuối giờ kinh trước khi xuất hành, (các) anh em xuất hành cúi bái vị phiên tuần để xin cầu nguyện, đoạn lên đứng trước cung thánh, đứng cúi sâu đang khi vị phiên tuần xướng:

PT: Thiên Chúa đã truyền cho các thiên sứ của Ngài.

CĐ: Hằng canh giữ mọi nẻo đường của (các) tôi tớ Chúa.

PT: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và an bài cho cuộc hành trình của (các) tôi tớ Chúa được bình an, và thành đạt theo thánh ý Chúa, hầu trên mọi bước đường và trong mọi biến chuyển của cuộc sống, (các) tôi tớ Chúa luôn được Chúa phù trì che chở. Chúng con cầu xin……….HỒI TRÌNH

 • Cuối giờ kinh sau khi trở về cộng đoàn, (các) anh em đó cúi bái vị phiên tuần để xin cầu nguyện, đoạn lên quỳ trước cung thánh, đang khi vị phiên tuần xướng:

PT: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

CĐ: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

PT: Lạy Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, vì lòng nhân ái vô biên, xin rộng lượng tha thứ cho (các) tôi tớ Chúa đây hết mọi lỗi lầm trong cuộc hành trình, để (các) tôi tớ Chúa luôn được sống bình an và trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin…RA PHIÊN LÀM BẾP

X: Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã nâng đỡ và an ủi con.

CĐ: (Lặp lại)

PT: Lạy Chúa, Chúa hằng chấp nhận nguyện vọng của các tâm hồn khiêm tốn. Xin rộng ban phúc lành cho anh em chúng con, và tha thứ các lỗi lầm trong khi phục vụ cộng đoàn. Chúng con cầu xin…

VÀO PHIÊN LÀM BẾP

X : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ con.CĐ: Lặp lại

PT: Lạy Chúa, Chúa hằng phù trì nâng đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc. Xin ban cho các anh em chúng con lòng nhiệt thành hâm mộ việc lành, để chu toàn bổn phận phục vụ cộng đoàn với tâm hồn quảng đại hân hoan. Chúng con cầu xin…ĐỌC SÁCH BÀN CƠM

X : Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.CĐ: (Lặp lại)

PT: Lạy Chúa, xin ban phúc lành phù trợ, để tôi tớ Chúa khởi đầu và hoàn tất nhiệm vụ đọc sách với tinh thần khiêm tốn, hầu mưu ích cho cộng đoàn. Chúng con cầu xin…LỜI NGUYỆN CHO NGƯỜI QUÁ CỐ
X. Lạy Chúa, xin cứu thoát các linh hồn

Đ. Khỏi hình khổ luyện ngục!

Lạy Chúa là Đấng rất mực khoan dung, hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria và các thánh chuyển cầu, mà ban cho anh chị em trong dòng chúng con, cùng ông bà Cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con đã lìa cõi thế, được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki tô Chúa chúng con.


ĐỊA CHỈ - ĐIỆN THOẠI - EMAIL

CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN

Cộng đoàn

Địa chỉ

Điện thoại - Email

PHÖÔÙC SÔN

227 Tân Lộc - Phước Hoà –

Tân Thành -Bà Rịa - Vũng Tàu.TS: 79A Trần Bình Trọng

P. 1-Q. 5- Tp.HCMBT: 30/5 Đường số 9-Khu 1 - Bình Triệu -P.Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức -Tp.HCM

(0254).3876298

phuocson.oc@gmail.com

TS: (028).39235270

BT: (028).37266264

Vp: 01676978640

CHAÂU SÔN NQ

Phú Sơn - Nho Quan -Ninh Bình

TSSG: 217/70/5, Bùi Đình Tuý - P.24 Q.Bình Thạnh - Tp.HCM-

TSHN: Nhà thờ Đức Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

(0229).3866.416

Chauson@hotmail.com

(028).38418195

(024)37639936

CHAÂU SÔN ÑD

Xã Lạc Xuân–H. Đơn Dương

Tỉnh Lâm ĐồngTSSG: 79B Trần Bình Trọng

P.1 - Q.5 - Tp.HCM(0263) 3849164

(0263).3633533

vanphongcsdd@gmail.com

(028).39235574

PHÖÔÙC LYÙ

Xã Vĩnh Thanh– H. Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai

TSSG: 79 Trần Bình Trọng

P.1 - Q. 5 - Tp.HCMTSBT: 24/ 8 Đường số 9, Kp I Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức – Tp.HCM

(0251).6538644

Viện phụ: 01645731564dvphuocly@yahoo.com

B.Trọng: (028).3923.9084

B. Triệu: (028).37267227


CHAÂU THUÛY

HT: 002 Lagi, Bình Thuận

TSSG: 17/2 CMT8, P.5

Q.Tân Bình – Tp.HCM(0252) 3870756

dvchauthuy@gmail.com


THIEÂN PHÖÔÙC

140/10 Trần Phú - Bãi Dâu Tp. Vũng Tàu


(0254).3832165

dvxitotp@vnn.vn

AN PHÖÔÙC

Ht13 - Bưu Điện Tam Phước

Long Thành - Đồng Nai


Trụ Sở: 87 Đường TL37, Kp1, P. Thạnh Lộc, Q12, TpHCM


(0251).3511.560

dv.anphuoc@yahoo.com

minhtuyen209@yahoo.com

0902.335.782

FATIMA

Route de Massonnens 7 

1694 Orsonnens - Suissendfatima.oc@gmail.com

+41 26 653 1960

PHÖÔÙC VÓNH

Ấp Thôn Rôn – Vĩnh Kim Cầu Ngang - Trà Vinh

(0294).3827155

danvienphuocvinh@gmail.com

VÓNH PHÖÔÙC

105/10, Kp 9 - P. Tân Hoà

Tp Biên Hoà, T. Đồng Nai.



TSSG: 46/10/68 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh,Tp HCM

(0251) 3984.644

xitovp@gmail.com

(028).35180207

PHÖÔÙC HAÛI

54/ 3/ 2 Trần Phú - Bãi Dâu Tp. Vũng Tàu(0254).3836999

BT: 01686422836

xitophuochai@yahoo.com.vn

vpphuochai@gmail.com


PHÖÔÙC THIEÂN

4/194 Ấp Hải Sơn - Phước Hoà Tân Thành - Bà Rịa – Vũng Tàu

(0254).3876513

xitophuocthien88@gmail.com
 • Lưu ý:

Mỗi năm, xin văn phòng các Cộng đoàn soạn bản cập nhật với những dữ liệu hoàn chỉnh, đầy đủ của cộng đoàn mình, và gửi cho Ban làm lịch từ đầu tháng 09 đến 15/10 là hạn chót.

Ban Biên tập sẽ căn cứ vào đó để thực hiện Lịch Dòng hằng năm.

Ban Phuïng vuï & Thaùnh nhaïc cuûa Hoäi Doøng ñaõ cuøng nhau soaïn Lòch Doøng naêm 2017-2018. Ñaây laø moät coâng vieäc raát phöùc taïp, neân khoù traùnh nhöõng sai soùt. Do ñoù, xin quí Vieän phuï, Vieän maãu, quí cha, quí thaày vaø quí dì trong Hoäi Doøng, chæ baûo vaø goùp yù cho Ban laøm lòch, ñeå Lòch Doøng naêm tôùi ñöôïc hoaøn chænh hôn. Moïi goùp yù xin gôûi veà theo ñòa chæ Email:hienlam1310@yahoo.com
Chaân thaønh caùm ôn.


NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019


 • Chúa Nhật I Mùa Vọng 02-12-2018

 • LỄ CHÚA GIÁNG SINH ..... Thứ ba 25-12-2018

 • LỄ THÁNH GIA …………………..Chúa Nhật 30-12-2018

 • CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH 06-01-2019

 • CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA...Chúa Nhật 13-01-2019

 • Mùa Thường Niên trước Mùa Chay

 • Từ thứ hai tuần I 14-01-2019

 • Đến thứ ba tuần VIII 05-03-2019

 • TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

Thứ ba 05-02-2019

 • LỄ TRO………………………………….Thứ tư 06-03-2019

 • CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH 21-04-2019

 • CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG 09-06-2019

 • Mùa Thường Niên sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 • Từ thứ hai tuần X 10-06-2019

 • Đến thứ bảy tuần XXXIV 30-11-2019

 • LỄ CHÚA BA NGÔI 16-06-2019

 • LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 23-06-2019

 • LỄ THÁNH TÂM ......Thứ sáu 28-06-2019

LỄ CHÚA GIÊSU, VUA VŨ TRỤ...........................24-11-2019

NĂM KỶ HỢI: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương