KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)tải về 3.73 Mb.
trang43/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.73 Mb.
#107
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50

Trả lời:

Sau khi Bộ Tư pháp giúp Chính phủ soạn thảo, trình Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp đã kịp thời trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật này. Đối với các vấn đề do cử tri kiến nghị:

- Trình tự, thủ tục tiến hành khôi phục danh dự cho người bị oan: Điều 51 của Luật đã quy định về vấn đề này; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang chủ trì soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

- Phương pháp xác định thiệt hại về vật chất để tiến hành thương lượng với người bị oan…: Chương V của Luật đã quy định về vấn đề này; Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang chủ trì soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tư pháp xin ghi nhận các ý kiến nêu trên của cử tri và sẽ nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với Viện Kiểm sát khi phối hợp xây dựng các Thông tư liên tịch liên quan.

Về việc xây dựng văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy triển khai hoạt động bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp đang hoàn chỉnh xây dựng Đề án thành lập các đơn vị chuyên trách về bồi thường nhà nước tại Bộ và Sở Tư pháp các địa phương, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III năm 2010. Căn cứ vào Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy triển khai hoạt động bồi thường Nhà nước. Mặt khác, Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã phân công rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc phân công cán bộ theo dõi và thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong phạm vi bộ, ngành, địa phương; do đó, Bộ Tư pháp cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiêm chỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.11. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Cử tri băn khoăn thời gian qua có rất nhiều tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào nước ta nhận trẻ em người Việt Nam làm con nuôi và đưa ra nước ngoài; Việc này, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng có kiểm tra và nắm được ngoài mục đích nhân đạo; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài còn có mục đích gì khác (mục đích Chính trị, kinh tế.v.v…);

Cử tri đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc này và thông tin cho cử tri được biết.

Trả lời:

Từ đầu những năm 2000 trở lại đây, việc cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi chủ yếu được thực hiện theo điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi giữa Việt Nam với các nước và Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 09 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi với 06 quốc gia: Pháp, Italia, Đan Mạch, Canada (Quê-bếc, Ontario, Bristish Colombia), Đan Mạch, Tây Ban Nha và trong những năm qua, trẻ em Việt Nam chủ yếu làm con nuôi tại các nước này.

Theo pháp luật hiện hành, chúng ta chỉ giải quyết cho trẻ em làm con nuôi của các cá nhân hoặc các cặp vợ chồng chứ không cho phép tổ chức được nhận con nuôi. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của các Hiệp định và quy định hiện hành của Việt Nam, người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải thông qua các tổ chức con nuôi nước ngoài được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép lập Văn phòng Con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép lập Văn phòng được quy định chặt chẽ, có sự tham gia của Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi tổ chức hoạt động. Hiện nay, trên cả nước có 29 Văn phòng con nuôi nước ngoài hoạt động. Các Văn phòng Con nuôi nước ngoài chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ cha mẹ nuôi trong việc xin nhận trẻ em làm con nuôi. Nhưng khi thủ tục hoàn tất, cha mẹ nuôi phải trực tiếp vào Việt Nam để nhận con nuôi; không cho phép các tổ chức được nhận thay.

Hàng năm, Bộ Tư pháp thường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan (Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,...) tiến hành kiểm sát và kiểm tra tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Tại những nước mà đoàn kiểm tra có mặt, tuyệt đại đa số trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tốt, hoà nhập với môi trường gia đình và xã hội tại nước nhận.

Bộ Tư pháp cũng thường nhận được báo cáo của các cha mẹ nuôi về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi (trung bình khoảng 50 báo cáo/tuần). Ngoài ra, báo cáo tình hình phát triển của trẻ còn được nộp thông qua các Văn phòng Con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Qua các báo cáo nhận được cho thấy trẻ em Việt Nam phát triển tốt về thể chất và trí tuệ. Ngoài báo cáo tình hình phát triển của con nuôi do cha mẹ nuôi gửi, trẻ em Việt Nam khi được nhận làm con nuôi ở nước ngoài đều được các cơ quan, tổ chức của nước nhận kiểm tra theo dõi rất chặt chẽ.

Thực tiễn ở nhiều nước hiện nay cho thấy, cơ quan xã hội của chính quyền địa phương tại nơi trẻ em cư trú đều cử cán bộ xã hội theo dõi tình trạng phát triển của trẻ. Cha mẹ nuôi ngoài việc báo cáo cho Việt Nam, còn phải báo cáo cho các cơ quan phúc lợi xã hội về tình hình phát triển của trẻ, khả năng hoà nhập cũng như mọi mặt của trẻ. Như vậy, trẻ em Việt Nam sau khi được nhận làm con nuôi ở nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài, thì được hưởng mọi quyền lợi như mọi trẻ em khác của nước nhận.

Cho đến nay, Bộ Tư pháp chưa nhận được phản ánh nào từ phía các cơ quan ở địa phương hoặc Trung ương về việc trẻ em Việt Nam bị lạm dụng vào các mục đích khác mà không phải vì mục đích nuôi con nuôi hoặc bị hành hạ, ngược đãi hay lạm dụng ở nước ngoài.

Tới đây, khi thực hiện Luật Nuôi con nuôi (mới được Quốc hội thông qua) thì việc kiểm tra, theo dõi và đánh giá về tình hình phát triển của trẻ em được làm con nuôi ở nước ngoài còn bảo đảm thường xuyên và chặt chẽ hơn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam sẽ trở thành thành viên của Công ước La Hay về nuôi con nuôi (ngày 20/8/2010 phiên họp thứ 33 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết với đa số tán thành đề nghị của Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước ký và phê chuẩn Công ước Lahay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế), có cơ hội và điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia khác trong việc bảo vệ trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài.12. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Đề nghị ban hành Luật Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý và điều kiện để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được toàn diện, đầy đủ và kịp thời.

Trả lời:

Ngày 28/5/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó đã quy định một cách tương đối đầy đủ, toàn diện về hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý, điều kiện bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Để tổ chức triển khai các giải pháp cụ thể, ngày 05/5/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014. Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình này là nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Như vậy, kể từ khi ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã và đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được pháp luật quy định cho đến nay, Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan có liên quan đang theo dõi quá trình thực thi để phát hiện, báo cáo những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tiễn; đồng thời, tổng hợp nhu cầu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng như đánh giá hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thựchiện việc rà soát các quy định đã cam kết của Việt Nam khi ký kết và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để xác định tính đúng đắn, hợp lệ của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Quyết định số 585/QĐ-TTg, sẽ có báo cáo, đề xuất cụ thể về nhu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.13. Cử tri tỉnh Cần Thơ kiến nghị:Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, hướng dẫn và giao việc công chứng, chứng thực các hợp đồng vay vốn phục vụ sản xuất của người dân (thường có mức vay thấp, thời gian trả vốn và lãi ngắn) về cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhằm đảm bảo thuận tiện, hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây tốn kém cho người dân.

Trả lời:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Ngày 02/4/2009 Bộ Tư pháp có Công văn số 978/BTP-HCTP gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giao các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, trong đó yêu cầu việc chuyển giao này chỉ thực hiện ở những địa phương, hoặc ở những địa bàn nơi mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng đủ để đáp ứng yêu cầu của người dân.

Bộ Tư pháp xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 để làm cơ sở thành lập các tổ chức công chứng ở địa phương và tiến hành chuyển giao một cách hợp lý, bảo đảm thuận tiện cho người dân.

14. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Nghị quyết số 33/2009/NQ-12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 01/6/2009, nhưng trên thực tế các cơ quan tư pháp ở Trung ương chưa hướng dẫn cụ thể để các cơ quan tư pháp ở địa phương áp dụng một cách thống nhất, đồng bộ đã làm thiệt thòi cho các đối tượng đang cải tạo ở các trại giam và những đối tượng bị phạt tiền là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung… Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 33 của Quốc hội khóa XII.

Trả lời:

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 liên quan đến các đối tượng đang cải tạo ở các trại giam và những đối tượng bị phạt tiền là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật này được Chủ tịch nước công bố, các cơ quan tư pháp Trung ương đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện Luật và Nghị quyết, nhất là những nội dung có hiệu lực ngay sau khi Luật được công bố. Cụ thể:

- Công văn số 105/TANDTC-KHXX ngày 17/7/2009 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự;

- Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 30/7/2009 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự;

- Công văn số 1774/BCA-V19 ngày 06/8/2009 của Bộ Công an hướng dẫn về việc thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ngày 04 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ cũng có Chỉ thị số 1762/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Đặc biệt Chỉ thị giao cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khẩn trương tiến hành rà soát các vụ án đang trong quá trình điều tra mà bị can thuộc diện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 để kịp thời làm thủ tục đình chỉ điều tra đối với họ. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khẩn trương tiến hành rà soát các đối tượng phạm nhân thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt tù còn lại theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 để kịp thời làm thủ tục đối với họ, đồng thời, đề nghị làm thủ tục xoá án tích cho họ. Chậm nhất là trong quý IV năm 2009 phải hoàn thành.

+ Khẩn trương tổ chức tập huấn trong ngành mình về nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự.

Như vậy, trách nhiệm hướng dẫn Nghị quyết số 33/2009/QH12 thuộc về Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; trên thực tế các Bộ, ngành đã có văn bản hướng dẫn (nêu trên). Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành rà soát các quy định liên quan đến các đối tượng đang cải tạo ở các trại giam và những đối tượng bị phạt tiền là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung… để đề xuất hướng dẫn bổ sung (nếu có).

15. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Để thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, cử tri đề nghị nên bãi bỏ thủ tục xác nhận hộ khẩu thường trú trong trường hợp công dân đã có đủ giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu.

Trả lời:

Trong tất cả các thủ tục thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp không đặt ra yêu cầu phải có xác nhận hộ khẩu thường trú, mà chỉ phải xuất trình hộ khẩu, giấy tờ về hộ khẩu. Chẳng hạn như trong trường hợp để chứng minh thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú, thì người đi đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ về hộ khẩu (giấy đăng ký thường trú/tạm trú); trường hợp cán bộ hộ tịch biết rõ về nơi cư trú của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thì không cần phải xuất trình.16. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2006/NĐ- CP, vì theo quy định của Nghị định này thì tiêu chí phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật chưa rõ ràng, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Trả lời:

Đề nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk là có cơ sở vì trên thực tế có nhiều trường hợp rất khó phân biệt đâu là văn bản quy phạm pháp luật và đâu là văn bản áp dụng pháp luật. Bộ Tư pháp xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu kỹ khiếm khuyết này của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP để kịp thời tiến hành sửa đổi, bổ sung.17. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật lý lịch tư pháp, vì Luật này có hiệu lực thi hành (từ 01/7/2010) nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, gây khó khăn, lúng túng cho cơ sở trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ngày 27/5/2010, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, Bộ tư pháp và Bộ Nội vụ vẫn chưa thống nhất về địa vị pháp lý của Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia là đơn vị quản lý nhà nước hay đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, do đó Chính phủ chưa quyết định ban hành Nghị định. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ tiếp tục thống nhất quan điểm và hoàn thành các thủ tục cuối cùng trình Chính phủ ban hành.

Để hướng dẫn việc áp dụng quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trong khi Nghị định và các văn bản hướng dẫn chưa được ban hành và chưa có hiệu lực, ngày 30/6/2010, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1959/BTP-HCTP về việc áp dụng quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp gửi Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các cơ quan này chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc ngành mình triển khai thực hiện việc áp dụng quy định pháp luật về lý lịch tư pháp.

18. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự, đến nay nhiều quy định của Luật chưa có văn bản hướng dẫn thi hành như: quy định về việc miễn giảm các khoản án phí, tiền phạt; hướng dẫn thủ tục miễn các khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng tính đến ngày 01/7/2009 không có điều kiện thi hành; Quy chế ủy quyền cho trại giam trực tiếp đôn đốc thi hành các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước (án phí, tiền phạt, tịch thu sung ngân sách nhà nước).

Trả lời:

1. Về quy định hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản nộp ngân sách nhà nước:

Ngày 05/02/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 310/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch, gồm đại diện Lãnh đạo cấp Vụ và chuyên viên của các Cơ quan Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đến nay, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan đã ký xong Thông tư liên tịch này (Thông tư số 10/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010), có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010.

2. Về hướng dẫn việc miễn thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng tính đến ngày 01/7/2009 không có điều kiện thi hành:

Ngày 25/03/2010, liên tịch Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC-BTC về miễn thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách có giá trị không quá 500.000 đồng theo Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/5/2010.

3. Về kiến nghị ban hành Quy chế ủy quyền cho trại giam trực tiếp đôn đốc thi hành các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước:

Ngày 09/2/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 345/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn trại giam, trại tạm giam thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thi hành án. Trên cơ sở Quyết định thành lập Tổ soạn thảo, Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng các dự thảo Thông tư và ngày 25/9/20009 gửi Dự thảo 9 Thông tư đến các cơ quan hữu quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý để ký, ban hành. Tuy nhiên, do trong thời gian này, dự thảo Luật Thi hành án hình sự đã được Chính phủ xây dựng trình Quốc hội xem xét thông qua nên các ngành thống nhất dừng lại cho đến khi Luật Thi hành án hình sự được thông qua. Ngày 17/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án hình sự. Trên cơ sở quy định của Luật Thi hành án hình sự, Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để chỉnh lý, sớm ban hành Thông tư.

19. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 135/2003/ NĐ-CP ngày 14/11/20003 của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản.

Trả lời:

Sau quá trình Bộ Tư pháp soạn thảo và trình Chính phủ, ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL (thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL). Nghị định được ban hành trên cơ sở kế thừa, phát triển một số nội dung có hiệu quả của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP, đồng thời, có nhiều nội dung quy định mới để phù hợp với tình hình mới. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2010.20. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri nhiều nơi trong tỉnh phản ánh thủ tục vay vốn tại các ngân hàng còn rườm rà, nhất là khâu xác nhận hồ sơ cho vay bắt buộc người vay phải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có tài sản thế chấp để đăng ký thế chấp và nộp lệ phí 60.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bất hợp lý (theo Thông tư liên bộ số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường về hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xem xét giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận vốn vay, nhất là nông dân, người nghèo để có vốn sản xuất.

Trả lời:

Việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm khoản vay tại ngân hàng là một thủ tục bắt buộc. Điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2003 quy định “Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng, bên thế chấp, bên được bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh…”. Đồng thời, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm quy định một trong các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm là thế chấp quyền sử dụng đất. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm có ý nghĩa quan trọng trong việc công khai, minh bạch hoá tình trạng pháp lý của tài sản đồng thời tạo cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán cho bên nhận bảo đảm trong trường hợp một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại các Văn phòng đăng ký, người yêu cầu đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký là 60.000đồng/trường hợp đăng ký.

Hiện nay, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp đã tham mữu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm (thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP). Bộ Tư pháp đang nghiên cứu, rà soát để tiến hành sửa đổi các Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và Thông tư hướng dẫn chế độ, thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính, miễn giảm lệ phí đăng ký, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận vốn vay để sản xuất kinh doanh.

21. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự có chất lượng và hiệu quả nhất là việc tuyên truyền, phổ biến những luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua đến được tới mọi tầng lớp nhân dân. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để sớm trình Quốc hội xem xét, thông qua. Trong phân bổ ngân sách hàng năm cần phân bổ hợp lý nguồn kinh phí và có chế độ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Trả lời:

1. Về việc xây dựng dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tại Thông báo Kết luận số 74 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, cũng đã nêu rõ: “Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và đồng bộ, tạo điều kiện để mọi người dân sống và làm việc theo pháp luật; …nghiên cứu, ban hành đạo luật riêng về phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cơ sở pháp lý thống nhất, điều chỉnh toàn diện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật”. Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp: “Nghiên cứu xây dựng Luật về phổ biến, giáo dục pháp luật trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)”.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và việc hoàn thiện thể chế công tác này, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII đã thông qua Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII, trong đó dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được đưa vào Chương trình chuẩn bị. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 48/2010/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, trong đó dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII (tổ chức vào cuối năm 2011).

Theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tích cực xây dựng xong Dự thảo 4 và đã tổ chức Hội thảo quốc tế góp ý kiến vào dự thảo Luật với sự tham gia của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, chuyên gia quốc tế và trong nước, một số bộ, ngành, đoàn thể, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hà Nội vào tháng 6/2010; dự kiến tổ chức Hội thảo tại một số khu vực để lấy ý kiến dự thảo Luật. Sau các Hội thảo, Bộ sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật, trình Chính phủ vào tháng 11/2010 để xem xét, trình Quốc hội khoá XIII cho ý kiến.

2. Về đề nghị phân bổ kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, kinh phí dành cho công tác này nói riêng nhằm tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Quốc hội và Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã đề ra chủ trương, chính sách, chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện về kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 16/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012. Để thực hiện các Chương trình này, các cơ quan liên quan đã phối hợp xâu dựng các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, mỗi năm Bộ Tài chính bố trí kinh phí hơn hai tỷ đồng để thực hiện các Đề án này. Với số kinh phí này, Bộ Tư pháp chỉ tập trung triển khai một số hoạt động trọng tâm tại một số tỉnh, thành phố có nhiều khó khăn theo hình thức chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình để từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Kinh phí thực hiện các Đề án này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Để tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 14/5/2010, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thay thế Thông tư số 63/2005/TT-BTC để phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP đã bổ sung thêm một số nội dung chi mới phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, mức chi của Thông tư liên tịch được tăng thêm với mức tăng tương đương 50% so với mức chi quy định tại Thông tư số 63/2005/TT-BTC.

Do vậy, trên cơ sở pháp luật ngân sách và quy định của Nhà nước về kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí kinh phí phù hợp, góp phần để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện hiệu quả, thiết thực.

3. Về chế độ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Những năm qua, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được từng bước quan tâm. Bên cạnh công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kiêm nhiệm (báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên, hòa giải viên…) cũng được Nhà nước ta quan tâm, có cơ chế tạo điều kiện về kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo quy định tại Thông tư số 63/2005/TT-BTC trước đây và nay là Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hòa giải ở cơ sở được hỗ trợ mức tối đa là 200.000 đồng/người/buổi. Còn các Tổ hòa giải được hỗ trợ mức tối đa là 150.000 đồng/vụ việc/ tổ hòa giải.

Bên cạnh đó, đối tượng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn được quan tâm tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp tài liệu pháp luật; được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở; Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật, Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP và các văn bản có liên quan.

Tuy nhiên, do phân cấp ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước nên việc bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương do địa phương chịu trách nhiệm nên thực tế, địa phương nào quan tâm và có nguồn thu thì bố trí nhiều kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; địa phương nào chưa quan tâm hoặc không có nguồn thu thì kinh phí dành cho công tác này còn hạn chế. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ Tư pháp cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đề nghị Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm có cơ chế tạo điều kiện về kinh phí đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

22. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhiều cử tri kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm có chính sách trợ giá đối với các loại sách mang tính tuyên truyền của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.


Каталог: content -> vankien -> Lists -> DanhSachVanKien -> Attachments
Attachments -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
Attachments -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
Attachments -> QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hội
Attachments -> QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 1588

tải về 3.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương