KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)tải về 3.73 Mb.
trang35/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.73 Mb.
#107
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50

Trả lời: (Tại Công văn số 5255/BQP-VP ngày 6/9/2010)

1. Bộ đội Biên phòng thuộc đối tượng được thực hiện chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 183-BQP đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

2. Ngày 15/4/2010, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 323-TB/TW, đồng ý thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương như quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

15. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Lực lượng công an vũ trang và bộ đội biên phòng có đủ các điều kiện như quân nhân trong quân đội nhưng khi xuất ngũ không được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là không công bằng. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Trả lời: (Tại Công văn số 5219/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Lực lượng Công an vũ trang và Bộ đội Biên phòng thuộc đối tượng thực hiện chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 183-BQP đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri về những vấn đề thuộc lĩnh vực liên quan đến Bộ Quốc phòng.16. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị:Đề nghị Chính phủ đầu tư kinh phí xây dựng tuyến kè đường biên giới giáp với Trung Quốc trên địa bàn các huyện Bình Liêu, thành phố Móng Cái với quy mô kiên cố; tăng mức đầu tư hàng năm để đẩy nhanh tốc độ xây dựng; kết hợp giữa kè biên giới với đường giao thông, đồng thời có quy hoạch đưa dân ra ở sát đường biên để giữ chủ quyền quốc gia (như phía Trung Quốc đã làm) khắc phục tình trạng để đất hoang như của ta hiện nay.

Trả lời: (Tại Công văn số /BQP-VP ngày 6/9/2010)

1. Về đề nghị Chính phủ đầu tư kinh phí xây dựng tuyến kè đường biên giới giáp với Trung Quốc trên địa bàn các huyện Bình Liêu, thành phố Móng Cái với qui mô kiên cố, tăng mức đầu tư hàng năm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết hợp kè biên giới với đường giao thông.

Ngày 20/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 496/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đầu tư tổng thể xây dựng công trình phòng, chống xói, lở bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Theo đó trong giai đoạn 2010-2015 tỉnh Quảng Ninh sẽ xây mới 13.316 m kè trên địa bàn huyện Bình Liêu và thành phố Móng Cái, với tổng mức đầu tư dự kiến là 447 tỷ đồng, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo Chính phủ phân bổ kinh phí hàng năm để thực hiện.

Trên toàn tuyến biên giới đất liền hiện nay, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên đã cơ bản hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông dọc biên giới, hiện nay Bộ Quốc phòng đang triển khai dự án nâng cấp mặt đường đoạn mốc 1321-1344, dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nâng cấp mặt đường đối với đoạn mốc 61-68 (cũ), hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường dọc biên giới tỉnh Quảng Ninh.

2. Về qui hoạch đưa dân ra ở sát đường biên để giữ chủ quyền quốc gia, khắc phục tình trạng để đất hoang như của ta hiện nay.

Việc đưa dân ra sinh sống trong khu vực vành đai biên giới, hình thành các bản làng mới dọc tuyến biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên - cột mốc và giữ gìn an ninh biên giới, tăng cường thế trận quốc phòng trên khu vực biên giới. Trong những năm qua Đoàn KTQP 327/Quân khu 3 đã kết hợp với địa phương thực hiện di dãn được 1.472 hộ, với 5.691 khẩu, thành lập mới 01 khu dân cư, 01 bản và khôi phục 15 bản, cụm dân cư, đã hình thành 01 xã mới (xã Bắc Sơn) trên địa bàn thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà và huyện Bình Liêu. Bên cạnh đó, do cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ (điện, trường học...) chưa được đầu tư kịp thời, việc giao đất sản xuất, trồng rừng còn gặp khó khăn nên đã có tình trạng có hộ do phát triển kinh tế kém không trụ lại được. Do đó, việc tổ chức qui hoạch, sắp xếp ổn định dân cư là rất cần thiết, nhằm bảo đảm đầu tư đồng bộ, có cơ chế chính sách khuyến khích đồng bào sinh sống, khai hoang, sản xuất nông lâm trên khu vực biên giới. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh sớm hoàn chỉnh qui hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.17. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Nghị định 152/NĐ-CP về xây dựng khu vực phòng thủ: Đề nghị Chính phủ và Bộ Quốc phòng cần cụ thể hóa hơn về tiêu chí cho xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ của tỉnh để địa phương vào kế hoạch từng năm.

Trả lời: (Tại Công văn số 5222/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Triển khai thực hiện Nghị định số 152/NĐ-CP về xây dựng khu vực phòng thủ của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2292/QĐ-BQP ngày 6/8/2008 về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị quân đội triển khai thực hiện; Quy định việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ các cấp. Việc xây dựng các tiêu chí và quy hoạch; các nội dung xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh (thành) đang được Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai; khi hoàn thành Bộ Quốc phòng sẽ thông báo chính thức đến các địa phương để phối hợp triển khai thực hiện.18. Cử tri các tỉnh Hà Nam, Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có chủ trương, chính sách quan tâm đối với cựu chiến binh làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Đề nghị có chính sách thỏa đáng cho những người có thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu từ 10 năm trở lên.

Trả lời: (Tại Công văn số 5220/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại điểm 4 Thông báo số 183-TB/TW ngày 03/9/2008) về việc giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau 30/4/1975, Bộ Quốc đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Đề án chế độ, chính sách đối với các đối tượng nêu trên; dự kiến trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào quý 4 năm 2010. Sau khi Bộ Chính trị cho chủ trương sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản về chế độ, chính sách trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện.19. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ cho quân nhân bị nhiễm chất độc màu da cam sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sau năm 1975.

Trả lời: (Tại Công văn số 5236/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Việc giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học hiện nay được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT- BLĐBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Đối tượng là quân nhân, nhập ngũ sau 30/4/1975 không thuộc diện đối tượng hưởng chế độ theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công và Thông tư số 08/2009/TT- BLĐBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến nghị của cử tri, chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứ, đề xuất giải quyết theo thẩm quyền.

20. Cử tri tỉnh Cao bằng kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho quân nhân chống Mỹ có thời gian nhập ngũ trước 30/4/1975 cần áp dụng cho cả những người đang hưởng lương và phụ cấp có tham gia BHXH bắt buộc.

Trả lời: (Tại Công văn số 5251/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng không áp dụng là những người đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhằm bảo đảm cân đối và thống nhất với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg và đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là chính sách có tính chất trợ cấp cho những đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không có chế độ trợ cấp hàng tháng; không phải chế độ trợ cấp cho tất cả đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung.

21. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Đề nghị Nhà nước xem xét điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên từ 600.000 đồng lên 800.000 đồng/tháng cho các đối tượng là quân nhân đã phục viên, xuất ngũ về địa phương được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời: (Tại Công văn số /BQP-VP ngày 6/9/2010)

Mức trợ cấp 600.000 đồng/tháng/người là mức chuẩn áp dụng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thời gian phục vụ quân đội từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm; khi chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng thì mức hưởng của các đối tượng cũng được điều chỉnh tương ứng. Thời điểm được điều chỉnh thực hiện theo quy định của Chính phủ từ ngày 01/01/2009 trở đi. Tính đến tháng 5/2010 thì mức trợ cấp đối với trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm là 600.000 đồng/người/tháng đã được điều chỉnh lên 813.614 đồng/người/tháng.22. Cử tri các tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào đối tượng của Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã xuất ngũ về địa phương; tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng đã chết trước ngày Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/12/2008 có hiệu lực, vì mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người là quá thấp. Cần có chế độ, chính sách cho các đối tượng được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến, đối tượng đã nghỉ hưu sau đó tiếp tục về công tác tại xã, nay đã nghỉ việc vì các đối tượng này khi tham gia công tác tại xã chỉ được hưởng mức phụ cấp sinh hoạt phí rất thấp.

Trả lời: (Tại Công văn số 5246/BQP-VP ngày 6/9/2010)

1. Ngày 06/5/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008. Theo đó, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, sau đó tiếp tục tham gia công tác ở xã, phường đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng hoặc hiện đang công tác ở xã, phường có tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mức trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã từ trần quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được xem xét, trên cơ sở cân đối với các chính sách khác. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét.

23. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định: Về hưu trước tuổi thời hạn một năm, được hưởng 3 tháng lương, 20 năm đầu hưởng 5 tháng lương; từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm được hưởng 1/2 tháng lương… và có hiệu lực từ ngày 10/4/2009. Song hiện nay nhiều quân nhân đã nhận sổ hưu nhưng vẫn chưa được thực hiện theo Nghị định trên. Đề nghị Chính phủ cho kiểm tra và chỉ đạo thực hiện.

Trả lời: (Tại Công văn số 5219/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ thì đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi gồm:

- Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần phải gắn với điều kiện cụ thể, không phải đối tượng nào nghỉ hưu trước hạn tuổi cũng được hưởng chế độ trợ cấp.

24. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng xem xét cho cán bộ, chiến sĩ không cấp hàm, nhưng có bằng cấp được đưa vào nâng lương hệ số thấp hơn.

Trả lời: (Tại Công văn số 5240/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng (gọi tắt là công nhân viên chức quốc phòng), không có cấp hàm;

- Là đối tượng CNVCQP phục vụ trong QĐNDVN hưởng lương theo bảng lương của Nhà nước quy định

+ Công chức: A1, A2, A3, Ao, B, C;

+ Viên chức: A1, A2, A3, Ao, B, C;

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; nhưng được hưởng thêm phụ cấp Quốc phòng An ninh mức 50% và 30% tuỳ theo điều kiện công tác của từng đồng chí .25. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Đề nghị Nhà nước tuyên dương thành tích, công trạng của các chiến sĩ Đảo Cồn Cỏ trong thời kì chống Mỹ cứu nước.

Trả lời: (Tại Công văn số 5232/BQP-VP ngày 6/9/2010)

- Lực lượng vũ trang Đảo Cồn Cỏ được thành lập ngày 08/8/1959, huyện Cồn Cỏ thành lập ngày 01/10/2004. Lực lượng vũ trang nhân dân Đảo Cồn Cỏ đã 02 lần được Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND (lần 1: ngày 01/01/1962; lần 2: ngày 05/8/1970), 02 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì; 10 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và 03 lần được Bác Hồ gửi thư khen; 06 cá nhân được tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVTND và các hình thức khen thưởng khác. Thành tích của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đảo Cồn Cỏ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận động viên, biểu dương khen thưởng thoả đáng.26. Cử tri các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Thuận, Thái Nguyên kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người tham gia lực lượng thanh niên xung phong qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ trước đây. Hiện nay lực lượng này chưa có chế độ đãi ngộ gì, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn, nhất là những người bị thương tật.

Trả lời: (Tại Công văn số 5242/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Đề nghị cử tri phản ánh kiến nghị trên tới Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giải quyết chính sách đối với đối tượng là TNXP xem xét theo chức năng. Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến để phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu đề xuất.27. Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: Đề nghị Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ cho quân nhân tham gia nghĩa vụ quân sự sau 30/4/1975 (tập trung đối tượng tham gia các chiến Tây Nam, biên giới phía Bắc, giúp nước bạn Campuchia…) đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trả lời: (Tại Công văn số 5276/BQP-VP ngày 6/9/2010)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại điểm 4 Thông báo số 183-TB/TW ngày 03/9/2008) về việc giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau 30/4/1975, Bộ Quốc đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Đề án chế độ, chính sách đối với các đối tượng nêu trên; dự kiến trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào quý 4 năm 2010. Sau khi Bộ Chính trị cho chủ trương sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản về chế độ, chính sách trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện.28. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Đề nghị Nhà nước xem xét chế độ ưu đãi cho bệnh binh nên căn cứ vào cấp bậc, số năm trong quân ngũ và mức độ giảm sút sức khỏe (%) để tính mức được hưởng, quy định như hiện nay là chưa công bằng.

Trả lời: (Tại Công văn số /BQP-VP ngày 6/9/2010)

Đề nghị cử tri phản ánh kiến nghị trên tới Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giải quyết chính sách đối với đối tượng là TNXP xem xét theo chức năng. Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến để phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu đề xuất.29. Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị: Nhiều đối tượng đã lợi dụng vấn biên giới để buôn bán ma túy. Thực tế lượng ma túy qua biên giới Tây Bắc chiếm tới 70%. Chính phủ nên cho thành lập đồn biên phòng khu biên giới Lào và huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La để quản lí.

Trả lời: (Tại Công văn số 5229/BQP-VP ngày 6/9/2010)

1) Tình hình địa bàn và hoạt động của tội phạm ma tuý (TPMT).

Huyện Mộc Châu là địa bàn biên giới của tỉnh Sơn La, ngoại biên tiếp giáp với huyện Sốp Bâu-Hủa Phăn (Lào), nội địa giáp với Mai Châu-Hoà Bình, Mường Lát-Thanh Hoá; đường biên giới dài 31,8 km, bố trí 2 đồn BP (đồn BPCK Lóng Sập và đồn BP Xuân Nha), quản lý 4 xã biên giới là Lóng Sập, Chiềng Sơn, Chiềng Khừa, Tân Xuân địa hình chủ yếu là núi cao, rừng rậm, nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới. Dân cư sống rải rác bên các sườn núi, đời sống kinh tế khó khăn; mối quan hệ dân tộc, thân tộc gắn bó lâu đời hai bên biên giới, nhất là dân tộc Mông. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của TPMT và gây nhiều khó khăn đối với các lực lượng phòng chống ma tuý (PCMT) nói chung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng trong đấu tranh phòng, chống TPMT bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Địa bàn ngoại biên đối diện tiếp giáp với Cụm Huổi Hiềng, Nậm Tợp, Huổi Nậm huyện Sốp Bâu- Hủa Phăn- Lào. Đây là địa bàn đã từ lâu được coi là điểm nóng về hoạt động của tội phạm ma túy ở ngoại biên. Đời sống kinh tế của nhân dân ở khu vực này tương đối khá giả, nguồn kinh tế chủ yếu do mua bán ma tuý, đặc biệt là bản Muống gần 100% số hộ tham gia mua bán, vận chuyển ma tuý dưới các hình thức khác nhau, từ lợi nhuận về ma tuý người dân ở khu vực này tự làm đường, các công trình phục lợi, mua sắm nhiều ôtô sang trọng, đắt tiền.

Tình hình hoạt động của mua bán, vận chuyển ma tuý trên trên địa bàn Mộc Châu diễn biên rất phức tạp, ma tuý được vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng về Sầm Nưa-Hủa Phăn (Lào), sau đó chúng tập kết ra tụ điểm sát biên giới như Huổi Hiềng, bản Pưng, bản Muống Cụm Huổi Hiềng, Pa Háng Cụm Nậm Tớp từ đó hình thành các đường dây vận chuyển các đường mòn, đường tắt về Việt Nam, đặc biệt qua đường mòn chân núi Pha Luông từ nhiều năm nay. Qua quá trình điều tra, xác minh và khảo sát tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý qua khu vực chân núi Pha Luông, phát hiện hoạt động của TPMT, chúng chia thành các toán nhóm từ 3-5 tên, có toán 10-12 được trang bị vũ khí quân dụng như AK, CKC, Săm lếch, K54, K54, lựu đạn... vận chuyển ma tuý từ bản Huổi Hiềng, bản Pưng, bản Muống qua khu vực Pha Luông, chủ yếu đi vào ban đêm đưa về Lóng Luông, Vân Hồ-Mộc Châu, về Hang Kia, Pà Cò-Mai Châu-Hoà Bình hoặc Đông Sang-Mộc Châu cất giấu, sau đó cấu kết với các nhóm đối tượng ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang… đưa về các tỉnh tiêu thụ hoặc vận chuyển đi nước thứ 3. Qua các đợt điều tra, xác minh kết hợp sử dụng camera quay ban đêm khẳng định các toán, nhóm vận chuyển ma tuý mang tính chuyên nghiệp với số lượng ma tuý lớn, ngày cao điểm số lượng hàng 100 kg ma tuý. Đối tượng vận chuyển chủ yếu là người Mông (Lào) và người Mông ở các bản Lũng Xá - Lóng Luông, Pa Chè-Vân Hồ và Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu-Hoà Bình). Tình hình trên gây bức xúc với chính quyền và nhân dân địa phương nhất là khu vực tái định cư của xã Chiềng Sơn. Như vậy phản ảnh của quần chúng nhân dân ở các xã Lóng Luông, Văn Hồ, Mộc Châu là hoàn toàn có cơ sở.

Trước tình hình trên BTL BĐBP có công văn số 1134/CV-BTLBP gửi Thủ trưởng Bộ Quốc phòng v/v “Điểm nóng mua bán, vận chuyển ma tuý, sử dụng vũ khí quân dụng của các đối tượng trên địa bàn xã Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La” và trực tiếp làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La (trực tiếp Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ) cho phép BĐBP tổ chức lực lượng đánh bắt các toán vận chuyển ma tuý trên tuyến đường mòn chân núi Pha Luông. Kết quả đêm ngày 02/11/2009 Cục CPCTP ma tuý phối hợp BĐBP Sơn La, lực lượng chó chiến đấu của trường TCHL sử dụng chó nghiệp vụ phá chuyên án 103L, bắt 02 đối tượng, thu giữ 50 bánh hêroin, 2000 viên MTTH, 02 súng K54, 13 viên đạn và nhiều tang vật khác.

2) Kết quả đấu tranh băt giữ TPMT trên địa bàn biên giới của lực lượng PCTP ma tuý BĐBP.

Trong 5 năm qua, BTL tập trung chỉ đạo Cục PCTP ma tuý tăng cường lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCTP ma tuý của BĐBP và 02 đồn BP Lóng Sập và Xuân Nha đã bắt giữ 357 vụ/ 610 đối tượng, xác lập và đấu tranh kết thúc 12 chuyên án tang vật thu giữ 102 bánh heroin, 4000 viên MTTH, 01 súng AK, 5 súng ngắn và nhiều tang vật khác. Tuy nhiên kết quả đấu tranh chưa tương xứng với diến biến và tình hình hoạt động của TPMT; nguyên nhân chủ yếu lực lượng chuyên trách phòng, chống TPMT trên biên giới còn mỏng, phương thức thủ đoạn hoạt động của TPMT ngày càng tinh vi, liều lĩnh, manh động, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động.

* Vấn đề kiến nghị thành lập thêm đồn BP ở địa bàn Mộc Châu là chưa cần thiết vì hiện nay trên biên giới huyện Mộc Châu, BĐBP bố trí 02 đồn BP là phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm và bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG Quốc gia.

3) Một số giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý trên địa bàn Mộc Châu, Sơn La.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo 03 của Tỉnh uỷ Sơn la phối hợp với các cấp ngành chức năng của Trung ương mở đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện Mộc Châu, tập trung vào các xã Lóng Sập, Lóng Luông, Vân Hồ, Đông Sang, Mường Sang và Thị trấn Mộc Châu.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng của Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các ổ nhóm, đường dây buôn bán ma tuý từ Lào về Việt Nam trên địa bàn Mộc Châu.

- Cho thành lập các đội công tác liên ngành bao gồm Quân sự, Công an, BĐBP duy trì tuần tra, mật phục đánh bắt, tiêu diệt các toán vận chuyển ma tuý có vũ trang trên một số địa bàn trọng điểm Lóng Sập, Chiềng Sơn, Lóng Luông, đặc biệt khu vực tiếp giáp giữa Tân Xuân (Sơn La), Nghi Xuân (Thanh Hoá), Hang Kia (Hoà Bình).

- Tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức, tuyên truyền vận động nhân dân ở các Cụm Huổi Hiềng, Nậm Tớp huyện Sốp Bâu không tham gia tiếp tay cho bọn TPMT và thu hồi vũ khí trôi nổi trong dân.

- Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo Cục PCTP ma tuý phối hợp với các địa phương, đơn vị nghiên cứu tìm cách đánh mới có hiệu quả với phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, đường dây tội phạm ma tuý có tổ chức từ ngoài biên giới vào địa bàn nội địa tiệu thụ.30. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Hiện nay, phương tiện phục vụ cho chiến đấu, chuyên môn… đã lạc hậu, đề nghị Bộ Quốc phòng trang bị phương tiện hiện đại…; đồng thời quan tâm chính sách đào tạo đối với lớp chiến sĩ.

Trả lời: (Tại Công văn số 5240/BQP-VP ngày 6/9/2010)

a) Đối với trang bị vũ khí của quân đội.

Hiện nay quân đội ta đang quản lý một số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) với nhiều chủng loại trang bị khác nhau nhưng phần lớn đã qua sử dụng và bảo quản nhiều năm. Để khắc phục những bất cập trên; trong thời gian vừa qua, mặc dù nền kinh tế đất nước còn khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho quốc phòng mua sắm một số loại vũ khí trang bị tương đối hiện đại để trang bị cho Quân đội.

Với những loại trang bị, phương tiện mới được đầu tư đã từng bước bảo đảm cho quân đội đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước đầu tư mua sắm, cải tiến sản xuất vũ khí, trang bị cho quân đội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

b) Chính sách đào tạo đối với lớp chiến sỹ.

Những năm qua Nhà nước và Bộ Quốc phòng đã quan tâm đào tạo Hạ sỹ quan binh sỹ với mục tiêu là phục vụ tại ngũ và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Trước khi bộ đội xuất ngũ được cấp thẻ học nghề để đăng ký vào học tại các trường nghề của nhà nước (trình độ sơ cấp). Do đó hàng năm Quân đội đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hàng vạn quân nhân xuất ngũ, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ ổn định cuộc sống gia đình, yên tâm xây dựng quê hương, đất nước.31. Cử tri các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung, mở rộng đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290 và Quyết định 188 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp liệt sĩ và du kích; liệt sĩ không có vợ con, cha mẹ đã chết, hiện nay anh, chị em ruột đang thờ cúng.

Каталог: content -> vankien -> Lists -> DanhSachVanKien -> Attachments
Attachments -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
Attachments -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
Attachments -> QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hội
Attachments -> QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 1588

tải về 3.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương