KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)tải về 3.73 Mb.
trang16/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.73 Mb.
#107
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   50

Trả lời: (Tại Công văn số 5776/BYT-VB1 ngày 26/8/2010)

Theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/7/2008, quầy thuốc hiện nay có thể thuộc các chủ sở hữu sau:

- Thuộc sở hữu của các doanh nghiệp (là địa điểm kinh doanh của chính doanh nghiệp và được ghi trong Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh);

- Thuộc hộ kinh doanh (của cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình);

- Thuộc sở hữu của bệnh viện (Nhà thuốc bệnh viện).

Trong Luật Dược không quy định quầy thuốc phải là của doanh nghiệp (khác với đại lý bán lẻ thuốc của doanh nghiệp) do đó yêu cầu quầy thuốc do dược sỹ trung học làm chủ quầy thuốc trực thuộc doanh nghiệp là không đúng với các quy định hiện hành.

Bộ Y tế đã có các văn bản yêu cầu Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Y tế thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở bản lẻ thuốc. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về phạm vi kinh doanh của cơ sở bán lẻ và lộ trình thực hiện GPP theo hướng ưu tiên các doanh nghiệp tổ chức hệ thống bán lẻ theo chuỗi, các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn GSP/GDP.

75. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin hợp lý, khoa học và có cơ sở pháp lý để kịp thời triển khai thực hiện, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân.”

Trả lời: (Tại Công văn số 5776/BYT-VB1 ngày 26/8/2010)

Ngày 09/10/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Thông báo số 196/TB-VPCP giao Bộ Y tế ban hành tiêu chí (sửa đổi) để xác định đối tượng là nạn nhân chất độc hóa học dioxin. Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành xây dựng danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học dioxin. Việc xây dựng danh mục này là vấn đề khoa học, nhân đạo có liên quan tới các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước nên cần phải được tiến hành một cách cẩn thận.

Trong quá trình xây dựng danh mục bệnh tật này, Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng khoa học gồm các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ đầu ngành của các chuyên ngành theo Quyết định số 301/QĐ-BYT ngày 25/1/2008 để thẩm định danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin. Hội đồng đã thận trọng rà soát, thẩm định từng bệnh có liên quan với chất độc hóa học dioxin dựa trên kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên thế giới và tại Việt Nam trước khi đưa ra các nhóm bệnh/tật trong Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học dioxin. Ngoài ra, Bộ Y tế đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học xin ý kiến đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế mới ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ban hành danh mục gồm 17 nhóm bênh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học dioxin.

Bộ Y tế xin ghi nhân kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này để có thể bổ sung hay sửa đổi Danh mục trên.76. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét bỏ quy định đấu thầu giá thuốc vì giá thuốc thay đổi thường xuyên trong khi việc hoàn chỉnh các thủ tục đấu thầu phải thực hiện tuần tự theo quy định nên tốn rất nhiều thời gian. Do đó khi thực hiện xong thủ tục đấu thầu thì giá thuốc trên thực tế không còn ở mức như dự toán đấu thầu ban đầu.

Trả lời: (Tại Công văn số 6500/BYT-VB1 ngày 27/9/2010)

Đấu thầu thuốc chữa bệnh là hoạt động mang tính bắt buộc được quy định tại Mục 2.a Điều 3 của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung. Do tính đặc thù là mặt hàng gồm rất nhiều chủng loại, hàm lượng, cách phối hợp các hoạt chất khác nhau, tên thuốc luôn thay đổi và giá cả còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố nước ngoài, nên việc tổ chức đấu thầu thuốc quốc gia thường mất thời gian.

Để từng bước đơn giản hóa hoạt động đấu thầu thuốc, ngày 10 tháng 5 năm 2010, Bộ Y tế đã có văn bản số 373/BC-BYT báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để thí điểm tổ chức đấu thầu thuốc tập trung đối với một số nhóm hoạt chất tại một số bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế ở khu vực Hà Nội. Báo cáo đã nhấn mạnh một số trọng tâm cụ thể sau:

- Việc tổ chức đấu thầu thuốc theo phương thức tập trung về cơ bản đã được triển khai ở một số tỉnh, thành phố và đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên các mặt hàng thuốc/hóa chất/vật tư tiêu hao của ngành Y tế có những đặc điểm khác với các mặt hàng nêu tại Mục 2.a Điều 3 của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

- Do thuốc là hàng hóa đặc thù nên việc tổ chức đấu thầu thuốc quốc gia rất cần hội đủ các yếu tố về cơ sở pháp lý – đó là các quy định hoặc hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính sau khi tổng kết, rút kinh nghiệm việc thí điểm đấu thầu mua sắm tài sản hàng hóa theo phương thức tập trung.

- Việc tổ chức đấu thầu thuốc quốc gia nếu không được nghiên cứu kỹ có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng kịp thời nhu cầu về thuốc của các cơ sở điều trị. Do đó việc tổ chức đấu thầu thuốc quốc gia cần được sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan, sự quan tâm và hợp tác của các bệnh viện – trước mắt là phương thức tổ chức và thống nhất lựa chọn những đơn vị đăng cai thực hiện thí điểm là những yếu tố rất cơ bản để tổ chức thí điểm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3296/VPCP-KGVX ngày 19/5/2010 yêu cầu các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ý kiến bằng văn bản về đề nghị tổ chức thí điểm đấu thầu thuốc quốc gia để Văn phòng Chính phủ có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế sẽ triển khai các bước tiếp theo về đấu thầu thuốc tập trung.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ, đường thủy đẩy mạnh công tác quản lý hạ tầng giao thông, kiểm định các phương tiện tham gia giao thông… để hạn chế tai nạn giao thông.

Trả lời: (Tại Công văn số 5001/BGTVT-KCHT ngày 26/7/2010)

1. Công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa được quy định tại các Nghị định của Chính phủ như sau:

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ). Theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đã quy định các nội dung về bảo vệ, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ như: Phạm vi đất dành cho đường bộ (Điều 14); Giới hạn hành lang an toàn đường bộ (Điều 15). Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống (Điều 16); Khai thác, sử dụng trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ (Điều 28).

- Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa cũng đã quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa và an toàn phương tiện đường thuỷ nội địa như: Phạm vi bảo vệ luồng (Điều 3); Điều kiện an toàn của phương tiện phải đăng ký (Điều 4),…

2. Để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong lĩnh vực đường bộ và đường thuỷ nội địa, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ, đường thuỷ nội địa; một số nội dung cụ thể đã và đang thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Cục Đường thuỷ nội địa VN biên soạn Thông tư quy định công tác điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông qua các khu vực có điều kiện giao thông hạn chế, mật độ phương tiện lớn có nguy cơ gây mất an toàn giao thông như các cầu vượt sông có tĩnh không thấp, chiều rộng khoang thông thuyền hẹp; các đoạn đường thủy có chiều rộng hẹp, chướng ngại vật ngầm, nước chảy xiết khó đi. Triển khai thực hiện Điều tiết hướng dẫn giao thông đường thủy trong mùa lũ 2010 tại các cầu: Long biên - Chương Dương, Đuống, Hồ, Bình và cầu Triều Dương; Thường trực chống va trôi, cứu nạn một số cầu khu vực miền Bắc và miền Trung.

- Chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch phòng chống bão lũ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có các nội dung: kiểm tra, sửa chữa, gia cố các công trình, báo hiệu, biển báo tuyên truyền an toàn giao thông …. Yêu cầu chủ động thực hiện công tác điều tiết giao thông tại những vị trí trọng điểm; phân công thường trực 24/24giờ trong ngày; thông tin, báo cáo, giải quyết khi có sự cố.

- Phổ biến tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật làm công tác trọng tâm, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện pháp luật giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Người đi đò mặc áo phao" ... để đông đảo quần chúng nhân dân, các chủ phương tiện, chủ cảng bến, đặc biệt là bến khách ngang sông hiểu và tự giác chấp hành pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa.

3. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường thuỷ nội địa; Bộ GTVT đề nghị các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý quy hoạch của địa phương, cũng như quản lý đất đai nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, đường thuỷ nội địa theo quy định của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Đề nghị đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao ở các thành phố lớn và đảm bảo chất lượng thi công các công trình giao thông trọng điểm nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trả lời: (Tại Công văn số 5363/BGTVT-KHĐT ngày 06/8/2010)

Việc đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường có lưu lượng tham gia giao thông cao ở các thành phố lớn nhằm hạn chế, khắc phục tình trạnh ùn tắc và tai nạn giao thông là một trong những mục tiêu đã được đề cập trong Quy hoạch phát triển giao thông đô thị nói riêng và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nói chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1327/QĐ-TTG ngày 24/8/2009. Trong đó, nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển giao thông đô thị là tập trung cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông chính ra vào thành phố, xây dựng các nút giao lập thể tại các giao lộ lớn, đồng thời kết hợp xây dựng các tuyến tránh đô thị và các đường vành đai đô thị v.v…

Tuy nhiên, việc mở rộng các tuyến đường trong các thành phố lớn thường gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là tốn kém nhiều kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra việc mở rộng các tuyến phố còn phải phù hợp với quy hoạch phát triển không gian và kiến trúc đô thị. Vì vậy, đối với các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì việc phát triển giao thông đô thị là tập trung cải tạo mở rộng các tuyến hướng tâm ra vào thành phố, đồng thời phải xây dựng các tuyến vành đai đô thị, kết hợp với các tuyến trên cao…để phân bổ bớt lưu lượng xe trong trung tâm thành phố, gây ùn tắc giao thông. Đối với các thành phố vừa và nhỏ, tập trung cải tạo mở rộng các tuyến phố chính nội đô kết hợp với tuyến tránh đô thị. Bên cạnh đó cần tổ chức quản lý giao thông đô thị một cách khoa học như đầu tư hệ thống điều hành và giám sát giao thông với công nghệ hiện đại, ưu tiên phát triển hành khách công cộng v.v…

Hiện nay việc đầu tư xây dựng và phát triển giao thông thành phố theo phân cấp là do các địa phương trực tiếp đảm nhiệm và quản lý, Bộ GTVT với chức năng chuyên ngành đã và đang phối hợp cùng với các địa phương để từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó tập trung đầu tư vào các công trình giao thông trọng điểm, nhằm quản lý và xây dựng công trình đảm bảo về các mặt tiến độ, nâng cao chất lượng công trình để đáp ứng nhu cầu giao lưu, góp phần phát triển các mặt kinh tế xã hội, khắc phục tình trạnh ùn tắc và tai nạn giao thông.3. Cử tri tp Hải Phòng kiến nghị: Cử tri lo lắng trước tình trạng các công trình giao thông trọng điểm xảy ra sự cố như cầu Cần Thơ, đường dẫn cầu Thanh trì, nứt bê tông các đốt hầm dìm tại dự án đại lộ Đông-Tây, nứt vỡ mặt cầu Thăng Long... Đề nghị Chính phủ và các Bộ ban ngành cần tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng công trình, xử lý nghiêm khắc các sai phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cử tri tp Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh chất lượng của một số công trình lớn trong thời gian qua như cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì, cầu Thăng Long…có nhiều vấn đề khiến cử tri lo lắng. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành chức năng kiểm tra, rà soát chất lượng của các công trình dân sinh nói chung và các dự án trọng điểm quốc gia nói riêng đồng thời có giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo chất lượng công trình hoặc để xảy ra thiệt hại

Trả lời: (Tại Công văn số 5563/BGTVT-QLXD ngày 13/8/2010)

Trong những năm qua, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, trong đó có việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Bộ GTVT được giao quản lý và triển khai thực hiện hàng trăm dự án, công trình xây dựng giao thông (cầu, đường, sân bay, bến cảng...) qui mô lớn, nhỏ với trên phạm vi cả nước.

Việc quản lý, kiểm soát chất lượng trong quá trình triển khai các dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Bộ GTVT quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện đối với toàn bộ các dự án xây dựng giao thông.

Về quản lý nhà nước, Bộ GTVT chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu và các đơn vị liên quan tuân thủ theo các qui định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ (viết tắt là Nghị định 209/CP, Nghị định 49/CP...) và các qui định hiện hành về quản lý chất lượng công trình.

Bộ GTVT đã triển khai nhiều nội dung và biện pháp chỉ đạo cụ thể đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị liên quan để quản lý và kiểm soát chặt chẽ về chất lượng xây dựng các dự án giao thông. Cụ thể như: Kiểm tra định kỳ, thường xuyên công tác quản lý chất lượng công trình từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình đến giai đoạn bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; Lựa chọn các tổ chức tư vấn có đủ kinh nghiệm để thực hiện công tác tư vấn thiết kế và giám sát thi công xây dựng công trình; Lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực về kinh nghiệm thi công, thiết bị, nhân lực, tài chính để thi công công trình; Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khiếm khuyết trong quá trình thực hiện, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, của tư vấn giám sát và của chủ đầu tư...

Nhìn chung, các dự án xây dựng giao thông hoàn thành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các vùng, các địa phương nơi có công trình, dự án triển khai nói riêng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cũng đã xảy ra một số sự cố hoặc vụ việc liên quan đến quản lý chất lượng xây dựng hoặc an toàn lao động.Việc xác định nguyên nhân, tiến hành các biện pháp cần thiết, xem xét trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan để xử lý được thực hiện theo trình tự thủ tục qui định của Pháp luật. Cụ thể như : Sự cố sập 02 nhịp neo cầu Cần Thơ, do tính chất và qui mô của Công trình, việc xác định nguyên nhân do Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 02 nhịp neo cầu Cần Thơ thực hiện và đã công bố (tại buổi họp báo ngày 02/7/2008 do Văn phòng Chính phủ tổ chức), là do “lún lệch của đài móng trụ tạm...việc xảy ra lún lệch trong phạm vi hẹp của đài móng trụ tạm trong trường hợp này có thể xem là tình huống rủi ro, khó lường trước được trong thiết kế thông thường”; Hiện tượng nứt lớp thảm bê tông nhựa mặt cầu Thăng Long: sử dụng loại vật liệu thảm bê tông nhựa theo công nghệ mới (có tên SMA). Nguyên nhân cụ thể đang được tiến hành nhiều biện pháp khoa học để xác định, tuy nhiên, bước đầu có thể nhận định: do lần đầu áp dụng loại công nghệ vật liệu mới này trong điều kiện của Việt Nam nên chưa có kinh nghiệm kiểm soát công nghệ chặt chẽ. Để đảm bảo lưu thông trên tuyến, Bộ GTVT đang chỉ đạo sửa chữa kịp thời theo qui định về bảo hành công trình; Vụ việc đổ rơi và gẫy 04 phiến dầm tại cầu cạn Pháp Vân thuộc Dự án cầu Thanh Trì: đã xác định nguyên nhân là do Nhà thầu thi công vi phạm qui định về an toàn lao động trong quá trình thi công và đã có báo cáo Chính phủ theo qui định, đồng thời đã tiến hành xử lý các đơn vị vi phạm theo qui định của Pháp luật...

4. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi công và nghiệm thu các công trình XDCB sử dụng vốn nhà nước, tránh tình trạng thất thoát, tiêu cực, đồng thời điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong việc công trình đang thi công hoặc vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng (cầu Thăng Long, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ…).

Trả lời: (Tại Công văn số 5136/BGTVT-KCHT ngày 29/7/2010)

Trước hết có thể khẳng định hệ thống các công trình xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong thời gian vừa qua nhìn chung là tốt, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, còn hiện tượng một vài công trình cầu, đường mới đưa vào khai thác đã bị hư hỏng cục bộ, về nguyên nhân có thể chia thành 2 nhóm chủ yếu như sau:

- Nguyên nhân khách quan : Một số công trình do điều kiện kinh phí đầu tư hạn chế nên tải trọng thiết kế không cao. Thực tế khai thác sử dụng, do phương tiện vận tải tăng trưởng nhanh cả về lưu lượng và tải trọng xe mà chưa kiểm soát được tải trọng xe quá tải (chủ yếu xe chở vật liệu, vật tư phục vụ xây dựng các công trình) đã làm công trình bị xuống cấp.

- Nguyên nhân chủ quan : Do công tác kiểm soát chất lượng trong quá trình xây dựng ở một số nơi làm chưa tốt.

Quản lý chất lượng thi công các công trình xây dựng giao thông là vấn đề luôn được Bộ GTVT đặc biệt quan tâm và coi trọng. Bộ GTVT căn cứ các văn bản qui phạm pháp luật (gồm các Luật, Nghị định, Quyết định... của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành) để chỉ đạo thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đã ban hành nhiều chỉ thị, quyết định riêng về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông. Hệ thống các văn bản này qui định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý, giám sát và thi công công trình. Đối với những khiếm khuyết, hư hỏng do lỗi của nhà thầu thi công gây ra thì theo qui định nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm xử lý, khắc phục đảm bảo yêu cầu chất lượng. Công tác quản lý chất lượng thi công được thực hiện thường xuyên trên công trường bằng các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công và nghiệm thu của tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, thành lập các đoàn kiểm tra. thanh tra của Bộ để thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất các dự án nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, tránh tình trạng thất thoát tiêu cực.

Ngoài việc Bộ GTVT trực tiếp tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, hàng năm, các cơ quan như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ : Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Xây dựng, cũng tiến hành kiểm tra các dự án, công trình xây dựng giao thông. Các đoàn kiểm tra, thanh tra kết luận về cơ bản không có vấn đề lớn vi phạm pháp luật và chất lượng công trình.

Đối với công trình sửa chữa mặt cầu Thăng Long, cụ thể là thay thế lớp bê tông nhựa cũ đã bị hư hỏng bằng lớp bê tông nhựa mới, là một hạng mục phải sử dụng loại vật liệu và công nghệ thi công mới. Do chưa có kinh nghiệm nên việc kiểm soát công nghệ và biện pháp tổ chức thi công chưa đảm bảo yêu cầu dẫn đến việc hư hỏng cục bộ một số vị trí. Bộ GTVT đã chỉ đạo sửa chữa khắc phục kịp thời, đồng thời cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước tiếp tục theo dõi, xác định chính xác nguyên nhân, đưa ra các giải pháp xử lý triệt để và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan...

Đối với tuyến đường tránh QL1A đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ do chậm giải phóng mặt bằng, một số đoạn phải xử lý nền đất yếu không đủ thời gian theo qui định thiết kế nên có hiện tượng nền đường bị lún cục bộ, đặc biệt tại vị trí giáp ranh với các công trình cầu, cống chui dân sinh. Trải qua gần mười năm đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng với lưu lượng và tải trọng xe rất lớn vẫn ổn định chất lượng, không có hiện tượng hư hỏng và đáp ứng các yêu cầu khai thác.

5. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:

1. Để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài các công trình lớn Chính phủ đã có chủ trương và đang triển khai. Kiến nghị Chính phủ sớm có chủ trương cho triển khai thực hiện các công trình lớn khác: sớm đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 1A, đường N1, N2; các Cảng hàng không (Sân bay Châu Đốc – An Giang, nâng cấp sân bay Rạch Sỏi- Kiên Giang,...); xây dựng tuyến cao tốc Long Xuyên - Châu Đốc - Khánh Bình để nối với Quốc lộ 21 của Campuchia (theo Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg ngày 22/5/2007); đồng thời đề nghị Chính phủ rút ngắn thời gian đầu tư đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dài 200 km (Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), trong giai đoạn 2011-2015.

2. Đề nghị Trung ương bổ sung quy hoạch đầu tư tuyến đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - An Giang đến Phnompenh-Camphuchia và tuyến quốc lộ mới (theo tuyến Tây Sông Tiền): đoạn nối từ Quốc lộ 80 (Sa Đéc - Đồng Tháp) - đến đường tỉnh 942, 954, 952 (cửa khẩu Vĩnh Xương tỉnh An Giang) nối với tuyến Kaomsonno - Nét Lương (Quốc lộ 1 - Campuchia)

3. Đề nghị các bộ ngành Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư các công trình cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh.

Trả lời: (Tại Công văn số 5079/BGTVT- KHĐT ngày 28/7/2010)

1.Về chủ trương triển khai thực hiện các công trình lớn:

- Hoàn chỉnh QL1A: QL1A đã được nâng cấp từ TP HCM đến Cà Mau theo tiêu chuẩn đường cấp III bằng nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới (WB). Vừa qua, Bộ GTVT đã đầu tư mở rộng một số đoạn có lưu lượng lớn: Đã hoàn thành mở rộng đoạn TP HCM - Mỹ Thuận và đang chuẩn bị hoàn thành đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đang triển khai đầu tư xây dựng một số cầu yếu trên tuyến và đang chỉ đạo để hoàn thành trong năm 2011.

- Tuyến N1: Đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên đã cơ bản hoàn thành; đoạn Tịnh Biên - Hà Tiên khởi công tháng 6/2009 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2011; Đoạn Bình Hiệp – Mỏ Vẹt đã được phê duyệt dự án và đang khởi động lại toàn bộ dự án từ Đức Huệ - Châu Đốc để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.

- Tuyến N2: Đã hoàn thành đoạn Đức Hòa - Thạnh Hóa năm 2008; đã khởi công xây dựng đoạn Củ Chi – Đức Hòa và Thạnh Hóa – Mỹ An, Mỹ An – Vàm Cống ngày 06/01/2009, dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Cầu Cao Lãnh, Vàm Cống và tuyến tránh Long Xuyên đang hoàn chỉnh Dự án đầu tư để kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức tài chính Quốc tế (AUSAID, ABD, EDCF).

- Sân bay Châu Đốc - An Giang: Bộ GTVT đã có Quyết định số 3035/QĐ-BGTVT ngày 8/10/2008 cho phép Cục hàng không Việt Nam lập quy hoạch tổng thể sân bay An Giang, dự kiến trong năm 2010 sẽ hoàn thành để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp. Sân bay Rạch Giá - Kiên Giang đang được đầu tư nâng cấp một số hạng mục như tường rào, đường công vụ… hiện tại đáp ứng khai thác máy bay ART72. Việc đầu tư nâng cấp kéo dài đường cất hạ cánh, sân đỗ để phục vụ A320 và A321 sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2015 đến 2025 theo quy hoạch được duyệt.

- Tuyến cao tốc Long Xuyên - Châu Đốc - Khánh Bình: Đoạn tuyến từ Long Xuyên - Châu Đốc trùng với hướng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ được đầu tư trong tổng thể tuyến cao tốc này; Đoạn nối từ Châu Đốc đến Khánh Bình theo nghiên cứu của Tư vấn nhu cầu vận tải của đoạn này không đủ lớn để đầu tư với quy mô đường cao tốc. Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì đoạn này vẫn đi theo Đường tỉnh 956. Theo Luật ngân sách, đường này thuộc trách nhiệm của địa phương, đề nghị UBND tỉnh An Giang xem xét kiến nghị của cử tri. Hiện nay, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án cầu Long Bình nối ĐT956 với QL21 của Camphuchia và hai Chính phủ đang nghiên cứu nguồn vốn để xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giao thương giữa 2 nước.

- Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: Theo tính toán của Tư vấn và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 về quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tuyến đường này sẽ được đầu tư trong giai đoạn đến năm 2020. Hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai nâng cấp QL91, theo tính toán của Tư vấn trong và ngoài nước sau khi nâng cấp QL91 sẽ đảm bảo nhu cầu vận tải đến năm 2020. Do vậy, trong điều kiện nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng còn khó khăn, trước mắt sử dụng tuyến QL91. Bộ GTVT ghi nhận và sẽ xem xét huy động nguồn vốn đầu tư để triển khai vào thời điểm thích hợp trên cơ sở nhu cầu vận tải và nguồn lực của đất nước.

2. Về bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - An Giang đến Phnomphenh - Camphuchia và tuyến quốc lộ mới:

- Theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ xây dựng tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau, không có đoạn nối từ Càu Mau - An Giang và theo thoả thuận Bộ GTVT hai nước thì hệ thống đường sắt của 2 nước cũng chỉ liên kết với nhau qua khu vực huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước. Theo tính toán, hành lang vận tải từ Cần Thơ - An Giang đến Phnomphenh sử dụng đường bộ và đường thuỷ sẽ kinh tế hơn.

- Tuyến quốc lộ mới nối từ QL80 ( Sa Đéc - Đồng Tháp) đến đường tỉnh 942, 954, 952 (cửa khẩu Vĩnh Xương tỉnh An Giang) nối với tuyến Kaomsonno - Nét Lương (QL1 - Camphuchia): Theo quy hoạch đây là tuyến đường địa phương, đề nghị UBND An Giang phối hợp với tỉnh Đồng Tháp xem xét kiến nghị của cử tri để xử lý.

3. Cầu Vàm Cống và Cầu Cao Lãnh: Bộ GTVT đang hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư của 2 cầu trên để huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư. Bộ GTVT đã làm việc với các tổ chức tài chính (EDCF, ADB, AusAID) kêu gọi nguồn vốn vay cho dự án. Do 2 cầu có quy mô rất lớn nên việc huy động nguồn vốn gặp khó khăn. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tích cực chuẩn bị để có thể khởi công 2 cầu trong năm 2012.6. Cử tri tp Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh tuyến Quốc lộ 32 mới cải tạo chất lượng kém, một số đoạn vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm tra, xử lý và có biện pháp khắc phục.

Каталог: content -> vankien -> Lists -> DanhSachVanKien -> Attachments
Attachments -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
Attachments -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáO
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
Attachments -> QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hội
Attachments -> QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 1588

tải về 3.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương