KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)tải về 6.12 Mb.
trang56/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   86

Trả lời: Tại công văn số 2067/BXD-HĐXD ngày 29/8/2014

Để triển khai thực hiện Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (Nghị định 64), Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 (Thông tư 10) để hướng dẫn thực hiện Nghị định 64, theo đó thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/12/2012 của Chính phủ (Nghị quyết 83), Bộ Xây dựng đã đưa vào Thông tư 10 quy định: đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch đô thị hoặc thiết kế đô thị. Như vậy, đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải căn cứ vào Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc thiết kế đô thị để xem xét chứ không phải đợi có quy hoạch chi tiết rồi mới xem xét.

Tuy nhiên, để có được Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, Nghị quyết 83 của Chính phủ và Thông tư 10 đã quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương soạn thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để và đẩy mạnh công tác thiết kế đô thị làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng.

14. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Đề nghị có chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng cho cơ sở, ngoài việc cử kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc thuê đơn vị tư vấn giám sát theo Luật Xây dựng thì phải kết hợp với nhân dân địa phương nơi tiếp nhận bàn giao công trình để cùng theo dõi, giám sát việc thi công công trình về chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công.

Trả lời: Tại công văn số 2068/BXD-HĐXD ngày 29/8/2014

Để tăng cường công tác giám sát của nhân dân đối với công trình xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 (Quyết định số 80); Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80. Đồng thời, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong đó tại điểm e Khoản 2 Điều 4 quy định về giám sát cộng đồng đối với hoạt động xây dựng.

Như vậy, việc giám sát cộng đồng đã được quy định tại các văn bản của Nhà nước. Đề nghị cử tri cần căn cứ vào các quy định này để yêu cầu các cơ quan, chủ đầu tư tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện và tiếp nhận bàn giao công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

15. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ánh việc thực hiện gói hỗ trợ 30.000 tỷ mua nhà ở xã hội, hiện nay chỉ mới thực hiện được 10% do điều kiện, thủ tục quá khó khăn, thời gian vay ngắn, mức trả lãi và vốn cao so với mặt bằng lương chung của cán bộ công chức. Đề nghị Nhà nước nên xem xét theo hướng cho phép cán bộ công chức được vay từ gói 30.000 tỷ đồng mua nhà ngoài các dự án nhà ở xã hội, đồng thời xem xét lại các điều kiện, thủ tục vay cho phù hợp để người mua nhà có thể tiếp cận được nguồn vốn.

Trả lời: Tại công văn số 1940/BXD-QLN ngày 21/8/2014

Ngày 07/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (Nghị quyết số 02/NQ-CP). Theo đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dành một lượng vốn hợp lý (gói tín dụng 30.000 tỷ đồng) thông qua tái cấp vốn với lãi suất hợp lý để hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại phục vụ cho vay đối với các đối tượng thu nhập thấp, các bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Như vậy, đây không phải là gói hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, mà là gói tín dụng thương mại có sự hỗ trợ về lãi suất của Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện, với mục tiêu hỗ trợ cho người có thu nhập thấp khó khăn về nhà ở được vay vốn để giải quyết nhu cầu về nhà ở. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để kiểm tra, giám sát tình hình và ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau:

Ngày 15/5/2013 Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở và Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, các đối tượng được vay vốn hỗ trợ bao gồm:

- Đối với tổ chức: Là Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội. Điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn là có dự án đầu tư được phê duyệt, được sự chấp thuận của UBND cấp tỉnh nơi có dự án, có đất sạch và có giấy phép xây dựng… Việc giải ngân cho vay vốn được thực hiện theo khối lượng, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng của dự án. Như vậy, việc cho vay, cũng như việc thu hồi vốn vay được quy định theo hướng hạn chế tối đa bị ảnh hưởng do dự án kéo dài trong chuẩn bị đầu tư xây dựng hoặc doanh nghiệp sử dụng vốn vay vào mục đích khác.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân vay để mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội hoặc để mua, thuê nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Việc xem xét cho vay vốn dựa trên cơ sở hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và mua, thuê nhà ở thương mại đã ký với chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Việc quy định như trên nhằm đảm bảo việc cho vay vốn hỗ trợ nhà ở, quản lý nguồn vốn cho vay một cách chặt chẽ tránh thất thoát, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi... Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cũng đã phát sinh một số vướng mắc đúng như cử tri đã nêu. Để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 05 Ngân hàng được giao thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP để giải quyết, đồng thời tổng hợp để ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 30/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP. Sau khi Thông tư này được ban hành các vướng mắc về cơ bản đã được tháo gỡ.

Theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì các đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở không những chỉ được mua, thuê, thuê mua nhà xã hội mà còn được mua, thuê nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Để các đối tượng xã hội khó khăn về nhà ở được cải thiện nhà ở và thuận lợi trong việc để vay mua nhà, ngày 25/4/2014 Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT- NHNN- BXD- BTP- BTNMT hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐCP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Ngoài ra, thông qua việc tổ chức triển khai cho vay vốn hỗ trợ từ nguồn tín dụng 30.000 tỷ đồng, ngày 22/4/2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 22/TTr-BXD đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chính sách tín dụng tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, cụ thể là: Đề nghị sửa đổi thời gian hỗ trợ cho vay từ 10 năm lên thành 15 năm; bổ sung một số đối tượng và điều kiện khi vay vốn để mua, thuê nhà ở thương mại, được vay để xây dựng và cải tạo nhà ở... Các kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã được Chính phủ chấp thuận tại Phiên họp thường kỳ tháng 4 và tháng 6 năm 2014, do đó Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.

16. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Hiện nay số lượng sinh viên vào học các trường phân hiệu đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh khá lớn; cơ sở vật chất ký túc xá của các trường không đáp ứng đủ chỗ ở cho sinh viên, phần lớn sinh viên phải tự lo chỗ ở nên gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư để đến năm 2015 cơ bản các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo chỗ ở cho sinh viên.

Trả lời: Tại công văn số 2027/BXD-QLN ngày 28/8/2014

Ngày 20/4/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Ngày 24/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015 sẽ đáp ứng được 60% nhu cầu về chỗ ở cho học sinh, sinh viên.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống nhất các tiêu chí để lựa chọn các dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2009-2015. Do nguồn vốn bị hạn chế, trước mắt tập trung bố trí vốn cho các dự án tại các địa phương trọng điểm, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng; dự án đã có đất được bồi thường và giải phóng mặt bằng; dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã xác định được Chủ đầu tư, có thể khởi công trong tháng 6 và quý III, IV năm 2009; các địa phương có số lượng sinh viên có nhu cầu về chỗ ở từ 10.000 sinh viên trở lên; ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng tập trung theo cụm trường.

Căn cứ vào đề xuất của liên ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho 95 dự án nhà ở sinh viên tại 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 02 Bộ (Quốc phòng và Công an).

Trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Đồng Tháp có 01 dự án nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đó là Dự án nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh. Dự án này có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 379,55 tỷ đồng, trong đó vốn sử dụng trái phiếu Chính phủ là 307,4 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã đưa vào sử dụng 03 khối nhà trên tổng số 04 khối nhà đã khởi công, phục vụ nhu cầu ở cho khoảng 1.000 sinh viên trên địa bàn của tỉnh Đồng Tháp.

Trong giai đoạn 2012 – 2015, do việc huy động vốn trái phiếu Chính phủ bị hạn chế, để đảm bảo cân đối và sử dụng có hiệu quả vốn trái phiếu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc chủ trương chưa bổ sung thêm dự án mới, cần tập trung hoàn thành các hạng mục đã khởi công (Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 09/02/2012 của Văn phòng Chính phủ).

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần tập trung làm tốt công tác quản lý, vận hành, đảm bảo hiệu quả sử dụng của Dự án nhà ở cho sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh. Khi Quốc hội, Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư các dự án nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên cụ thể của các năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với kế hoạch chung, cũng như điều chỉnh bổ sung thêm khi điều kiện tài chính ngân sách thuận lợi.

17. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Về đầu tư nhân rộng mô hình tránh bão, lũ cộng đồng: Đợt lũ lịch sử trong tháng 11/2013 vừa qua đã gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi. Qua đợt lũ, cử tri phản ánh nhà tránh lũ cộng đồng đã phát huy tác dụng, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Trong thời gian tới, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình bão, lũ sẽ khắc nghiệt và phức tạp hơn. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm rà soát và đầu tư xây dựng các nhà tránh bão, lũ cộng đồng kiên cố; có cơ chế phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn trong đầu tư các công trình công cộng ở các vùng có nguy cơ bão, lũ cao (trụ sở cơ quan nhà nước, trường học) để giúp người dân chủ động di dời kịp thời, trú ẩn an toàn khi bão, lũ xảy ra.

Trả lời: Tại công văn số 1747/BXD-QLN ngày 01/8/2014

Do đặc điểm về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khu vực miền Trung trong đó có tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên xảy ra thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, lụt. Thiên tai bão, lũ, lụt đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Trong thời gian tới, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình bão, lũ sẽ khắc nghiệt và phức tạp hơn đúng như ý kiến của cử tri, do đó cần có biện pháp phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai bão, lũ, lụt đảm bảo hiệu quả, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta.

Thời gian vừa qua, chính quyền và người dân khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả để phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do bão, lũ, lụt gây ra như: xây dựng gian nhà ở kiên cố có sàn vượt mức ngập lụt hoặc cải tạo nâng tầng nhà ở đã có để di chuyển người lên ở trong thời gian có lũ, lụt; di dời người đến ở tại các công trình công cộng như trụ sở cơ quan, trường học… để phòng, tránh bão, lũ, lụt. Nhờ vậy, thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ, lụt gây ra đã được giảm thiểu đáng kể.

Thực tế cho thấy, nhà ở cộng đồng để làm nơi trú ẩn cho người dân trong thời gian có bão, lũ, lụt đã phát huy tác dụng tích cực, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn, yêu cầu các địa phương khi đầu tư xây dựng các công trình công cộng như trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa… phải kết hợp mục tiêu phòng, tránh bão, lũ, lụt. Nhà công cộng cần xây dựng kiên cố, cao tầng để làm nơi trú ẩn an toàn cho người dân khi có bão, lũ lụt. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư, các địa phương cần kết hợp, lồng ghép các nguồn vốn: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu di dời, trú ẩn an toàn của người dân khi có thiên tai bão, lũ, lụt.

Tuy nhiên, xây dựng nhà cộng đồng cũng có một số hạn chế nhất định như đòi hỏi nguồn vốn lớn, đa số các công trình tập trung ở khu vực trung tâm nên những người dân ở xa rất khó khăn cho việc di dời người và tài sản, nhất là khi thiên tai bão, lũ, lụt xảy ra bất ngờ với cường độ nhanh, mạnh. Vì vậy, cần nghiên cứu áp dụng đa dạng các biện pháp phòng tránh thiên tai bão, lũ, lụt phù hợp. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai xây dựng thí điểm gian nhà ở phòng tránh bão, lụt cho hộ gia đình tại những nơi bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai thuộc các tỉnh khu vực miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai xây dựng 100 nhà). Qua kiểm nghiệm thực tế cho thấy mô hình xây dựng gian nhà ở phòng tránh lũ, lụt cho hộ gia đình đã đảm bảo phù hợp với thực tế, được chính quyền các địa phương và người dân đánh giá rất cao về tính hiệu quả và tính khả thi. Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý triển khai trên diện rộng mô hình xây dựng gian nhà ở phòng tránh lũ, lụt cho hộ gia đình tại 14 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung. Theo đó, ngoài yêu cầu đảm bảo khả năng phòng, tránh lũ, lụt, nhà ở phải đảm bảo an toàn khi có bão, tố, lốc. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh lũ, lụt khu vực miền Trung. Dự kiến Chính sách sẽ được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian tới để triển khai thực hiện.

18. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành thiết kế mẫu nhà ở có khả năng chống chịu bão, lũ; đồng thời, ban hành chính sách hỗ trợ nhân dân ven biển Miền Trung xây dựng nhà theo thiết kế giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong mùa mưa bão.

Trả lời: Tại công văn số 2094/BXD-KHCN ngày 29/8/2014

Trong thời gian qua, cùng với nhiều giải pháp về tài chính, đất đai,... ngày 16/02/2009 Bộ Xây dựng đã ban hành tập “Thiết kế điển hình bộ phận nhà ở vùng bão lụt” kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BXD, giúp Sở Xây dựng và người dân các địa phương vùng thường xuyên bị bão lũ thuận lợi trong việc xây dựng nhà ở. Đồng thời đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh miền Trung và Tây Nam bộ (khu vực thường xuyên xảy ra bão lụt) tiến hành khảo sát, khoanh vùng vùng thường xuyên ngập lụt để tiếp tục nghiên cứu, thiết kế các mẫu nhà ở phú hợp với từng vùng miền để áp dụng rộng rãi.

Cùng với các chương trình nhà ở cho các hộ nghèo (Chương trình 167), nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình 134), trên cơ sở Tờ trình số 60/TTr-BXD ngày 14/10/2013 của Bộ Xây dựng, ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở để các Bộ, Ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.

19. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn sớm hoàn thiện 02 dự án Quy hoạch xây dựng liên vùng Móng Cái - Hải Hà - Vân Đồn và Quy hoạch xây dựng dọc hai bên quốc lộ nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh triển khai các công trình tiếp theo.

Trả lời: Tại công văn số 2056/BXD-QHKT ngày 29/8/2014

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã giao Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (trước đây là Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn) tổ chức triển khai lập Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Móng Cái – Hải Hà – Vân Đồn và Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường nối thành phố Hạ Long và thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, đến nay các Nhiệm vụ quy hoạch này chưa trình duyệt vì các lý do sau đây:

1. Về Quy hoạch xây dựng liên vùng Móng Cái - Hải Hà- Vân Đồn:

- Khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung do thay đổi vị trí sân bay Vân Đồn và triển khai các quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng.

- Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (gồm thành phố Móng Cái, Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà và một số xã, thị trấn của huyện Hải Hà) được thành lập theo Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, lập đồ án để trình duyệt trong năm 2014.

- Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng tại Thông báo số 73/TB-BXD ngày 24/3/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014, trong đó phạm vi quy hoạch bao trùm lên vùng ven biển Hải Hà - Móng Cái - Vân Đồn.

- Vùng Móng Cái - Hải Hà - Vân Đồn thực chất là vùng liên huyện trong phạm vi hành chính của tỉnh, thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh theo Luật Xây dựng năm 2003 và Luật Xây dựng năm 2014 khi có hiệu lực.

2. Về Quy hoạch xây dựng dọc hai bên quốc lộ nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng:

Quy hoạch xây dựng Vùng duyên hải Bắc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 10/7/2008, trong đó đã xác định các động lực phát triển, định hướng không gian đô thị – khu kinh tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụ thể đối với tỉnh Quảng Ninh và khu vực hai bên tuyến đường hành lang ven biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Bộ Xây dựng hiện đang rà soát quy hoạch này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức lập, thẩm định và trình duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.20. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thì nhà máy xi măng Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá được đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020; đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện nhà máy xi măng Hoàng Sơn sang giai đoạn 2011-2015 để sớm triển khai xây dựng các hạng mục chính của dây chuyền sản xuất xi măng, phấn đấu đến hết năm 2017 đưa nhà máy vào vận hành.

Trả lời: Tại công văn số 2075/BXD-VLXD ngày 29/8/2014

Dự án nhà máy xi măng Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá thuộc các dự án định hướng đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tiến độ thực hiện nhà máy xi măng Hoàng Sơn sang giai đoạn 2014-2018.

21. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Đề nghị xem xét kéo dài thời gian thực hiện chương trình cho vay trả chậm mua nhà ở cụm tuyến dân cư, giai đoạn II đến hết năm 2014.

Trả lời: Tại công văn số 1988/BXD-QLN ngày 27/8/2014

Thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, chương trình đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu do một số nguyên nhân chủ yếu như: giá bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như giá xây dựng tăng cao; việc huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng chưa đồng bộ, chưa kịp thời; công tác lồng ghép nguồn vốn từ các mục tiêu, chương trình để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn nhiều hạn chế. Theo báo cáo của các địa phương, giai đoạn 2 của Chương trình khó có khả năng hoàn thành theo tiến độ quy định. Các địa phương thống nhất đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian hoàn thành giai đoạn 2 của Chương trình đến hết năm 2014 như kiến nghị của Cử tri đã nêu.

Qua kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chương trình của các Bộ, ngành liên quan và báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng nhận thấy đề nghị nói trên của các địa phương cũng như của tỉnh Kiên Giang là có cơ sở và phù hợp với thực tế. Ngày 20/12/2013, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2731/BXD-QLN đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian hoàn thành giai đoạn 2 của Chương trình đến hết năm 2014.

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng và một số ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, ngày 13/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số


197/TTg-KTN đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành Chương trình cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 đến hết năm 2014. Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định.

22. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Đề nghị xem xét, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt nhưng chậm được triển khai thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đề nghị sớm bố trí vốn từ ngân sách trung ương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2013.

Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương