KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)tải về 6.12 Mb.
trang39/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   86

Trả lời: Tại công văn số 3023/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ còn diễn biến phức tạp. Tính chất hành vi tấn công người thi hành công vụ ngày càng manh động, côn đồ và nguy hiểm, gây nhiều thương vong cho lực lượng thi hành công vụ. Các vụ chống người thi hành công vụ thường xảy ra khi lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2014, xảy ra 338 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó 83 vụ chống lại lực lượng Công an, làm 19 đồng chí hy sinh, 162 đồng chí bị thương.

Đối tượng chống người thi hành công vụ đa dạng, trong đó số đối tượng là vị thành niên có chiều hướng gia tăng. Phần lớn là những đối tượng thích ăn chơi, đua đòi, không chịu lao động, tụ tập, lêu lổng, có lối sống lệch lạc, coi thường các giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. Thực trạng trên đang là mối quan tâm sâu sắc của các bậc cha mẹ, nhà trường và toàn xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do: (1) Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, trẻ em, vị thành niên nói riêng trong việc chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng người thi hành công vụ trong quá trình thực thi công vụ chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả chưa cao; (2) Tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên chưa có sự phát triển, hoàn thiện về thể chất, tinh thần, phần lớn các em chưa tự chủ được bản thân nên dễ bị lôi kéo vào việc thực hiện hành vi chống đối; (3) Nhiều gia đình ít quan tâm quản lý, giáo dục hoặc áp đặt cách giáo dục không phù hợp, thậm chí còn dung túng, bao che hoặc giấu giếm hành vi phạm tội của con em; (4) Việc tổ chức quản lý, giáo dục đạo đức, pháp luật, bồi dưỡng nhân cách cho học sinh của một số nhà trường chưa được chú trọng; (5) Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên, còn mang tính hình thức; (6) Tác động tiêu cực của các ấn phẩm đồi trụy, trò chơi bạo lực trên mạng Internet (game online) đối với người chưa thành niên đang trong độ tuổi phát triển về nhận thức; (7) Một số người thi hành công vụ trong quá trình giải quyết công việc chưa thực hiện đúng quy chế làm việc, quy trình công tác, có thái độ chưa đúng mức đối với người có liên quan; (8) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ và trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật còn bất cập, chế tài xử lý chưa đủ tính răn đe.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các công tác trọng tâm sau:

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành thực hiện có hiệu quả Nghị định số 208/2013/NĐ-CP, ngày 17/12/2013 của Chính phủ về quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 1685/CT-TTg, ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho người thi hành công vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong, thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; thường xuyên tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ việc sử dụng các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, việc tiến hành các biện pháp đấu tranh chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật phải kiên quyết nhưng vừa phải thận trọng, linh hoạt... nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm do người chưa thành niên gây ra, như: Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường học; Nghị quyết Liên tịch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân nói chung, ở lứa tuổi vị thành niên nói riêng, định hướng cho người dân nhận thức và xử sự đúng pháp luật trong giải quyết các công việc có liên quan nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm chống người thi hành công vụ. Phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời nguyên nhân các vụ chống người thi hành công vụ và lên án các hành vi chống người thi hành công vụ.

- Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, quản lý đối với trẻ vị thành niên tại gia đình, nhà trường, địa phương để chủ động giáo dục, ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, như “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”...

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-BCA, ngày 01/11/2011 của Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ. Nhân rộng mô hình tổ công tác phối hợp 03 lực lượng (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự) trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về an ninh, trật tự. Tăng cường nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật và có nguy cơ cao về chống người thi hành công vụ, nhất là số đối tượng lưu manh, côn đồ hung hãn, tụ tập càn quấy, có biểu hiện coi thường pháp luật, các đối tượng chuyên kích động, lôi kéo các phần tử xấu gây rối; các hoạt động mua bán, cung cấp, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… để có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả.

- Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi chống người thi hành công vụ; đưa xét xử kịp thời các vụ có tính chất điển hình nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

- Tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ theo hướng tăng mức hình phạt, quy định chi tiết, cụ thể hành vi phạm tội, tạo thuận lợi cho việc áp dụng điều luật của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Về trang bị các phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ hằng năm, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cấp phát, trang bị các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương với nhiều danh mục như: áo giáp chống đạn, chống đâm, mũ chống đạn, mặt nạ phòng độc... Hiện nay, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Công an các đơn vị, địa phương đã được cải thiện một bước, góp phần quan trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu, bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, việc trang bị các loại phương tiện, công cụ hiện đại để đáp ứng yêu cầu công tác còn phụ thuộc vào sự phát triển của kinh tế, cần phải có thời gian và lộ trình phù hợp.12. Cử tri các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên kiến nghị: Đề nghị cần có những giải pháp nhằm xử lý kiên quyết, khắc phục cho được tình trạng mãi lộ của lực lượng chức năng trên các tuyến giao thông.

Trả lời: Tại công văn số 3045/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quán triệt thực hiện đối với Công an các đơn vị, địa phương, trong đó, có lực lượng Cảnh sát giao thông. Bộ Công an đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong khi thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an đã phê duyệt đề án “Tổ chức phòng ngừa sai phạm tiêu cực trong hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông” và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Cảnh sát giao thông, như Quyết định số 607/QĐ-BCA, ngày 11/5/2005 quy định tiêu chuẩn đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, những việc cần phải “xây” và “chống”; Chỉ thị số 02/CT-BCA, ngày 26/01/2006 về tăng cường các biện pháp phòng, chống tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông; Quyết định số 738/QĐ- BCA, ngày 13/6/2006 về tiếp nhận, xử lý tin phản ánh sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông qua đường dây điện thoại nóng; Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA, ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ công an...

Bộ Công an đã lập đoàn kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương và chỉ đạo xử lý cán bộ sai phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiệu quả công tác, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác, tạo được bước chuyển biến tích cực, quan trọng trong công tác phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. Năm 2013, có 3.073 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ của lái xe, chủ hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn đến sai phạm, vi phạm quy trình công tác; làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thời gian tới, để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các công tác sau:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

- Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của Cảnh sát giao thông có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy.

- Tập trung đầu tư trang thiết bị, huấn luyện, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ Công an đề nghị cử tri, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giám sát hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ, động viên Cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời phát hiện sai phạm, tiêu cực (nếu có) để phản ánh cho cấp có thẩm quyền giải quyết.13. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng thanh niên hít chất gây ảo giác hưng phấn kích thích cười (chất Nitrous Oxide – Oxit Nitơ) đang phổ biến tại một số quán bar, vũ trường. Thanh niên sau khi dùng dẫn đến co giật, mất kiểm soát, trầm cảm. Cử tri đề nghị, trong nhiệm vụ, chức năng của Bộ, cần kiểm soát chặt chẽ không cho mua bán, sử dụng loại “khí cười” này; tăng cường tuyên truyền về tác hại của “khí cười”.

Trả lời: Tại công văn số 3017/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Thời gian gần đây, ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương có hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập chơi “khí cười” hay “bóng cười”, tức là hít khí trong quả bóng bay hoặc bình đựng khí để tạo cảm giác đê mê, hưng phấn, ảo giác và tạo những cơn cười vô cớ. Đây là một loại hợp chất Oxit Nitơ ở dạng khí, không màu, có mùi thơm nhẹ, tên hóa học là Nitrous Oxide (N2O), khi hít vào cơ thể người sẽ tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười nên được gọi là “khí cười”. Tác dụng của loại “khí cười” này rất ngắn nên người dùng thường sử dụng liên tục, đưa lượng lớn loại khí này vào cơ thể, không kiểm soát được. N2O là chất được dùng phổ biến trong y học hiện nay, nhất là trong nha khoa, sử dụng để gây tê khi phẫu thuật, tuy nhiên, liều lượng và cách pha chế phải được kiểm soát chặt chẽ để không gây tác hại cho bệnh nhân. Các chuyên gia cảnh báo hít nhiều khí này chắc chắn sẽ bị ngộ độc, rối loạn thần kinh, thậm chí cả ung thư và các rối loạn khác trong cơ thể; việc tích tụ nhiều khí N2O sẽ kích thích làm cho thần kinh không còn cảm giác, không hoạt động được bình thường, thậm chí gây hôn mê sâu, về lâu dài dẫn tới rối loạn thần kinh, trong đó có chứng mất trí nhớ, trầm cảm.

Hiện nay, N2O không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán nên việc mua bán, sử dụng loại khí này đang có biểu hiện diễn ra ngày càng nhiều, công khai trong thanh, thiếu niên, nhất là ở các thành phố lớn với trị giá khoảng 50.000 đồng đến 150.000 đồng một quả bóng hoặc bình đựng khí. Các loại “bóng cười” không rõ nguồn gốc xuất xứ, các chất chứa trong đó ngoài N2O chưa xác định có chất nào khác hay không, chưa được kiểm soát đầy đủ. Để đánh giá đúng mức độ, tác hại của “khí cười” hay “bóng cười” đối với sức khỏe và gây nghiện đối với con người cần có sự khảo sát, điều tra, nghiên cứu, kết luận của các cơ quan chức năng.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với chính quyền và phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền rộng rãi về tác hại của loại “khí cười” hay “bóng cười” đối với sức khỏe con người, nhất là trong thanh, thiếu niên, khuyến cáo mọi người không sử dụng loại khí này sai mục đích, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời, kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá tác động của các chất có trong loại khí này đối với sức khỏe của con người, so sánh về tính chất, đặc điểm, tác hại, tính gây nghiện của nó với các loại chất ma túy hiện nay để đưa ra kết luận chính xácxem xét việc đưa loại khí này vào danh mục các chất cấm mua bán trên thị trường.14. Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ bỏ Nghị định số 87/2013/NĐ-CP, ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân. Vì sao thân nhân của chiến sĩ lực lượng Biên phòng không được hưởng, mặc dù tính nguy hiểm của họ không thua kém gì chiến sĩ ngành Công an. Bên cạnh đó, nó phát sinh nhiều trường hợp mua bảo hiểm y tế trùng, như gia đình có 3 người con làm trong ngành Công an, nhưng ở khác đơn vị, bản thân cha của 3 chiến sĩ đó là cựu chiến binh. Thì đương nhiên người cha này được hưởng 4 bảo hiểm y tế.

Trả lời: Tại công văn số 3044/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được quy định tại Nghị định số 87/2013/NĐ-CP, ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là cần thiết và phù hợp. Về chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ trong Quân đội nhân dân nói chung, lực lượng Biên phòng nói riêng được quy định cụ thể tại Nghị định số 88/2011/NĐ-CP, ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.Mặt khác, Nghị định số 87/2013/NĐ-CP không quy định chế độ mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế. Ngày 12/9/2012, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân; theo đó, tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư quy định: “2. Mỗi thân nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp một thân nhân có nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ (Công an; Quân đội hoặc người làm công tác cơ yếu) cũng chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế, việc kê khai đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế thực hiện như sau:

a) Thân nhân ở với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân nào thì người đó có trách nhiệm kê khai.

b) Thân nhân có cả bố và mẹ cùng là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thì người mẹ có trách nhiệm kê khai.

c) Thân nhân có nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thì người ở hàng cao nhất (thứ bậc cao nhất trong gia đình) có trách nhiệm kê khai. Trường hợp người ở hàng cao nhất không có điều kiện kê khai thì một người trong số người còn lại có trách nhiệm kê khai, nhưng phải báo cáo rõ lý do chính đáng.”

Như vậy, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC, sẽ không xảy ra trường hợp cấp thẻ bảo hiểm y tế bị trùng (01 thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ được cấp 2 – 3 thẻ bảo hiểm y tế). Nếu phát hiện trường hợp như kiến nghị của cử tri, đề nghị phản ánh về Bộ Công an để kiểm tra, xử lý theo quy định.

15. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: Hiện nay, các bị án tử hình tại Cần Thơ phải đưa đến Đồng Nai để thi hành án. Nhiều cử tri đề nghị Bộ Công an nên tham mưu với Chính phủ sớm có kế hoạch xây nhà thi hành án tử hình tại các địa phương nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình chyển phạm nhân, tránh lãng phí về ngân sách, về thời gian chờ đợi làm thủ tục theo qui định... (Được biết, chi phí bình quân hiện nay khoảng 180 triệu đồng cho một vụ thi hành án tử hình, trong khi chi phí để xây nhà thi hành án khoảng 2 tỉ đồng).

Trả lời: Tại công văn số 3041/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Nghị định số 82/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và Nghị định số 47/2013/NĐ-CP, ngày 13/5/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2011/NĐ-CP; Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc trình Chính phủ phê duyệt. Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 1 của Đề án triển khai thực hiện thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại 15 Công an địa phương và cơ quan thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng; Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện 05 nhà thi hành án tử hình tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Nghệ An và Đắk Lắk); đồng thời, phân chia 63 địa phương thành 05 khu vực để tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Công an các đơn vị, địa phương đã bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật phục vụ thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Tính đến ngày 01/8/2014, đã tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đối với 130 bị án bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an đã ban hành Công văn số 2409/BCA-C81, ngày 25/6/2013 về phân chia địa điểm thi hành án, theo đó thành phố Cần Thơ thuộc khu vực 2, thi hành án tử hình tại nhà thi hành án tử hình Trại tạm giam Bố Lá, Công an TP. Hồ Chí Minh (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Như vậy, đến nay các nội dung của Đề án triển khai thực hiện thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, đã cơ bản được triển khai thực hiện, hoàn thành 05/15 Nhà thi hành án tử hình, kinh phí xây dựng Nhà thi hành án tử hình, trung bình là 3,4 tỷ đồng/nhà (1,2 tỷ đồng xây dựng nhà và 2,2 tỷ đồng mua trang thiết bị thi hành án).

Bộ Công an nhận thấy việc mỗi địa phương đều phải xây dựng nhà thi hành án tử hình như cử tri đề nghị sẽ tốn nhiều kinh phí và không cần thiết vì nhiều địa phương có số lượng án tử hình phải thi hành rất ít (từ 01 đến 02 đối tượng), đặc biệt 02 năm trở lại đây một số địa phương không có người bị kết án tử hình như: An Giang, Ninh Thuận... Vì vậy, việc đầu tư kinh phí xây dựng nhà thi hành án tử hình cho tất cả các địa phương rất tốn kém, lãng phí về kinh phí cũng như khó khăn cho công tác bảo quản trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình trong điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam.

Từ những vấn đề trên và những khó khăn trong việc giam giữ đối tượng bị kết án tử hình, cần tiến hành nghiên cứu đề xuất giải quyết một cách cơ bản, tổng thể về việc tổ chức quản lý giam giữ và thi hành án tử hình. Bộ Công an đã báo cáo Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và trao đổi với các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vấn đề tổ chức giam giữ người bị kết án tử hình và thi hành án tử hình. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao cho Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng Đề án về tổ chức quản lý giam giữ và thi hành án tử hình.16. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri rất lo lắng trước thực trạng an toàn giao thông thời gian qua, số nạn nhân chết vì tai nạn giao thông nhiều hơn số người chết trong thời kỳ chiến tranh là vấn đề đáng lo ngại. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác quản lý, xử nghiêm những hành vi tiêu cực.

Trả lời: Tại công văn số 3024/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Những năm gần đây, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã rất quan tâm và tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo như: Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 01/03/2013 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT. Năm 2013, Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm soát lập biên bản 5.536.203 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt tiền 2.901,88 tỷ đồng, tước 449.223 giấy phép lái xe, tạm giữ 654.105 phương tiện các loại; 6 tháng đầu năm 2014, đã kiểm soát lập biên bản 2.584.905 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt tiền 1.470 tỷ đồng, tước 138.675 giấy phép lái xe, tạm giữ 313.473 phương tiện các loại.

Do vậy, tình hình TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực, ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông đã được kiềm chế, xu hướng giảm dần (năm 2013, xảy ra 31.337 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.851 người, bị thương 32.169 người; so với năm 2012 giảm 13,85% về số vụ, tăng 0,13% số người chết, giảm 15,48% người bị thương), đạt mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2014, xảy ra 12.855 vụ, làm chết 4.588 người, bị thương 12.821 người (so với cùng kỳ năm trước, giảm 17,2% số vụ, 8,36% số người chết, 19,8% số người bị thương). Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến xe khách, xe tải, xe Container; các tuyến đường giao thông nông thôn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do môtô, xe máy gây ra; vi phạm TTATGT vẫn xảy ra phổ biến, nhất là vi phạm tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, vi phạm nồng độ cồn, đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở người và chở hàng vượt quá quy định...

Nguyên nhân là do: (1) Ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế. (2) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người tham gia giao thông mặc dù đã được các cấp, các ngành quan tâm nhưng chủ yếu ở diện rộng, chưa cụ thể hóa tới từng đối tượng, từng vùng, từng miền. (3) Công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải vẫn còn bất cập. (4) Phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm còn thiếu, lạc hậu; kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị lớn còn có mặt hạn chế; tại các đô thị lớn, trong khi phương tiện và người tham gia giao thông ngày càng tăng, nhưng biên chế của lực lượng Cảnh sát giao thông còn mỏng. (5) Tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa cao, còn để xảy ra hiện tượng tiêu cực. (6) Chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an đã thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông ngày càng trong sạch, vững mạnh, hạn chế những sai phạm trong khi thi hành công vụ. Để phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong khi thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an đã phê duyệt đề án “Tổ chức phòng ngừa sai phạm tiêu cực trong hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông” và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Cảnh sát giao thông: Quyết định số 607/QĐ-BCA, ngày 11/5/2005 quy định tiêu chuẩn đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, những việc cần phải “xây” và “chống”; Chỉ thị số 02/CT-BCA, ngày 26/01/2006 về tăng cường các biện pháp phòng, chống tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông; Quyết định số 738/QĐ- BCA, ngày 13/6/2006 về tiếp nhận, xử lý tin phản ánh sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông qua đường dây điện thoại nóng; Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA, ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ công an...

Bộ Công an đã lập các đoàn kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương và chỉ đạo xử lý cán bộ sai phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiệu quả công tác, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác, tạo được bước chuyển biến tích cực, quan trọng trong công tác phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. Năm 2013, có 3.073 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ của lái xe, chủ hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn đến sai phạm, vi phạm quy trình công tác, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thời gian tới, để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm, sau đây:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tạo chuyển biến sâu sắc hơn về phẩm chất, đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

- Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của Cảnh sát giao thông có liên quan đến quyền lợi của nhân dân, để nhân dân chấp hành và ủng hộ giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông; đồng thời tham gia giám sát, phát hiện sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.

- Tập trung trang thiết bị, huấn luyện, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ Công an đề nghị cử tri cả nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ, động viên Cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời, tham gia giám sát hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, phát hiện sai phạm (nếu có) để phản ánh với cấp có thẩm quyền xử lý.

17. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Thời gian qua báo chí và truyền hình đưa tin về các vụ án oan sai được cử tri đặc biệt quan tâm. Đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giảm thiểu tối đa các vụ án oan sai. Đồng thời, cần phải quy trách nhiệm cho những cá nhân để xảy ra những oan sai đó.


Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương