KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)tải về 6.12 Mb.
trang34/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   86

42. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Hiện nay, thành phố Hải Phòng đã thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển phần ký quỹ bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng về cho thành phố quản lý


Trả lời: Tại công văn số 3662/BTNMT-PC ngày 28/8/2014

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường (Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc địa phương). Trước đây, do thành phố Hải Phòng chưa thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường, vì vậy một số tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Về ý kiến của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng:

- Đối với các Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt trước thời điểm Quỹ bảo vệ môi trường môi trường địa phương thành lập thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản tiếp tục thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo nội dung của Quyết định phê duyệt.

- Đối với Đề án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt sau khi Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương thành lập thì tổ chức, cá nhân ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương.


43. Cử tri tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường; đồng thời đầu tư cho các nghiên cứu có tính thực tiễn ứng dụng cao, hiệu quả kinh tế lớn, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, trí thức, học sinh, sinh viên nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong quản lý và bảo vệ môi trường


Trả lời: Tại công văn số 3662/BTNMT-PC ngày 28/8/2014

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt một số chương trình, đề án, dự án trọng điểm cấp Nhà nước để thực hiện Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên”, mã số KC.08/11-15 (ban hành theo Quyết định số 3059/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân đều đã đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các giải pháp khoa học, công nghệ và kỹ thuật trong quản lý và bảo vệ môi trường.

2. Thời gian tới, để tiếp tục tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường trong danh mục Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước (theo phân công của Chính phủ tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).

44. Cử tri thành phố Hải phòng kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế, phù hợp với pháp luật hiện hành về thanh tra, về xử lý vi phạm hành chính

Trả lời: Tại công văn số 3662/BTNMT-PC ngày 28/8/2014

Theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, theo đó, khu kinh tế là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này. Khu kinh tế cửa khẩu là khu kinh tế hình thành ở khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính và được thành lập theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.

Pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, trong đó bao gồm cả tổ chức, cá nhân hoạt động trong các khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu.

Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP cho phù hợp với Luật bảo vệ môi trường năm 2014.


45. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Phát triển các khu công nghiệp là chủ trương đúng đắn của Nhà nước, nhưng cần tính toán các yếu tố: môi trường, rác thải công nghiệp...


Trả lời: Tại công văn số 3662/BTNMT-PC ngày 28/8/2014

Tính đến cuối tháng 7 năm 2014, cả nước có 296 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 199 khu công nghiệp hoạt động với với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 62% trong tổng diện tích trên 47.300 ha, thu hút khoảng trên 5.000 dự án đầu tư. Sự phát triển của các khu công nghiệp đã đóng góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động tại các khu công nghiệp cũng phát sinh nhiều vấn đề về môi trường, đặc biệt là chất thải công nghiệp đòi hỏi có sự quan tâm của các cấp quản lý cũng như ban quản lý các khu công nghiệp tại địa phương, chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, chủ cơ sơ sản xuất.

Theo quy định của pháp luật, tất cả các khu công nghiệp đều phải hoàn thành việc xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động, các khu công nghiệp có mức độ lấp đầy từ 60% trở lên phải xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đến cuối tháng 7 năm 2014, 159 trong tổng số 199 khu công nghiệp đang hoạt động (xấp xỉ 80%) đã xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với khí thải, tại các khu công nghiệp mới, các cơ sở sản xuất đều phải đầu tư công nghệ và có hệ thống xử lý khí thải đồng bộ với việc đầu tư dây chuyền sản xuất trước khi xả ra môi trường, vì vậy chất lượng không khí vẫn trong giới hạn kiểm soát. Chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường được các cơ sở trong khu công nghiệp thu gom và ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý tại địa điểm khác. Chất thải nguy hại phát sinh đều phải đăng ký chủ nguồn thải và ký hợp đồng với đơn vị được cấp giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn nhiều khu công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường; chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung mặc dù đã lấp đầy 70% - 100% nên vẫn tồn tại tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường; một số cơ sở đã hoạt động từ nhiều năm trước với công nghệ sản xuất lạc hậu, không có hệ thống xử lý khí thải nên xả thải vượt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm không khí xung quanh.

Để cải thiện tình trạng này, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương trong việc ban hành, hướng dẫn, giám sát việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát của Ban quản lý các khu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương. Hiện nay, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 23/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Trong đó, điểm mới tiến bộ của Luật này so với Luật bảo vệ môi trường năm 2005 về các nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đã được quy định rất cụ thể. Thời gian tới, việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong việc thực hiện các quy định pháp luật cần được chú trọng, đặc biệt làm rõ vai trò chủ trì quản lý môi trường khu công nghiệp của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường các cấp cũng như vai trò phối hợp tích cực của Ban quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.46. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Đề nghị có cơ chế đầu tư xây dựng các nhà máy tái chế rác thải công nghệ cao; đồng thời phát động phong trào tái chế rác thải trong nhân dân

Trả lời: Tại công văn số 3662/BTNMT-PC ngày 28/8/2014

1. Nhà nước có chủ trương khuyến khích các hoạt động góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Một số văn bản quy định về ưu đãi, hỗ trợ trong quá trình đầu tư xây dựng các nhà máy tái chế chất thải như: Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Trên thực tế, tại một số địa phương như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng,... đã tổ chức những hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức khóa học ngắn hạn để người dân bắt đầu nắm bắt được cách hành động bảo vệ môi trường theo 3R (giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải). Có thể nói công tác tuyên truyền có ý nghĩa và mang lại hiệu quả rất lớn để cộng đồng có ý thức hơn đối với công tác quản lý chất thải nói chung và tái chế chất thải nói riêng. Tuy nhiên, công tác tổ chức các hoạt động này chưa được thường xuyên và liên tục.

2. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Chính phủ giao xây dựng dự thảo Chương trình thúc đẩy giảm thiểu, phân loại tại nguồn, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn đến năm 2020, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong năm 2014. Một trong các giải pháp để thực hiện Chương trình được đề xuất trong Dự thảo là giải pháp về truyền thông nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực, cụ thể: xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn đối với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh đó, trong Dự thảo xác định: xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn cấp tỉnh là một trong các nhiệm vụ ưu tiên đề xuất tại danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện Chương trình. Với giải pháp và nhiệm vụ ưu tiên nêu trên, sau khi Dự thảo được Chính phủ phê duyệt là căn cứ để triển khai và thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải rắn rộng khắp trong các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng dân cư.Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương