KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)


BỘ NỘI VỤ 1. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghịtải về 6.12 Mb.
trang13/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   86

BỘ NỘI VỤ
1. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Việc cấp huân chương, huy chương không đồng đều do thời gian chênh lệch chỉ vài năm, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại chính sách này.

Trả lời: Tại công văn số 3254/BNV-BTĐKT ngày 14/8/2014

Đối với hình thức khen thưởng huân chương, huy chương về thành tích trong thời kỳ kháng chiến: Tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục đã được quy định rõ trong Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày 05 tháng 5 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Theo quy định tại các văn bản này, tập thể, cá nhân có thành tích trong thời kỳ kháng chiến, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ thủ tục thì được xét khen thưởng theo quy định.

Đối với hình thức khen thưởng huân chương, huy chương về thành tích trong thời kỳ đổi mới: Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng. Theo đó, các tập thể, cá nhân có thành tích và đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục theo quy định đều được xét khen thưởng.

2. Cử tri các tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Quảng Nam kiến nghị: Về thủ tục cấp lại bằng Tổ quốc ghi công, cử tri đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ cấp đổi lại Bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương, Huy chương do bị hư hỏng hoặc thất lạc cho những gia đình có công với cách mạng, vì hiện nay việc cấp đổi lại Bằng này chưa được quan tâm.

Trả lời: Tại công văn số 3259/BNV-BTĐKT ngày 14/8/2014

Việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết theo quy định.

Việc cấp đổi, cấp lại bằng huân chương, huy chương, hiện nay Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương vẫn thực hiện thường xuyên theo đề nghị của Bộ, ngành, địa phương và Công văn hướng dẫn số 06/TĐKT-VP ngày 04/01/2012 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Đối với tỉnh Bình Dương, từ năm 2013 đến nay Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cho 103 trường hợp. Vì vậy, nếu cử tri có nhu cầu cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng, đề nghị liên hệ với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn giải quyết.

Đối với tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến nay Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cho 1427 trường hợp. Vì vậy nếu cử tri có nhu cầu cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng, đề nghị liên hệ với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn giải quyết.

Đối với tỉnh Quảng Nam, từ năm 2013 đến nay Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cho 407 trường hợp. Vì vậy nếu cử tri có nhu cầu cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng, đề nghị liên hệ với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam để được giải quyết theo quy định.3. Cử tri các tỉnh Đồng Tháp, Nghệ An và TP Hải Phòng kiến nghị: Hiện nay có nhiều đối tượng là chiến sĩ chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã có giấy chứng nhận tặng thưởng huân chương, huy chương nhưng chưa được cấp do điều kiện chiến tranh kéo dài. Cử tri đề nghị sớm làm thủ tục đề nghị cấp huân chương, huy chương bổ sung và thực hiện các chính sách cho các đồng chí căn cứ vào các giấy tờ chứng nhận trong thời gian chiến đấu

Trả lời: Tại công văn số 3258/BNV-BTĐKT ngày 14/8/2014

Đối với hình thức khen thưởng Huân chương Chiến sĩ giải phóng, Huy chương Chiến sĩ giải phóng, đề nghị cử tri liên hệ với cơ quan quân sự địa phương để làm thủ tục cấp theo quy định.

Đối với hình thức khen thưởng Huân chương Giải phóng, Huy chương Giải phóng, Huân chương Quyết thắng, Huy chương Quyết thắng, đề nghị cử tri liên hệ với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp để làm thủ tục cấp theo quy định.

4. Cử tri Tp Hà Nội kiến nghị: Đến nay còn một số trường hợp chưa được xét tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm rà soát, hướng dẫn cụ thể việc lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trả lời: Tại công văn số 3351/BNV-BTĐKT ngày 19/8/2014

Việc xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" được thực hiện theo Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" ngày 29/8/1994, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ. Hiện nay, các địa phương đang xem xét việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng theo thẩm quyền.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 1211/BTĐKT-Vụ III ngày 04/6/2014 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, thành phố tập trung hướng dẫn rà soát, xem xét, thẩm định và đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho các trường hợp đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2014 đến nay Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 1401 bà mẹ, trong đó phong tặng cho 172 bà mẹ và truy tặng cho 1229 bà mẹ. Những trường hợp chưa được xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội đang tiến hành rà soát, thẩm định để đề nghị theo quy định.5. Cử tri TP Hải Phòng kiến nghị: Trong những năm gần đây, Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai việc thực hiện xét tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho người có công nhưng chưa được hưởng. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, bất cập do quy định chưa hợp lý. Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì những người được hưởng phải có thời gian phục vụ từ 30 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó hoặc chức danh tương đương được xếp cùng nhóm chức vụ có cùng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 10 năm trở lên. Điều này là không đảm bảo công bằng cho những người trực tiếp chiến đấu nhưng chưa đủ năm làm công tác lãnh đạo theo yêu cầu. Đề nghị xem xét điều chỉnh lại quy định cho phù hợp, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng.

Trả lời: Tại công văn số 3263/BNV-BTĐKT ngày 14/8/2014

Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể tiêu chuẩn "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" để tặng (hoặc truy tặng) cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 30/4/1975 đến nay) hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có cống hiến trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Như vậy, những người trực tiếp chiến đấu nếu có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, đề nghị sẽ được xét tặng thưởng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" theo quy định.

6. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Qua nhiều năm thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hiện chưa có văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành liên quan về chế độ tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho các đối tượng đã được tặng Bằng khen của tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đề nghị nghiên cứu sớm quy định về tiền thưởng cho các đối tượng này.

Trả lời: Tại công văn số 3255/BNV-BTĐKT ngày 14/8/2014

Về quy định chế độ ưu đãi cho các đối tượng được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với một số bộ, ngành có liên quan để đề xuất thực hiện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 51/TB-VPCP ngày 30/01/2013 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.7. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung để đảm bảo việc triển khai thực hiện được đồng bộ, kịp thời, đặc biệt là khen thưởng đối với những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trước ngày lập nước.

Trả lời: Tại công văn số 3260/BNV-BTĐKT ngày 14/8/2014

Về ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: Ngày 01 tháng 7 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện Thông tư hướng dẫn các Nghị định về thi đua, khen thưởng để ban hành trong tháng 8 năm 2014.

Về khen thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ từ trần, hy sinh trước ngày lập nước: Hiện nay, chưa có chủ trương khen thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ từ trần, hy sinh trước ngày 02/9/1945. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, tổng hợp để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

8. Cử tri các tỉnh Sơn La, Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành chế độ hoặc chính sách cho các đối tượng được tặng Huân chương Chiến công để ghi ân và đền đáp công lao đóng góp của các đối tượng này cho đất nước.

Trả lời: Tại công văn số 3257/BNV-BTĐKT ngày 14/8/2014

Đối với hình thức khen thưởng Huân chương Chiến công thời kỳ kháng chiến, hiện nay không có quy định mức tiền thưởng kèm theo.9. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể khái niệm về tổ chức tôn giáo cơ sở và tổ chức tôn giáo trực thuộc để có cơ sở cho việc công nhận tổ chức tôn giáo tại địa phương

Trả lời: Tại công văn số 3417/BNV- TGCP ngày 25/8/2014

1. Về khái niệm tổ chức tôn giáo cơ sở.

Khái niệm tổ chức tôn giáo cơ sở đã được giải thích tại Khoản 4, Điều 3 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 như sau: “Tổ chức tôn giáo cơ sở là đơn vị cơ sở của tổ chức tôn giáo bao gồm ban hộ tự hoặc ban quản trị chùa của đạo Phật, giáo xứ của đạo Công giáo, chi hội của đạo Tin lành, họ đạo của đạo Cao đài, ban trị sự xã, phường, thị trấn của Phật giáo Hòa hảo và đơn vị cơ sở của tổ chức tôn giáo khác”.2. Về khái niệm tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thực hiện Nghị quyết 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc Hội khóa XIII về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; trong đó có nội dung xây dựng Luật tín ngưỡng và tôn giáo nhằm cụ thể hóa Hiến pháp. Hiện nay, Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) đã được Chính phủ giao xây dựng Luật Tín ngưỡng và tôn giáo, dự kiến sẽ nghiên cứu đưa quy định khái niệm tổ chức tôn giáo trực thuộc vào dự thảo Luật.10. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đề nghị quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín, dị đoan, nghiêm túc chấn chỉnh các Đạo lạ không được công nhận như đạo Ngọc Phật Hồ Chí Minh…gây tác động xấu đến đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến hình ảnh dân tộc, nghiêm khắc xử lý những Đảng viên tham gia các đạo này.

Trả lời: Tại công văn số 3416/BNV- TGCP ngày 25/8/2014

Thực tế thì đây là một “hiện tượng tín ngưỡng” lấy hình ảnh lãnh tụ để tập hợp quần chúng tuyên truyền mê tín. Hiện nay Chính phủ chưa giao cho cơ quan nhà nước nào quản lý các hiện tượng và hoạt động tín ngưỡng. Tuy nhiên với trách nhiệm của mình, Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) đã hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tích cực phổ biến, truyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng trong Đảng viên thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 175/CT- TW ngày 08/9/2003 của Bộ chính trị “Không xây mới đền thờ Bác Hồ hoặc đưa hình ảnh Bác Hồ vào trong đình, đền, chùa”.

Thực hiện Nghị quyết 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc Hội khóa XIII về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; trong đó có nội dung xây dựng Luật tín ngưỡng và tôn giáo nhằm cụ thể hóa Hiến pháp. Hiện nay, Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) đã được Chính phủ giao xây dựng Luật Tín ngưỡng và tôn giáo, dự kiến sẽ nghiên cứu đưa quy định điều chỉnh các vấn đề trên vào dự thảo Luật.

11. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn về các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để các địa phương thực hiện việc xây dựng đề án cơ cấu vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đảm bảo chế độ chính sách cho viên chức.

Trả lời: Tại công văn số 3321/BNV-CCVC ngày 18/8/2014

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có trách nhiệm: "Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ".

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, trong đó đã hướng dẫn cụ thể về khung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quy trình xây dựng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngày 07/5/2013, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1575/BNV-CCVC gửi các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngày 17/12/2013, Bộ Nội vụ (với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức) đã có Công văn số 14/BCĐCCCVCC đôn đốc và đề nghị các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành báo cáo kết quả về việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngày 04/6/2014, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1897/BNV-CCVC gửi các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để yêu cầu báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; việc quy định cụ thể về nội dung, hình thức thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Đến nay, một số Bộ đã xây dựng xong dự thảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành gửi Bộ Nội vụ thẩm định trước khi ban hành, như: tiêu chuẩn huấn luyện viên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tiêu chuẩn giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

12. Cử tri TP Hà Nội kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng kiểm tra, rà soát việc sử dụng bằng cấp trong tất cả các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm và loại bỏ những người sử dụng bằng giả trong bộ máy nhà nước.

Trả lời: Tại công văn số 3322/BNV-CCVC ngày 18/8/2014

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành, công chức, viên chức nếu bị phát hiện có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả hoặc các giấy tờ không hợp pháp khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể là:

- Theo quy định của Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức nếu công chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý thì sẽ bị kỷ luật ở hình thức cách chức (Điểm a Khoản 1 Điều 13); công chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức thì sẽ bị kỷ luật ở hình thức buộc thôi việc (Khoản 2 Điều 14).

- Theo quy định của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức thì viên chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp thì sẽ bị kỷ luật ở hình thức cảnh cáo (Khoản 3 Điều 11); đối với viên chức quản lý sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì sẽ bị kỷ luật ở hình thức cách chức (Khoản 2 Điều 12); viên chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ bị kỷ luật ở hình thức buộc thôi việc (Khoản 3 Điều 13).

Với trách nhiệm là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ công chức, viên chức, Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong công tác tuyển dụng, sử dụng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Bên cạnh đó, để hạn chế, kịp thời phát hiện các trường hợp công chức, viên chức sử dụng văn bằng giả thì việc giám sát của cử tri đối với các hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức có vai trò hết sức quan trọng.

13. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri cho rằng hiện nay có 30% lượng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước làm việc không có hiệu quả, đề nghị Chính phủ xử lý theo hướng: giải quyết chế độ chính sách cho nghỉ việc, đồng thời lấy quỹ lương mà nhà nước phải trả cho số cán bộ, công chức, viên chức nói trên để chi trả cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cán bộ thôn, buôn, khu phố. Vì rằng hiện nay hầu hết các văn bản cấp trên đều giao cho cấp xã hoặc cán bộ thôn, buôn, khu phố thực hiện.

Trả lời: Tại công văn số 3323/BNV-CCVC ngày 18/8/2014

Ngày 18/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" với mục tiêu xây dựng một nền công vụ "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả" và một trong những nội dung thực hiện là "Tiếp tục nghiên cứu để đổi mới và kiên quyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức".

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình Chính phủ số 2825/TTr-BNV ngày 28/7/2014 về dự thảo Nghị định chính sách tinh giản biên chế để trình Chính phủ xem xét, ban hành. Đây là cơ sở pháp lý để thực hiện việc tinh giản biên chế đối với những trường hợp có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng không thể bố trí công việc khác. Đồng thời, thông qua việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, những trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu cũng sẽ được đưa ra khỏi bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

14. Cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ nghiên cứu quy định hình thức thi tuyển để bổ nhiệm chức danh là Chủ tịch các tập đoàn, giám đốc các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước cần có sự minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành, hạn chế tiêu cực.

Trả lời: Tại công văn số 3324/BNV-CCVC ngày 18/8/2014

Triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản, đề án sau để trình Chính phủ xem xét, ban hành:

- Nghị định về quản lý người giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Nghị định về quản lý người giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Thí điểm chế độ thi tuyển, hợp đồng có thời hạn tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc) trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Nội dung của các văn bản trên nhằm thực hiện minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, điều hành và phòng, chống tiêu cực.15. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Trả lời: Tại công văn số 3327/BNV-CCVC ngày 18/8/2014

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Các nội dung của Nghị định đã được soạn thảo theo hướng chi tiết hóa, để không cần phải ban hành Thông tư hướng dẫn. Do đó, Nghị định này không giao Bộ Nội vụ phải quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.16. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Hàng năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học trên cả nước là rất cao, trong số đó nhiều sinh viên không tìm được việc làm nhưng xã, phường tuyển dụng cán bộ lại khó khăn. Nhà nước cần có cơ chế chính sách kịp thời để giải quyết vấn đề này.

Trả lời: Tại công văn số 3318/BNV-CCVC ngày 18/8/2014

1. Vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp đại học là một vấn đề luôn được sự quan tâm của Chính phủ và của các Bộ, ngành, địa phương. Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Đề án tổng thể giải quyết việc làm cho sinh viên đại học, cao đẳng tốt nghiệp trong và ngoài nước nhưng chưa có việc làm; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực của các địa phương.Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực.

2. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn và ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Trong nội dung của Nghị định có quy định người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển, nếu đáp ứng được điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã và yêu cầu công việc thì được tuyển dụng vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển.

3. Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, mục tiêu đến năm 2015 tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã, qua đó tạo nguồn cán bộ, công chức cho địa phương.

4. Theo chức năng quản lý nhà nước được giao, Bộ Nội vụ hiện đang triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.17. Cử tri TP Hải Phòng kiến nghị: Cử tri kiến nghị, hiện nay bộ máy chính quyền ở cơ sở rất cồng kềnh trong khi đó giải quyết công việc lại không hiệu quả, thay vì phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức như hiện nay, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét lại việc phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo các tiêu chí cụ thể về dân số, diện tích của từng địa phương cho phù hợp. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét giao việc tuyển dụng mới, quản lý và sử dụng công chức, viên chức cho đơn vị có nhu cầu.

Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương