KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)tải về 6.12 Mb.
trang11/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   86

Trả lời: Tại công văn số 10900/BGTVT-TC ngày 29/8/2014

- “Trạm thu phí Cam Thịnh Đông” như ý kiến của cử tri tỉnh Khánh Hòa là trạm thu phí Cam Thịnh lý trình Km 1517+000 quốc lộ 1A, trước đây thu phí cho NSNN, sau khi Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực, trạm Cam Thịnh đã được dừng thu kể từ 0h ngày 01/01/2013;

- Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo hình thức BOT có điểm đầu dự án tại Km1551 + 400, điểm cuối dự án Km1561 Quốc lộ 1A. Tại khoản 2, Điều 10 của Hợp đồng BOT số 52/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 25/11/2008 ký kết giữa Cục Đường bộ Việt Nam và Nhà đầu tư quy định trạm thu phí Cam Thịnh là Trạm thu phí hoàn vốn của Dự án (dự kiến sẽ bắt đầu thu phí hoàn vốn từ tháng 10/2011). Việc thống nhất vị trí trạm thu phí Cam Thịnh sử dụng cho dự án BOT QL1A tuyến tránh Phan Rang-Tháp Chàm đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 26/TB-VP ngày 06/02/2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại Thông báo số 277/BTC-VP ngày 28/8/2006. Dự án đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012, tuy nhiên còn một số tồn tại do địa phương chậm GPMB nên Dự án chưa hoàn thành, Nhà đầu tư chưa được triển khai thu phí. Sau khi Dự án hoàn thành, để thực hiện hợp đồng BOT và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ ngân hàng của Nhà đầu tư, trong khi chưa tìm được vị trí phù hợp, Bộ GTVT đã cho phép Nhà đầu tư được tiếp nhận và thu phí tại trạm thu phí Cam Thịnh kể từ ngày 20/5/2013.

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Doanh nghiệp dự ánđã đề xuất tại văn bản số 26/2014/CV ngày 01/4/2014, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 1599/UBND-KTN ngày 04/4/2014 và Bộ Tài chính có văn bản số 6945/BTC-HCSN ngày 27/5/2014 thống nhất vị trí đặt trạm thu phí mới trong khoảng Km1551+850 đến Km1551+940, nằm trong phạm vi đầu tư Dự án BOT, phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt Nhà đầu tư khẩn trương thi công trạm thu phí và đã có Quyết định số 2120/QĐ-BGTVT ngày 05/6/2014 cho phép Nhà đầu tư được triển khai thu phí tại Trạm thu phí mới thay thế cho trạm thu phí Cam Thịnh kể từ ngày 07/6/2014;Dừng thu tại trạm Cam Thịnh đồng thời với việc bắt đầu thu phí tại trạm thu phí mớinêu trên.

- Dự án BOT tuyến tránh QL1A đoạn qua Tp.Phan Rang - Tháp Chàm đã hoàn thành toàn bộ Dự án và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 5/2013, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế vùng, địa bàn các tỉnh mà tuyến đi qua. Trạm thu phí của Dự án đã di chuyển về trong phạm vi đầu tư Dự án BOT, phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. Do vậy, việc thu phí tại trạm thu phí mới (Km1551+850 đến Km1551+940 QL1) khi Dự án đã hoàn thành toàn bộ thay thế cho trạm Cam Thịnh cũ là đúng quy định hiện hành.

96. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Đề nghị xem xét quy định đối với hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa khi tham gia giao thông phải đóng phí đường bộ theo quy định.

Trả lời: Tại công văn số 10424/BGTVT-TC ngày 21/8/2014

Trong quá trình nghiên cứu, tham mưu để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP và phối hợp cùng Bộ Tài chính xây dựng ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành đã khảo sát, đánh giá và nhận thấy nhiều nội dung cần phải được nghiên cứu để có giải pháp đảm bảo tối đa sự công bằng của người dân khi triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tập trung nguồn lực cho phát triển hệ thống giao thông nông thôn, trong đó có vấn đề mà Đại biểu đã nêu trên. Giải pháp giải quyết vấn đề này đã được nghiên cứu lấy ý kiến và chính thức được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện, cụ thể như sau:a) Về phí sử dụng đường bộ thu đối với xe mô tô:

- Tại khoản 2 Điều 1 của+ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP quy định: Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và bổ sung vào Quỹ địa phương. Trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được đối với mô tô giữa phần nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và phần bổ sung vào Quỹ địa phương.

- Tại Điều 9- Thông tư số 197/2012/TT-BTC quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chủ trương chính sách của Nhà nước, tình hình kinh tế- xã hội và đặc điểm của các địa phương trong từng thời kỳ, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp phí để quy định mức thu phí trong phạm khung vi mức phí đã được quy định.

- Tại Điều 3- Thông tư số 197/2012/TT-BTC quy định: miễn giảm phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định pháp luật về hộ nghèo.

Hiện nay Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 197/2012/TT-BTC, vì vậy Bộ GTVT sẽ có ý kiến với Bộ Tài chính để xem xét, nghiên cứu ý kiến của cử tri nêu trên một cách phù hợp.

b) Về phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô:

Tại khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP quy định: phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thu từ xe ô tô được phân chia cho Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương là 65% và các Quỹ bảo trì đường bộ địa phương là 35%; việc phân chia cụ thể cho từng Quỹ địa phương do Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương quyết định căn cứ vào chiều dài đường bộ của địa phương, số xe ô tô quy tiêu chuẩn đăng ký tại địa phương và hệ số khó khăn về nguồn thu của từng địa phương.

Đồng thời, Bộ GTVT thấy rằng giải pháp cơ bản để người dân vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn được cải thiện về đời sống trong đó có việc ngày càng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì việc hoạch định chiến lược đầu tư, phát triển giao thông nông thôn với những mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện là rất quan trọng. Bộ GTVT đã nghiên cứu xây dựng và ban hành Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các mục tiêu cụ thể về kết cấu hạ tầng đường bộ đến năm 2020 như sau:

- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã (đến năm 2015), trừ các xã đặc biệt khó khăn do địa hình và chi phí đầu tư quá lớn cho xe máy và xe thô sơ đi lại được; các xã ở các cù lao, hải đảo thì phải xây dựng các bến phà, bến tàu để nối thông được đến trung tâm.

- 100% đường huyện, đường xã đi lại quanh năm; tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đối với đường huyện đạt 100%, đường xã tối thiểu 70%.

- Đưa dần hệ thống đường giao thông nông thôn vào cấp kỹ thuật, đường huyện đạt tiêu chuẩn đường tối thiểu cấp V, đường xã tối thiểu đạt cấp VI theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005.

- Tối thiểu 50% các đường thôn xóm được cứng hóa, đạt loại A, theo tiêu chuẩn 22 TCN 210-92 trở lên.

- Tối thiếu 45% các đường trục chính nội đồng được cứng hóa, phương tiện cơ giới đi lại thuận tiện.

- Từng bước kiên cố hóa cầu, cống trên đường Giao thông nông thôn; xóa bỏ hết cầu khỉ, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phát triển giao thông nội đồng để đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

- Từng bước bố trí các nguồn vốn để bảo trì hệ thống đường Giao thông nông thôn: 100% đường huyện và tối thiểu 45% đường xã được bảo trì.

Bộ GTVT tin tưởng rằng với việc hình thành Quỹ bảo trì đường bộ và việc Bộ GTVT cùng các địa phương triển khai có kết quả Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thì trong thời gian tới đây việc đi lại của nhân dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn sẽ được cải thiện rõ rệt.97. Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị: Dự án nhà ga thành phố Ninh Bình trong quá trình thực hiện không phối hợp chặt chẽ với địa phương, tiến độ triển khai chậm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Đề nghị có giải pháp khắc phục.

Trả lời: Tại công văn số 10745/BGTVT-CQLXD ngày 28/8/2014

Hạng mục xây dựng ga thành phố Ninh Bình thuộc gói thầu xây lắp số 1A (CP1A) - Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - T.P Hồ Chí Minh. Gói thầu CP1A bắt đầu triển khai thi công từ ngày 02/4/2012, theo kế hoạch sẽ thành vào ngày 02/4/2015.

Hiện tại khối lượng công việc của hạng mục nhà ga Ninh Bình đạt 50,64% (theo kế hoạch phải đạt 74,88%). Lý do tiến độ thi công hạng mục này bị chậm so với kế hoạch là do toàn bộ khu ga Ninh Bình nằm trên địa chất đất yếu, phải xử lý bằng biện pháp cắm bấc thấm kết hợp đắp gia tải nên phải cần thời gian để chờ lún.

Mới đây Bộ GTVT đã chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh thủ tục thiết kế, thi công hạng mục đường gom và hệ thống thoát nước sinh hoạt phục vụ khu dân cư cuối đường Nguyễn Trãi, dọc tường rào của khu ga Ninh Bình mới để đáp ứng nhu cầu đi lại và vệ sinh môi trường của dân cư trong khu vực.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù đắp lại tiến độ đang bị chậm, Bộ GTVT đã chỉ đạo RPMU và các bên liên quan tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, làm tăng ca để phấn đấu hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ đã đề ra, đặc biệt là khu ga Ninh Bình, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

98. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Hiện nay, đang tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông để mở rộng Quốc lộ 1. Tuy nhiên, có hộ gia đình chỉ cách ranh giới hành lang từ khoảng 1,0 đến 1,5m làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân và che khuất tầm nhìn. Đề nghị có giải pháp di dời các hộ này, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Tại công văn số 10867/BGTVT-KCHT ngày 29/8/2014

1. Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ) quy định:

Đối với đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, chủ đầu tư phải xác định giới hạn đất dành cho đường bộ và thực hiện như sau:

Đối với đất của đường bộ, lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với đất hành lang an toàn đường bộ: Chủ đầu tư tiến hành cắm mốc giới hạn để bàn giao cho địa phương và cơ quan quản lý đường bộ quản lý theo quy định như đối với hành lang đường bộ đang khai thác. Trường hợp công trình và các tài sản khác nằm trong hành lang an toàn đường bộ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ thì chủ đầu tư tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng, phối hợp cùng cơ quan quản lý đất đai của địa phương lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án mở rộng Quốc lộ 1 (gọi tắt là công tác GPMB) được tách thành tiểu Dự án GPMB do Chính quyền địa phương làm Chủ đầu tư phối hợp cùng Chủ đầu tư dự án thực hiện. Phạm vi GPMB phục vụ xây dựng dự án xác định bởi hệ thống cọc mốc GPMB trên tuyến được cắm cách mép ngoài cùng của nền đường bộ là 2m ra mỗi bên (tính từ chân mái đường đắp, đỉnh mái đường đào) và 0,5m bên ngoài mép rãnh dọc ra mỗi bên khi dự án khi qua khu đông dân cư hoặc đô thị. Công tác GPMB được UBND tỉnh Quảng Bình giao các huyện, thành phố có dự án đi qua làm Chủ đầu tư các tiểu Dự án GPMB, trong quá trình thực hiện có một số hộ dân ở sát mốc (trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ) bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND và Hội đồng GPMB các địa phương để có phương án hỗ trợ với các hộ dân có công trình, nhà ở sát mốc.

3. Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình còn có hộ gia đình chỉ cách ranh giới hành lang từ khoảng 1,0 đến 1,5m làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân và che khuất tầm nhìn tuy nhiên không nêu rõ vị trí cụ thể của các hộ. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình trong quá trình tiếp xúc cử tri, xác định các trường hợp cụ thể cử tri kiến nghị, làm việc với chính quyền địa phương (Chủ đầu tư các tiểu Dự án GPMB) để xử lý theo quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

99. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Cử tri hoan nghênh việc tăng cường quản lý công tác đảm bảo an toàn giao thông qua việc triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn quốc về kiếm soát, siết chặt kiểm tra, xử phạt xe chở quá tải trọng, đây là chủ trương đúng đắn, được xem là một trong những giải pháp góp phần hạn chế tình trạng mất trật tự toàn giao thông. Tuy nhiên, qua triển khai thực tế, thời gian chưa đảm bảo để các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động, có thời gian đầu tư tăng cường phương tiện vận tải, và tính chủ động của các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy; đồng thời, cần xem xét, cân đối giữa nhu cầu vận tải và năng lực đáp ứng của phương tiện vận tải, việc đầu tư phương tiện, mở rộng bến bãi, kho vận,... dẫn đến tình trạng tăng giá cước vận chuyển, ách tắc trong vận chuyến hàng hóa, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của người sản xuất (do tăng giá cước vận chuyển), đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Cử tri đề nghị xem xét, có lộ trình triển khai các chính sách hợp lý hơn, có sự phối hợp với ngành liên quan để đánh giá tác động xã hội của chính sách, để việc ban hành chính sách được hợp lý, phát huy tính hiệu quả của chính sách, đảm bảo hài hòa giữa công tác quản lý nhà nước và quyền lợi của doanh nghiệp, của nhân dân.

Trả lời: Tại công văn số 9543/BGTVT-VT ngày 5/8/2014

Thứ nhất, về tình trạng xe chở quá tải, triển khai thí điểm và hoàn thiện công tác chuẩn bị (thực hiện có lộ trình)

Từ năm 1982, việc kiểm tra tải trọng phương tiện đã được đề cập và thực hiện sau đó đến năm 2003 do một số lý do khác nhau nên đã không duy trì hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe và nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe được giao cho Cảnh sát giao thông thực hiện (kiểm tra bằng cân sách tay và các nghiệp vụ khác); cho đến đầu năm 2009, trước tình trạng xe chở quá tải khá phổ biến gây phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông và gây mất an toàn giao thông, Bộ GTVT đã chỉ đạo tái hoạt động 02 Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định tại Đồng Nai (Quốc lộ 1) và Quảng Ninh (Quốc lộ 18) theo hình thức thí điểm và nay đã hoạt động chính thức. Từ tháng 01/2013, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện Đề án tổng thể kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ; phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai thí điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trên các Quốc lộ 5, 10, 18, 20, 70 (tại Hải Phòng, Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng) từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2013.

Bộ GTVT đã tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ vận hành và trang cấp 63 bộ cân lưu động cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và kể từ ngày 01/4/2014 thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn quốc 63/63 địa phương.

Thứ hai, việc triển khai thực hiện là đồng bộ có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông cụ thể:

Thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTg và 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Kế hoạch số 500/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai công tác bảo đảm TTATGT năm 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”.

Ngày 21/11/2013, liên Bộ GTVT- Công an có Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA về phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

Đối với các địa phương Bộ GTVT đã thực hiện ký Quy chế phối hợp để triển khai thực hiện đồng bộ công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ. Ngoài ra Bộ GTVT, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, UBATGTQG và các cơ quan thành viên, các Hiệp hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương: VTV, VOV, VTC, ANTV, Báo GTVT, CAND… tích cực tuyên truyền về công tác tăng cường quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện với nhiều nội dung và hình thức.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn có những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với thực tế.

Để giải quyết những khó khăn đó Bộ GTVT đã tổ chức đối thoại doanh nghiệp, phối hợp các hiệp hội vận tải, hiệp hội nghề nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải và các chủ hàng xuất, nhập khẩu; cũng như để tạo điều kiện cho các chủ phương tiện có thời gian chuyển đổi loại phương tiện cho phù hợp với các quy định về kiểm soát tải trọng và tạo điều kiện giải tỏa ách tắc đối với hoạt động vận tải công-ten-nơ, tại Văn bản số 7638/BGTVT-VT ngày 26/6/2014, Bộ GTVT đã tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủcho phép tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP trong thời gian đến 31/12/2014 đối với một số trường hợp.

Chính phủ đã có nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 trong đó đã đồng ý tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 trong thời gian đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với các trường hợp:

- Vi phạm quy định về tải trọng trục nhưng không vi phạm trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe;

- Vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 24 Nghị định 171/2013/NĐ-CP, nếu chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới 10%.

Đồng thời chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đề xuất sửa đổi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ GTVT, Bộ Công an đã có văn bản, công điện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong ngành và đề nghị các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chính phủ; đến nay Bộ cũng đã dự thảo xong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn và đang xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9/2014).

Thứ ba, bên cạnh việc tăng cường “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục ĐBVN, các Cục chuyên ngành, các Tổng công ty trong ngành triển khai thực hiện các Đề án, Dự án, Kế hoạch hành động để góp phần phát triển hợp lý các phương thức vận tải hỗ trợ giảm áp lực cho vận tải đường bộ; đồng thời giữ ổn định giá cước vận tải cụ thể như:

+ Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2014 công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình để đưa vào khai thác, tăng cường kết nối và giảm tải cho đường bộ.

+ Triển khai xây dựng Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh vận tải đường sắt; thực hiện các giải pháp về giá cước vận tải, giá cước xếp dỡ tại các ga đường sắt và đang hoàn thiện để công bố công khai trên trang web; tăng số đôi tàu hàng chạy chuyên tuyến vận chuyển xăng dầu, công-ten-nơ, hàng nông sản từ cảng Hải Phòng đến ga Lào Cai. Chủ động mở thêm các điểm dỡ hàng (như tại cảng ICD Lào Cai, Công ty xe lửa Dĩ An…) để tăng năng lực dỡ hàng; triển khai dự án đóng mới toa xe, ưu tiên đóng mới toa xe chuyên dụng chở công-ten-nơ; tăng cường các phương tiện xếp dỡ cơ giới chuyên dụng tại các ga hàng hóa;

+Tổ chức khảo sát các cảng biển, xây dựng và triển khai các giải pháp xử lý tình trạng ứ đọng hàng hóa tại các cảng biển thông qua việc tăng cường năng lực xếp dỡ, cải tiến công tác điều phối nội bộ cảng kết hợp với thực hiện hợp lý hóa xếp hàng lên phương tiện.

+ Lập kế hoạch khai thác, mở rộng mạng đường bay, tăng năng lực khai thác theo Đề án Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không đã được Bộ phê duyệt; đưa lộ trình tự do hóa khai thác thương quyền vào các hiệp định song phương và đa phương trong lĩnh vực hàng không.

Điều đáng quan tâm là thông qua công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giúp cho cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, người lái xe phần nào đã nhận thức được việc triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện là nhiệm vụ chính trị, chủ trương đúng đắn nhằm góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, đồng thời là tiền đề cho sự phát triển hợp lý giữa các phương thức vận tải, góp phần giảm tải cho vận tải đường bộ và có cơ cấu giá thành hợp lý cho các loại hình vận tải từ đóphát huy tính hiệu quả của chính sách, đảm bảo hài hòa giữa công tác quản lý nhà nước và quyền lợi của doanh nghiệp, của nhân dân.100. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Hải Thái (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) được tiến hành cắm mốc lộ giới mỗi bên từ mép đường vào sâu 30m, trong phạm vi này người dân không được phép xây dựng và cũng không được đền bù, hỗ trợ. Điều này gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, xác định lại lộ giới hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm ăn, buôn bán.

Trả lời: Tại công văn số 10866/BGTVT-KCHT ngày 29/8/2014

1. Về nội dung “Đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Hải Thái (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) được tiến hành cắm mốc lộ giới mỗi bên từ mép đường vào sâu 30m”:

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đoạn đi qua địa bàn địa bàn xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (thuộc đoạn Bùng - Cam Lộ) được tiến hành cắm mốc lộ giới (MLG) đường bộ theo các Quyết định số 1621/QĐ-GTVT ngày 7/6/2004 của Bộ GTVT về việc công bố mặt cắt ngang quy hoạch Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh; Quyết định số 1649/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2005 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ lập đề cương, dự toán và thực hiện cắm mốc GPMB điều chỉnh theo mặt cắt ngang quy hoạch dự án đường Hồ Chí Minh (trên cơ sở Thông báo số 68/TB-VPCP ngày 7/4/2005 của VPCP về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về việc trồng cây hai bên đường Hồ Chí Minh, trong đó yêu cầu GPMB đến mốc quy hoạch và ra mỗi bên thêm 6m, phần còn lại của hành lang an toàn đường bộ 14m được kiểm đếm giao cho địa phương quản lý, bảo vệ và GPMB khi cần thiết, tránh tình trạng lấn chiếm). Việc cắm mốc phù hợp với Quyết định số 789/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Xa lộ Bắc Nam và Quyết định số 18/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I; đồng thời phù hợp với Nghị định 172/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1944/2003/QĐ-BGTVT ngày 04/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo ATGT đường Hồ Chí Minh giai đoạn I.

Việc cắm mốc lộ giới trước đây của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I, hiện nay tiếp tục phù hợp với Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 15/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể đường Hồ Chí Minh và Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chi tiết đường Hồ Chí Minh (trong đó đoạn Bùng- Cam Lộ sau năm 2020 là đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h); đồng thời phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Do hiện tại đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đoạn qua xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mới xây dựng 2 làn xe với Bn=9m, so với Bn quy hoạch là 25,5m, vì vậy MLG đường bộ đã cắm theo cấp kỹ thuật đường quy hoạch 4 làn xe đoạn qua xã Hải Thái có khoảng cách tương ứng 30m kể từ mép đường.

2. Về nội dung “trong phạm vi mốc lộ giới người dân không được phép xây dựng và cũng không được đền bù, hỗ trợ. Điều này gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt”:

Hành lang bảo vệ đường Hồ Chí Minh với mục đích để đảm bảo ATGT và bảo vệ công trình đường bộ; vì vậy các tổ chức, cá nhân không được phép xây dựng nhà cửa, lều quán, công trình tạm thời hay vĩnh cửu, chỉ được sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Nhà ở của dân cư đã có trong HLATĐB nếu không ảnh hưởng nhiều đến ATGT thì được phép tạm thời để lại sử dụng; khi hư hỏng, xuống cấp thì được phép sửa chữa nhưng không được cơi nới, mở rộng, nâng cấp nhằm để đảm bảo ATGT, để tránh thiệt hại về sau cho dân cư khi Nhà nước nâng cấp, mở rộng đường. Khi Nhà nước nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch thì đất đai, tài sản của các tổ chức, cá nhân nếu thuộc đối tượng được đền bù theo luật định thì sẽ được Nhà nước đền bù, nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ sẽ được Nhà nước hỗ trợ.

Để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020; trong đó yêu cầu đến hết năm 2017, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 hàng năm báo cáo kế hoạch bồi thường, hỗ trợ của năm sau về Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) để báo cáo Chính phủ bố trí vốn giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với những hộ dân nằm trong hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ từ cấp I đến cấp III có nhu cầu xây dựng mới nhà ở.

3. Về nội dung :Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, xác định lại lộ giới hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm ăn, buôn bán”:

Như nội dung đã nêu trên, hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh đoạn Bùng - Cam Lộ đã được cắm MLG đường bộ có khoảng cách đúng quy định từ trước đến nay của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phù hợp với yêu cầu đảm bảo ATGT và bảo vệ công trình đường bộ của cấp đường quy hoạch là đường cao tốc có 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h; vì vậy ngành GTVT không xem xét, xác định lại MLG đường bộ đã cắm ở đoạn tuyến đường này.101. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị quan tâm, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trái phiếu chính phủ trong việc xây dựng, nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường vì đây là tiền thuế của nhân dân đóng góp.

Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương