KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016tải về 2.65 Mb.
trang9/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

ISO 7959:1987

Viện TCCLVN

2016

2016Máy gia công gỗ - Máy phay – Thuật ngữ và các điều kiện nghiệm thu

Chấp nhận

ISO 7948:1987

Viện TCCLVN

2016

2016Máy gia công gỗ - Máy tiện – Thuật ngữ và các điều kiện nghiệm thu

Chấp nhận

ISO 7987:1985Viện TCCLVN

2016

2016


Ống bằng gang


Phương pháp thiết kế đối với đường ống gang dẻo

Chấp nhận

ISO 10803:2011

Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống đường ống gang dẻo cho mương – Thiết kế và lắp đặt

Chấp nhận

ISO 13470:2012Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống giằng cho đường ống gang dẻo – Quy tắc thiết kế và thử kiểu

Chấp nhận

26ISO 10804:2010Viện TCCLVN

2016

2016Đường ống và phụ tùng đường ống gang dẻo – Phủ niêm phong để lót vữa xi măng

Chấp nhận

ISO 16132:2004

Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống đường ống – Vòi kim loại và lắp vòi kim loại – Từ vựng

Chấp nhận

1ISO 7369:2004Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống đường ống – Vòi kim loại gấp nếp và lắp vòi kim loại

Chấp nhận

18ISO 10380:2003Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống đường ống – Phụ tùng cho vòi kim loại gấp nếp

Chấp nhận

ISO 10806:2003

Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống đường ống – Vòi kim loại gấp nếp mền để bảo vệ cáp điện trong môi trường dễ nổ

Chấp nhận

21ISO 10807:1994Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống đường ống – Nối nong giãn ống kim loại - Quy định chung

Chấp nhận

ISO 15348:2002

Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống đường ống – Vòi kim loại và lắp vòi kim loại băng nối

Chấp nhận

ISO 15465:2004

Viện TCCLVN

2016

2016


Dụng cụ cắt


Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 2: Bánh mài dùng cho mài tròn ngoài vô tâm

Chấp nhận

ISO 603-2:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 3: Bánh mài dùng cho mài tròn trongChấp nhận

ISO 603-3:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần4 : bánh mài dùng cho mài bề mặt / mài biên

Chấp nhận

ISO 603-4:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 5 : Bánh mài dùng cho mài bề mặt

Chấp nhận

ISO 603-5:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 6 : Bánh mài dùng cho mài dụng cụ và mài phòng dụng cụ

Chấp nhận

ISO 603-6:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 7: bánh mài dùng để mài dẫn hướng bằng tay

Chấp nhận

ISO 603-7:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 8 : Bánh mài dùng cho mài nhẵn và mài phá

Chấp nhận

ISO 603-8:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 9: bánh mài dùng cho áp suất cao

Chấp nhận

ISO 603-9:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 10 : Đá mài dùng cho mài khôn và mài siêu tinh

Chấp nhận

ISO 603-10:1999

Cor 1:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Dao phay ngón và dao phay rãnh - Phần 1: Dao phay có chuôi trụ

Chấp nhận

ISO 1641-1:2003Viện TCCLVN

2016

2016Dao phay ngón và dao phay rãnh - Phần 2: kích thước và kí hiệu của dao phay có chuôi côn moóc


Chấp nhận

ISO 1641-2:2011Viện TCCLVN

2016

2016Dao phay ngón và dao phay rãnh - Phần 3: kích thước và kí hiệu của dao phay có chuôi côn 7/24

Chấp nhận

ISO 1641-3:2011Viện TCCLVN

2016

2016


Hệ thống phích cắm và ổ cắm


Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong nhà và mục đích tương tự - Phần 1: Phích cắm và ổ căm 16A 250 V xoay chiều

Chấp nhận

IEC 60906-1 ed2.0 (2009-04)Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong nhà và mục đích tương tự - Phần 2: Phích cắm và ổ căm 15A 125 V xoay chiều và 20A 125 V xoay chiều

Chấp nhận

IEC 60906-2 ed3.0 (2011-05)Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong nhà và mục đích tương tự - Phần3: Phích cắm và ổ cắm SELV, 16A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V xoay chiều và một chiều

Chấp nhận

IEC 60906-3 ed1.0 (1994-07)Viện TCCLVN

2016

2016Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với ổ cắm dùng cho các thiết bị điện

Chấp nhận

IEC 60884-2-2 ed2.0 (2006-10)Viện TCCLVN

2016

2016Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với ổ cắm có công tắc nhưng không có khóa liên động dùng cho các hệ thống lắp đặt điện cố định

Chấp nhận

IEC 60884-2-3 ed2.0 (2006-10)Viện TCCLVN

2016

2016Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm và ổ cắm dùng cho mạch SELV

Chấp nhận

IEC 60884-2-4 ed3.0 (2007-11)Viện TCCLVN

2016

2016Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với bộ chuyển đổi

Chấp nhận

IEC 60884-2-5 ed1.0 (1995-07)Viện TCCLVN

2016

2016Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với ổ cắm có công tắc nhưng có khóa liên động dùng cho các hệ thống lắp đặt điện cố định

Chấp nhận

IEC 60884-2-6 ed1.0 (1997-08)Viện TCCLVN

2016

2016Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với bộ dây kéo dài

Chấp nhận

IEC 60884-2-7 ed1.1 Consol. with am1 (2013-06)Viện TCCLVN

2016

2016


Cầu chảy hạ áp


Cầu chảy hạ áp – Phần 1: Yêu cầu chung


Chấp nhận

IEC 60269-1 ed4.2 Consol. with am1&2 (2014-06)Viện TCCLVN

2016

2016Cầu chảy hạ áp – Phần 4: Yêu cầu bổ sung đối với dây chảy dùng để bảo vệ thiết bị bán dẫn

Chấp nhận

IEC 60269-4 ed5.1 Consol. with am1 (2012-05)Viện TCCLVN

2016

2016Cầu chảy hạ áp – Phần 5: Hướng dẫn áp dụng cầu chảy hạ áp

Chấp nhận

IEC/TR 60269-5 ed2.0 (2014-03)Viện TCCLVN

2016

2016Cầu chảy hạ áp – Yêu cầu bổ sung đối với dây chảy dùng để bảo vệ hệ thống năng lượng mặt trời


Chấp nhận

IEC 60269-6 ed1.0 (2010-09)Viện TCCLVN

2016

2016tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương