KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016


Hệ thống quản lý tổ chức sự kiện du lịch - Các yêu cầu và hướng dẫn áp dụngtải về 2.65 Mb.
trang4/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Hệ thống quản lý tổ chức sự kiện du lịch - Các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng

Xây dựng mới

Viện nghiên cứu phát triển du lịch Tổng cục Du lịch

2016

2017


VI. BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ


Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Các thuật toán mã hóa – Phần 1: Tổng quan

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 18033-1:2005, Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 1: General

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã

2016

2017Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Các thuật toán mã hóa – Phần 2: Các hệ mã phi đối xứng

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 18033-2:2006, Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 2: Asymmetric ciphers

nt

2016

2017Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Các thuật toán mã hóa – Phần 3: Các hệ mã khối

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 18033-3:2010, Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 3: Block ciphers

nt

2016

2017Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Các thuật toán mã hóa – Phần 4: Các hệ mã dòng

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 18033-4:2011, Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 4: Stream ciphers

nt

2016

2017


VII. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Viễn thông


Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 5: Giao thức bản tin điều khiển Internet


Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế (RFC 4443)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 6: Phát hiện đối tượng nghe Multicast phiên bản 1 (MLDv1)

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế (RFC 2710)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 7: Phát hiện đối tượng nghe Multicast phiên bản 2 (MLDv2)

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế (RFC 3810)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Thiết bị IPv6 - Đo kiểm tra chức năng thiết bị định tuyến biên khách hàng IPv6

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

(Conformance Test Scenario CE Router - Technical Document - Revision 1.0.0b2 của IPv6 Forum)Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 3: Kiểm tra giao thức IPv6

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

(Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6 của IPv6 Forum)Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức - Phần 4: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

(Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6 của IPv6 Forum)Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

(Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6 của IPv6 Forum)Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Yêu cầu và hướng dẫn bảo mật DNS (DNSSEC)

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế IETF RFC 4033

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017Thay đổi trong giao thức đối với phần mở rộng của bảo mật DNS (DNSSEC)

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế IETF RFC 4035

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2016

2017


VIII. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ổ lăn


Ổ lăn – Sự mòn của vòng bi - Phần 1: Ổ lăn tại giàn khoan thử nghiệm và trong các ứng dụng trong điều kiện bôi trơn thuỷ lực

Chấp nhận

ISO 7905-1:1995

Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn – Sự mòn của vòng bi - Phần 2: Thử nghiệm với một mẫu vật hình trụ của vật liệu kim loại vòng bi

Chấp nhận

ISO 7905-2:1995

Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn – Sự mòn của vòng bi - Phần 3: thử nghiệm trên dải vật liệu kim loại đa tầng/lớp

Chấp nhận

ISO 7905-3:1995Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn – Sự mòn của vòng bi - Phần 4: Các thử nghiệm trên nửa vòng bi của một vật liệu kim loại đa tầng/lớp

Chấp nhận

ISO 7905-4:1995Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn - Thử nghiệm của các kim loại chịu lực - Độ bền ăn mòn bởi chất bôi trơn trong điều kiện tĩnh

Chấp nhận

ISO 10129:2006Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn - Thử nghiệm trong điều kiện bôi trơn thuỷ lực và hỗn hợp trong thử nghiệm giàn

Chấp nhận

ISO 6281:2007Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn - Bề ngoài và đặc tính mài mòn cho vòng bi kim loại thuỷ lực - Phần 1: Tổng quát chung

Chấp nhận

ISO 7146-1:2008Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn - Bề ngoài và đặc tính mài mòn cho vòng bi kim loại thuỷ lực - Phần 2: Xói mòn lỗ hổng và biện pháp khắc phục countermeasures

Chấp nhận

ISO 7146-2:2008Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn - Kiểm tra độ ma sát của vật liệu vòng bi - Phần 1: Thử nghiệm các kim loại vòng bi

Plain bearings -- Testing of the tribological behaviour of bearing materials -- Part 1: Testing of bearing metals

Chấp nhận

ISO 7148-1:2012Viện TCCLVN

2016

2016Ổ lăn - Kiểm tra độ ma sát của vật liệu vòng bi - Phần 2: Thử nghiệm vật liệu vòng bi chân đế polymer

Chấp nhận

ISO 7148-2: 2012Viện TCCLVN

2016

2016


Dụng cụ khí nén và điện cầm tay


Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Đo rung động tại tay cầm – Phần 11: Dụng cụ dẫn động có ren

Chấp nhận

ISO 8662-11:1999

Amd 1:2001


Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 1: Máy mài góc và dọc

Chấp nhận

ISO 28927-1:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 2: Máy mài, Cờ lê và tua vít

Chấp nhận

ISO 28927-2:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 3: Máy đánh bóng tròn, quỹ đạo và quỹ đạo ngẫu nhiên

Chấp nhận

ISO 28927-3:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 4: Máy mài thẳng

Chấp nhận

ISO 28927-4:2010Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 5: Khoan và khoan tác động

Chấp nhận

ISO 28927-5:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 6: Búa đầm

Chấp nhận

ISO 28927- 6:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 7: Kìm và máy cắt

Chấp nhận

ISO 28927- 7:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 8: Cưa, máy đánh bóng và máy giũa bằng tác động qua lại và cưa nhỏ bằng tác động dao động hoặc quay

Chấp nhận

ISO 28927- 8:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 9: Búa gõ cặn nồi hơi và máy đếm kim

Chấp nhận

ISO 28927- 9:2009Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 10: Khoan đập, búa và máy nghiền

Chấp nhận

ISO 28927- 10:2011Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 11: Búa đá

Chấp nhận

ISO 28927- 11:2011Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện – Phương pháp thử để đánh giá phát thải rung – Phần 11: Đe cứng


Chấp nhận

ISO 28927- 12:2012Viện TCCLVN

2016

2016


Thiêt bị nhà vệ sinh


Hệ thống van vòi nước dùng cho nhà vệ sinh – Vòi pha nước cơ (PN 10) – Yêu cầu kỹ thuật chung.

Chấp nhận

BS EN 00817:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống van vòi nước dùng cho nhà vệ sinh – Vòi pha nước điều nhiệt (PN 10) – Yêu cầu kỹ thuật chung.

Chấp nhận

BS EN 01111:1999Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống van vòi nước dùng cho nhà vệ sinh – Vòi phun nước cho hệ thống nước vệ sinh cho loại 1 và loại 2 – Yêu cầu kỹ thuật chung.

Chấp nhận

BS EN 01112:2008Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống van vòi nước dùng cho nhà vệ sinh - Ống nước cho hệ thống vòi nước vệ sinh cho loại 1 và loại 2 – Yêu cầu kỹ thuật chung.

Chấp nhận

BS EN 01113:2008Viện TCCLVN

2016

2016Bồn rửa nhà bếp – Các kích thước nối ghép.

Chấp nhận

BS EN 00695:2005Viện TCCLVN

2016

2016Bồn rửa nhà bếp – Yêu cầu tính năng và phương pháp thử.

Chấp nhận

BS EN 13310:2003Viện TCCLVN

2016

2016


Phương tiện giao thông đường bộ


Phương tiện giao thông đường bộ - Vỏ bọc đàn hồi cho các xi lanh phanh bánh xe thủy lực dạng tang trống sử dụng dầu phanh thủy lực phi dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 120 oC);

Chấp nhận

ISO 4927:2005Viện TCCLVN

2016

2016Phương tiện giao thông đường bộ - Ống dẫn dầu phanh cho các hệ thống phanh thủy lực sử dụng dầu phanh phi dầu mỏ;

Chấp nhận ISO 3996:1995

Viện TCCLVN

2016

2016Phương tiện giao thông đường bộ - Nắp và gioăng đàn hồi cho các xi lanh trong các hệ thống phanh thủy lực sử dụng dầu phanh thủy lực phi dầu mỏ (nhiệt độ hoạt động tối đa là 120 oC);

Chấp nhận ISO 4928:2006

Viện TCCLVN

2016

2016Phương tiện giao thông đường bộ - Gioăng đàn hồi cho các xi lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh thủy lực phi dầu mỏ (nhiệt độ hoạt động tối đa là 150 oC);

Chấp nhận ISO 4930:2006

Viện TCCLVN

2016

2016Phương tiện giao thông đường bộ - Vỏ bọc xi lanh đàn hồi cho các xi lanh phanh bánh xe thủy lực dạng tang trống sử dụng dầu phanh thủy lực phi dầu mỏ (nhiệt độ hoạt động tối đa là 100 oC);

Chấp nhận ISO 6117:2005

Viện TCCLVN

2016

2016Phương tiện giao thông đường bộ - Nắp và gioăng đàn hồi cho các xi lanh trong các hệ thống phanh thủy lực sử dụng dầu phanh thủy lực phi dầu mỏ (nhiệt độ hoạt động tối đa là 70 oC);

Chấp nhận ISO 6118:2005

Viện TCCLVN

2016

2016Phương tiện giao thông đường bộ - Gioăng đàn hồi cho các xi lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh thủy lực phi dầu mỏ (nhiệt độ hoạt động tối đa là 120 oC);

Chấp nhận ISO 6119:2005

Viện TCCLVN

2016

2016Phương tiện giao thông đường bộ - Gioăng đàn hồi cho các xi lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh thủy lực dầu mỏ (nhiệt độ hoạt động tối đa là 120 oC).

Chấp nhận ISO 7632:1985

Viện TCCLVN

2016

2016Mô tô và động lực học của mô tô-người lái – Từ vựng

Chấp nhận

ISO 11838:1997/Amd 1:2011Viện TCCLVN

2016

2016PTGTĐB – Phát hiện rò rỉ hệ thống khí thải – Phương pháp thử hêli và đặc tính thiết bị rò

Chấp nhận

ISO 16247:2004Viện TCCLVN

2016

2016PTGTĐB – Đánh giá phần nhô bên trong xe con

Chấp nhận

ISO 3208:1974Viện TCCLVN

2016

2016PTGTĐB – Định vị hệ thống rò rỉ khí thải và đặc tính thiết bị

Chấp nhận

ISO 13556:1998Viện TCCLVN

2016

2016PTGTĐB – Tiếng ồn phát ra từ ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

ECE 51-02

Viện TCCLVN

2016

2016


Động cơ đốt trong


Động cơ đốt trong kiểu pittông – Thiết bị khởi động bằng tay – Phần 1: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 11102-1:1997Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong kiểu pittông – Thiết bị khởi động bằng tay – Phần 2: Phương pháp thử góc nhả khớp

Chấp nhận

ISO 11102-2:1997Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong kiểu pittông – Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống – Phần 2: Cơ cấu chuyển động chính

Chấp nhận

ISO 7967-2:2010Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong kiểu pittông – Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống – Phần 3: Xu páp,dẫn động trục cam và cơ cấu chấp hành

Chấp nhận

ISO 7967-3:2010Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 1: Vòng găng tiết diện hình chữ nhật làm bằng gang đúc

Chấp nhận

IS0 6622 – 1 : 2003Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 2: Vòng găng tiết diện hình chữ nhật làm bằng thép

Chấp nhận

IS0 6622 – 2 : 2003Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng - Vòng găng gạt dầu làm bằng gang đúc

Chấp nhận

IS0 6623 : 2004Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 1: Vòng găng tiết diện hình chêm làm bằng gang đúc

Chấp nhận

IS0 6624 – 1 : 2001Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 2: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng gang đúc

Chấp nhận

IS0 6624 – 2 : 2003Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 3: Vòng găng tiết diện hình chêm làm bằng thép

Chấp nhận

IS0 6624 – 3 : 2001Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 4: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng thép

Chấp nhận

IS0 6624 – 4 : 2003Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng - Vòng găng dầu

Chấp nhận

IS0 6625 : 1986Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng - Vòng găng dầu có vòng đệm đàn hồi

Chấp nhận

IS0 6627: 2011Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 2: Vòng găng dấu có lò xoắn chiều cao nhỏ làm bằng gang đúc

Chấp nhận

ISO 6626-2:2013Viện TCCLVN

2016

2016Động cơ đốt trong – Vòng găng – Phần 3: Vòng găng dấu có lò xoắn làm bằng thép


Chấp nhận

ISO 6626-3:2013Viện TCCLVN

2016

2016


Cần trục


Cần trục – Nguyên lý thiết kế đối với tài và kết hợp tải – Phần 1: Quy định chung

Chấp nhận ISO 8686-1:1989

Viện TCCLVN

2016

2016Cần trục – Nguyên lý thiết kế đối với tài và kết hợp tải – Phần 2: Cần trục tự hành

Chấp nhận ISO 8686-2:2004

Viện TCCLVN

2016

2016Cần trục – Nguyên lý thiết kế đối với tài và kết hợp tải – Phần 3: Cần trục tháp

Chấp nhận ISO 8686-3:1998

Viện TCCLVN

2016

2016Cần trục – Nguyên lý thiết kế đối với tài và kết hợp tải – Phần 4: Cần trục kiểu cần

Chấp nhận ISO 8686-4:2005

Viện TCCLVN

2016

2016Cần trục – Nguyên lý thiết kế đối với tài và kết hợp tải – Phần 5: Cầu trục và cổng trục

Chấp nhận ISO 8686-5:1992

Viện TCCLVN

2016

2016Cân trục – Thiết bị neo ở trạng thái làm việc và trạng thái không làm việc – Phần 1: Quy định chung

Chấp nhận ISO 12210-1:1998

Viện TCCLVN

2016

2016Cân trục – Thiết bị neo ở trạng thái làm việc và trạng thái không làm việc – Phần 4: Cần trục dạng cần

Chấp nhận ISO 12210-4:1998/ Cor 1:2000

Viện TCCLVN

2016

2016


Phôi thép


Phôi thép dùng để cán nóng – Cỡ , thông số kích thước


Xây dựng dựng mới trên cơ sở JIS G G 3251:1998

Viện TCCLVN

2016

2016


Thép tấm và thép tấm phủ


Sản phẩm thép – Từ vựng

Chấp nhận

ISO 6929 : 2013Viện TCCLVN

2016

2016Thép tấm với đặc tính chiều dày quy định

Chấp nhận


tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương