KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016tải về 2.65 Mb.
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Chấp nhận


ISO/IEC Guide 71:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Hướng dẫn đề cập về tính bền vững tiếp cận trong tiêu chuẩn

Chấp nhận


ISO Guide 82:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Hướng dẫn biên soạn tiêu chuẩn có tính đến nhu cầu của tổ chức nhỏ và vừa

Chấp nhận


ISO/IEC DGuide 17

Viện TCCLVN

2016

2016


Mẫu chuẩn


Phân phối mẫu chuẩn toàn cầu

Chấp nhận


ISO/TR 11773:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Hướng dẫn chuẩn bị nội bộ vật liệu kiểm soát chất lượng

Chấp nhận

ISO Guide 80:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Mẫu chuẩn về các chuẩn cho tính chất định lượng

Chấp nhận

ISO/TR 79:2015


Viện TCCLVN

2016

2016


Phương pháp thống kê


Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình – Năng lực và hiệu năng – Phần 6: Thống kê năng lực quá trình đối với các đặc trưng có phân bố chuẩn đa biến

Chấp nhận


ISO 22514-6:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình – Năng lực và hiệu năng – Phần 8: Hiệu năng máy của quá trình sản xuất đa trạng thái

Chấp nhận


ISO 22514-8:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Biểu đồ kiểm soát - Phần 5: Biểu đồ kiểm soát chuyên dùng

Chấp nhận


ISO 7870-5:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Biểu đồ kiểm soát - Phần 6: Biểu đồ kiểm soát EWMA

Chấp nhận


ISO/FDIS 7870-6

Viện TCCLVN

2016

2016Hướng dẫn xây dựng và sử dụng các tiêu chuẩn về thống kê được hỗ trợ bằng phần mềm

Chấp nhận


ISO/TR 13519:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp thống kê - Sáu sigma - Chuẩn mực chung về đối sánh chuẩn đối với sáu sigma trong các tổ chức

Chấp nhận


ISO 17258:2015

Viện TCCLVN

2016

2016


Thống kê học


Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Phần 3: Thiết kế thực nghiệm

Chấp nhận

ISO 3534-3:2013


Viện TCCLVN

2016

2016


Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Phần 4: Lấy mẫu khảo sát


Chấp nhận

ISO 3534-4:2014


Viện TCCLVN

2016

2016


Đánh giá sự phù hợp


Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 6: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý kinh doanh bền vững

Chấp nhận

ISO/IEC 17021-6:2014
Viện TCCLVN

2016

2016Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 7: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ

Chấp nhận

ISO/IEC 17021-7:2014
Viện TCCLVN

2016

2016Đánh giá sự phù hợp – Mẫu chương trình chứng nhận sản phẩm hữu hình

Chấp nhận

ISO/IEC 17026:2015Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng

Chấp nhận ISO 28003:2007

Viện TCCLVN

2016

2016


Quản lý chất lượng


Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cẩu

Soat xet TCVN ISO 9001:2008

Chấp nhận

ISO 9001:2015


Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng


Soat xet TCVN ISO 9000:2008

Chấp nhận

ISO 9000:2015


Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ phần mềm, hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2008 cho phần mềm máy tính

Chấp nhận

ISO 90003:2014Viện TCCLVN

2016

2016
Chú thích: Trong quá trình thực hiện kế hoạch, tên gọi TCVN trong kế hoạch cần được xem xét, nghiên cứu xác định lại cho phù hợp với nội dung, đối tượng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng.

tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương