KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016tải về 2.65 Mb.
trang2/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Rừng trồng phòng hộ ven biển - yêu cầu kỹ thuật

Phần 1: Rừng phòng hộ chắn cát ven biển.


Phần 2: Rừng ngập mặn phòng hộ chắn sóng.

Xây dựng mới từ Tiêu chuẩn nước ngoài và các kết quả nghiên cứu

Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam

2016

2017Rừng tự nhiên - Tiêu chuẩn thành rừng sau khoanh nuôi - Yêu cầu kỹ thuật.

Các TCN, Thông tư 34 và các kết quả nghiên cứu

Trường Đại học Lâm nghiệp

2016

2017Bản đồ lập địa – Yêu cầu kỹ thuật:
Phần 1. Bản đồ lập địa cấp I phục vụ thiết kế trồng rừng;
Phần 2. Bản đồ lập địa cấp II phục vụ lập dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết bảo vệ và phát triển rừng;
Phần 3. Bản đồ lập địa cấp III phục vụ quy hoạch tổng thể.

Các quy định trong nước và quốc tế hiện hành, kết hợp khảo sát thực tế

Viện ĐTQHR

2016

2017


CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP


Máy nông nghiệp-Máy liên hợp thu hoạch lúa-Yêu cầu chất lượng làm việc

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo các tài liệu của Trung Quốc, Philippin.

Cục Chế biến NLTS và NM

2016

2017


THỦY LỢI


Công trình thủy lợi – Yêu cầu trong thiết kế cừ chống thấm

Xây dựng mới từ kết quả NCKH và TBKT

Viện Thủy công – Viện KHTL Việt Nam

2016

2017Công trình thủy lợi – Yêu cầu trong thi công và nghiệm thu cừ chống thấm

nt

nt

2016

2017Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn dạng đập ngầm và hào thu nước – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

nt

nt

2016

2017Công trình thủy lợi – Hồ chứa nước vừa và nhỏ - Các đặc trưng thủy văn thiết kế

Xây dựng mới

Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước VN

2016

2017Công trình thủy lợi – Thành phần nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn các giai đoạn quy hoạch, lập dự án và thiết kế

Xây dựng mới từ kết quả NCKH và TBKT

Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước VN

2016

2017Quy hoạch thủy lợi – Thành phần khối lượng khảo sát:
Phần 1. Thành phần khối lượng khảo sát địa hình
Phần 2. Thành phần khối lượng khảo sát địa chất
Phần 3. Thành phần khối lượng khảo sát thủy văn, dòng chảy

Xây dựng mới từ kết quả NCKH và TBKTViện Quy hoạch thủy lợi

2016

2017Công trình thủy lợi – Tràn xả lũ – Tình toán thủy lực tràn dạng phím (piano)

Xây dựng mới từ kết quả đề tài NCKH


Viện Khoa học thủy lợi miền Nam

2016

2017Công trình thủy lợi – Tràn xả lũ – Yêu cầu trong thi công và nghiệm thu tràn dạng phím (piano)

Xây dựng mới từ kết quả đề tài NCKH

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam

2016

2017Bê tông tự lèn – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

Xây dựng mới từ kết quả đề tài NCKH

Viện Thủy công – Viện KHTL Việt Nam

2016

2017Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

Sửa đổi bổ sung TCVN 8645:2011

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam

2016

2017


III. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG


Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông và suối

Tiêu chuẩn rà soát, sửa đổi TCVN 6663-6 : 2008 (ISO 5667-6 : 2005) chấp nhận ISO 5667-6:2014

Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Chất lượng nước – Lấy mẫu- Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý 

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

ISO 5667-14:2014Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Chất lượng nước – Xác định oxy hòa tan – Phương pháp cảm biến quang học

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

ISO 17289:2014Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Chất lượng nước – Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuyếch tán khí và đo dòng điện

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

ISO 17690:2015Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Chất lượng nước – Đồng vị urani – Phương pháp quang phổ anpha

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

ISO 13166:2014Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống hình chữ S)


Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

EPA 2


Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Xác định sự giảm phát thải lưu huỳnh tổng số từ các nguồn tĩnh

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

EPA 16A


Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí 

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

EPA 18


Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Tiêu chuẩn thực hành lão hóa nhiệt đối với chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

ASTM D5510Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Tiêu chuẩn thực hành trong phòng thí nghiệm về phơi nhiễm chất dẻo có khả năng phân hủy quang học dưới thiết bị hồ quang xenon 

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

ASTM D5071Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Tiêu chuẩn phương pháp thử để định tính và định lượng các nguyên tố Crom, Brom, Cadimi, Thủy ngân, Chì trong vật liệu polime sử dụng phép đo quang phổ tia X năng lượng phân tán 

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận

ASTM F2617Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Tiêu chuẩn thực hành xác định điểm giòn trong các hợp chất polyethilene và polypropylene phân hủy sử dụng phép thử kéo  

Tiêu chuẩn xây dựng mới chấp nhận ASTM 3826

Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Tiêu chuẩn về hướng dẫn mạng lưới lấy mẫu đất nhiễm PCB

Tiêu chuẩn xây dựng mới dựa trên EPA -560/5-86-017

Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Tiêu chuẩn về phân tích PCB trên bề mặt vật liệu rắn không xốp

Tiêu chuẩn xây dựng mới dựa trên EPA 8082a

Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016Tiêu chuẩn về phân tích PCB trong mẫu sinh vật

Tiêu chuẩn xây dựng mới dựa trên

EPA 1668BCục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT

2016

2016


ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN


Đất, đá quặng crom - Phương pháp chuẩn độ muối Mohr xác định hàm lượng crom oxit trong quặng Crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng crom - Phương pháp chuẩn độ muối Mohr xác định hàm lượng mangan trong quặng Crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng crom - Phương pháp chuẩn độ bicromat xác định hàm lượng sắt tổng số trong quặng Crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng crom - Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng silic dioxit trong quặng Crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng crom - Phương pháp chuẩn độ complexon xác định hàm lượng nhôm trong quặng Crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng crom - Phương pháp chuẩn độ complexon xác định hàm lượng canxi và magiê trong quặng Crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng crom - Phương pháp đo quang xác định hàm lượng photpho trong quặng crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng crom - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng niken, coban trong quặng Crom

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng thiếc - Phương pháp chuẩn độ thể tích xác định hàm lượng thiếc

Xây dựng mớiTrung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng thiếc - Phương pháp đo quang xác định hàm lượng vonfram

Xây dựng mớiTrung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng thiếc - Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa axetylen xác định hàm lượng Bi, Cu, Pb, Zn, Co, As

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng thiếc - Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa oxit nito xác định hàm lượng Mo

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng thiếc - Phương pháp đốt tia hồng ngoại xác định hàm lượng lưu huỳnh (S)

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng thiếc - Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng lưu huỳnh (S)

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng thiếc - Phương pháp ICP-OES xác định hàm lượng Sn

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng Crom - Phương pháp ICP-OES xác định hàm lượng Cr

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng vonfram - Phương pháp ICP-OES xác định hàm lượng W

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng vàng - Phương pháp ICP-OES xác định hàm lượng Au

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Đất, đá quặng vàng - Phương pháp ICP-OES xác định hàm lượng Pt

Xây dựng mới

Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, TC ĐC&KS

2016

2016Mẫu chuẩn quặng thiếc dùng trong điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp chế tạo


Xây dựng mới

Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục ĐC&KSVN

2016

6/2017
Mẫu chuẩn quặng đồng dùng trong điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp chế tạo


Xây dựng mới

Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục ĐC&KSVN

2016

6/2017
Mẫu chuẩn quặng chì - kẽm dùng trong điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp chế tạo


Xây dựng mới

Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục ĐC&KSVN

2016

6/2017
Mẫu chuẩn quặng vonfram dùng trong điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp chế tạo


Xây dựng mới

Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất, Tổng cục ĐC&KSVN

2016

6/2017ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ


Thông tin địa lý - Thủ tục đăng ký sản phẩm

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19135:2005 Geographic information - Procedures for item registration

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2016

2016Thông tin địa lý - Quan trắc và đo đạc

ISO 19156:2011 Geographic information - Observations and measurements

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2016

2016Đo ảnh địa hình - Tăng dày khống chế ảnh đối với công nghệ có gắn hệ thống định vị GNSS/ IMU

Xây dựng mới

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2016

2016Đo ảnh địa hình - Đo vẽ địa hình, địa vật

Xây dựng mới

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2016

2016Đo ảnh địa hình - Bình đồ ảnh trực giao

Xây dựng mới

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2016

2016Đo ảnh địa hình - Mô hình số địa hình (DTM)

Xây dựng mới

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2016

2016Bản đồ địa hình Quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 dạng số

Xây dựng mới

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2016

2016


CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Tiêu chuẩn về ký hiệu và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN) ngành tài nguyên và môi trường

Xây dựng mới

Cục Công nghệ thông tin

2016

2016


IV. BỘ Y TẾ

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


Lắp ráp nối DF-1 cho máy khử rung tim cấy dưới da - Máy khử rung tim Kích thước và yêu cầu kiểm tra

ISO 11318:2002

Vụ TTB&CTYT

2016

2017Sản phẩm cầm tay dùng trong phẫu thuật và nha khoa – xác định sức kháng của thiết bị với hấp ướp, ăn mòn và phơi nhiệt

ISO 13402:1995

Vụ TTB&CTYT

2016

2017Cấy ghép cho phẫu thuật - Vật liệu kim loại - Titan thuần khiết cho các ứng dụng cấy ghép phẫu thuật

ISO 13782:1996

Vụ TTB&CTYT

2016

2017Cấy ghép cho phẫu thuật - thiết bị y tế cấy ghép hoạt động - Phần 4: Máy bơm truyền cấy

ISO 14708-4:2008

Vụ TTB&CTYT

2016

2017Cấy ghép cho phẫu thuật - thiết bị y tế cấy ghép hoạt động - Phần 5: các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn

ISO 14708-5:2010

Vụ TTB&CTYT

2016

2017Cấy ghép mắt dùng trong nhãn khoa-Dịch nhầy phẫu thuật mắt


tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương