KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016


Âm học – Phương pháp thử máy đo thính lực – Phần 1: Đo thính lực âm đơn sắc lan truyền qua không khí và qua rung xươngtải về 2.65 Mb.
trang19/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Âm học – Phương pháp thử máy đo thính lực – Phần 1: Đo thính lực âm đơn sắc lan truyền qua không khí và qua rung xương


Chấp nhận

ISO 8253-1:2010Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Phương pháp thử máy đo thính lực – Phần 2: Đo thính lực trường âm với âm đơn sắc và các tín hiệu thử nghiệm dải hẹp

Chấp nhận

ISO 8253-2:2009Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Phương pháp thử máy đo thính lực – Phần 3: Đo thính lực tiếng nói


Chấp nhận

ISO 8253-3:2012Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Quy trình đo các đặc tính âm thanh tai thực của máy trợ thính


Chấp nhận

ISO 12124:2001
Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Máy trợ thính – Phần 0: Đo các đặc tính điện thanh


Chấp nhận

IEC 60118-0:1983

(+AMD1:1994)


Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Máy trợ thính – Phần 1: Máy trợ thính với đầu vào cuộn dò cảm ứng


Chấp nhận

IEC 60118-1:1995

(+AMD1:1998 CSV)


Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Máy trợ thính – Phần 2: Máy trợ thính với mạch điều khiển tăng ích tự động


Chấp nhận

IEC 60118-2:1983 

(+AMD 1:1993, 2:1997)


Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Máy trợ thính – Phần 5: đầu núm cho tai nghe dạng nút tai

Chấp nhận

IEC 60118-5:1983 Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Máy trợ thính – Phần 6: Các đặc tính của mạch điện đầu vào của máy trợ thính

Chấp nhận

IEC 60118-6:1999 Viện TCCLVN

2016

2016Âm học – Máy trợ thính – Phần 7: Đo các đặc tính hoạt động của máy trợ thính cho mục đính đảm bảo chất lượng sản xuất, cung cấp và phân phối


Chấp nhận

IEC 60118-7:2005 Viện TCCLVN

2016

2016


Ecgônômi trong thiết kế


Ecgônômi phần mềm cho giao diện người dùng đa phương tiện - Phần 1: Khuôn khổ và nguyên tắc thiết kế.

Chấp nhận

ISO 14915-1:2002Viện TCCLVN

2016

2016


Ecgônômi phần mềm cho giao diện người dùng đa phương tiện - Phần 2: Đeều khiển và điều hướng trong đa phương tiện.


Chấp nhận

ISO 14915-2:2003Viện TCCLVN

2016

2016Ecgônômi phần mềm cho giao diện người dùng đa phương tiện - Phần 3: Lựa chọn và kết hợp phương tiện.

Chấp nhận

ISO 14915-3:2002Viện TCCLVN

2016

2016Yêu cầu ecgônômi cho việc thiết kế màn hình và bộ truyền động điều khiển - Phần 1: Tương tác giữa người với màn hình và bộ truyền động điều khiển.

Chấp nhận

ISO 9355-1:1999Viện TCCLVN

2016

2016Yêu cầu ecgônômi cho việc thiết kế màn hình và bộ truyền động điều khiển - Phần 2: Hiển thị.

Chấp nhận

ISO 9355-2:1999Viện TCCLVN

2016

2016Yêu cầu ecgônômi cho việc thiết kế màn hình và bộ truyền động điều khiển - Phần 3: Truyền động điều khiển.

Chấp nhận

ISO 9355-3:2006Viện TCCLVN

2016

2016


Tính dễ hoạt động của các sản phẩm hằng ngày – Phần 1: Yêu cầu thiết kế đối với bối cảnh và đặc tính sử dụng


Chấp nhận

ISO 20282-1:2006Viện TCCLVN

2016

2016Tính dễ hoạt động của các sản phẩm hằng ngày – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm tổng thể


Chấp nhận

ISO 20282-2:2013Viện TCCLVN

2016

2016


Quản lý môi trường


Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Soat xet TCVN ISO

14001:2010

Chấp nhận

ISO 14001:2015Viện TCCLVN

2016

2016Khí nhà kính – Qui định đối với tổ chức xác nhận trong việc sử dụng xác nhận giá trị và kiểm tra xác nhận trong công nhận và các dạng thừa nhận khác

Soat xet TCVN ISO 14065:2011

Chấp nhận

ISO 14065:2013


Viện TCCLVN

2016

2016Quản lý môi trường – Xác định dấu vết của nước trong sản phẩm – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn.

Chấp nhận

ISO 14046:2014Viện TCCLVN

2016

2016Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời sản phẩm – Yêu cầu và hướng dẫn trong đánh giá vòng đời của tổ chức

Chấp nhận

ISO/TS 14072:2014Viện TCCLVN

2016

2016


Thông tin tư liệu


Thông tin và tư liệu – Kết nối các hệ thống mở- đặc điểm kỹ thuật của giao thức mượn liên thư viện - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật của giao thức

Chấp nhận

ISO 10161-1:1997

Amd1, 2:2002

Viện TCCLVN

2016

2016Thông tin và tư liệu - Kết nối các hệ thống mở - đặc điểm kỹ thuật của giao thức mượn liên thư viện – Phần 2: Hình thức trình bày tuyên bố tuân thủ thực hiện giao thức (PICS)


Chấp nhận

ISO 10161-2:2014


Viện TCCLVN

2016

2016Thông tin và tư liệu - Mã số để trình bày tên các tệp lệnh

Chấp nhận

ISO 15924:2004Viện TCCLVN

2016

2016Thông tin và tư liệu – Tính vĩnh cửu và độ bền của giấy viết, giấy in và giấy copy – Yêu cầu và phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 11798:1999Viện TCCLVN

2016

2016Thông tin và tư liệu – Ký hiệu nhận dạng chuẩn quốc tế cho các thư viện và các tổ chức có liên quan (ISIL)

Chấp nhận

ISO 15511:2009Viện TCCLVN

2016

2016Tư liệu – Trình bày nhan đề thông tin của xuất bản phẩm nhiều kỳ

Chấp nhận

ISO 7275:1985


Viện TCCLVN

2016

2016


Thẻ nhận dạng – thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc – thẻ lân cận


Thẻ nhận dạng – Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc – Thẻ lân cận – Phần 1: Đặc tính vật lý

Chấp nhận

ISO/IEC 14443-1:2008 và phần bổ sung ISO/IEC 14443-1:2008/Amd 1:2012Viện TCCLVN

2016

2016Thẻ nhận dạng – Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc – Thẻ lân cận – Phần 2: Công suất và giao diện tín hiệu tần số vô tuyến

Chấp nhận

ISO/IEC 14443-2:2010 và các phần bổ sung ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 1:2011; ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 2:2012Viện TCCLVN

2016

2016Thẻ nhận dạng – Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc – Thẻ lân cận – Phần 3: Khởi chạy và chống xung đột

Chấp nhận

ISO/IEC 14443-3:2011 và các phần bổ sung ISO/IEC 14443-3:2011/Amd 1:2011; ; ISO/IEC 14443-3:2011/Amd 6:2014Viện TCCLVN

2016

2016Thẻ nhận dạng – Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc – Thẻ lân cận – Phần 4: Giao thức truyền phát

Chấp nhận

ISO/IEC 14443-4:2008 và các phần bổ sung ISO/IEC 14443-4:2008/Amd 1:2012; ISO/IEC 14443-4:2008/Amd 2:2012; ISO/IEC 14443-4:2008/Amd 3:2013; ISO/IEC 14443-4:2008/Amd 4:2014Viện TCCLVN

2016

2016


Thẻ nhận dạng – phương pháp thử


Thẻ nhận dạng – Phương pháp thử - Phần 1: Đặc tính chung

Chấp nhận

ISO/IEC 10373-1:2006 và phần bổ sung ISO/IEC 10373-1:2006/Amd 1:2012Viện TCCLVN

2016

2016Thẻ nhận dạng – Phương pháp thử - Phần 2: Thẻ và sọc từ

Chấp nhận

ISO/IEC 10373-2:2015Viện TCCLVN

2016

2016Thẻ nhận dạng – Phương pháp thử - Phần 3: Thẻ mạch tích hợp tiếp xúc và thiết bị giao diện liên quan

Chấp nhận

ISO/IEC 10373-3:2010

Viện TCCLVN

2016

2016Thẻ nhận dạng – Phương pháp thử - Phần 6: Thẻ lân cận

Chấp nhận

ISO/IEC ISO/IEC 10373-6:2011 và phần bổ sung ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 1:2012; ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 2:2012; ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 3:2012; ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 4:2012Viện TCCLVN

2016

2016


Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an ninh


Công nghệ thông tin – Mã hóa xác nhận thông điệp (MAC) – Phần 1: Cơ chế sử dụng khối mã hóa


Chấp nhận

ISO/IEC 9797-1:2011Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Mã hóa xác nhận thông điệp (MAC) – Phần 1: Cơ chế sử dụng khối mã hóa


Chấp nhận

ISO/IEC 9797-2:2011Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Mã hóa xác nhận thông điệp (MAC) – Phần 1: Cơ chế sử dụng khối mã hóa

Chấp nhận

ISO/IEC 9797-3:2011Viện TCCLVN

2016

2016


Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng


Công nghệ thông tin – Đặc tính hộp mực in – Phần 1: Tổng quát: thuật ngữ, ký hiệu, ký pháp và khung tổng quát mô tả hộp mực

Chấp nhận

ISO/IEC 29142-1:2013Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Đặc tính hộp mực in – Phần 2: Báo cáo dữ liệu mô tả hộp mực

Chấp nhận

ISO/IEC 29142-2:2013Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Đặc tính hộp mực in – Phần 3: Môi trường

Chấp nhận

ISO/IEC 29142-3:2013Viện TCCLVN

2016

2016


Công nghệ thông tin – Giao diện người sử dụng


Công nghệ thông tin – Giao diện người sử dụng – Bản điều khiển từ xa phổ dụng – Phần 1: Khung tổng quát chung

Chấp nhận

ISO/IEC 24752-1:2014Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Giao diện người sử dụng – Bản điều khiển từ xa phổ dụng – Phần 2: Mô tả ổ cắm giao diện người sử dụng

Chấp nhận

ISO/IEC 24752-2:2014Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Giao diện người sử dụng – Bản điều khiển từ xa phổ dụng – Phần 3: Khuôn mẫu trình bày

Chấp nhận

ISO/IEC 24752-3:2008Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Giao diện người sử dụng – Bản điều khiển từ xa phổ dụng – Phần 4: Mô tả mục tiêu

Chấp nhận

ISO/IEC 24752-4:2014Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Giao diện người sử dụng – Bản điều khiển từ xa phổ dụng – Phần 5: Mô tả nguồn

Chấp nhận

ISO/IEC 24752-5:2014Viện TCCLVN

2016

2016Công nghệ thông tin – Giao diện người sử dụng – Bản điều khiển từ xa phổ dụng – Phần 6: Hợp nhất dịch vụ web

Chấp nhận

ISO/IEC 24752-6:2014Viện TCCLVN

2016

2016


Vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa


Hướng dẫn đề cập về khả năng tiếp cận trong tiêu chuẩn (Guide for addressing accessibility in standards)


tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương