KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016tải về 2.65 Mb.
trang18/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Chấp nhận


API 4.3

Viện TCCLVN

2016

2016Các quy định đối với thử nghiệm chuẩn tại hiện trường

Chấp nhận


API 4.7

Viện TCCLVN

2016

2016


An toàn bức xạ


Hướng dẫn về mô tả đặc tính của máy đo liều và hệ thống đo liều sử dụng trong quá trình chiếu xạ

Chấp nhận

ISO/ASTM 52701:2013Viện TCCLVN

2016

2016Chất phóng xạ hở - lập hệ thống tài liệu và nhận dạng

Soat xet TCVN 7442:2004

(ISO 3925:1978)

Chấp nhận

ISO 3925:2014Viện TCCLVN

2016

2016Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường – không khí - Radon 220 : phương pháp đo tích hợp để xác định nồng độ hoạt độ trung bình sử dụng các đầu dò hạt nhân đánh dấu trạng thái rắn thụ động

Chấp nhận ISO 16641:2014

Viện TCCLVN

2016

2016Bảo vệ bức xạ - tiêu chí năng lực đối với phòng thí nghiệm thực hiện phân loại di truyền tế bào để đánh giá thương vong hàng loạt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phóng xạ hạt nhân

Chấp nhận ISO 21243:2008

Viện TCCLVN

2016

2016


Phương pháp phân tích khí của hệ thống không khí trong nhà


Không khí trong nhà – Phần 6: Xác định hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nhà và trong buồng thử không khí bằng cách lấy mẫu chủ động lên lớp hấp thụ Tenax TA, giải hấp nhiệt và sắc ký khí dùng MS-FID

Chấp nhận

ISO 16000-6:2011

Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà – Phần 7: Kế hoạch lấy mẫu để xác định nồng độ các sợi amiang lan truyền theo không khí

Chấp nhận

ISO 16000-7:2007Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà – Phần 8: xác định tuổi trung bình của không khí trong các tòa nhà để đặc tính hóa các điều kiện thông gió

Chấp nhận

ISO 16000-8:2007Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà – Phần 9: Xác đinh phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất – Phương pháp dùng buồng thử phát thải

Chấp nhận

ISO 16000-9:2006
ISO 16000-9:2006/Cor 1:2007

Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà – Phần 10: Xác đinh phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất – Phương pháp dùng ngăn thử phát thải

Chấp nhận

ISO 16000-10:2006Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà – Phần 11: Xác đinh phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất – Lấy mẫu, bảo quản mẫu và chuẩn bị mẫu thử


Chấp nhận

ISO 16000-11:2006Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà: Phần 12: Kế hoạch lấy mẫu PCB, PCDD, PCDF và PAH

Chấp nhận

ISO 16000-12:2008Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà – Phần 13: Xác định tổng PCB và PCDD/PCDF (pha khí và pha hạt) – Lấy mẫu lên cái lọc hấp thụ

Chấp nhận

ISO 16000-13:2008Viện TCCLVN

2016

2016Không khí trong nhà – Phần 14: Xác định tổng PCB và PCDD/PCDF (pha khí và pha hạt) – Chiết, làm sạch và phân tích bằng sắc ký khí phân giải cao và khối phổ.

Chấp nhận

ISO 16000-14:2009Viện TCCLVN

2016

2016


Thiết bị làm sạch không khí


Thiết bị làm sạch không khí – Phân loại thiết bị tách bụi

Chấp nhận

ISO 6584:1981Viện TCCLVN

2016

2016Bộ lọc hiệu suất cao và môi trường bộ lọc để loại bỏ các hạt trong không khí – Phần 1: Phân loại, thử tính năng và nhãn.

Chấp nhận

ISO 29463-1:2011Viện TCCLVN

2016

2016Bộ lọc hiệu suất cao và môi trường bộ lọc để loại bỏ các hạt trong không khí – Phần 2: Thiết bị tạo sol khí, thiết bị đo và thống kê đếm hạt

Chấp nhận

ISO 29463-2:2011Viện TCCLVN

2016

2016Bộ lọc hiệu suất cao và môi trường bộ lọc để loại bỏ các hạt trong không khí – Phần 3: Thử môi trường bộ lọc nhiều lớp

Chấp nhận

ISO 29463-3:2011Viện TCCLVN

2016

2016Bộ lọc hiệu suất cao và môi trường bộ lọc để loại bỏ các hạt trong không khí – Phần 4: Phép thử để xác định rò rỉ của các cấu phần bộ lọc – Phương pháp quét.

Chấp nhận

ISO 29463-4:2011

Viện TCCLVN

2016

2016Bộ lọc hiệu suất cao và môi trường bộ lọc để loại bỏ các hạt trong không khí – Phần 5: Phép thử đối với các cấu phần bộ lọc

Chấp nhận

ISO 29463-5:2011Viện TCCLVN

2016

2016


Âm học- thiết bị bảo vệ thính giác
tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương