KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016tải về 2.65 Mb.
trang16/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Sản phẩm da


Da cừu nguyên liệu – Phần 1: Mô tả các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 4683-1:1998Viện TCCLVN

2016

2016Da cừu nguyên liệu – Phần 2: Ký hiệu và hình dạng

Chấp nhận

ISO 4683-2:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Da dê nguyên liệu – Phần 1: Mô tả các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 7482-1:1998Viện TCCLVN

2016

2016Da dê nguyên liệu – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở khối lượng và kích cỡ

Chấp nhận

ISO 7482-2:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Da dê nguyên liệu – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 7482-3:2005


Viện TCCLVN

2016

2016Da cá sấu – Hình dạng, mô tả của các khuyết tật, phân loại trên cơ sở khuyết tật, kích thước (chiều dài) và nguồn gốc

Chấp nhận ISO 11396:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Da đà điểu nguyên liệu - Mô tả của các khuyết tật, hướng dẫn về hình dạng và phân loại trên cơ sở các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 11398:2012


Viện TCCLVN

2016

2016Da – Các phép thử hóa – Phân tích định lượng các tác nhân thuộc bằng phương pháp lọc

Chấp nhận

ISO 14088:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Da – Các phép thử hóa – Xác định hàm lượng thuộc trong các tác nhân thuộc tổng hợp

Chấp nhận

ISO 17489:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Da trâu, da bò - Phần 1: Mô tả của các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 28499-1:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Da trâu, da bò – Phần 2: Phân loại dựa trên cơ sở khối lượng và kích cỡ

chấp nhận

ISO 28499-2:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Da trâu, da bò – Phần 3: Phân loại dựa trên cơ sở các khuyết tật

chấp nhận

ISO 28499-3:2009

Viện TCCLVN

2016

2016


Đồ nội thất


Đồ nội thất – Đánh giá độ bền bề mặt đối với các chất lỏng lạnh

Chấp nhận

ISO 4211:1979

Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt – Phần 2: Đánh giá độ bền đối với hơi nóng ẩm

Chấp nhận

ISO 4211-2:2013Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt – Phần 3: Đánh giá độ bền đối với hơi nóng khô

Chấp nhận

ISO 4211-3:2013Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Phương pháp thử bề mặt – Phần 4: Đánh giá độ bền đối với va đập

Chấp nhận

ISO 4211-4:1988

Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Đồ đạc dùng để cất giữ – Xác định độ ổn định

Chấp nhận

ISO 7171:1988

Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Bàn – Xác định độ ổn định

Chấp nhận

ISO 7172:1988

Viện TCCLVN

2016

2016Giường gấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Chấp nhận

ISO 10131-1:1997Viện TCCLVN

2016

2016Giường gấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 2: Phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 10131-2:1997

Viện TCCLVN

2016

2016


Ống và phụ tùng đường ống


Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 1: Quy định chung

Soát xét

TCVN 7613:2007

Chấp nhận

ISO 4437-1:2014Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 2: Ống

Chấp nhận

ISO 4437-2:2014Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 3: Phụ tùng

Chấp nhận

ISO 4437-3:2014Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 4: Van

Chấp nhận

ISO 4437-4:2015Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích sử dụng

Chấp nhận

ISO 4437-5:2014Viện TCCLVN

2016

2016Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Chuẩn bị tổ hợp mẫu thử ống polyetylen (PE) và phụ tùng nung chảy bằng điện

Chấp nhận

ISO 11413:2009Viện TCCLVN

2016

2016Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Chuản bị tổ hợp mẫu ống/ống bằng polyetylen hoặc ống/phụ tùng bằng poyetylen theo phương pháp nung chảy đối đầu

Chấp nhận

ISO 11414:2009Viện TCCLVN

2016

2016Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Phép thử tách kết dính tổ hợp polyetylen (PE)b nung chảy bằng điện có đường kính ngoài danh nghĩa lớn hơn hoặc bằng 90 mm

Chấp nhận

ISO 13954:1997Viện TCCLVN

2016

2016Ống và hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Phương pháp phơi trực tiếp (tự nhiên) với thời tiết ngoài trời

Chấp nhận

ISO 16871:2003 (2013)Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp đánh giá mức độ bắt màu hoặc phân tán cacbon trong ống, phụ tùng và các hợp chất polyolefin

Chấp nhận

ISO 18553:2002 (2011)Viện TCCLVN

2016

2016


Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh


Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Nguyên tắc thiết kế và kết cấu của dụng cụ đo thể tích

Chấp nhận ISO 384:1978

Viện TCCLVN

2016

2016Tỉ trọng kế – nguyên tắc kết cấu và điều chỉnh

Chấp nhận ISO 387:1977

Viện TCCLVN

2016

2016Tỉ trọng kế bằng thủy tinh - Giá trị thông thường đối với hệ số giãn nở nhiệt khối (để sử dụng trong việc chuẩn bị các bảng đo lường chất lỏng)

Chấp nhận ISO 1768:1975

Viện TCCLVN

2016

2016Nhiệt kế thang đo kín để sử dụng chung

Chấp nhận ISO 1771:1981/Amd 1

Viện TCCLVN

2016

2016Thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm bằng sứ – Yêu cầu và phương pháp thử

Chấp nhận ISO 1775:1975

Viện TCCLVN

2016

2016Thủy tinh borosilicat 3.3 – Các tính chất

Chấp nhận ISO 3585:1998

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Khóa van thủy tinh lỗ thẳng cho mục đích sử dụng chung

Chấp nhận ISO 4785:1997

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Phương pháp đánh giá độ bền hóa học của men được sử dụng cho mã màu và đánh dấu màu

Chấp nhận ISO 4794:1982

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Ống nghiệm bằng thủy tinh borosilicat

Chấp nhận ISO 4803:1978

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ phòng thí nghiệm bằng chất dẻo – Cốc có mỏ


Chấp nhận

ISO 7056:1981Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng chất dẻo – Phễu lọc

Chấp nhận ISO 7057:1981

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ phòng thí nghiệm bằng chất dẻo – Pipet huyết thanh dùng một lần

Chấp nhận

ISO 12771:1997Viện TCCLVN

2016

2016


Phương tiện bảo vệ cá nhân


Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 1: Xác định độ bền đối với sự rò rỉ khí ở phía ngoài (Phép thử áp lực trong)

Chấp nhận

ISO 17491-1:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 2: Xác định độ bền đối với sự rò rỉ sol khí và khí ở phía trong (Phép thử sự rò rỉ ở phía trong)

Chấp nhận

ISO 17491-2:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 3: Xác định độ bền đối với sự thấm tia chất lỏng (Phép thử phun tia)

Chấp nhận

ISO 17491-3:2008

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 4: Xác định độ bền đối với sự thấm bụi chất lỏng (Phép thử phun bụi chất lỏng)

Chấp nhận

ISO 17491-4:2008

ISO 17491-4:2008/DAmd 1

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 5: Xác định độ bền đối với sự thấm bụi chất lỏng (Phép thử phun bụi chất lỏng vào người giả)


Chấp nhận

ISO 17491-5:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ chống các tác nhân lây nhiễm – Phương pháp thử khả năng chống lại sự thâm nhập của các vị khuẩn khô

Chấp nhận

ISO 22612:2005

Viện TCCLVN

2016

2016


Bao gói


Bao gói - Túi - Từ vựng và kiểu loại - Phần 1: Túi giấy

Chấp nhận

ISO 6590-1:1983 (2014)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Túi - Từ vựng và kiểu loại - Phần 2: Túi bằng màng nhựa nhiệt dẻo

Chấp nhận

ISO 6590-2:1986 (2013)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Túi - Điều kiện thử - Phần 1: Túi Giấy

Chấp nhận

ISO 6599-1:1983 (2014)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Túi - Phương pháp lấy mẫu túi rỗng để thử

Chấp nhận

ISO 7023:1983 (2014)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói – Bao bì bằng màng nhựa nhiệt dẻo – Sự phát triển vết xé của các nếp gấp

Chấp nhận

ISO 11897:1999 (2015)

Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Bao bì – Xác định ma sát của các bao bì chứa đầy

Chấp nhận

ISO 15119:2000 (2011)

Viện TCCLVN

2016

2016


Dụng cụ chứa bằng thủy tinh


Dụng cụ chứa bằng thủy tinh – Chiều cao và phần không song song của lớp hoàn thiện so với đáy dụng cụ chứa – Các phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 9009:1991

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ chứa bằng thủy tinh – Độ hoàn thiện của nắp đậy 28 mm đối với các chất lỏng chịu áp – Các kích thước

Chấp nhận

ISO 9057:1991/Cor 1:2006

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ chứa bằng thủy tinh – Dung sai chuẩn đối với chai


Chấp nhận

ISO 9058:2008Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ chứa bằng thủy tinh miệng rộng – Độ lệch tính từ bề mặt được hàn kín – Phương pháp thử

Chấp nhận ISO 9885:1991

Viện TCCLVN

2016

2016Bao bì bằng thủy tinh – Các dung sai chuẩn đối với chai dung tích nhỏ

Chấp nhận ISO 12818:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Bao bì bằng thủy tinh – Độ hoàn thiện chóp 26 H 180

Chấp nhận ISO 12821:2013

Viện TCCLVN

2016

2016


Đo lưu lượng lưu chất


Đồng hồ đo dòng loại cảm biến quay


tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương