KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016tải về 2.65 Mb.
trang16/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Sản phẩm da


Da cừu nguyên liệu – Phần 1: Mô tả các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 4683-1:1998Viện TCCLVN

2016

2016Da cừu nguyên liệu – Phần 2: Ký hiệu và hình dạng

Chấp nhận

ISO 4683-2:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Da dê nguyên liệu – Phần 1: Mô tả các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 7482-1:1998Viện TCCLVN

2016

2016Da dê nguyên liệu – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở khối lượng và kích cỡ

Chấp nhận

ISO 7482-2:1999


Viện TCCLVN

2016

2016Da dê nguyên liệu – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 7482-3:2005


Viện TCCLVN

2016

2016Da cá sấu – Hình dạng, mô tả của các khuyết tật, phân loại trên cơ sở khuyết tật, kích thước (chiều dài) và nguồn gốc

Chấp nhận ISO 11396:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Da đà điểu nguyên liệu - Mô tả của các khuyết tật, hướng dẫn về hình dạng và phân loại trên cơ sở các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 11398:2012


Viện TCCLVN

2016

2016Da – Các phép thử hóa – Phân tích định lượng các tác nhân thuộc bằng phương pháp lọc

Chấp nhận

ISO 14088:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Da – Các phép thử hóa – Xác định hàm lượng thuộc trong các tác nhân thuộc tổng hợp

Chấp nhận

ISO 17489:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Da trâu, da bò - Phần 1: Mô tả của các khuyết tật

Chấp nhận

ISO 28499-1:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Da trâu, da bò – Phần 2: Phân loại dựa trên cơ sở khối lượng và kích cỡ

chấp nhận

ISO 28499-2:2009

Viện TCCLVN

2016

2016Da trâu, da bò – Phần 3: Phân loại dựa trên cơ sở các khuyết tật

chấp nhận

ISO 28499-3:2009

Viện TCCLVN

2016

2016


Đồ nội thất


Đồ nội thất – Đánh giá độ bền bề mặt đối với các chất lỏng lạnh

Chấp nhận

ISO 4211:1979

Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt – Phần 2: Đánh giá độ bền đối với hơi nóng ẩm

Chấp nhận

ISO 4211-2:2013Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Phương pháp thử lớp hoàn thiện bề mặt – Phần 3: Đánh giá độ bền đối với hơi nóng khô

Chấp nhận

ISO 4211-3:2013Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Phương pháp thử bề mặt – Phần 4: Đánh giá độ bền đối với va đập

Chấp nhận

ISO 4211-4:1988

Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Đồ đạc dùng để cất giữ – Xác định độ ổn định

Chấp nhận

ISO 7171:1988

Viện TCCLVN

2016

2016Đồ nội thất – Bàn – Xác định độ ổn định

Chấp nhận

ISO 7172:1988

Viện TCCLVN

2016

2016Giường gấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu an toàn

Chấp nhận

ISO 10131-1:1997Viện TCCLVN

2016

2016Giường gấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử – Phần 2: Phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 10131-2:1997

Viện TCCLVN

2016

2016


Ống và phụ tùng đường ống


Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 1: Quy định chung

Soát xét

TCVN 7613:2007

Chấp nhận

ISO 4437-1:2014Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 2: Ống

Chấp nhận

ISO 4437-2:2014Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 3: Phụ tùng

Chấp nhận

ISO 4437-3:2014Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 4: Van

Chấp nhận

ISO 4437-4:2015Viện TCCLVN

2016

2016Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng để dẫn khí - Polyetylen (PE) - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích sử dụng

Chấp nhận

ISO 4437-5:2014Viện TCCLVN

2016

2016Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Chuẩn bị tổ hợp mẫu thử ống polyetylen (PE) và phụ tùng nung chảy bằng điện

Chấp nhận

ISO 11413:2009Viện TCCLVN

2016

2016Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Chuản bị tổ hợp mẫu ống/ống bằng polyetylen hoặc ống/phụ tùng bằng poyetylen theo phương pháp nung chảy đối đầu

Chấp nhận

ISO 11414:2009Viện TCCLVN

2016

2016Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Phép thử tách kết dính tổ hợp polyetylen (PE)b nung chảy bằng điện có đường kính ngoài danh nghĩa lớn hơn hoặc bằng 90 mm

Chấp nhận

ISO 13954:1997Viện TCCLVN

2016

2016Ống và hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Phương pháp phơi trực tiếp (tự nhiên) với thời tiết ngoài trời

Chấp nhận

ISO 16871:2003 (2013)Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp đánh giá mức độ bắt màu hoặc phân tán cacbon trong ống, phụ tùng và các hợp chất polyolefin

Chấp nhận

ISO 18553:2002 (2011)Viện TCCLVN

2016

2016


Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh


Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Nguyên tắc thiết kế và kết cấu của dụng cụ đo thể tích

Chấp nhận ISO 384:1978

Viện TCCLVN

2016

2016Tỉ trọng kế – nguyên tắc kết cấu và điều chỉnh

Chấp nhận ISO 387:1977

Viện TCCLVN

2016

2016Tỉ trọng kế bằng thủy tinh - Giá trị thông thường đối với hệ số giãn nở nhiệt khối (để sử dụng trong việc chuẩn bị các bảng đo lường chất lỏng)

Chấp nhận ISO 1768:1975

Viện TCCLVN

2016

2016Nhiệt kế thang đo kín để sử dụng chung

Chấp nhận ISO 1771:1981/Amd 1

Viện TCCLVN

2016

2016Thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm bằng sứ – Yêu cầu và phương pháp thử

Chấp nhận ISO 1775:1975

Viện TCCLVN

2016

2016Thủy tinh borosilicat 3.3 – Các tính chất

Chấp nhận ISO 3585:1998

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Khóa van thủy tinh lỗ thẳng cho mục đích sử dụng chung

Chấp nhận ISO 4785:1997

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Phương pháp đánh giá độ bền hóa học của men được sử dụng cho mã màu và đánh dấu màu

Chấp nhận ISO 4794:1982

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Ống nghiệm bằng thủy tinh borosilicat

Chấp nhận ISO 4803:1978

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ phòng thí nghiệm bằng chất dẻo – Cốc có mỏ


Chấp nhận

ISO 7056:1981Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ thí nghiệm bằng chất dẻo – Phễu lọc

Chấp nhận ISO 7057:1981

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ phòng thí nghiệm bằng chất dẻo – Pipet huyết thanh dùng một lần

Chấp nhận

ISO 12771:1997Viện TCCLVN

2016

2016


Phương tiện bảo vệ cá nhân


Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 1: Xác định độ bền đối với sự rò rỉ khí ở phía ngoài (Phép thử áp lực trong)

Chấp nhận

ISO 17491-1:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 2: Xác định độ bền đối với sự rò rỉ sol khí và khí ở phía trong (Phép thử sự rò rỉ ở phía trong)

Chấp nhận

ISO 17491-2:2012

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 3: Xác định độ bền đối với sự thấm tia chất lỏng (Phép thử phun tia)

Chấp nhận

ISO 17491-3:2008

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 4: Xác định độ bền đối với sự thấm bụi chất lỏng (Phép thử phun bụi chất lỏng)

Chấp nhận

ISO 17491-4:2008

ISO 17491-4:2008/DAmd 1

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 5: Xác định độ bền đối với sự thấm bụi chất lỏng (Phép thử phun bụi chất lỏng vào người giả)


Chấp nhận

ISO 17491-5:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Trang phục bảo vệ chống các tác nhân lây nhiễm – Phương pháp thử khả năng chống lại sự thâm nhập của các vị khuẩn khô

Chấp nhận

ISO 22612:2005

Viện TCCLVN

2016

2016


Bao gói


Bao gói - Túi - Từ vựng và kiểu loại - Phần 1: Túi giấy

Chấp nhận

ISO 6590-1:1983 (2014)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Túi - Từ vựng và kiểu loại - Phần 2: Túi bằng màng nhựa nhiệt dẻo

Chấp nhận

ISO 6590-2:1986 (2013)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Túi - Điều kiện thử - Phần 1: Túi Giấy

Chấp nhận

ISO 6599-1:1983 (2014)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Túi - Phương pháp lấy mẫu túi rỗng để thử

Chấp nhận

ISO 7023:1983 (2014)Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói – Bao bì bằng màng nhựa nhiệt dẻo – Sự phát triển vết xé của các nếp gấp

Chấp nhận

ISO 11897:1999 (2015)

Viện TCCLVN

2016

2016Bao gói - Bao bì – Xác định ma sát của các bao bì chứa đầy

Chấp nhận

ISO 15119:2000 (2011)

Viện TCCLVN

2016

2016


Dụng cụ chứa bằng thủy tinh


Dụng cụ chứa bằng thủy tinh – Chiều cao và phần không song song của lớp hoàn thiện so với đáy dụng cụ chứa – Các phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 9009:1991

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ chứa bằng thủy tinh – Độ hoàn thiện của nắp đậy 28 mm đối với các chất lỏng chịu áp – Các kích thước

Chấp nhận

ISO 9057:1991/Cor 1:2006

Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ chứa bằng thủy tinh – Dung sai chuẩn đối với chai


Chấp nhận

ISO 9058:2008Viện TCCLVN

2016

2016Dụng cụ chứa bằng thủy tinh miệng rộng – Độ lệch tính từ bề mặt được hàn kín – Phương pháp thử

Chấp nhận ISO 9885:1991

Viện TCCLVN

2016

2016Bao bì bằng thủy tinh – Các dung sai chuẩn đối với chai dung tích nhỏ

Chấp nhận ISO 12818:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Bao bì bằng thủy tinh – Độ hoàn thiện chóp 26 H 180

Chấp nhận ISO 12821:2013

Viện TCCLVN

2016

2016


Đo lưu lượng lưu chất


Đồng hồ đo dòng loại cảm biến quay1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương