KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016


Chất hoạt động bề mặt Amin béo ethoxylat kỹ thuật – Phương pháp phân tíchtải về 2.65 Mb.
trang11/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Chất hoạt động bề mặt Amin béo ethoxylat kỹ thuật – Phương pháp phân tích


Chấp nhận

ISO 6384:1981Viện TCCLVN

2016

2016Chất hoạt động bề mặt – Xác định đặc tính chảy sử dụng nhớt kế quay

Chấp nhận

ISO 6388:1989Viện TCCLVN

2016

2016Chất hoạt động bề mặt anion – Xác định độ hòa tan trong nước

Chấp nhận

ISO 6839:1982Viện TCCLVN

2016

2016


Gốm cao cấp


Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Phương pháp xác định độ bền uốn của gốm xốp tại nhiệt độ phòng


Chấp nhận

ISO 14610:2012Viện TCCLVN

2016

2016Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Xác định khả năng chảy của bột gốm


Chấp nhận

ISO 14629:2012Viện TCCLVN

2016

2016Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Phương pháp xác định độ bền sốc nhiệt của gốm xốp


Chấp nhận

ISO 28703:2011Viện TCCLVN

2016

2016Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Thử nghiệm độ cứng Rockwell để đánh giá tính kết dính của màng phủ gốm


Chấp nhận

ISO 26443:2008Viện TCCLVN

2016

2016Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Xác định độ dày màng phủ bằng phương pháp nghiền


Chấp nhận

ISO 26423:2009Viện TCCLVN

2016

2016


Sản phẩm dầu mỏ


Nhiên liệu điêzen và nhiên liệu tuốc bin hàng không – Xác định hàm lượng chất thơm và chất thơm đa nhân bằng sắc ký chất lỏng siêu tới hạn

Chấp nhận

ASTM D 5186-03 (2009)Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp xác định các loại hydrocarbon thơm trong nhiên liệu chưng cất trung bình bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector chỉ số khúc xạ

Chấp nhận

ASTM D 6591-11Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp xác định áp suất hơi của các sản phẩm dầu mỏ (Phương pháp mini)

Chấp nhận

ASTM D 5191-13Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp xác định atphalten (không tan trong heptan) trong sản phẩm dầu mỏ và dầu thô

Chấp nhận

ASTM D 6560-12Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp xác định dải sôi của phân đoạn dầu mỏ bằng sắc ký khí

Test method for boiling range distribution of petroleum fractions by gas chromatography

Chấp nhận

ASTM D 2887-13Viện TCCLVN

2016

2016Phương pháp xác định độ ổn định khi tồn trữ đối với nhiên liệu phần cất giữa ở 43 oC

Chấp nhận

ASTM D 4625-08 (2013)Viện TCCLVN

2016

2016


Nhôm oxit
tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương