KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Chấp nhận


ISO 22037:2007

Nt

2015

2015Các sản phẩm mài- Yêu cầu chung

Chấp nhận


ISO 525:2013

Nt

2015

2015Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 1: Bánh mài dùng cho mài trụ ngoài nằm giữa hai mũi tâm

Chấp nhận


ISO 603-1:1999

Nt

2015

2015

Cần trục


Cần trục – Kiểm tra – Phần 1: Quy định chung

Chấp nhận


ISO 9927-1:2013

Viện TCCLVN

2015

2015Cần trục – Kiểm tra – Phần 3: Cần trục tháp

Chấp nhận


ISO 9927-3:2005

Nt

2015

2015Cần trục – Dung sai bánh xe và ray – Phần 1: Quy định chung

Chấp nhận


ISO 12488-1:2012/

Nt

2015

2015Cần trục – Dung sai bánh xe và ray – Phần 4: Cần trục kiểu cần

Chấp nhận


ISO 12488-4:2012/

Nt

2015

2015Cần trục – Độ cứng – Cầu trục và cổng trục

Chấp nhận


ISO 22986:2007

Nt

2015

2015Cần trục và tời nâng – Lựa chọn cáp thép – Trống và puly

Chấp nhận


ISO 16625:2013

Nt

2015

2015Cần trục – Tính toán thiết kế bánh xe chạy trên ray và kết cấu đỡ ray cho xe con tương ứng - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận ISO 16881-1:2005

Nt

2015

2015


Quy trình hàn và phân loại khuyết tật hình học ở kim loại


Hàn và các quá trình liên quan - Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại- Phần 1: Hàn nóng chảy

Soát xét

TCVN6115-1:2005


(ISO 6520-1 : 1998);

Chấp nhận


ISO 6520 -1: 2007

Viện TCCLVN

2015

2015Hàn và các quá trình liên quan - Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại- Phần 2: Hàn áp lực

Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương