KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang6/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Trồng trọt


Hom mía giống – Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Viện Nghiên cứu Mía đường

2015

2016Cây tiêu giống

Xây dựng mới

Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

2015

2016Cây điều giống

Xây dựng mới

nt

2015

2016Cây giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Phương pháp kiểm định

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2015

2016Gạo thương phẩm – Yêu cầu chất lượng

Xây dựng mới

Viện Cây lượng thực và Cây thực phẩm

2015

2016


Thuốc bảo vệ thực vật


Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chứa hoạt chất Fosetyl Aluminum -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2015

2016Thuốc BVTV chứa hoạt chất Lufenuron- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thuốc BVTV chứa hoạt chất Cyromazin Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thuốc BVTV chứa hoạt chất Propinzole- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thuốc BVTV chứa hoạt chất Imidacloprid - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thuốc BVTV chứa hoạt chất Mefenacet- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thuốc BVTV chứa hoạt chất cymoxanil- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thuốc BVTV chứa hoạt chất Butachlor – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Xây dựng mới

Cục Bảo vệ thực vật

2015

2016


Đất trồng trọt


Chất lượng đất – PP xác định hàm lượng axit humic và axit fuvic trong đất

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo tài liệu

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

2015

2016Chất lượng đất – PP phân tích hàm lượng silic hòa tan trong đất bằng phương pháp so mầu xanh molipden

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo tài liệu

nt

2015

2016Đất – PP xác định khả năng đệm pH của đất

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo tài liệu

nt

2015

2016Cây trồng – PP xác định chiều dài của rễ cây

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo tài liệu

nt

2015

2016Đất – Xác định nhanh tính thấm nước của đất trên đồng ruộng

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo tài liệu

nt

2015

2016Đất – Xác định độ ẩm cây héo của đất

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo tài liệu

nt

2015

2016


Thủy sản


Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng - Yêu cầu kỹ thuật.

Xây dựng mới

Tổng cục Thủy sản

2015

2016Cá ngừ nguyên liệu - Yêu cầu chất lượng

Xây dựng mới

nt

2015

2016Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

nt

2015

2016


Lâm nghiệp


Giống cây lâm nghiệp – Keo
Phần 1: Keo tai tượng
Phần 2: Keo lá liềm
Phần 3: Keo lá tràm

Xây dựng mới

Viện Giống và CNSH

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Bạch đàn
Phần 1: Bạch đàn Urô
Phần 2: Bạch đàn Camal

Xây dựng mới

nt

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Thông
Phần 1: Thông đuôi ngựa
Phần 2: Thông Caribe

Xây dựng mới

nt

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Tràm
Phần 1: Tràm Úc
Phần 2: Tràm ta

Xây dựng mới

nt

2015

2016Giống cây lâm nghiệp - Mây nếp

Xây dựng mới

Trung tâm Lâm đặc sản

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Hồi

Xây dựng mới

nt

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Sa nhân

Xây dựng mới

nt

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Thảo quả

Xây dựng mới

nt

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Sở

Xây dựng mới

Viện KHLNVN

2015

2016Giống cây lâm nghiệp – Macadamia

Xây dựng mới

Tổng cục Lâm nghiệp

2015

2016


Chăn nuôi


Vịt giống (vịt Mốc, TsN-15, Biển-15, ST, Cổ Lũng) - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2015

2016Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi.

Xây dựng mới

nt

2015

2016Giống bò nội địa - Phần 1 giống bò H Mông, phần 2 giống bò U đầu rìu.

Xây dựng mới

Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba vì - Viện Chăn nuôi

2015

2016Qui trình bình tuyển giám định bò giống (đối với bò đực, bò cái, hướng sữa và hướng thịt)

Xây dựng mới

nt

2015

2016Qui trình bình tuyển giám định lợn giống (đối lợn đực, nái)

Xây dựng mới

nt

2015

2016Kiểm tra năng suất đực giống và cái giống vật nuôi

xây dựng mới

Cục chăn nuôi

2015

2016


Thú ý


Mật ong – Xác định dư lượng carbendazim bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LCMSMS);

Xây dựng mới

Cục Thú y

2015

2016Mật ong – Xác định dư lượng Amitraz bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ (GCMS);

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thịt – Xác định dư lượng sulfonamids bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LCMSMS

Xây dựng mới

nt

2015

2016Mật ong – Xác định dư lượng carbamate (carbaryl, methiocarb, primicarb) bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ (GCMS);

Xây dựng mới

nt

2015

2016


Thủy lợi


Công trình thủy lợi - Bản đồ ngập lụt hạ lưu trong các tình huống xả lũ – Yêu cầu kỹ thuật

Tham khảo tài liệu của Mỹ, Canada, Úc, Trung Quốc

Trường ĐH Thủy lợi

2015

2016Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công công trình giảm sóng và phá sóng bảo vệ bờ biển

Từ kết quả nghiên cứu khoa học và tài liệu nước ngoài

nt

2015

2016


Máy nông nghiệp


Thiết bị bảo vệ cây trồng – Máy phun đeo vai:
Phần 1: Yêu cầu môi trường và an toàn
Phần 2: Phương pháp thử

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 19932-1:2013; ISO 19932-2:2013

Cục Chế biến NLTS&NM

2015

2016Máy nông nghiệp tự hành – Đánh giá sự ổn định – Phần 1: Nguyên tắc

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 16231-1:2013

nt

2015

2016


V. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Sân bay - Đường cất hạ cánh

Chuyển đổi bổ sung từ tài liệu DOC 9157 Aerodrome Design Manual Part 1. Runways

Cục Hàng không Việt Nam

2015

2016Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thiết kế

Xây dựng mới / tham khảo TCVN 9245 : 2012 Cọc ống thép, 22TCN 272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu, JRA 2002 và 2012 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ của Nhật Bản, TCCS 03/2012-TCĐBVN Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng.

Tổng cục Đuờng bộ Việt Nam

2015

2016Bê tông cát - Thiết kế thành phần và chế tạo

Xây dựng mới

nt

2015

2016Rà quét luồng, vật chướng ngại trên luồng đường thủy nội địa

Xây dựng mới dựa trên

Tiêu chuẩn cơ sở Công trình thanh thải vật chướng ngại trên luồng đường thủy nội địa - khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thuCục Đường thủy Nội địa

2015

2016Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Nâng cấp, rà soát, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Cục Đường thủy Nội địa

2015

2016Hệ thống đường sắt đô thị - Các hệ thống bảo vệ

Chấp nhận tiêu chuẩn Châu Âu EN50128

Cục Đăng kiểm Việt Nam

2015

2016Phương tiện giao thông đường sắt - toa xe P ( xi téc) - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Trung Quốc GB10487-89

nt

2015

2016Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy toa xe - Yêu cầu thiết bị ghi tốc độ

Xây dựng mới trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn: GO-OTS-203; TB 2765-2005

nt

2015

2016Phân cấp và chế tạo giàn di động trên biển

Soát xét TCVN 5309 - TCVN 5319 Công trình biển di động, quy phạm phân cấp và chế tạo

nt

2015

2016Công trình biển cố định

Soát xét TCVN 6767: 2000

nt

2015

2016Tiếng ồn trong hoạt dộng GTVT đường sắt

Tham khảo

- Tài liệu Độ ồn dọc tuyến đường sắt TCCS 03:2009/VNRA;

- Tiêu chuẩn tiếng ồn môi trường khu vực thành thị (Standard of environmental transit noise in urban area) – GB3096-93; GB 10070-88; HJ 2.4-2009.


Cục Đường sắt Việt Nam

2015

2016Độ rung trong hoạt dộng GTVT đường sắt

- Tài liệu nguồn: Độ rung dọc tuyến đường sắt TCCS 04:2009/VNRA;

- Tài liệu tham khảo: Tiêu chuẩn rung động môi trường khu vực thành thị (Standard of environmental vibration in urban area) – GB10070-88; - HJ453-2008.nt

2015

2016Bê tông đầm lăn trong kết cấu áo đường ô tô – Yêu cầu thiết kế

Xây dựng mới trên cở sở kết quả nghiên cứu “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thi công kết cấu mặt đường bê tông đầm lăn RCC cho hạ tầng giao thông”

Viện Khoa học Công nghệ GTVT

2015

2016Bê tông đầm lăn trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

Xây dựng mới trên cở sở kết quả nghiên cứu “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thi công kết cấu mặt đường bê tông đầm lăn RCC cho hạ tầng giao thông”

nt

2015

2016Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu sét bentonite

Xây dựng mới tham khảo các tiêu chuẩn ASTM D4380, API 13B API, API 13A API; ASTM D6910; ASTM D1293; ASTM D4381; ASTM D5891

nt

2015

2016Phương pháp thí nghiệm xác định độ bền của cốt liệu bê tông nhựa bằng phương pháp sử dụng Natri Sulfat hoặc Magie Sulfat

Chấp nhận ASTM C88.

nt

2015

2016Bê tông nhựa – mẫu thử nghiệm vệ hằn bánh xe

Xây dựng mới, tham khảo Quyết định số 1617/QĐ – BGTVT, EN 12697-33, JTG_E20-2011

nt

2015

2016Bê tông nhựa - Phương pháp thử nghiệm xác định độ thấm nước

Xây dựng mới/ tham khảo

- EN 12697-19

- EN 12697-40


Viện Khoa học Công nghệ GTVT

2015

2016Bê tông nhựa - Phương pháp thử nghiệm thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson

Xây dựng mới, tham khảo

- ASTM D1856

- AASHTO T170


Viện Khoa học Công nghệ GTVT

2015

2016Bê tông nhựa - Phương pháp thử nghiệm xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô

Xây dựng mới, tham khảo AASHTO T 326

nt

2015

2016Nhựa đường - Phương pháp thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và không khí trên một màng mỏng quay TFOT

Xây dựng mới, tham khảo

- ASTM D1754

- AASHTO T179


nt

2015

2016Nhựa đường - Phương pháp thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và không khí trên một màng mỏng xuay RTFOT

Xây dựng mới, tham khảo

- ASTM D2872- AASHTO T240

nt

2015

2016Áo đường mềm - yêu cầu thiết kế

Xây dựng mới, tham khảo 22TCN 211:06

nt

2015

2016Màng biển báo phản quang

Soát xét TCVN 7887: 2008

Văn phòng Bộ GTVT

2015

2016Bitum - phương pháp xác định độ hóa già của màng mỏng bitum dưới tác dụng của nhiệt độ và khí

Xây dựng mới, tham khảo EN 12607-1:2000; ASTM D2872-04 và AASHTO T240-09

Đại học Công nghệ giao thông vận tải

2015

2016Bitum - phương pháp xác định các đặc tính lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động

Xây dựng mới, tham khảo AASHTO T315

nt

2015

2016Bitum - phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến ở nhiệt độ thấp sử dụng lưu biến kế uốn dầm

Xây dựng mới, tham khảo AASHTO T313 – 08 và ASTM D6648 - 08

Đại học Công nghệ giao thông vận tải

2015

2016Bitum - xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp

Xây dựng mới, tham khảo AASHTO T314-11

nt

2015

2016Bê tông nhựa - Xác định giá trị mô dun đàn hồi động (Resilient modulus) sử dụng phương pháp kéo gián tiếp

Xây dựng mới, tham khảo ASTM D4123-82; AASHTO TP31-1996 và ASTM D7369 - 09

nt

2015

2016Bê tông nhựa - phương pháp chiết tách bitum từ hỗn hợp bê tông nhựa

Xây dựng mới, tham khảo AASHTO T 319-08; ASTM D 2172/D 2712M – 11; AASHTO T164-11 và EN 12697-1:2012

nt

2015

2016Vật liệu kẻ đường - phương pháp thí nghiệm tại hiện trường

Xây dựng mới, tham khảo ASTM 173

nt

2015

2016Xác định chỉ số đương lượng cát của cốt liệu mịn và đất – Phương pháp thứ

Xây dựng mới, tham khảo AASHTO T176 và ASTM D 2419

Viện KHCN Giao thông Vận tải

2015

2016Xác định hệ số thấm của đất rời bằng phương pháp cột nước không đổi

Xây dựng mới, tham khảo ASTM D2434 có bổ sung sửa đổi

nt

2015

2016Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu sơn tín hiệu mặt đường bê tông xi măng

Xây dựng mới, tham khảo ASTM 6237-03, AASHTO M247 – 11, BS 6088:1981 có bổ sung, sửa đổi

nt

2015

2016Yêu cầu quy định màu sắc của sơn vạch đường (YCKT & PPT)

Xây dựng mới, tham khảo ASTM 6628-03 có bổ sung, sửa đổi

Viện KHCN Giao thông Vận tải

2015

2016Sơn bảo vệ công trình - Bột kẽm - YCKT và PPT

Xây dựng mới, tham khảo ASTM 520-00, EN ISO 3549-1995 có bổ sung, sửa đổi

nt

2015

2016Sơn vecni Phương pháp xác định độ bền đối với chất lỏng (Phần 1:Phương pháp nhúng trong nước; Phần 2:Phương pháp nhúng trong chất lỏng khác)

Xây dựng mới, tham khảo JIS K5600-6-1-1999, JIS K5600-6-2-1999, ISO 2812-1:2007, ISO 2812-2:2007 có bổ sung, sửa đổi

nt

2015

2016Phương pháp thử nghiệm xác định độ hằn lún vệt bánh xe của mẫu bê tông nhựa nóng đã đầm nén bằng thiết bị Hamburg Wheel-Track

Xây dựng mới, tham khảo EN 12697-22 có bổ sung, sửa đổi

nt

2015

2016Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên đường cao tốc

Xây dựng mới, tham khảo ISO/DIS 14817, ISO14906, EN 12253:2004

nt

2015

2016Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc

Xây dựng mới, tham khảo ISO 14813-1:2007, ISO/TR 14813-2:2000, ISO/IEC 11179

VP Bộ GTVT

2015

2016Trung tâm điều hành giao thông đường cao tốc

Xây dựng mới, tham khảo ISO 14813-1:2007, ISO/TR 14813-2:2000, ISO/IEC 11179

nt

2015

2016Giếng cát – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Xây dựng mới, tham khảo 22TCN-262:2000, JTJ 017-96 và JTG/T D31-02-2013;…


VP Bộ GTVT

2015

2016


VI. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Điện ảnh


Bản phim nhựa lưu trữ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

Viện Phim Việt Nam

2015

2016


Thư viện


Hoạt động thư viện-Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện

Xây dựng mới

Thư viện Quốc gia Việt Nam

2015

2016Hoạt động thông tin-thư viện - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thông tin-thư viện

Xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2008

Vụ Thư viện

2015

2016


Thể dục, thể thao


Xà đơn


Xây dựng mới

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

2015

2016Xà kép

Xây dựng mới

nt

2015

2016Thiết bị luyện tập tại chỗ - Thiết bị tập sức mạnh - Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

Chấp nhận ISO 20957 - 2:2005

Trung tâm HLTTQG TP. Hồ Chí Minh

2015

2016Thiết bị luyện tập tại chỗ - Ghế dài tập sức mạnh - Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

Chấp nhận ISO 20957-4:2005

nt

2015

2016


VII. BỘ CÔNG THƯƠNG

Dệt may


Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu – Phần B01: Độ bền màu với ánh sáng ban ngày

Chấp nhận ISO 105-B01:1994/Amd 1:1998

Viện Dệt May

2015

2016Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu- Phần X10: Đánh giá sự di trú màu từ vật liệu dệt sang lớp phủ polyvinyl clorua

Chấp nhận ISO 105-X10:1993

nt

2015

2016Vật liệu dệt. Xác định độ truyền qua hoặc ngăn chặn bức xạ cực tóm gây ban đỏ quá vải

Chấp nhận AATCC 183:2010

nt

2015

2016Vật liệu dệt. Xác định độ phẳng đường may trên vải sau khi giặt gia dụng nhiều lần

Chấp nhận AATCC 88B:2011

nt

2015

2016Vật liệu dệt. Xác định độ duy trì nếp gấp trên vải sau giặt gia dụng nhiều lần

Chấp nhận AATCC 88C:2011

nt

2015

2016Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu – Đánh giá sự di trú màu từ vải sang vải trong quá trình bảo quản

Chấp nhận AATCC

163:2013nt

2015

2016Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu – Phần B08: Đánh giá chất lượng của vật liệu chuẩn len xanh từ 1-7

Chấp nhận ISO 105-B08:1995/Amd 1: 2009

Viện Dệt May

2015

2016Vật liệu dệt. Phương pháp thử tiêu chuẩn xác định độ co sợi

Chấp nhận ASTM D 2259-02: 2011

nt

2015

2016Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu – Phần A06: Xác định cường độ màu của chuẩn 1/1/ bằng thiết bị

Chấp nhận ISO 105-A06:1995

nt

2015

2016Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ bền màu – Phần E12: Độ bền mầu với cán: Phương pháp cán kiềm

Chấp nhận ISO 105-E12:2010

nt

2015

2016Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các phtalat

Chấp nhận hoàn toàn Tiêu chuẩn EN 15777:2009

nt

2015

2016Yêu cầu kỹ thuật - Vải may mặc có khả năng thoát hơi nước

Chấp nhận hoàn toàn Tiêu chuẩn BS 7209: 1990

nt

2015

2016Vật liệu dệt - Phương pháp thử độ bền màu - Phần B07: Độ bền màu với ánh sáng của vật liệu dệt ngấm ướt mồ hôi nhân tạo


Chấp nhận hoàn toàn Tiêu chuẩn ISO 105-B07: 2009

nt

2015

2016Điều tra và phát triển rầy xanh hai chấm hại cây bông

Xây dựng mới

Viện Nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố

2015

2016


Cơ khí


Van – Yêu cầu thử lửa

Xây dựng mới

Viện Nghiên cứu Cơ khí

2015

2016Bơm và cụm bơm chất lỏng - Thử độ ồn – Cấp chính xác 2 và cấp chính xác 3

Xây dựng mới

nt

2015

2016Bơm ly tâm kiểu đầu hút (áp suất danh nghĩa 16 bar) – Ký hiệu, điểm phụ tải danh nghĩa và kích thước

Xây dựng mới

nt

2015

2016Bơm ly tâm kiểu đầu hút – Kích thước của các lỗ dùng cho vòng làm kín cơ khí và vòng bít mềm

Xây dựng mới

nt

2015

2016Bơm ly tâm kiểu đầu hút – Tấm đế và kích thước lắp đặt

Xây dựng mới

nt

2015

2016Kính phẳng tôi hóa

Xây dựng mới dựa trên ASTM C1422/C1422M; BS EN 12337-2:2004

nt

2015

2016


Chợ


Chợ kinh doanh thực phẩm

Xây dựng mới

Vụ thị trường trong nước

2015

2016


Quặng, Khoáng sản


Thiết kế nhà máy tuyển nổi quặng kim loại màu

Xây dựng mới

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

2015

2016


VIII. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đièu kiện kiểm và an toàn máy cắt kim loại


Máy công cụ - Điều kiện kiểm cho máy phay kiểu cầu - Kiểm độ chính xác– Phần 1: Máy kiểu cầu (kiểu cổng) cố định

Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương