KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015



tải về 2.83 Mb.
trang5/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27






Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - phương pháp hiệu chỉnh biến thiên từ trong bay đo từ hàng không.

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp kiểm tra mặt đất dị thường địa vật lý máy bay

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp đo trọng lực khu vực

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp đo trọng lực chi tiết

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp đo trọng lực độ chính xác cao

Xây dựng mới

Tổng cục ĐC&KSVN

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp hiệu chỉnh địa hình

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp hiệu chỉnh lớp trung gian

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp xây dựng mạng lưới tựa trọng lực

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp xác định dị thường Bughe và dị thường Fai

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Quy trình lấy mẫu sinh địa hóa

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Quy trình lấy mẫu thủy địa hóa

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Quy trình lấy mẫu bùn đáy

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp tổng hợp tài liệu quan trắc ĐCTV đơn giản trong lỗ khoan

Xây dựng mới

Tổng cục ĐC&KSVN

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp lấy mẫu cơ lý trong công tác đo vẽ lập bản đồ ĐCTV – ĐCCT

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp lấy mẫu cơ lý trong lỗ khoan

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp tổng hợp tài liệu lập báo cáo công tác ĐCCT

Xây dựng mới

nt

2015

2015










Môi trường






Chất lượng nước - Xác định Asen và Antimon - Phần 1: Phương pháp sử dụng phổ huỳnh quang nguyên tử kết hợp kỹ thuật hydrua (HG-AFS)

Chấp nhận ISO 17378-1:2014

Tổng cục Môi trường

2015

2015















Chất lượng nước - Xác định Asen và Antimon – Phần 2: Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hydrua (HG-AAS)

Chấp nhận ISO 17378-2:2014

nt

2015

2015















Chất lượng nước – Chì 210 – Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

Chấp nhận ISO 13136:2013

Tổng cục Môi trường

2015

2015















Chất lượng nước – Xác định độc tính của trầm tích nước ngọt sử dụng Hyalella azteca

Chấp nhận ISO 16303:2013

nt

2015

2015















Chất lượng nước – Hướng dẫn lấy và xử lý mẫu định lượng thực vật mềm đáy biển

Chấp nhận ISO 16665:2014

nt

2015

2015















Phát thải nguồn tĩnh – Phương pháp thử để xác định bụi PM 2,5 và PM 10 trong ống khói sử dụng thiết bị xyclon và pha loãng mẫu

Chấp nhận ISO 25597:2013

nt

2015

2015















Phát thải nguồn tĩnh – Phương pháp tự động, thủ công để xác định lưu lượng thể tích trong ống thải. Phần 1: Phương pháp thủ công

Chấp nhận ISO 16911-1:2013

nt

2015

2015















Phát thải nguồn tĩnh – Phương pháp tự động, thủ công để xác định lưu lượng thể tích trong ống thải. Phần 2: Phương pháp tự động

Chấp nhận ISO/WD 16911-2: 2013

Tổng cục Môi trường

2015

2015















Chất lượng nước – Xác định các thông số được lựa chọn bằng hệ thống phân tích rời rạc – Phần 1: Amoni, nitrat, nitrit, clorua,orthophosphat, sulphat và silicat bằng phương pháp đo quang

Chấp nhận ISO/WD 15923-1: 2013

nt

2015

2015















Chất lượng nước - Yêu cầu kỹ thuật để so sánh độ thu hồi của các vi sinh bằng hai phương pháp định lượng

Chấp nhận ISO 17994:2014

nt

2015

2015















Xác định nồng độ Oxy và Cacbon dioxit từ phát thải nguồn tĩnh (quy trình sử dụng máy phân tích)

Chấp nhận EPA Method 3A

nt

2015

2015















Xác định tổng các khí hữu cơ theo cacbon trừ metan

Chấp nhận EPA Method 25

nt

2015

2015















Xác định tổng nồng độ các chất khí hữu cơ bằng phân tích ion hóa ngọn lửa

Chấp nhận EPA Method 25A

nt

2015

2015















Xác định Hydro Clorua từ phát thải nguồn tĩnh

Chấp nhận EPA Method 26

Tổng cục Môi trường

2015

2015















Phương pháp phơi nhiễm chất dẻo có khả năng phân hủy quang học dưới tác động của tia cực tím (UV)

Chấp nhận tiêu chuẩn ASTM D5208

nt

2015

2015















Phương pháp xác định sự phân hủy sinh học hiếu khí của vật liệu chất dẻo dưới điều kiện tạo compost có kiểm soát, kết hợp các nhiệt độ

Chấp nhận tiêu chuẩn ASTM D5338

nt

2015

2015















Yêu cầu ghi nhãn cho chất dẻo được phân loại có khả năng tạo compost hiếu khí tại các cơ sở xử lý chất thải đô thị và công nghiệp

Chấp nhận tiêu chuẩn ASTM D6400

nt

2015

2015















Bao bì đóng gói- Những yêu cầu đối với bao bì đóng gói có thể thu hồi thông qua việc ủ compost và phân hủy sinh học – Kế hoạch thử nghiệm và tiêu chí đánh giá để chấp nhận bao bì đóng gói

Chấp nhận tiêu chuẩn EN 13432

nt

2015

2015










Đo đạc và Bản đồ






Đo đạc cơ sở quốc gia -Tham số tính chuyển giữa hệ toạ độ quốc tế WGS-84 và Hệ toạ độ Quốc gia VN-2000

Xây dựng mới

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2015

2015















Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng Siêu dữ liệu

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Đo ảnh địa hình - Thành lập bình đồ trực ảnh

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Bản đồ địa hình Quốc gia - Phân lớp nội dung bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2 000 - 1:5 000 trong phần mềm Microstation.

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Bản đồ địa hình Quốc gia - Kí hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 - 5000 trong phần mềm Microstation

Xây dựng mới

nt

2015

2015















Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu – Phần 2: Phần mở rộng dữ liệu lưới và ảnh

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19115-2:2009

nt

2015

2015















Thông tin địa lý – Các quy tắc đối với lược đồ ứng dụng

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19109

nt

2015

2015















Thông tin địa lý - Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19131:2007

nt

2015

2015















Thông tin địa lý – Mô tả (Hiển thị thông tin địa lý)

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19117

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

2015

2015















Thông tin địa lý - Mã hóa

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO/TS 19127:2005

nt

2015

2015















Thông tin địa lý – Các tiêu chuẩn chức năng

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19120

nt

2015

2015















Thông tin địa lý - Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19126:2009

nt

2015

2015















Thông tin địa lý - Mã trắc địa và các thông số

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO/TS 19127:2005

nt

2015

2015















Thông tin địa lý – Lược đồ thời gian

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19108

nt

2015

2015















Thông tin địa lý – Các phương tiện định vị

Chấp nhận tiêu chuẩn ISO 19116

nt

2015

2015










IV. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương