KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang27/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Âm học


Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 1: Các mức áp suất âm ngưỡng tương đương chuẩn đối với tai nghe vừa vành tai và âm đơn sắc.

Chấp nhận

ISO389-1:1998Viện TCCLVN

2015

2015Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 2: Các mức áp suất âm ngưỡng tương đương chuẩn đối với tai nghe loại lắp trong tai và âm đơn sắc.

Chấp nhận

ISO389-2:1994Nt

2015

2015Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 3: Các mức cường độ ngưỡng tương đương chuẩn đối với máy nghe rung xương và âm đơn sắc.

Chấp nhận

ISO389-3:1994 / Cor 1:1995Nt

2015

2015Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 4: Các mức chuẩn đối với tiếng ồn che phủ dải hẹp

Chấp nhận

ISO389-4:1994Nt

2015

2015Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 5: Các mức áp suất âm ngưỡng tương đương chuẩn đối với âm đơn sắc trong dải tần số 8 kHz đến 16 kHz.

Chấp nhận

ISO389-5:2006Viện TCCLVN

2015

2015Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 6: Ngưỡng nghe chuẩn đối với tín hiệu thử trong thời gian ngắn.

Chấp nhận

ISO389-6:2007Nt

2015

2015Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 7: Ngưỡng nghe chuẩn dưới các điều kiện trường tự do và trường khuếch tán

Chấp nhận ISO389-7:2005

Nt

2015

2015Âm học – Chuẩn không để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 8: Các mức áp suất ngưỡng tương đương chuẩn đối với tai nghe chụp kín tai và âm đơn sắc.

Chấp nhận

ISO389-8:2004

Nt

2015

2015Âm học – Chuẩn không đối với hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực – Phần 9: Các điều kiện thử ưu tiên để xác định mức ngưỡng nghe chuẩn.

Chấp nhận

ISO389-9:2009

Viện TCCLVN

2015

2015


Thẻ thanh toán thông minh


Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 1 – Tổng quan và từ vựng

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Chap 1 +2 +3+4+5
Viện TCCLVN

2015

2015Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 2 – Đặc tả câu lệnh, lựa chọn và quy trình khởi động ứng dụng

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Chap 6+7+8
Nt

2015

2015Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 3 – Quy định quá trình đọc thẻ

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Chap 9+10+11+12+13+14+16
Nt

2015

2015Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 4 – Phân tích hành vi thẻ lần 1

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Chap 15Nt

2015

2015Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 5 – Phân tích hành vi thẻ lần 2

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Chap 17Nt

2015

2015Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 6 – Quy trình xử lý mã lệnh từ bên phát hành đến thẻ

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Chap 18+19
Viện TCCLVN

2015

2015Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 7 – Quản lý khóa và an ninh

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Chap 20 + 21Nt

2015

2015Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 8 – Quy trình xử lý

Tham khảo EMV Common Payment Application Specification

Annex A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+LNt

2015

2015


Thẻ nhận dạng – Thẻ mạch tích hợp


Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 1: thẻ có tiếp xúc – Đặc tính vật lý

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-1:2011Viện TCCLVN

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 2: thẻ có tiếp xúc – Các chiều kích thước và vị trí tiếp xúc

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-2:2007Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 3: thẻ có tiếp xúc – Giao diện điện và các giao thức truyền

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-3:2006Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 4: Tổ chức, an ninh và các lệnh trao đổi

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-4:2013Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 5: Sổ đăng ký các nhà cung cấp ứng dụng

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-5:2004Viện TCCLVN

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 6: Các phần tử dữ liệu liên ngành công nghiệp trong trao đổi

Chấp nhận

SO/IEC 7816-6:2004Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 7: Các lệnh đối với ngôn ngữ truy vấn thẻ có cầu trúc

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-7:1999Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 8: Các lệnh đối với các thao tác an ninh

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-8:2004Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 9: Các lệnh đối với quản lý thẻ

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-9:2004Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 10: Thẻ tiếp xúc – Giao diện điện cho các thẻ đồng bộ hoá

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-10:1999Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 11: Xác minh cá nhân thông qua phương pháp sinh tắc học

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-11:2004Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 12: Thẻ tiếp xúc – Thủ tục vận hành và giao diện điện USB

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-12:2005Viện TCCLVN

2015

2015Thẻ nhận dạng – thẻ vi mạch – Phần 13: Các lệnh quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụng

Chấp nhận

ISO/IEC 7816-13:2007Nt

2015

2015Thẻ nhận dạng – Thẻ vi mạch – Phần 15: Ứng dụng thông tin mã hóa

Bổ sung 1: Các ví dụ sử dụng ứng dụng thông tin mã hóa

Bổ sung 2: Hiệu chỉnh lỗi và mở rộng cho môi trường đa ứng dụng


Chấp nhận

ISO/IEC 7816-15:2004

+ Cor 1:2004

+Amd 1:2007

+Amd 2:2008


Nt

2015

2015


Thẻ nhận dạng – Thẻ từ


-Thẻ nhận dạng – Đặc tính vật lý

Chấp nhận

ISO/IEC 7810:2003

Amd1:2009;

Amd2:2012;Viện TCCLVN

2015

2015-Thẻ nhận dạng – Kỹ thuật ghi – Phần 1: Dập nổi

Chấp nhận

ISO/IEC 7811-1:2002Nt

2015

2015-Thẻ nhận dạng – Kỹ thuật ghi – Phần 2: Dải từ kháng thấp

Chấp nhận

ISO/IEC 7811-2:2001Nt

2015

2015-Thẻ nhận dạng – Kỹ thuật ghi – Phần 6: Dải từ kháng cao

Chấp nhận

ISO/IEC 7811-6:2008

/Cor 1:2010


Viện TCCLVN

2015

2015-Thẻ nhận dạng – Kỹ thuật ghi – Phần 7: Dải từ kháng cao, mật độ cao

Chấp nhận

ISO/IEC 7811-7:2004Nt

2015

2015-Thẻ nhận dạng – Kỹ thuật ghi – Phần 8: Dải từ kháng 51,7 kA/m (650 Oe)

Chấp nhận

ISO/IEC 7811-8:2008Nt

2015

2015-Thẻ nhận dạng – Kỹ thuật ghi – Phần 9: Nhãn thẻ nhận dạng sờ được

Chấp nhận

ISO/IEC 7811-9:2008Nt

2015

2015


Thông tin và tư liệu


Thông tin và tư liệu – Quy tắc viết tắt cho tựa đề các từ và tựa đề của xuất bản phẩm

Chấp nhận

ISO 4:1997

Viện TCCLVN

2015

2015Thông tin và tư liệu – Mã biểu ghi tiêu chuẩn quốc tế (ISRC)

Chấp nhận

ISO 3901:2001

Nt

2015

2015Tư liệu – Nội dung mục lục của xuất bản phẩm định kỳ

Chấp nhận

ISO 18:1981

Nt

2015

2015Thông tin và tư liệu – Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho bản nhạc in

Chấp nhận

ISO 10957:2009

Nt

2015

2015Thông tin và tư liệu - Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ

Chấp nhận

ISO 3297:2007; Soát xét TCVN 6381:2007

Nt

2015

2015Thông tin và tư liệu – Các yêu cầu lưu trữ tài liệu đối với việc lưu trữ và các vật liệu thư viện


Chấp nhận

ISO 11799:2003

Viện TCCLVN

2015

2015Thông tin và tư liệu – Tập các yếu tố/phần tử siêu dữ liệu


Chấp nhận

ISO 15836:2009/Cor 1:2009; Soát xét TCVN 7980:2008 (ISO 15836:2003)

Nt

2015

2015Thông tin và tư liệu – Giấy cho tư liệu – Các yêu cầu đối với sự vĩnh cửu của giấy tư liệu

Chấp nhận

ISO 9706:1994

Nt

2015

2015


Độ không đảm bảo đo


Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong ước lượng độ không đảm bảo đo

Chấp nhận

ISO 21748:2010


Viện TCCLVN

2015

2015Độ không đảm bảo đo đối với các ứng dụng đo lường  Phép đo lặp lại và thực nghiệm lồng

Chấp nhận

ISO/TS 21749:2005


Nt

2015

2015


Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo  Hướng dẫn thực hành sử dụng TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2:1994) trong thiết kê, thực hiện và phân tích thống kê các kết quả độ lặp lại và độ tái lập của phòng thí nghiệm
Chấp nhận

ISO/TR 22971:2005


Nt

2015

2015


Quy trình lấy mẫu

Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 4: Qui trình đánh giá mức chất lượng công bố


Chấp nhận

ISO 3951-4:2011Viện TCCLVN

2015

2015


Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 5: Phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra định lượng (độ lệch chuẩn đã biết)


Chấp nhận

ISO 3951-5:2006Nt

2015

2015


Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (độ lệch chuẩn đã biết)


Chấp nhận

ISO 8423:2008Nt

2015

2015


Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định tính – Phần 2: Phương án lấy mẫu xác định theo chất lượng giới hạn (LQ) để kiểm tra lô riêng biệt


Chấp nhận

ISO 2859-2:1985Nt

2015

2015


Qui trình lấy mẫu chấp nhận định tính – Mức chất lượng quy định về số cá thể không phù hợp trên một phần triệu


Chấp nhận

ISO 14560:2004Viện TCCLVN

2015

2015


Qui trình lấy mẫu chấp nhận định tính – Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng “không“ trên nguyên tắc số tin cậy để kiểm soát chất lượng đầu ra


Chấp nhận

ISO 18414:2006Nt

2015

2015


Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng không và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm


Chấp nhận

ISO 21247:2005Nt

2015

2015


Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên sự phân bổ nguyên tắc ưu tiên (APP)  Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP


Chấp nhận

ISO 13448-1:2005


Nt

2015

2015Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên sự phân bổ nguyên tắc ưu tiên (APP)  Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

Chấp nhận

ISO 13448-2:2004


Nt

2015

2015


Giải thích dữ liệu thống kê

Giải thích dữ liệu thống kê  Phần 6: Xác định khoảng dung sai thống kê


Chấp nhận ISO 16269-6:2014 ; sóat xét TCVN 8006-6:2008

Viện TCCLVN

2015

2015


Giải thích dữ liệu thống kê  Kiểm nghiệm và khoảng tin cậy liên quan đến tỉ lệ


Chấp nhận ISO 11453:1996/Cor 1:1999

Nt

2015

2015


Giải thích dữ liệu thống kê  So sánh hai trung bình trong trường hợp quan trắc theo cặp

Chấp nhận ISO 3301:1975

Nt

2015

2015


Giải thích thống kê kết quả thử  Ước lượng trung bình  Khoảng tin cậy


Chấp nhận ISO 2602:1980

Nt

2015

2015


Hệ thống quản lý


Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng

Chấp nhận ISO 50003:2015


Viện TCCLVN

2015

2015Đánh giá năng lượng – Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Chấp nhận ISO 50002:2014


Nt

2015

2015Quản lý rủi ro – Hướng dẫn áp dụng ISO 31000

Chấp nhận ISO 31004:2013

Nt

2015

2015Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Chấp nhận ISO 20121:2012

Nt

2015

2015Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn xử lý khiếu nại bên trong tổ chức

Chấp nhận ISO10002:2014; Soát xét TCVN ISO 10002:2010

Nt

2015

2015Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chấp nhận ISO 22003:2013; Soát xét TCVN ISO 22003:2008

Nt

2015

2015Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Hướng dẫn áp dụng ISO 22000

Soát xét TCVN ISO 22004:2008;

Chấp nhận ISO 22004:2014Nt

2015

2015


Đánh giá sự phù hợp


Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 1: Các yêu cầu

Chấp nhận ISO/IEC 17021-1:2014/2015

Viện TCCLVN

2015

2015Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 4: Yêu cầu về năng lực đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý sự kiện bền vững

Chấp nhận ISO/IEC 17021-4:2013

Nt

2015

2015Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 5: Yêu cầu về năng lực đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý tài sản


Chấp nhận ISO/IEC 17021-5:2014

Nt

2015

2015Đánh giá sự phù hợp – Từ vựng liên quan đến năng lực cá nhân sử dụng trong chứng nhận năng lực cá nhân

Chấp nhận ISO/IEC 17027:2014

Nt

2015

2015Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn xác định thời lượng đánh giá chứng nhận quản lý

Chấp nhận ISO/IEC 17023:2013

Nt

2015

2015


Mã số mã vạch vật phẩm


Mã số mã vạch vật phẩm – Hướng dẫn xác định vị trí in mã vạch lên vật phẩm – Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới trên cơ sở nghiên cứu tài liệu “Quy định kĩ thuật chung của GS1”

Viện TCCLVN

2015

2015Mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ (GSRN) – Yêu cầu kỹ thuật

Soát xét TCVN 7976:2008

Nghiên cứu tài liệu “Quy định kĩ thuật chung của GS1”
Nt

2015

2015Chú thích: Trong quá trình thực hiện kế hoạch, tên gọi TCVN trong kế hoạch cần được xem xét, nghiên cứu xác định lại cho phù hợp với nội dung, đối tượng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng.Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương