KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang24/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Đồ uống


Đồ uống – Xác định tổng hàm lượng chất tạo màu anthocyanin dạng monome – Phương pháp pH vi sai

Dựa trên cơ sở

AOAC 2005.02Viện TCCLVN

2015

2015Rượu vang và nước nho – Xác định hàm lượng glycerol – Phương pháp sắc kí lỏng

Dựa trên cơ sở

AOAC 991.46Nt

2015

2015Đồ uống – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức thấp – Phương pháp sắc kí lỏng-khối phổ hai lần

Dựa trên cơ sở

AOAC 2007.08Nt

2015

2015Đồ uống – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (>0,5 mg/L) – Phương pháp sắc kí lỏng-khối phổ hai lần

Dựa trên cơ sở

AOAC 2007.09Nt

2015

2015Rượu chưng cất – Xác định este bằng phương pháp quang phổ

Dựa trên cơ sở

AOAC 972.07

Nt

2015

2015


Dầu mỡ động vật, thực vật


Quy phạm thực hành khuyến nghị về bảo quản và vận chuyển dầu mỡ thực phẩm dạng rời

Chấp nhận

CAC/RCP 36-1987, Rev. 4-2011;

Soát xét

TCVN 6564:2007 (CAC/RCP 36-1987, Rev. 3-2005)
Viện TCCLVN

2015

2015Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định trị số iôt

Chấp nhận

ISO 3961:2013

Soát xét


TCVN 6122:2010 (ISO 3961:2009)

Viện TCCLVN

2015

2015Dầu mỡ động thực vật – Xác định trị số xà phòng hóa

Chấp nhận

ISO 3657:2013

Soát xét


TCVN 6126:2007 (ISO 3657:2002)

Nt

2015

2015Dầu mỡ động thực vật – Xác định trị số hydroxyl bằng phương pháp acetyl hóa

Dựa trên cơ sở

AOAC 965.32Nt

2015

2015Hạt có dầu – Xác định hàm lượng dầu bằng phương pháp chiết lỏng siêu tới hạn (SFE)

Dựa trên cơ sở

AOAC 999.02Nt

2015

2015Bột của hạt có dầu – Xác định protein hòa tan trong dung dịch kali hydroxit

Chấp nhận

ISO 14244:2014Nt

2015

2015


Ca cao và sản phẩm ca cao


Sản phẩm cacao – Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl và tính hàm lượng protein thô

Dựa trên cơ sở

AOAC 970.22Viện TCCLVN

2015

2015Socola sữa – Xác định hàm lượng protein từ sữa bằng phương pháp Kjeldahl

Dựa trên cơ sở

AOAC 939.02Viện TCCLVN

2015

2015Socola sữa – Xác định hàm lượng fructose, glucose, lactose, maltose và sacarose – Phương pháp sắc kí lỏng

Dựa trên cơ sở

AOAC 980.13Nt

2015

2015Sản phẩm cacao – Xác định hàm lượng axit pectic


Dựa trên cơ sở

AOAC 952.04Nt

2015

2015Sản phẩm cacao – Xác định hàm lượng theobromine và caffeine – Phương pháp sắc kí lỏng

Dựa trên cơ sở

AOAC 980.14Nt

2015

2015Sản phẩm socola – Xác định hàm lượng alginate

Dựa trên cơ sở

AOAC 959.06Nt

2015

2015


Phân tích cảm quan – Thuật ngữ và định nghĩa

Chấp nhận

ISO 5492:2008Viện TCCLVN

2015

2015Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Phép thử so hàng

Chấp nhận

ISO 8587:2006 & Amd. 1:2013Nt

2015

2015Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Phân tích liên tục

Chấp nhận

ISO 16820:2004Viện TCCLVN

2015

2015Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Phép thử tam giác


Chấp nhận

ISO 4120:2004Nt

2015

2015Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Phép thử 2-3

Chấp nhận

ISO 10399:2004Nt

2015

2015


Phương pháp lấy mẫu và phân tích thực phẩm


Nông sản thực phẩm – Mô hình đối với phương pháp chuẩn để lấy mẫu từ lô hàng

Chấp nhận

ISO 7002:1986Viện TCCLVN

2015

2015Thực phẩm – Nguyên tắc lựa chọn và các tiêu chí xác nhận giá trị sử dụng đối với các phương pháp nhận diện độ thuần bằng axit nucleic đặc hiệu

Chấp nhận

ISO 13495:2013

Nt

2015

2015Thực phẩm – Xác định neohesperidin-dihydrochalcon


Chấp nhận

CEN/TS 14537:2003Nt

2015

2015Thực phẩm – Xác định acesulfame-K, aspartame, neohesperidine-dihydrochalcone và saccharin – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Chấp nhận

CEN/TS 15606:2009Nt

2015

2015Thực phẩm – Xác định đồng thời chín chất tạo ngọt bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector tán xạ ánh sáng


Chấp nhận

EN 15911:2010

Viện TCCLVN

2015

2015


An toàn đồ chơi trẻ em


An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 6: Xác định một số este phtalate trong đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em

Chấp nhận

ISO/FDIS 8124-6:2014

Viện TCCLVN

2015

2015An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 8: Hướng dẫn xác định tuổi sử dụng

Chấp nhận

ISO/TR 8124-8:2014

Nt

2015

2015


Chất dẻo gia cường sợi


Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 1: Điều kiện chung

Chấp nhận

ISO 1268-1:2001 (2011)Viện TCCLVN

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 2: Đúc tiếp xúc và phun

Chấp nhận

ISO 1268-2:2001 (2011)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 3: Đúc nén ướt

Chấp nhận

ISO 1268-3:2000 (2010)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 4: Đúc prepregs

Chấp nhận

ISO 1268-4:2005 (2013)

ISO/Adm1:2010


Viện TCCLVN

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 5: Quấn sợi đơn

Chấp nhận

ISO 1268-5:2001 (2013)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 6: Đúc

Chấp nhận

ISO 1268-6:2002 (2012)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 7: Đúc truyền nhựa

Chấp nhận

ISO 1268-7:2001 (2011)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 8: Đúc nén SMC và BMC

Chấp nhận

ISO 1268-8:2004 (2013)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 9: Đúc GMT/STC

Chấp nhận

ISO 1268-9:2003 (2013)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 10: Đúc phun BMC và các hợp chất đúc có sợi dài khác – Nguyên tắc chung và đúc mẫu đa năng

Chấp nhận

ISO 1268-10:2005 (2013)Nt

2015

2015Chất dẻo gia cường sợi – Phương pháp chế tạo tấm thử – Phần 11: Đúc phun BMC và các hợp chất đúc có sợi dài khác – Tấm nhỏ

Chấp nhận ISO 1268-11:2005 (2013)

Nt

2015

2015


Giấy và sản phẩm giấy


Giấy, cactong và bột giấy – Xác định hệ số bức xạ khuếch tán

Chấp nhận ISO/FDIS 2469.2

Viện TCCLVN

2015

2015Giấy và cactong – Phương pháp đo độ bóng – Phần 1: Độ bóng đo ở góc 750 với chùm tia hội tụ, phương pháp TAPPI

ISO 8254-1:2009

Nt

2015

2015Giấy và cactong – Phương pháp đo độ bóng – Phần 2: Độ bóng đo ở góc 750 với chùm tia song song, phương pháp DIN

ISO/DIS 8254-2 (2014)

Nt

2015

2015


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương