KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Cấy ghép cho phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép - Phần 3: Cấy ghép thần kinh


Chấp nhận

ISO 14708-3:2008nt

2015

2016


Máy thở dùng trong y tế - Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bóp bóng hồi sức


Chấp nhận

ISO 10651-4:2002nt

2015

2016


Máy thở dùng trong y tế - Yêu cầu riêng về an toàn và tính năng thiết yếu – Phần 5: Máy thở cấp cứu sử dụng khí gas.


Chấp nhận

ISO 10651-5:2006nt

2015

2016


Máy thở dùng trong y tế - Yêu cầu riêng về an toàn và tính năng thiết yếu - Phần 6: Thiết bị giúp thở tại nhà


Chấp nhận

ISO 10651-6:2004nt

2015

2016


Chẩn đoán in vitro thiết bị y tế - Đánh giá sự ổn định của in vittro ống nghiệm chẩn đoán


Chấp nhận

ISO 23640:2011Vụ TTB&CTYT

2015

2016


Nội soi - Nội soi y tế và các thiết bị nội soi trị liệu - Phần 1: Yêu cầu chung


Chấp nhận

ISO 8600-1:2013nt

2015

2016


Nội soi - Nội soi y tế và các thiết bị nội soi trị liệu - Phần 7: Yêu cầu cơ bản cho nội soi y tế của loại chịu nước


Chấp nhận

ISO 8600-7:2012nt

2015

2016Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 20: Nguyên tắc và phương pháp thử nghiệm thiết bị y tế.

Chấp nhận

ISO/TS 10993-20:2006nt

2015

2016Ống hút sử dụng trong đường hô hấp

Chấp nhận

ISO 8836:2007Vụ TTB&CTYT

2015

2016Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe – Phần 7: Quá trình thay thế cho các thiết bị y tế và các sản phẩm kết hợp

Chấp nhận

ISO 13408-7:2012nt

2015

2016Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Chỉ số sinh học và hóa học - Thiết bị thử nghiệm

Chấp nhận

ISO 18472:2006nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Trọng lượng phân tử polyethylen siêu cao - Phần 1: Dạng bột

Chấp nhận

ISO 5834-1:2005

Cor 1:2007


nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Trọng lượng phân tử polyethylen siêu cao - Phần 2: Hình thức khuôn mẫu

Chấp nhận

ISO 5834-2:2011nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Trọng lượng phân tử polyethylen siêu cao - Phần 3: Phương pháp lão hóa tăng tốc

Chấp nhận

ISO 5834-3:2005Vụ TTB&CTYT

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Trọng lượng phân tử polyethylen siêu cao - Phần 4: Phương pháp đo lường chỉ số oxy hóa

Chấp nhận

ISO 5834-4:2005nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Trọng lượng phân tử polyethylen siêu cao - Phần 5: Phương pháp đánh giá hình thái

Chấp nhận

ISO 5834-5:2005nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Canxi phốt phát - Phần 3: Hydroxyapatite và thay thế xương phosphate beta-tricalcium

Chấp nhận

ISO 13175-3:2012nt

2015

2016Ống khí quản thiết kế cho phẫu thuật laser - Yêu cầu đối với nhãn mác và thông tin thêm

Chấp nhận

ISO 14408:2005Vụ TTB&CTYT

2015

2016Chẩn đoán in vitro thiết bị y tế - Đo lường về số lượng trong các mẫu sinh học - Đo lường các giá trị được chỉ định cho thiết bị định cỡ và đối chứng

Chấp nhận

ISO 17511:2003nt

2015

2016Chẩn đoán in vitro thiết bị y tế - Đo lường về số lượng trong các mẫu sinh học - Đo lường các giá trị nồng độ chất xúc tác của các enzym được chỉ định cho thiết bị định cỡ và đối chứng

Chấp nhận

ISO 18153:2003nt

2015

2016Dụng cụ gây mê và hô hấp - Máy chuyển đổi nhiệt và ẩm (HMEs) dùng làm ẩm không khí hô hấp ở người - Phần 1: HMEs dùng với dung tích khí nhỏ 250ml

Chấp nhận

ISO 9360-1:2000Vụ TTB&CTYT

2015

2016Dụng cụ gây mê và hô hấp - Máy chuyển đổi nhiệt và ẩm (HMEs) dùng làm ẩm không khí hô hấp ở người - Phần 2: HMEs dùng cho bệnh nhân mở khí quản có dung tích nhỏ 250ml

Chấp nhận

ISO 9360-2:2001nt

2015

2016Chẩn đoán in vitro thiết bị y tế - Đo lường số lượng mẫu của nguồn gốc sinh học – Yêu cầu về nội dung và trình bày các thủ tục đo lường tham khảo.

Chấp nhận

ISO 15193:2009nt

2015

2016Phòng thí nghiệm thử lâm sang và hệ thống xét nghiệm chẩn đoán trong ống nghiệm. Phương pháp thử với hoạt động in vitro trong ống nghiệm chống lại các loại nấm men liên quan đến các bệnh truyền nhiễm

Chấp nhận

ISO 16256:2012Vụ TTB&CTYT

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Keo acrylic

Chấp nhận

ISO 5833:2002nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Giải pháp thử nghiệm và điều kiện môi trường đối với các thử nghiệm tĩnh và động ăn mòn trên các vật liệu cấy ghép và thiết bị y tế

Chấp nhận

ISO 16428:2005nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Những nguyên lý cơ bản

Chấp nhận

ISO/TR 14283:2004Vụ TTB&CTYT

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Kiểm tra cơ học đối với các thiết bị cột sống - Phương pháp kiểm tra gắng sức đối với bộ phận cột sống ghép bằng cách dùng một giá đỡ trước đó

Chấp nhận

ISO 12189:2008nt

2015

2016Hệ thống kim tiêm dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 1: Hệ thống kim tiêm

Chấp nhận

ISO 11608-1:2012Viện TTB&CTYT

2015

2016Hệ thống kim tiêm dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 2: Kim tiêm

Chấp nhận

ISO 11608-2:2012nt

2015

2016Hệ thống kim tiêm dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 3: Kết thúc chứa

Chấp nhận

ISO 11608-3:2012Viện TTB&CTYT

2015

2016Bút tiêm dùng trong y tế - Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử cho bút điện tử và bút điện cơ

Chấp nhận

ISO 11608-4:2006nt

2015

2016Hệ thống kim tiêm dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 5: Hệ thống tự động

Chấp nhận

ISO 11608-5:2012nt

2015

2016Kim tiêm dưới da vô khuẩn dùng một lần - Phần 3: Xy-lanh tự bất hoạt dùng cho tiêm ngừa liều cố định

Chấp nhận

ISO 7886-3:2005nt

2015

2016Kim tiêm dưới da vô khuẩn dùng một lần - Phần 4: Xy-lanh ngăn tái sử dụng

Chấp nhận

ISO 7886-4:2006nt

2015

2016Kim tiêm vô khuẩn sử dụng một lần, có hoặc không có kim, đối với insulin

Chấp nhận

ISO 8537:2007nt

2015

2016Thiết bị điện y tế – Triển khai thực hiện hướng dẫn hoạt động cho sự nhận biết người bệnh bằng cách sử dụng nhiệt kế lâm sàng

Chấp nhận

ISO/TR 13154:2009Viện TTB&CTYT

2015

2016Thiết bị y tế cho bảo tồn oxy và dưỡng khí hỗn hợp - Yêu cầu chung

Chấp nhận

ISO 18779:2005nt

2015

2016Phục hồi và phân tích vật cấy ghép phẫu thuật – Phân tích vật cấy ghép phẫu thuật bằng kim loại

Chấp nhận

ISO 12891-2:2000nt

2015

2016Phục hồi và phân tích vật cấy ghép phẫu thuật – Phân tích vật cấy ghéo phẫu thuật bằng nhựa

Chấp nhận

ISO 12891-3:2000nt

2015

2016Thiết bị tiêm dùng trong y tế- Phần 1: Ống thuốc bột tiêm

Chấp nhận

ISO 9187-1:2010nt

2015

2016Thiết bị tiêm dùng trong y tế- Phần 2: Điểm cắt (OPC) ống

Chấp nhận

ISO 9187-2:2010nt

2015

2016Khuôn làm bằng chất dẻo kết hợp cho các lọ truyền và tiêm - Yêu cầu và phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 10985:2009Viện TTB&CTYT

2015

2016Di chuyển hệ thống oxy lỏng dùng trong y tế - yêu cầu cụ thể

Chấp nhận

ISO 18777:2005nt

2015

2016Thiết bị hô hấp - màn hình trẻ sơ sinh - yêu cầu cụ thể

Chấp nhận

ISO 18778:2005nt

2015

2016Mô cấy và cơ quan nhân tạo - Máy lọc huyết tương

Chấp nhận

ISO 13960:2010nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Vật liệu gốm - Phần 1: Vật liệu sứ có nhôm tinh chất cao

Chấp nhận

ISO 6474-1:2010nt

2015

2016Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Vật liệu gốm - Phần 2:Vật liệu composite dựa trên một ma trận nhôm độ tinh khiết cao với zirconia tăng cường

Chấp nhận

ISO 6474-2:2012nt

2015

2016Cấy ghép tim mạch và cơ quan nhân tạo - Hệ thống bắc cầu tim phổi – Bộ lọc máu động mạch

Chấp nhận

ISO 15675:2009Viện TTB&CTYT

2015

2016Cấy ghép tim mạch và cơ quan nhân tạo - Hệ thống chứa vỏ cứng trong mổ tim hở/tĩnh mạch (có hoặc không có lọc) và túi chứa tĩnh mạch mềm

Chấp nhận

ISO 15674:2009nt

2015

2016Tim mạch cấy ghép và bộ phận nhân tạo - Máy trao đổi khí máu (máy oxy hóa)

Chấp nhận

ISO 7199:2009nt

2015

2016Tim mạch cấy ghép và bộ phận nhân tạo - Máy thẩm tách máu, lọc tách máu, lọc máu và cô đặc máu

Chấp nhận

ISO 8637:2010nt

2015

2016Tim mạch cấy ghép và bộ phận nhân tạo - Tuần hoàn ngoài cơ thể với máy thẩm tách máu, lọc tách máu và lọc máu

Chấp nhận

ISO 8638:2010nt

2015

2016Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 1: Chai truyền dịch bằng thủy tinh

Chấp nhận

ISO 8536-1:201nt

2015

2016Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 2: Đóng kín chai truyền dịch

Chấp nhận

ISO 8536-2:2010Viện TTB&CTYT

2015

2016Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 3: Nắp nhôm cho chai truyền dịch

Chấp nhận

ISO 8536-3:2009nt

2015

2016Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 4: Bộ kim tiêm dùng một lần

Chấp nhận

ISO 8536-4:2010/Adm1nt

2015

2016Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 5: Bộ kim tiêm buret dùng một lần

Chấp nhận

ISO 8536-5:2004nt

2015

2016


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương