KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang13/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
Ống thép


Ống thép sử dụng cho dẫn nước và dẫn nước thải

Chấp nhận


ISO 559:1991

Viện TCCLVN

2015

2015Ống thép không hàn đầu bằng chính xác - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


16ISO 3304:1985


Nt

2015

2015Ống thép hàn đầu bằng chính xác - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


17ISO 3305:1985Nt

2015

2015Ống thép cỡ chính xác như không hàn đầu bằng - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


18ISO 3306:1985Nt

2015

2015Ống thép - Chuẩn bị đầu cho ống và phụ tùng để hàn

Chấp nhận


ISO 6761:1981

Nt

2015

2015Ống thép - Ghi nhãn liên tục và mã màu sắc đối với vật liệu nhận dạng

Chấp nhận


ISO 9095:1990

Nt

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hàn được cán nguội có mặt cắt rỗng - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


ISO 10799-1:2011

Nt

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hàn được cán nguội có mặt cắt rỗng - Phần 2: Kích thước và mặt cắt

Chấp nhận


ISO 10799-2:2011

Nt

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hoàn thiện nóng có mặt cắt rỗng - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


ISO 12633-1:2011

Viện TCCLVN

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hoàn thiện nóng có mặt cắt rỗng - Phần 2: Kích thước và mặt cắt

Chấp nhận


ISO 12633-2:2011

Nt

2015

2015


Hệ thống báo cháy


Hệ thống báo cháy - Phần 3: Thiết bị báo động âm thanh

Chấp nhận


ISO 7240-3:2010

Viện TCCLVN

2015

2015Hệ thống báo cháy – Phần 7: Bộ phát hiện khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng phân tán, ánh sáng truyền hoặc ion hóa.

Chấp nhận


ISO 7240-7:2011

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 8:
Đầu báo cháy cacbon monoxit sử dụng tế bào điện hoá. kết hợp với cảm biến ( sensor) nhiệt

Chấp nhận


ISO 7240-8:2007

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 9:
Thư cháy đối với dầu báo cháy

Chấp nhận


ISO/TS 7240-9:2012

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 10:
Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

Chấp nhận


ISO 7240-10:2012

Viện TCCLVN

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 11:
Hộp ấn nút báo cháy bằng tay

Chấp nhận


ISO 7240-11:2011


Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 12:
Báo khói loại đường sử dụng tia quang học chuyển tiếp

Chấp nhận


ISO 7240-12:2014

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 13:
Đánh giá so sánh các thành phần của hệ thống

Chấp nhận


ISO 7240-13:2005

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 14:
Hướng dẫn xây dựng quy định thực hành để thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống báo cháy bên trong và xung quanhcông trình

Chấp nhận


ISO 7240-14:2013

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 15:
Phát hiện cháy kiểu điểm sử dụng ánh sáng tán xạ, ánh sáng truyền qua hoặc cảm biến ion hóa kết hợp với cảm biến nhiệt

Chấp nhận


ISO 7240-15:2004

Cor 1:2005Nt

2015

2015


Sản phẩm thép


Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận

ISO 4950-1:1995/Amd 1:2003


Viện TCCLVN

2015

2015Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 2: Sản phẩm cung cấp trong điều kiện thường hóa hoặc kiểm soát quá trình cán

Chấp nhận

ISO 4950-2:1995/Amd 1:2003


Nt

2015

2015Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 3: Sản phẩm cung cấp trong điều kiện xử lý nhiệt (tôi + ram)

Chấp nhận

ISO 4950-3:1995/Amd 1:2003


Nt

2015

2015Thép tấm cacbon cán nóng xác định tính chất bằng thành phần hóa học

Chấp nhận

ISO 10384:2012


Nt

2015

2015Thép tấm cacbon phủ thiếc điện phân cán nóng và cán nguội chất lượng thương mại và dập vuốt

Chấp nhận

ISO 5002:2013


Nt

2015

2015Thép tấm cán nóng giới hạn chảy cao với khả năng tạo hình cải thiện

Chấp nhận

ISO 5951:2013


Nt

2015

2015Thép tấm và tấm rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 1: Điều kiện cung cấp cho thép cán cơ nhiệt

Chấp nhận

ISO 6930-1:2001


Viện TCCLVN

2015

2015Thép tấm và tấm rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 2: Điều kiện cung cấp cho thép thường hóa, cán thường hóa, như được cán

Chấp nhận

ISO 6930-2:2004


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu cung cấp chung

Chấp nhận

ISO 4951-1:2001


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 2: Điều kiện cung cấp cho thép thường hóa, cán thường hóa và như cán

Chấp nhận

ISO 4951-2:2001


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 3: Điều kiện cung cấp cho thép cán cơ nhiệt

Chấp nhận

ISO 4951-3:2001


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận

ISO 16120-1:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 2: Yêu cầu quy định cho mục đích chung của dây

Chấp nhận

ISO 16120-2:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 3: Yêu cầu quy định cho viền và viền thay thế, dây thép cacbon thấp

Chấp nhận

ISO 16120-3:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 4: Yêu cầu quy định cho dây trong các điều kiện đặc biệt

Chấp nhận

ISO 16120-4:2011


Nt

2015

2015Thép và sản phẩm thép - Hồ sơ kiểm tra.

Chấp nhận


ISO 10474:2013

Nt

2015

2015


Phương tiện giao thông đường bộ


Mô tô - Phương pháp đo xác định vận tốc lớn nhất

soát xét

TCVN 6011:2008


ISO 7117:1995;

Chấp nhận


ISO 7117:2010

Viện TCCLVN

2015

2015PTGTĐB - Khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu của ô tô con lắp động cơ đốt trong - YC và PPT trong phê duyệt kiểu

soát xét

TCVN 7792:2007

Tham khảo


ECE 101

Nt

2015

2015PTGTĐB – Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng và động cơ sử dụng khí tự nhiên lắp trên ô tô – Yêu cầu và PPT khí thải ô nhiễm trong phê duyệt kiểu.

soát xét

TCVN 6567:2006

Tham khảo ECE 49


Viện TCCLVN

2015

2015PTGTĐB – Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô do nhiên liệu dùng cho động cơ – YC và PPT trong phê duyệt kiểu

soát xét

TCVN 6785:2006Tham khảo ECE 83

Nt

2015

2015Mô tô hai bánh – Định vị trí của thiết bị tín hiệu và thiết bị chiếu sáng

Chấp nhận


ISO 11460:2007

Nt

2015

2015Mô tô – Phanh và hệ thống phanh – Phương pháp đo và thử

Chấp nhận


ISO 8710:2010

Nt

2015

2015PTGTĐB – Vật liệu kính an toàn – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Tham khảo ECE 43

Nt

2015

2015Động cơ diezen – Đánh giá độ làm sạch thiết bị phun nhiên liệu

Chấp nhận


ISO 12345:2013

Nt

2015

2015Mô tô – Phương pháp đo khí thải phát trong kiểm tra hoặc bảo dưỡng

Chấp nhận


ISO 17479:2013

Viện TCCLVN

2015

2015


Thiết bị hàn


Thiết bị hàn hồ quang – Phần 2: Hệ thống làm mát bằng chất lỏng

Chấp nhận


IEC 60974-2

Edition 3.0 (2013-01)Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 3: Mồi hồ quang và ổn định thiết bị

Chấp nhận


IEC 60974-3

Edition 3.0 (2013-11)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 4: Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm

Chấp nhận


IEC 60974-4

Edition 2.0 (2010-08)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 5: Bộ cấp nối dây

Chấp nhận


IEC 60974-5

Edition 3.0 (2013-05)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 6: Thiết bị giới hạn tải

Chấp nhận


IEC 60974-6

Edition 2.0 (2010-11)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 7: Đầu hàn

Chấp nhận


IEC 60974-7

Edition 3.0 (2013-01)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 8: Công xôn khí dùng cho hệ thống hàn và cắt plasma

Chấp nhận


IEC 60974-8

Edition 2.0 (2009-02)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 9: Lắp đặt và sử dụng

Chấp nhận


IEC 60974-9

Edition 1.0 (2010-01)Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 10: Yêu cầu tương thích điện từ (EMC)

Chấp nhận


IEC 60974-10

Edition 3.0 (2014-02)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 11: Kìm hàn

Chấp nhận


IEC 60974-11

Edition 3.0 (2010-07)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 12: Khớp nối cho cáp hàn

Chấp nhận


IEC 60974-12

Edition 3.0 (2011-05)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 13: Kẹp hàn

Chấp nhận


IEC 60974-13

Edition 1.0 (2011-05)Nt

2015

2015


Phối hợp cách điện


Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 1: Các nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm

Chấp nhận


IEC 60664-1

Edition 2.0 (2007-04)Viện TCCLVN

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 2-1: Hướng dẫn áp dụng – Giải thích việc áp dụng cho bộ IEC 60664, ví dụ kích thước và thử nghiệm điện môi

Chấp nhận


IEC 60664-2-1

Edition 2.0 (2007-01)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 2-2: Xem xét mặt ghép nối – Hướng dẫn áp dụng

Chấp nhận


IEC 60664-2-2

Edition 1.0 (2002-01)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 3: Sử dụng lớp phủ, bọc hoặc đúc để bảo vệ chống ô nhiễm

Chấp nhận


IEC 60664-3

Edition 2.1 (2010-08)Viện TCCLVN

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 4: Xem xét ứng suất điện áp cao tần

Chấp nhận


IEC 60664-4

Edition 2 (2005-09)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 5: Phương pháp toàn diện để xác định khe hở không khí và chiều dài đường rò nhỏ hơn hoặc bằng 2 mm

Chấp nhận


IEC 60664-5

Edition 2 (2007-07)Nt

2015

2015


Thiết bị chiếu sáng


Tính năng của đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận


IEC/PAS 62722-1 ed1.0 (2011-06)

Viện TCCLVN

2015

2015Tính năng của đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn LED

Chấp nhận


IEC/PAS 62722-2-1 ed1.0 (2011-06)

Nt

2015

2015Phương pháp đo điện và quang của sản phẩm chiếu sáng bán dẫn

Chấp nhận


IES LM-79

Viện TCCLVN

2015

2015Phương pháp đo độ duy trì quang thông của nguồn chiếu sáng LED

Chấp nhận


IES LM-80

Nt

2015

2015


An toàn điện trong môi trường khí dễ cháy nổ


Khí quyển nổ – Phần 0: Thiết bị - Yêu cầu chung

Chấp nhận


IEC 60079-0

Edition 6.0 (2011-06)
Viện TCCLVN

2015

2015Khí quyển nổ – Phần 1: Bảo vệ thiết bị bằng vỏ chống cháy “d”

Chấp nhận


IEC 60079-1

Edition 7.0 (2014-04)
Nt

2015

2015


Các phép thử cách điện


Cáp điện – Thử nghiệm trên vỏ bọc ngoài kiểu đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt

Chấp nhận


IEC 60229 ed3.0  (2007-10)

Viện TCCLVN

2015

2015Thử nghiệm xung trên cáp và các phụ kiện cáp

Chấp nhận


IEC 60230 ed1.0  (1966-01)

Nt

2015

2015Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1 kV Um = 1,2 kV) và 3 kV (Um = 3,6 kV)

Chấp nhận


IEC 60724 ed3.1 Consol. with am1 (2008-11)

Nt

2015

2015Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định từ 6 kV Um = 7,2 kV) đến 30 kV (Um = 36 kV)

Chấp nhận


IEC 60986 ed2.1 Consol. with am1 (2008-11)

Viện TCCLVN

2015

2015Phương pháp thử nghiệm về điện đối với cáp điện – Phần 2 : Thử nghiệm phóng điện cục bộ

Chấp nhận


IEC 60885-2 ed1.0 (1987-03)

Nt

2015

2015Phương pháp thử nghiệm về điện đối với cáp điện – Phần 3 : Phương pháp thử nghiệm đối với các phép đo phóng điện cục bộ trên đoạn cáp điện kiểu đùn

Chấp nhận


IEC 60885-3 ed1.0 (1988-07)


Nt

2015

2015Cáp cách điện bằng giấy có vỏ bọc kim loại dùng cho điện áp danh định đến 18/30 kV (có ruột dẫn đồng hoặc nhôm và không kể cáp khí nén và cáp dầu) – Phần 1: Thử nghiệm trên cáp và phụ kiện cáp

Chấp nhận


IEC 60055-1 ed5.1 Consol. with am1 (2005-05)


Nt

2015

2015


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương