KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.89 Mb.
trang18/33
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích2.89 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   33

Chấp nhận


IEC 60974-13

Edition 1.0 (2011-05)Nt

2015

2015


Phối hợp cách điện


Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 1: Các nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm

Chấp nhận


IEC 60664-1

Edition 2.0 (2007-04)Viện TCCLVN

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 2-1: Hướng dẫn áp dụng – Giải thích việc áp dụng cho bộ IEC 60664, ví dụ kích thước và thử nghiệm điện môi

Chấp nhận


IEC 60664-2-1

Edition 2.0 (2007-01)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 2-2: Xem xét mặt ghép nối – Hướng dẫn áp dụng

Chấp nhận


IEC 60664-2-2

Edition 1.0 (2002-01)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 3: Sử dụng lớp phủ, bọc hoặc đúc để bảo vệ chống ô nhiễm

Chấp nhận


IEC 60664-3

Edition 2.1 (2010-08)Viện TCCLVN

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 4: Xem xét ứng suất điện áp cao tần

Chấp nhận


IEC 60664-4

Edition 2 (2005-09)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 5: Phương pháp toàn diện để xác định khe hở không khí và chiều dài đường rò nhỏ hơn hoặc bằng 2 mm

Chấp nhận


IEC 60664-5

Edition 2 (2007-07)Nt

2015

2015


Thiết bị chiếu sáng


Tính năng của đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận


IEC/PAS 62722-1 ed1.0 (2011-06)

Viện TCCLVN

2015

2015Tính năng của đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn LED

Chấp nhận


IEC/PAS 62722-2-1 ed1.0 (2011-06)

Nt

2015

2015Phương pháp đo điện và quang của sản phẩm chiếu sáng bán dẫn

Chấp nhận


IES LM-79

Viện TCCLVN

2015

2015Phương pháp đo độ duy trì quang thông của nguồn chiếu sáng LED


: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương