KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.89 Mb.
trang17/33
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích2.89 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33

Chấp nhận


IEC 60974-2

Edition 3.0 (2013-01)Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 3: Mồi hồ quang và ổn định thiết bị

Chấp nhận


IEC 60974-3

Edition 3.0 (2013-11)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 4: Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm

Chấp nhận


IEC 60974-4

Edition 2.0 (2010-08)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 5: Bộ cấp nối dây

Chấp nhận


IEC 60974-5

Edition 3.0 (2013-05)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 6: Thiết bị giới hạn tải

Chấp nhận


IEC 60974-6

Edition 2.0 (2010-11)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 7: Đầu hàn

Chấp nhận


IEC 60974-7

Edition 3.0 (2013-01)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 8: Công xôn khí dùng cho hệ thống hàn và cắt plasma

Chấp nhận


IEC 60974-8

Edition 2.0 (2009-02)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 9: Lắp đặt và sử dụng

Chấp nhận


IEC 60974-9

Edition 1.0 (2010-01)Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 10: Yêu cầu tương thích điện từ (EMC)

Chấp nhận


IEC 60974-10

Edition 3.0 (2014-02)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 11: Kìm hàn

Chấp nhận


IEC 60974-11

Edition 3.0 (2010-07)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 12: Khớp nối cho cáp hàn

Chấp nhận


IEC 60974-12

Edition 3.0 (2011-05)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 13: Kẹp hàn

: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương