KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.89 Mb.
trang15/33
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích2.89 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33

Chấp nhận

ISO 10384:2012


Nt

2015

2015Thép tấm cacbon phủ thiếc điện phân cán nóng và cán nguội chất lượng thương mại và dập vuốt

Chấp nhận

ISO 5002:2013


Nt

2015

2015Thép tấm cán nóng giới hạn chảy cao với khả năng tạo hình cải thiện

Chấp nhận

ISO 5951:2013


Nt

2015

2015Thép tấm và tấm rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 1: Điều kiện cung cấp cho thép cán cơ nhiệt

Chấp nhận

ISO 6930-1:2001


Viện TCCLVN

2015

2015Thép tấm và tấm rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 2: Điều kiện cung cấp cho thép thường hóa, cán thường hóa, như được cán

Chấp nhận

ISO 6930-2:2004


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu cung cấp chung

Chấp nhận

ISO 4951-1:2001


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 2: Điều kiện cung cấp cho thép thường hóa, cán thường hóa và như cán

Chấp nhận

ISO 4951-2:2001


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 3: Điều kiện cung cấp cho thép cán cơ nhiệt

Chấp nhận

ISO 4951-3:2001


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận

ISO 16120-1:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 2: Yêu cầu quy định cho mục đích chung của dây

Chấp nhận

ISO 16120-2:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 3: Yêu cầu quy định cho viền và viền thay thế, dây thép cacbon thấp

Chấp nhận

ISO 16120-3:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 4: Yêu cầu quy định cho dây trong các điều kiện đặc biệt

: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương