KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.89 Mb.
trang14/33
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích2.89 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33

Chấp nhận


ISO 7240-11:2011


Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 12:
Báo khói loại đường sử dụng tia quang học chuyển tiếp

Chấp nhận


ISO 7240-12:2014

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 13:
Đánh giá so sánh các thành phần của hệ thống

Chấp nhận


ISO 7240-13:2005

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 14:
Hướng dẫn xây dựng quy định thực hành để thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống báo cháy bên trong và xung quanhcông trình

Chấp nhận


ISO 7240-14:2013

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 15:
Phát hiện cháy kiểu điểm sử dụng ánh sáng tán xạ, ánh sáng truyền qua hoặc cảm biến ion hóa kết hợp với cảm biến nhiệt

Chấp nhận


ISO 7240-15:2004

Cor 1:2005Nt

2015

2015


Sản phẩm thép


Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận

ISO 4950-1:1995/Amd 1:2003


Viện TCCLVN

2015

2015Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 2: Sản phẩm cung cấp trong điều kiện thường hóa hoặc kiểm soát quá trình cán

Chấp nhận

ISO 4950-2:1995/Amd 1:2003


Nt

2015

2015Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 3: Sản phẩm cung cấp trong điều kiện xử lý nhiệt (tôi + ram)

Chấp nhận

ISO 4950-3:1995/Amd 1:2003


Nt

2015

2015Thép tấm cacbon cán nóng xác định tính chất bằng thành phần hóa học

: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương