KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.89 Mb.
trang12/33
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích2.89 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33

Chấp nhận


ISO 128-1:2003

Viện TCCLVN

2015

2015Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm – Kiểu chữ - Phần 4: Các dấu phụ và dấu đặc biệt cho bảng chữ cái Latin

Chấp nhận


ISO 3098-4:2000

Nt

2015

2015Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Ghi kích thước và dung sai - Phần 4: Kích thước của bản vẽ trong ngành đóng tàu

Chấp nhận


ISO 129-4:2013

Viện TCCLVN

2015

2015Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật, định nghĩa sản phẩm và tài liệu liên quan

Chấp nhận


ISO 10209:2012

Nt

2015

2015


Máy lâm nghiệp và máy làm vườn cầm tay


Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Từ vựng

Chấp nhận


ISO 6531:2008

Viện TCCLVN

2015

2015Máy lâm nghiệp --Máy cắt cỏ và máy làm vườn-- Từ vựng

Chấp nhận


ISO 7112:2008 

Nt

2015

2015Máy lâm nghiệp - Máy thu hoạch bông - Lưỡi cắt đơn.Chấp nhận


ISO 7113:1999 

Nt

2015

2015Máy lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn chung..

ISO 11850:2011

Nt

2015

2015Máy lâm nghiệp – Hệ thống bảo vệ cưa xích – Phương pháp thử và chỉ tiêu tính năng

Chấp nhận


ISO 11837:2011

Nt

2015

2015

Ống thép


Ống thép sử dụng cho dẫn nước và dẫn nước thải

Chấp nhận


ISO 559:1991

Viện TCCLVN

2015

2015Ống thép không hàn đầu bằng chính xác - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


16ISO 3304:1985


Nt

2015

2015Ống thép hàn đầu bằng chính xác - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


17ISO 3305:1985Nt

2015

2015Ống thép cỡ chính xác như không hàn đầu bằng - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương