KẾ hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 – 2017tải về 27.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích27.45 Kb.
UBND HUYỆN NINH GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HẢI                          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

     Số: 12/KH-THNH                                                     Ninh Hải, ngày 10 tháng 7 năm 2016

 

         KẾ HOẠCH       Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 – 2017

 

           Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;           Căn cứ Công văn số 802 /SGD&ĐT-GDTH ngày 20 /6/2016 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tuyển sinh lớp 1 và chuẩn bị cho năm học 2016 – 2017;

         Căn cứ vào Kế hoạch số 08/PGD&ĐT-GDTH ngày 01/7/2016 về việc tuyển sinh và công tác chuẩn bị cho năm học 2016-2017;

          Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Ninh Hải; Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường,

        Trường Tiểu học Ninh Hải xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017 cụ thể như sau:A. Mục đích, yêu cầu.

         1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

        2. Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi trên địa bàn, Thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải, gây bức xúc cho CMHS.

       3. Tiếp tục thực hiện chủ trương: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn.

      4. Duy trì số học sinh được học 2 buổi/ngày.

      5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. B. Nội dung.

I. Tuyển sinh vào lớp 1.

  1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh.

        – Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

        – Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã Ninh Hải .  1. Độ tuổi dự tuyển.

       – Trẻ  6 tuổi (sinh năm 2010), trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 tuổi đến 9 tuổi.

      – Trường hợp đặc biệt: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.  1. Hồ sơ tuyển sinh.

       + Đơn xin học (theo mẫu nhà trường thông báo trên bảng tin và trên trang Website của trường: tieuhocninhhai.edu.vn);

      + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ( có thể photo bản chính qua công chứng);

      + Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp xã phường.


  1. Thời gian tuyển sinh.

       – Tuyển sinh học sinh đúng tuyến từ ngày 15/7/2016 đến ngày 24/7/2016 (Không kể ngày thứ 7, chủ nhật).

      Lịch tuyển sinh cụ thể như sau:

      + Từ chiều ngày 15/7/ 2016           

     Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.

        Năm học 2016-2017 nhà trường dự kiến tuyển sinh: 98 em học sinh  lớp 1; Chia thành 03 lớp (có bảng phụ lục đính kèm).

C. Tổ chức thực hiện.

II. Phân công trách nhiệm.


  1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm các thành viên sau:

- Đ/c Nguyễn Thị Minh – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng.

- Đ/c Đào Văn Chiến – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch Hội đồng.

- Đ/c Đào Thị Hương – Thư ký Hội đồng trường – Ủy viên.

- Đ/c Nguyễn Thị Hiền – Thanh tra nhân dân – Ủy viên.

- Đ/c Bùi Thị Xuyền – Tổ trưởng tổ 4,5 – Ủy viên.

- Đ/c Nguyễn Thị Huyền – Tổ trưởng Tổ 1,2,3 – Ủy viên.

- Đ/c Bùi Thị Thanh Thủy – Tổ trưởng tổ hành chính- Kế toán, văn thư – Ủy viên.

- Đ/c Hà Thị Vân Anh – Giáo viên  – Ủy viên.

-Đ/c Nguyễn Thị Thu – Giáo viên- Ủy viên

-Đ/c Lê Thị Huyền – Giáo viên - Ủy Viên  1. Nhà trường phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trên địa bàn xã bắt đầu từ 13h 30 ngày 15/7/2016.

  2. Nhà trường chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công tác tuyển sinh

( CSVC, đội ngũ, các hồ sơ liên quan,…).

  1. Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD&ĐT, của trường và công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

  2. Địa điểm tuyển sinh của trường:Tại văn phòng trường tiểu học Ninh Hải

  1. Phân công trực tuyển sinh:

Ngày

                                      Người trực tuyển sinh

Ghi chú

                       Lãnh đạo

                    Cán bộ nhà trường

Họ và tên

Số điện thoại

Họ và tên

Số điện thoại

Từ 15/7/2016đến 16/7/2016

Nguyễn Thị Minh

01234 195 727

Nguyễn Thị Huyền

01215323769

 

Bùi Thị Xuyền

0945233048
Hà Thị Vân Anh

0943361845
Từ  16/7/2016đến24/7/2016

Đào Văn Chiến

0985 038 056

Bùi Thị Thanh Thủy

0943363200
Nguyễn Thị Thu

0978209247
Lê Thị Huyền

01659955996


 

 IIIChế độ thông tin báo cáo.

- Ngày 11/7/2016: Trường báo cáo Kế hoạch tuyển sinh của trường về Phòng GD&ĐT.

- Ngày 14/7/2016: Thông báo, niêm yết công khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của nhà trường năm học 2016-2017.

- Ngày 15/7/2016 đến 24/7/2016: Tổ chức tuyến sinh, xét duyệt tại trường.

- Ngày 25/7/2016: Nộp báo cáo nhanh  về công tác tuyển sinh về PGD (theo mẫu của PGD).

-  Ngày 27/7/2016: Báo cáo chính thức (theo mẫu), danh sách học sinh đã tuyển, chưa tuyển và duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT.

      Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Ninh Hải năm học 2016-2017. Đề nghị toàn thể CBGV, NV nghiên cứu kỹ  kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để giải quyết kịp thời./.

 

 Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                ( Đã ký )

- Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang;- UBND xã Ninh Hải;

- Lưu: VT.                                                                                                       Nguyễn Thị Minh       
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương