Kế hoạch tuần 1 tháng 05 năm 2015tải về 15.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích15.66 Kb.
Kế hoạch tuần 1 tháng 05 năm 2015


Thứ ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện


Kết quả


Thứ hai

04/05/2015


- Thực hiện chương trình

- Cho trẻ hoạt động ở phòng Kidsmart- GV trong khối

- Lớp MG lớn 1

Thứ ba

05/05/2015

- Thực hiện chương trình

- Cho trẻ hoạt động ở phòng Kidsmart

- GV trong khối

- Lớp MG lớn 2
Thứ tư

06/05/2015

- Thực hiện chương trình

- Cho trẻ hoạt động ở phòng Kidsmart

- Tiếp tục làm bổ sung đồ dùng đồ chơi theo chủ đề

- Tập văn nghệ

- GV trong khối

- Lớp MG nhỡ 1
- GV trong khối
- Cô Trang, cô Xuyên
Thứ năm

07/05/2015


- Thực hiện chương trình

- Cho trẻ hoạt động ở phòng Kidsmart

- Tập văn nghệ- GV trong khối

- Lớp MG nhỡ 2
- Cô Trang, cô Xuyên
Thứ sáu

08/05/2015

- Thực hiện chương trình

- Cho trẻ hoạt động ở phòng Kidsmart

- Dự giờ cô Thúy Lành

- Tập văn nghệ


- GV trong khối

- 2 lớp MG bé
- GV trong khối

- Cô Trang, cô Xuyên
Thứ bảy

09/05/2015
Chủ nhật

10/05/2015
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương