KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minhtải về 85.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích85.57 Kb.
#463


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3369 /KH-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2012KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn

trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh

T
hực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:


KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

(27/7/1947 - 27/7/2012)KỶ NIỆM 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888 - 20/8/2012)

KỶ NIỆM 67 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8)

VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2/9/1945 - 2/9/2012)


KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN

(23/9/1945 - 23/9/2012)


KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2012)
KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (15/10/1982 -15/10/2012)
KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA

(23/11/1940 - 23/11/2012)


KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

(19/12/1946 - 19/12/2012)


KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2012)
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

(22/12/1989 - 22/12/2012)


TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2013

(01/01/2013)1. Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012):

1.1. Công tác tuyên truyền cổ động: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức như panô, băng - rôn, áp phích, khẩu hiệu, truyền hình, phát thanh… đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và những thành quả của công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 65 năm qua.

1.2. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa:

- Tổ chức các đoàn Lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình thương binh, liệt sĩ.

- Tổ chức họp mặt và biểu dương khen thưởng các gia đình chính sách tiêu biểu cấp thành phố.

- Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức giao lưu, họp mặt cán bộ Thường trực là thương binh, cán bộ Thường trực có cha mẹ là liệt sĩ; tiếp tục thiện hiện chủ trương của Bộ Quốc Phòng về việc ủng hộ kinh phí chương trình toàn quân xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà Đồng đội” giai đoạn từ năm 2011-2015; tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố qua các thời kỳ, cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố bị bệnh hiểm nghèo, các đồng chí cán bộ quân đội là Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 24 - thành phố.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban - ngành, quận - huyện có kế hoạch cụ thể chăm lo cho diện chính sách theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, theo các nội dung: thực hiện các chế độ chính sách cho người hưởng chính sách có công; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo số 24-TB/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khảo sát lại hiện trạng đời sống và nhà ở diện chính sách trên địa bàn; hỗ trợ xây mới và sửa chữa chống dột nhà ở cho các gia đình chính sách; sửa chữa, tu bổ các đền, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ; tổ chức bình chọn và biểu dương các “Gia đình cách mạng gương mẫu”, “Người công dân kiểu mẫu ” trong các gia đình chính sách; tiếp tục vận động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”.

- Thành Đoàn tổ chức cho thanh thiếu nhi đến thăm các địa chỉ đỏ, thăm viếng, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các gia đình chính sách; gặp gỡ giao lưu các gia đình liệt sĩ Thành Đoàn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Thành Đoàn; chăm sóc, chỉnh trang, lau dọn các bia, đền tưởng niệm liệt sĩ, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, trồng cây, trồng hoa trong khuôn viên nghĩa trang trên địa bàn; tổ chức gặp gỡ, giao lưu con thương binh, liệt sĩ vượt khó, học giỏi, hiếu thảo với đoàn viên thanh niên; tổ chức các hoạt động phụng dưỡng, chăm lo, hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, ba má phong trào sinh viên - học sinh, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách thoát nghèo; tổ chức tuyên dương khen thưởng con em các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình cách mạng học giỏi, hiếu thảo; thăm các gia đình chính sách ở các căn cứ cách mạng, xã anh hùng; tổ chức các đoàn lưu diễn của văn nghệ sĩ đến biểu diễn phục vụ tại các trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh (có kế hoạch riêng).

- Các Sở, ban - ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp tổ chức họp mặt truyền thống, họp mặt thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại đơn vị.

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện nắm chắc đối tượng chăm lo chính sách, không để sót, phát hiện giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, có kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” giúp các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; xây dựng kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách có công hiện đang có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đoàn viếng, dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sĩ, bia, tượng đài, di tích… tại địa phương; thăm hỏi, động viên các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức họp mặt các gia đình chính sách tiêu biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và sự hy sinh to lớn của các cán bộ chiến sĩ, đồng bào của đất nước.1.3.Lễ Khai mạc Triển lãm:

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25 tháng 7 năm 2012 (thứ tư).

* Địa điểm: Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và Nhà Văn hóa Thanh Niên thành phố.

* Chương trình:

08 giờ 00 - 08 giờ 30:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cắt băng khai mạc Triển lãm.

- Bế mạc.1.4. Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian và địa điểm:

- Đoàn 1: Viếng lúc 06 giờ 00 ngày 27 tháng 7 năm 2012 (thứ sáu) tại Nghĩa trang Liệt sĩ, Nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh).

- Đoàn 2: Viếng lúc 07 giờ 00 ngày 27 tháng 7 năm 2012 (thứ sáu) tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách thành phố (huyện Củ Chi).

1.5. Lễ Kỷ niệm:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 7 năm 2012 (thứ sáu).

* Địa điểm: Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi.

Ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.* Chương trình: (trực tiếp truyền hình).

08 giờ 00 - 08 giờ 30: - Văn nghệ.

08 giờ 30 - 09 giờ 30: - Nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phát biểu của Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh thành phố.

- Phát biểu của đại diện Thế hệ trẻ thành phố.

- Khen thưởng.

- Bế mạc.1.6. Chương trình Cầu Truyền hình “Ký ức Tháng 7” tại 05 đầu cầu: thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Quảng Nam, Thái Nguyên và Hà Tĩnh có kế hoạch riêng).

* Danh nghĩa tổ chức: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

* Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian: lúc 20 giờ 00 đến 22 giờ 30 ngày 22 tháng 7 năm 2012 (Chủ nhật).

* Địa điểm: Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, thành phố Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh; huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; An Toàn Khu ATK, tỉnh Thái Nguyên; Khu Di tích Ngã Ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

1.7. Tổ chức thắp nến tri ân Anh hùng Liệt sĩ:

* Danh nghĩa tổ chức và thực hiện: Thành Đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Thời gian: đêm 26 tháng 7 năm 2012 (thứ năm).

* Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh, Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây - huyện Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Xuân - huyện Hóc Môn, Nghĩa trang Liệt sĩ phường Linh Chiểu - quận Thủ Đức, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác - xã Cần Thạnh - huyện Cần Giờ.

1.8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài có kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng như: phóng sự, bài viết, tin, chuyên trang, chuyên mục… tập trung trước, trong và sau đợt kỷ niệm.

1.9. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đoàn thể thành phố hướng dẫn cho các Sở - ngành, quận - huyện chọn lọc kỹ các đối tượng để đề xuất khen thưởng cấp thành phố.

2. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012):

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Đơn vị thực hiện: Liên đoàn Lao động thành phố và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

* Thời gian: 07 giờ 30 ngày 17 tháng 8 năm 2012 (thứ sáu).

* Địa điểm: Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

* Chương trình: (trực tiếp truyền hình)

07 giờ 30 - 08 giờ 00: - Dâng hương.

08 giờ 00 - 08 giờ 30: - Văn nghệ.

08 giờ 30 - 09 giờ 15: - Nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

- Phát biểu của công nhân tiêu biểu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bason.

- Các đoàn đại biểu tiếp tục dâng hoa.

- Bế mạc.3. Kỷ niệm 67 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012):

3.1. Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Thời gian: 07 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2012 (thứ bảy) và ngày 02 tháng 9 năm 2012 (chủ nhật).

* Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

* Chương trình:

  • Ngày 01 tháng 9 năm 2012:

- 07 giờ 00 - 07 giờ 05: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa.

- 07 giờ 05 - 07 giờ 15: Tham quan trưng bày hiện vật, triển lãm chuyên đề về Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- 07 giờ 15 - 17 giờ 00: Các đoàn tiếp tục dâng hương, dâng hoa.

Lưu ý: sau khi tham dự Lễ dâng hương, các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm tại Công viên Lam Sơn.


  • Ngày 02 tháng 9 năm 2012:

- 07 giờ 30 - 17 giờ 00: Các đoàn tiếp tục dâng hương, dâng hoa.

3.2. Lễ Khai mạc Triển lãm:

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 07 giờ 30 ngày 01 tháng 9 năm 2012 (thứ bảy).

* Địa điểm: Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lý Tự Trọng đến ngã tư đường Nguyễn Du).

* Chương trình:

07 giờ 30 - 08 giờ 00:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cắt băng khai mạc Triển lãm.

- Bế mạc.Lưu ý: sau khi tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm, các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm tại Hội trường thành phố.

3.3. Lễ Kỷ niệm:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Thời gian: 08 giờ 15 ngày 01 tháng 9 năm 2012 (thứ bảy).

* Địa điểm: Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

* Chương trình: (trực tiếp truyền hình)

08 giờ 15 - 08 giờ 45: - Chương trình văn nghệ.

08 giờ 45 - 10 giờ 30: - Nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phát biểu của đại diện Trí thức thành phố.

- Khen thưởng.

- Bế mạc.

3.4. Các hoạt động khác:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy có kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Công viên Gia Định 2; Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc - quận 9; Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng - huyện Hóc Môn; Trung tâm Văn hóa quận 12; Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - huyện Củ Chi; Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ vào đêm 02 tháng 9 năm 2012.

- Thành Đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại 05 khu Ký túc xá sinh viên lần lượt trong ngày 01 tháng 9 và ngày 02 tháng 9 năm 2012.

- Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp có kế hoạch tổ chức các hoạt động và biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Khu Chế xuất Tân Thuận, Khu Chế xuất Linh Trung I, II, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Khu Công nghiệp Tân Bình, Khu Công nghiệp Hiệp Phước lần lượt trong ngày 01 tháng 9 và ngày 02 tháng 9 năm 2012.

- Đài Truyền hình thành phố tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử, các đồng chí cách mạng lão thành kỷ niệm 67 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2012), vào đêm 25 tháng 8 năm 2012.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo đài có kế hoạch thực hiện các phóng sự, bài viết, chuyên trang, chuyên mục… kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 02 tháng 9 năm 2012 (có kế hoạch riêng).

- Các Sở, ban - ngành, mặt trận, đoàn thể, quận - huyện chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức đoàn đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 02 tháng 9 năm 2012.

4. Lễ Kỷ niệm 67 năm Ngày Nam bộ Kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2012):

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Đơn vị thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2012 (thứ sáu).

* Địa điểm: Nhà hát thành phố.

* Chương trình: (trực tiếp truyền hình)

08 giờ 00 - 08 giờ 30: - Văn nghệ.

08 giờ 30 - 09 giờ 15: - Nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát biểu của đại diện Câu lạc bộ Truyền thống

Kháng chiến.

- Phát biểu của Thế hệ trẻ thành phố.

- Bế mạc.

5. Kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2012) và 30 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 -15/10/2012): (Thành Đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố có kế hoạch riêng)

6. Kỷ niệm 72 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2012):

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Nội dung thực hiện:

- Lễ dâng hương, dâng hoa lúc 07 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2012 tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Xuân, Bia tưởng niệm Cầu Xáng, Nhà thương Giếng nước, Tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Bia tưởng niệm các chiến sĩ Trung đội Gò Môn.

- Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 72 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc 08 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2012 tại Hội trường Huyện ủy huyện Hóc Môn.

- Tổ chức Lễ Giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ lúc 10 giờ 00, ngày 23 tháng 11 năm 2012 tại Nhà Di tích Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

- Đài Tiếng nói nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 5, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ XV.

- Các Sở, ban - ngành, mặt trận, đoàn thể, quận - huyện chủ động tổ chức đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2012.7. Kỷ niệm 66 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2012), Kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2012), Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012) và 23 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2012):

7.1. Lễ Khai mạc Triển lãm:

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2012 (thứ năm).

* Địa điểm: Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lý Tự Trọng đến ngã tư đường Nguyễn Du).

* Chương trình:

08 giờ 00 - 08 giờ 30: - Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của Giám đốc Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch.

- Cắt băng khai mạc Triển lãm.

- Bế mạc.

7.2. Lễ Kỷ niệm:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2012 (thứ sáu).

* Địa điểm: Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi.

Ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.* Chương trình: (trực tiếp truyền hình)

08 giờ 00 - 08 giờ 30: - Văn nghệ.

08 giờ 30 - 10 giờ 00: - Nghi thức khai mạc.giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát biểu của Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP.

- Phát biểu của Sĩ quan trẻ tiêu biểu.

- Nghi thức đón nhận và trao tặng danh hiệu vinh dự

cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân.

- Bế mạc.8. Lễ hội Tết Dương lịch năm 2013:

- Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức “Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2013”; Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, nhân dân thành phố và các quận - huyện năm 2012; giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và một số doanh nghiệp tiêu biểu... từ ngày 26 tháng 12 năm 2012 đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 tại Công viên 23/9; trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật tại Công viên Lam Sơn, Công viên Tượng đài Bác Hồ, Công viên 23/9, quận 1.

- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thực hiện trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, quận 1; phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa Tết Dương lịch năm 2013.

Các Sở, ban - ngành, đoàn thể, quận - huyện có kế hoạch và chủ động tổ chức các hoạt động Lễ, thiết kế nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với đơn vị, địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012./.Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy; để

- Thường trực HĐND. TP; báo cáo

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;

- Các đoàn thể thành phố;

- Các Sở, ban - ngành thành phố;

- Bí thư và Chủ tịch UBND các quận-huyện;

- Các Tổng Công ty và DNNN thuộc TP;

- Báo, Đài;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;

- VPUB: CPVP; các Phòng CV;- Lưu:VT, (VX/T) H.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận
Каталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2012-7
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209
2012-7 -> Số: 3179/QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2012

tải về 85.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương