KẾ hoạch tổ chức giảng dạy phần mềm bổ trợ Tiếng Anh DynEdtải về 36.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích36.05 Kb.
UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 430 /KH-TN6Tân Nhựt, ngày 20 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức giảng dạy phần mềm bổ trợ Tiếng Anh DynEd

Năm học 2017 – 2018
Căn cứ Biên bản ghi nhớ giửa công ty Diên Hồng và SGD-ĐT TP.HCM ký kết vào ngày 09/08/2015;

Căn cứ công văn số CV2/3-SGD gởi SGD-ĐT TP.HCM ngày 24/03/2014;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Công ty Diên Hồng theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0312449496, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố HCM cấp ngày 06/09/2013;

Căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh trong việc cho học sinh học Tiếng Anh thông qua phương tiện dạy học hiện đại;

Căn cứ vào khả năng hợp tác giữa trường Tiểu học Tân Nhựt 6 và Công ty Diên Hồng;

Trường Tiểu học Tân Nhựt 6 xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học phần mềm bổ trợ Tiếng Anh DynEd cho học sinh khối 1, 2, 3, 4, 5 của trường năm học 2017-2018 như sau:I. Đặc điểm tình hình:

1. Số liệu học sinh

Khối lớp

Toàn trường

TA tăng cường

TA tự chọn (đề án)

TA DynEd

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Khối 1

5

183

2

92

3

91

2

92

Khối 2

4

144

2

69

2

75

2

69

Khối 3

5

199

2

70

3

129

2

70

Khối 4

4

166

0

0

4

166

2

84

Khối 5

4

136

0

0

4

136

2

70

TC

22

828

6

231

16

597

10

385


2. Thuận lợi – Khó khăn:

a. Thuận lợi:

Trường đã chủ động thông báo đến phụ huynh học sinh để đăng ký cho con em mình học chương trình Tiếng Anh đa phương tiện DynEd trước khi vào năm học mới.

Phụ huynh ủng hộ việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận phương tiện dạy - học hiện đại.

b. Khó khăn:

- Đây là năm thứ hai trường thực hiện chương trình Tiếng Anh đa phương tiện DynEd nên phụ huynh và học sinh đã quen dần với cách dạy mới.II. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty TNHH Tư vấn giáo dục Diên Hồng tổ chức.

- Cung cấp thiết bị nghe nhìn, phần mềm phục vụ việc dạy - học chương trình DynEd (Máy chiếu).

- Cung cấp giáo viên giảng dạy Tiếng Anh DynEd cho trường.

2. Trường TiH Tân Nhựt 6:

a. Ban Giám hiệu:

- Tổ chức cho học sinh đăng ký nhập học.

- Sắp xếp thời khóa biểu.

b. Nhân viên:

- Nhân viên phục vụ: Chịu trách nhiệm vệ sinh phòng học

- Nhân viên bảo vệ: Bảo quản hệ thống thiết bị trong phòng

3. Thời lượng học: 2 tiết/tuần

- Lớp Tiếng Anh tăng cường: Học 6 tiết trên lớp, 2 tiết trên phòng DynEd.

- Lớp Tiếng Anh Tự chọn: Học 2 tiết trên lớp, 2 tiết trên phòng DynEd.

4. Nội dung học:

Mở rộng thực hành giao tiếp với giọng bản ngữ, bám sát theo phân phối chương trình của Sở GD&ĐT thành phố, hỗ trợ những kĩ năng giao tiếp trong môi trường Tiếng Anh cho học sinh.5. Giáo trình:

- Placement Tests

- Let’s Go Series

- DynEd Kids

- Giáo trình kể chuyện: Alice in Wonderland, Round the word in 80 days...

6. Học phí:

- 150.000đ/tháng. Trong đó:

- Chi phí quản lý của BGH, nhân viên, chi phí cơ sở vật chất, điện,...: 15.000đ/hs/tháng.

- Chi GV trực tiếp dạy DynEd: 70.000đ/tiết7. Thời gian thực hiện:

- Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 20188. Phòng học:

Học tại lớp học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức giảng dạy Tiếng anh DynEd cho học sinh, năm học 2017 - 2018. Kính trình Quý lãnh đạo xem xét và có ý kiến chỉ đạo.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG


  • Phòng GD-ĐT;

  • Các tổ chức;

  • Ban TTND, BĐDCMHSDƯƠNG QUANG ANH VŨ

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PGD&ĐT

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương