KẾ hoạch kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao độngtải về 48.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích48.16 Kb.
#389


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:03/KH-LĐLĐ Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2016


KẾ HOẠCH

Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động

và “Tháng Công nhân” năm 2016

Năm 2016 là năm kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2016); năm thứ 5 thực hiện Thông báo số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng Công nhân”. Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 16/3/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2016) và “Tháng Công nhân” năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch như sau:1. Mục đích, yêu cầu

- Thông qua các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2016) và “Tháng Công nhân” nhằm tuyên truyền cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước và của giai cấp công nhân. Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động công đoàn với phương châm Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động.

- Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 và “Tháng Công nhân” được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm; không phô trương, hình thức với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ. Phát huy các nguồn lực xã hội để người lao động được hưởng “Tết lao động” thực sự có ý nghĩa.

2. Tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5) và phát động “Tháng Công nhân” năm 2016

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2016) phát động “Tháng Công nhân” với các hình thức và nội dung phù hợp.

- Tuyên truyền về ngày Quốc tế lao động 01/5, ý nghĩa của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương vào ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.3. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động

Công đoàn các cấp đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Cụ thể:

- Thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tư vấn, khám sức khỏe cho người lao động.

- Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”.

- Hỗ trợ vay vốn tạo việc làm tăng thu nhập cho CNVCLĐ.

- Thương lượng, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

- Thi nâng bậc, thi tay nghề,…

- Tư vấn pháp luật cho người lao động.

- Triển khai các cabin vắt, trữ sữa cho nữ công nhân đang nuôi con nhỏ.

- Tổ chức “Ngày tết lao động” bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu tập thể công nhân lao động…

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức “Cảm ơn” người lao động với các hình thức như: tôn vinh người lao động; gặp mặt, tặng quà, cho người thân công nhân có thành tích đi tham quan, nghỉ mát,….4. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

- Tổ chức tốt Hội thi cán bộ công đoàn giỏi ở cấp trên cơ sở và cấp cở sở.

- Tiếp tục thực hiện chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 -2018”. Mở đợt cao điểm tuyên truyền, kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong “Tháng Công nhân”.

- Thí điểm xây dựng mô hình Khu nhà trọ công nhân tự quản.

- Thành lập các tổ tư vấn; tổ chức các hoạt động đối thoại nơi làm việc.

- Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ công đoàn.5. Tổ chức thực hiện

- Các ban Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ nội dung hoạt động, tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức triển khai và chỉ đạo các hoạt động ở cơ sở.- Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động và “Tháng Công nhân”. Báo cáo kết quả “Tháng Công nhân” 2016 gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 2/6/2016 để tổng hợp.


Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Các ban LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ các huyện, TP, TX;

CĐ ngành; CĐCS trực thuộc; CĐ các CQ, ĐV, DNTW trên địa bàn;

- Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VP, TG.


TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Việt HàĐƠN VỊ TỔNG HỢP

………………….. hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2016
STT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

1

Kế hoạch triển khai

Số .............

Ngày..... tháng... năm 2016

2

Tổ chức phát động

Ngày… tháng...

Nơi phát động……………

3

Tổ chức tuyên truyền ngày Quốc tế LĐ, bầu cử QH,…

Số cuộc……..

Số người dự

4

Tuyên truyền pháp luật

Số cuộc...............

Số người dự.................

5

Các hình thức T. truyền khác

khẩu hiệu ……..

Đưa tin trên báo, đài........

6

Thăm, tặng quà CNLĐ

Thăm.............. CNLĐ, ...........

gia đình CNLĐ................ suất quà;

trị giá..........................

đồng

Tư vấn, khám, chữa bệnh

Số CNLĐ...........

Trị giá cấp phát...............
Nhà tình nghĩa, MACĐ

Nhà khởi công....

Trị giá hỗ trợ...................

7

Các hoạt động đối thoại

............... cuộc

....................người dự.

8

Tổ chức bữa ăn ca chất lượng

Số đơn vị………

Số lượng công nhân…….

9

Tri ân CNLĐ

Số cuộc……..

Số người……………

10

Phát triển tổ chức

Số CĐCS……..

Kết nạp..........................

11

Đoàn viên ưu tú

Học ĐT Đảng….

Kết nạp Đảng……….

12

Tập huấn cán bộ CĐ

Số cuộc............

Số người dự................

13

Các hoạt động kiểm tra

Số cuộc............

Đơn vị được kiểm tra........

14

Thi cán bộ CĐ giỏi

Hình thức………

Số người tham gia………

15

Tư vấn pháp luật

Số cuộc:.................

............. lượt người

16

Thành lập Khu N. trọ tự quản

Số nhà trọ …….

Số công nhân………

17


Các hoạt động của công nhân đồng hành với doanh nghiệp
18

Tham mưu, đề xuất tạo điều kiện chăm lo cho người lao động
19

Các hoạt động khác

20

CĐCS có tổ chức hoạt động/Tổng số CĐCS

…………………………………………….


TM. BCH CÔNG ĐOÀN.................................

(Ký tên, đóng dấu)Каталог: Upload -> congdoanthainguyen -> FileVanBan -> 2016
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
2016 -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
2016 -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN

tải về 48.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương