KẾ hoạch giảng dạy hệ cao đẲng 2012-2013tải về 100.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích100.14 Kb.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ CAO ĐẲNG 2012-2013 (Các học phần do Khoa quản lý)

Học kỳ

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tiết

Số

tín chỉ

LT

TH

TSI

1

815020

Tập hợp- Lôgic

30
30

2

2

815050

Tiếng Việt 1

45
45

3

3

815095

Rèn kỹ năng sử dụng Tiếng Việt

30
30

2

4

815022

Sinh lý trẻ em lứa tuổi tiểu học

30
30

2

Cộng

9II

5

815054

Số học

45
45

3

6

815051

Tiếng Việt 2

30
30

2

7

815065

Cơ sở Tự nhiên – Xã hội 1

30
30

2

8

815021

Giáo dục môi trường

30
30

2

9

863003

TLH lứa tuổi và TLH sư phạm

30
30

2

10

863007

Tổ chức hoạt động DH&GD ở TH

45
45

3

Cộng

14
11

815052

Tiếng Việt 3

30
30

2III

12

815069

Thủ công – Kỹ thuật

30
30

2

13

715051

Văn học 1

45
45

3

14

815066

Cơ sở Tự nhiên – Xã hội 2

30
30

2

15

815062

PPDH Tiếng Việt 1

30
30

2

16

815055

PPDH Toán 1

30
30

2

17

815106

Mỹ thuật

30
30

2

18

815090

Thực hành sư phạm 1 (TV+Toán)

30
30

1

Cộng

16IV19

715052

Văn học 2

45
45

3

20

815067

PPDH Tự nhiên – Xã hội 1

30
30

2

21

815056

PPDH Toán 2

45
45

3

22

815063

PPDH Tiếng Việt 2

30
30

2

23

815091

Thực hành sư phạm 2 (Tiếng Việt)

30
30

1

24

815092

Thực hành sư phạm 3 (Toán)

30
30

1

25

815105

Âm nhạc

30
30

2

26

815070

PPDH Thủ công – Kỹ thuật

30
30

2

27

815108

Thực tế bộ môn
15

15

1

Cộng

17V

28

815064

PPDH Tiếng Việt 3

30
30

2

29

815057

PPDH Toán 3

30
30

2

30

815093

Thực hành sư phạm 4 (TV+Toán)

30
30

1

31

815068

PPDH Tự nhiên – Xã hội 2

30
30

2

32

815078

PPDH Mỹ thuật

30
30

2

33

815075

PPDH Âm nhạc

30
30

2

34

815071

PPDH Thể dục

30
30

2

35

815104

Đạo đức và PPGD Đạo đức

45
45

3

Cộng

16VI

36

863011

Quản lí HCNN&Quản lí ngành GD-ĐT (TH)

30
30

2

37

815023

Kiểm tra đánh giá kết quả GD ở tiểu học

30
30

2

38

815053

Cấu trúc đại số

30
30

2

39

815103

Ứng dụng Xác suất thống kê ở trường TH

30
30

2

40

815101

Giáo dục kỹ năng sống cho HSTH

45
45

3

Cộng

11

: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương