KẾ hoạch công tác tuầN 2 tháng 1/2015 TỪ 05/1/2015 ĐẾN 11/1/2015tải về 17.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích17.9 Kb.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 1/2015

TỪ 05/1/2015 ĐẾN 11/1/2015

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận

thực hiện

Thứ hai 5/1/2015

Các bộ phận chuẩn bị kỳ thi HSGQG làm việc theo nhiệm vụ đã phân công

Theo phân công
- Giáo viên chuyên nộp hồ sơ thanh toán bồi dưỡng HSG đến hết tháng 12

GV chuyên
- Giáo viên lãnh đội 12 nộp hồ sơ thanh toán bồi dưỡng đội tuyển cả đợt

GV lãnh đội 12
Hạn cuối hoàn thành điểm các môn thi tập trung

GV môn Toán, Văn, Ngoại ngữ

Thứ ba 6/1/2015

Các bộ phận chuẩn bị kỳ thi HSGQG làm việc theo nhiệm vụ đã phân công

Theo phân công

Buổi sáng

Toàn trường học theo thời khóa biếu

Khối 6, 7 nghỉ bán trú
Buổi chiều

Toàn trường nghỉ học
Thứ tư 7/1/2015

Thi Chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm 2015

HS các đội tuyển 2015

Thứ năm 8/1/2015

Thi Chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm 2015

HS các đội tuyển 2015

Thứ sáu 9/1/2015

Thi Chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm 2015

HS các đội tuyển 2015

Thứ bảy 10/1/2015

Thi Chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm 2015

HS các đội tuyển 2015

Chủ nhật 11/1/2015: sites -> default -> files -> u671
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
u671 -> KẾ hoạch công tác tuầN 1 tháng 11/2014 TỪ 3/11/2014 ĐẾN 9/11/2014
u671 -> KẾ hoạch công tác tuầN 2 tháng 2 NĂM 2015 TỪ 09/2/2015 ĐẾN 15/2/2015
u671 -> KẾ hoạch công tác tuầN 4 tháng 11/2014 TỪ 24/11/2014 ĐẾN 30/11/2014
u671 -> KẾ hoạch công tác tuầN 4 tháng 12/2014 TỪ 22/12/2014 ĐẾN 28/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương