Ký hiệu: lc 369 Tên tác giả: Nguyễn Mạnh An Tên đề tàitải về 7.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích7.31 Kb.
Tóm tắt luận văn: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép Việt Nam và một số gợi ý chính sách
Ký hiệu: LC 369

Tên tác giả: Nguyễn Mạnh An

Tên đề tài: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép Việt Nam và một số gợi ý chính sách

 Chuyên ngành: Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế. Năm 2008

 Giáo viên hướng dẫn: TS. Chu Đức Dũng

 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

- Thông qua việc nghiên cứu phân tích, đánh giá các tác động cụ thể đối với ngành thép khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các nhân tố mới nảy sinh của tiến trình hội nhập sẽ tác động tới từng lĩnh vực cụ thể như thị trường, cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm, môi trường, lao động... của ngành thép ra sao khi Việt Nam gia nhập WTO, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách. Vì vậy, luận văn này sẽ phải giải quyết các vấn đề thực tiễn được đặt ra như sau:

- Tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngành thép Việt Nam đang còn những tồn tại gì?

- Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép Việt Nam ra sao?

- Một số giải pháp, khuyến nghị để định hướng cho sự phát triển của ngành thép Việt Nam.

 Những đóng góp mới của luận văn:

- Phân tích, đánh giá các tác động đối với ngành thép trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, những tác động đối với ngành thép hiện tại và trong tương lai, qua đó thấy được những cơ hội và thách thức đối với ngành thép.- Đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển ngành thép, nhu cầu tiêu thụ thép.

- Đưa ra những giải pháp, khuyến nghị chính sách tổng thể đối với sự phát triển của ngành thép Việt Nam.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương