James wynn hiếp dâm 2 cô gáitải về 225.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích225.52 Kb.
1984-2010 - mục sư (ms) - Tin Lành

01: NJ - ms james wynn - hiếp dâm 2 cô gái - 22 năm tù - 1984

02: OH - ms claude steven harmon - mò cu - 10 năm tù - 2005

03: Japan - ms tamotsu kin - hiếp dâm 7 cô gái - 20 năm tù - 2/2006

04: KY - ms larry davis - gian lận - 2 năm tù - 2006

05: CA - ms david leon bishop - hiếp dâm gái - 16 năm tù - 2006

06: VA - ms rafael arteaga - hiếp dâm gái 4 tuổi - 2 năm tù - 2007

07: CO - ms donald shissler - chơi lỗ đít trai* - 210 năm tù - 2007

08: OH - ms aaron rediger - hiếp dâm gái* - 2 năm tù - 2007

09: CA - ms frederick dew - chơi lỗ đít trai - 22 năm tù - 2007

10: OH - ms brian williams - hiếp dâm gái 15 tuổi - 8 năm tù - 2008

11: NY - ms william procanick - mò gái - 3 năm tù - 2008

12: WA - ms nick hacheney - giết vợ - 26 năm tù - 2008

13: CO - ms peter kim - hiếp dâm gái - 1 năm tù - 2008

14: OH - ms artis caver - trộm $400k - 16 năm tù - 2008

15: TX - ms joe barron* - chat với cô gái 13 tuổi, cô ấy là cảnh sát - 7 năm tù* - 2008

16: WV - ms timothy edmonds - hiếp dâm gái* - 10 năm tù - 2009*

17: South Africa - ms marthinus coetzee - hiếp dâm 3 bà - 4 năm tù - 2009

18: NC - ms russell lesser - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2009

19: NC - ms robert lee adams reaves* - giết Curtis vì ghen - tù chung thân - 2009*

20: Canada - ms larry robert collins - hình cởi truồng - 1 năm tù - 2009

21: CA - nữ ms jessica banks - ác độc với 5 cô con gái nuôi - tù chung thân - 2009

22: MO - ms roy curtis huling - hiếp dâm gái 10 tuổi - 8 năm tù - 2009

23: TN* - ms tavaria merritt chơi lỗ đít 3 trai - 50 năm tù* - 2009

24: Canada - ms daniel cormier* - hiếp dâm gái 10 tuổi* - 5 năm tù* - 2009

25: IL - ms fred winters - bị bắn chết* - trong lúc làm thánh lễ, chúa ở mô, hỉ? - 2009

26: KY - ms daniel keith gabbard* - DUI, cán chết người - 20 năm tù - 2010

27: CA - ms eugene joshua sims - trộm $800k - 1 năm tù - 2010

28: MS - ms william gerald sanford - hình cởi truồng - 10 năm tù, 2010

29: GA* - ms phillip glenn terrell - chơi lỗ đít 2 trai - 18 năm tù - 2010

30: CA - ms eugene joshua sims - trôm $800k - 1 năm tù - 2010

31: AL - ms anthony hopkins - giết vợ - dấu xác trong tủ lạnh - tù chung thân - 2010

32: NY - ms gregorio gonzalez - lừa bịp $800k - 2 năm tù* - 2010

33: TX - ms dean richard tarkington - chat với gái, xin hình cởi truồng - 10 năm tù - 2010

34: IA - ms timothy parker* - dê gái - 20 năm tù - 2010
2011 - mục sư (ms) Tin Lành
01: OK - ms tommy joe pitts - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2011

02: NC - ms benjamin caldwell* - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2011

03: UT* - ms aaron witcher* - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2011

04: CA - ms tommy gene daniels - dê 5 cô gái 5-12 tuổi - 158 năm tù - 2011

05: MI - ms christopher settlemoir - chơi lỗ đít bé trai* - 7 năm tù - 2011

06: TX - ms julio cesar perez - thuê người giết vợ - 45 năm tù - 2011

07: GA - ms brian clay gray - hiếp dâm gái - 8 năm tù - 2011

08: FL - ms dieugrand jacques - dê gái - 10 năm tù - 2011

09: SD - ms william guthrie - giết vợ - tù chung thân, 2000 - chết trong tù, 2011

10: NC - ms gary thomas wheeler - hiếp dâm gái - 2 năm tù - 2011

11: GA - ms joshua drucker - bắn chết 2 người - tử hình - 2011

12: NC - ms keith devon pittis - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2011

13: TX - ms hezekiah stallworth - mò gái - 20 năm tù - 2011

14: TX - ms tracy bernard burleson - thuê con giết vợ kế - tù chung thân - 2011

15: PA - ms samuel allen jordan - chơi lỗ đít bé trai - 25 năm tù - 2011

16: AL - ms jerry cannon - hình cởi truồng - 17 năm tù - 2011

17: FL - ms russell lewis - hiếp dâm gái - 28 năm tù - 2011

18: IL - ms jason phillips - hiếp dâm gái - 4 năm tù - 2011*

19: MO - ms david love - giết bạn để đoạt vợ* - tù chung thân - 2011*

20: TX - ms felipe dejesus coronel pacheco - giả mạo green card - 1 năm tù - 2011

21: MD* - ms tonto corbin - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2011

22: MD - ms kevin pushia - giết người để lảnh tiền bảo hiểm - tù chung thân - 2011*

23: KY - ms robert meredith - chơi lỗ đít trai 12 tuổi - 12 năm tù - 2011

24: AK - ms shawn anthony justice - chơi gái - 8 năm tù - 2011

25: CT - ms troy grant - chơi lỗ đít bé trai* - 20 năm tù - 2011

26: CT - ms simeon stefanidakis - hàng vạn hình cởi truồng - 7 năm tù - 2011

27: FL* - ms dieugrand jacques - hiếp dâm gái* - 10 năm tù* - 2011

28: NY - ms phillip joubert - con gái ruột 13 tuổi tố cáo nó hiếp dâm - 5 năm tù - 2011

29: GA - ms nathan donald moore - chơi lỗ đít trai - 30 năm tù - 2011*

2012 - mục sư (ms) Tin Lành

01: GA - ms kenneth terrell - trộm $380k - 9 năm tù - 2012

02: MI - ms timothy ward jackson - hiếp dâm gái 13 tuổi - 40 năm tù - 2012

03: WA - ms anthony morris - lừa bịp Ponzi $1.8M - 3 năm tù - 2012

04: OH - ms mark griggs - hình cởi truồng - 6 năm tù - 2012

05: LA- ms toris young - trộm $1M - 10 năm tù - 2012

06: FL* - ms james harris - chơi lỗ đít bé trai 15 tuổi - 30 năm tù - 2012

07: MD - ms robert freeman - trộm $630k - 2 năm tù - 2012

08: TN - ms john vine - dê gái 12 tuổi - 22 năm tù - 2012

09: OH* - ms wayne hogue* - hiếp dâm trẻ em 5 tuổi* - 2 năm tù* - 2012

10: AL - ms timothy dane tillman - giết vợ - tù chung thân - 2012

11: NY - ms joe flowers - chơi lỗ đít bé trai - 7 năm tù - 2012

12: CA* - ms oscar perez* - chơi lỗ đít 5 bé trai - 330 năm tù - 2012

13: MI - ms tedd butler - mò cu - 1 năm tù - 2012*

14: PA - ms homer richard clifford - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2012

15: IA* - ms patrick edouard - hiếp dâm 4 bà - 5 năm tù - 2012

16: NJ - ms george benbow - dê gái 9-13 tuổi - 11 năm tù - 2012

17: OH - ms mikkel jasper - chơi gái - 5 năm tù - 2012

18: VA* - ms curtis mathew* - dụ 5 cô gái - 10 năm tù - 2012

19: NJ* - ms george benbow* - hiếp dâm gái 9-13 tuổi* - 11 năm tù* - 2012

20: MS - ms edward earl prince - hình cởi truồng - 2 năm tù - 2012

21: WA - ms michael scott norris - hình cởi truồng - 25 năm tù - 2012

22: MN - ms leon piepenbrink - trộm $300k - 1 năm tù - 2012

23: SC - ms james doscher - hiếp dâm gái - 25 năm tù - 2012

24: CT* - ms luckner sylvain - hiếp dâm gái 12 tuổi - 2 năm tù - 2012

25: VA - ms curtis glendell mathews - dụ gái - 10 năm tù - 2012

26: VA - ms tommy shelton - mò cu, bú cặc 2 người* - 6 năm tù - 2012

27: MN - ms darwin schauer - hiếp dâm con ghẻ - 30 năm tù - 2012

28: WA - nữ ms connie ikpoh - gian lận $14M - 3 năm tù - 2012

29: GA* - ms douglas pope* - hiếp dâm gái* - 5 năm tù* - 2012*

30: OK - ms michael brandon lenzini - hiếp dâm gái* - 25 năm tù - 2012

31: MI - ms milton wells* - hiếp dâm 2 cô gái* - 7 năm tù* - 2012*

32: AL* - ms stanley porte - chơi lỗ đít bé trai - 10 năm tù - 2012

33: MO - ms michael alan crippen - hình cởi truồng - 3 năm tù - 2012

34: AL - ms cederick mcmillian* - hiếp dâm gái 14 tuổi* - 1 năm tù* - 2012*

35: AL - ms toris young - trộm $1M tiền cứu trợ bão lụt katrina - 10 năm tù - 2012

36: Singapore - ms kong hee - trộm $18M - 2012

37: MN - ms derrick griffin - giết người - tù chung thân - 2012

38: WV* - ms mark wolford* - cuồng tín - cầm rắn, ca ngợi chúa - bị rắn cắn chết - 2012

39: MD - ms leon waverly jones - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 20122013 - mục sư (ms) Tin Lành

01: WI - ms ervin witmer - chơi lỗ đít bé trai* - 1 năm tù - 2013

02: PA* - ms arthur schirmer - giết vợ* - tù chung thân* - 2013*

03: FL - ms paul wolfe - gian lận $2M - 3 năm tù - 2013

04: IN* - ms jack schaap* - chơi gái 17 tuổi* - 12 năm tù* - 2013*

05: AL - ms paul haskell lane - lừa bịp $400k - 3 năm tù - 2013

06: CA - ms robert ruark - hiếp dâm - 18 năm tù* - 2013

07: NJ - ms edward fairley - toan giết người - 21 năm tù - 2013

08: CO - ms john white - giết người - 56 năm tù - 2013

09: Canada - ms ronald burning - hiếp dâm gái - 10 năm tù - 2013

10: CO - ms richard howard craft - hình cởi truồng - 10 năm tù - 2013

11: TX* - ms chad foster* - chơi gái 16 tuổi* - 5 năm tù, 2013

12: TX* - ms mark allen green* - hiếp dâm gái 13 tuổi - 50 năm tù* - 2013*

13: IL* - ms jason laws - trộm $250k - 3 năm tù* - 2013

14: AL* - ms john astorga* - hiếp dâm* - 10 năm tù* - 2013*

15: FL - ms thomas baxter - 10 năm tù - bị bắt vì tội khác, 2013

16: MN - ms gustavo resendiz talabera - dụ gái 16 tuổi - 5 năm tù - 2013

17: TX - ms raymond cooper* - chat với gái, khoe cu trên webcam - 2 năm tù - 2013*

18: TN - ms anthony michael adinolfi - rao mời tình dục - 1 năm tù - 2013

19: FL* - ms david wayne lawson - hiếp dâm gái 15 tuổi - 3 năm tù, 2013*

20: VA - ms darrel lee sheets - hiếp dâm gái 9 tuổi - 6 năm tù - 2013

21: WA - ms malcolm fraser - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2013

22: AZ - ms robert eric warren - mua đồ chơi sex (sex toy) cho cô gái - 2013

23: KY - ms jeremy caraway - hiếp dâm gái - 20 năm tù - 2013

24: IL - ms rodney applington - hiếp dâm gái - 12 năm tù - 2013

25: CA - ms jose rama campoverde - hiếp dâm 4 cô gái - 6 năm tù - 2013

26: IN - ms joseph glenn pennington* - hiếp dâm gái 15 tuổi - 4 năm tù - 2013*

27: VA - ms gregory douglas forehand* - chơi lỗ đít 3 bé trai - 5 năm tù* - 2013

28: CA - ms charles agbu - gian lận $11M - 7 năm tù - 2013

29: WI* - ms michael delaney - chơi lỗ đít bé trai* - tù chung thân - 2013

30: CA* - ms louis bristol* - hiếp dâm 2 cô gái* - 1 năm tù* - 2013

31: FL - ms douglas myers - chơi lỗ đít 3 bé trai - 15 năm tù - 2013

32: South Africa - ms mandla esau dube - đánh chết người - 15 năm tù - 2013

33: South Africa - ms (dấu tên) - chơi lỗ đít bé trai 8 tuổi - 10 năm tù - 2013

34: Zimbabwe - ms tizora kaitano - chơi lỗ đít - 20 năm tù - 2013

35: NY - ms roy harriger - hiếp dâm con trai ruột và con gái ruột - 2013

36: MS* - ms larry singleton* - chơi lỗ đít bé trai - 30 năm tù* - 2013

37: VA* - ms david smith - hình cởi truồng* - 3 năm tù - 2013

38: PA* - ms lee moore - chơi lỗ đít bé trai - 25 năm tù - 2013

39: VA - ms olander cuthrell* - tự đốt nhà rồi hô oán bị kỳ thị - 2 năm tù - 2013

40: SC* - ms dale richardson* - hiếp dâm* - 20 năm tù - anh của nó tù chung thân - 2013

41: TX - ms david keith allen - đốt nhà, giết vợ - 30 năm tù - 2013

42: IN* - ms steve harding - chơi gái 13 tuổi - 2 năm tù - 2013

43: GA - ms terrance king - hiếp dâm gái 15 tuổi - 30 năm tù - 2013

44: PA - ms michael wilkerson - gian lận $1M - 14 năm tù - 2013

45: TX - ms hugo fluellen - hiếp dâm gái - 6 án tù chung thân (6 life sentences) - 2013

46: IN - ms steve harding - mò gái - 2 năm tù - 2013

47: Ghana - ms philip osei tutu - hiếp dâm cô gái câm và điếc - 20 năm tù - 2013

48: TX - ms anthony lynn thibodeaux - hiếp dâm gái 15 tuổi - 10 năm tù - 2013

49: South Africa - ms craig vernon freeman - lừa bịp R3.5M - 8 năm tù - 2013

50: CO - ms hugo ornelas - hiếp dâm gái 15 tuổi - 12 năm tù - 2013

51: Puerto Rico - ms leo de la rosa-meran - dụ 2 cô gái - 10 năm tù - 2013

52: Kenya - ms kennedy okumu hiếp dâm gái 13 tuổi - 10 năm tù, 2013

53: India - ms david inbaraj* - đã có vợ* - bắt cóc gái 17 tuổi - hiếp dâm - 20132014 - mục sư (ms) Tin Lành

01: Nigeria - ms michael dimowo - hiếp dâm gái 6 tuổi - 10 năm tù - 2014

02: CA - ms barry minkow - lừa bịp - 5 năm tù - 2014

03: NY - ms michael clare - hiếp dâm 2 cô gái 13, 14 tuổi - 5 năm tù - 2014

04: Australia - ms bernadine prince - buôn lậu ma túy - 12 năm tù - 2014

05: NJ - ms jeffrey mackintosh - chơi lỗ đít bé trai* - 10 năm tù - 2014

06: NC - ms larry bollinger - hiếp dâm 2 cô gái ở Haiti - 25 năm tù - 2014

07: AL - ms timothy thomas - hiếp dâm gái - 3 năm tù - 2014

08: IN - ms otis jetter - chơi lỗ đít bé trai - 40 năm tù - 2014

09: Zimbabwe - ms robert gumbura* - 11 vợ - 30 con - hiếp dâm - 50 năm tù - 2014

10: CO - ms charles lawrence kennedy - gian lận Ponzi $5M - 1 năm tù - 2014

11: FL - ms warren kennell - hình cởi truồng, hiếp dâm gái* - 58 năm tù* - 2014*

12: AL - ms timothy thomas - hiếp dâm gái - 3 năm tù - 2014

13: TX - ms joshua earls* - gởi text và hình sex cho cô gái 16 tuổi - 12 năm tù - 2014

14: Ghana - ms benjamin bandong - bú cặc bé trai 12 tuổi - 7 năm tù - 2014

15: GA - ms craig davis - 10 năm tù - vì truyền bệnh AIDS cho 1 bà - 2014

16: Korea - ms david yonggi cho - trộm $12M - 3 năm tù - 2014

17: CA - ms james ray guerrero - chơi lỗ đít 2 bé trai - 15 năm tù - 2014

18: CA - ms bruce anthony stark - trộm $100k - 3 năm tù - 2014

19: NJ - ms jeffrey mackintosh* - chơi lỗ đít trai - 10 năm tù - 2014

20: Nigeria - ms akolade arowolo - đâm vợ chết với 76 nhát - tử hình, treo cổ* - 2014*

21: Nigeria - ms obi ofoedu - tiên tri xạo ke, hù dọa 1 bà - bị giam chờ xử - 2014

22: IL - ms jeffrey strait* - mò cu 4 bé trai* - bị giam với $500k bond - 2014*

23: CA - ms luis alonso serna - lừa bịp người Latino $4M - 2014

24: Brazil - ms charles souza - bị bắn chết - trong lúc làm thánh lễ* - 2014*

25: TN - ms richard shahan - đâm vợ chết - trốn qua Russia, bị bắt - 2014

26: TX - ms geronimo aguila* - hiếp dâm gái* - 2014*

27: CO - ms michael abromovich - giả cảnh sát, cướp - 2014

28: TN - ms michael bryant - khoe cu, dê gái 16 tuổi - 6 năm tù - 2014

29: CA - ms bruce anthony stark - trộm $100k - 3 năm tù - 2014

30: KY* - ms jamie coots* - cuồng tín* - cầm rắn, ca ngợi chúa - bị rắn cắn chết - 2014

1993-2010 - rabbi đạo Do Thái

01: NY - rabbi arie adler - hiếp dâm con gái ruột 4 tuổi - vợ giết con và tự tử - 1993

02: CA - rabbi abraham low - rửa tiền - 5 năm tù - 1994

03: Isreal - rabbi sidney isaac goldenberg - hiếp dâm cô gái 12 tuổi - 3 năm tù - 1997

04: NY - rabbi neil lederman - trả check $60k không có tiền - 1 năm tù - 1998

05: Isreal - cựu thị trưởng gerald ajax ackerman - hiếp dâm - 36 năm tù - 1999

06: Australia - nahum goldberg - rửa tiền $24m - 5 năm tù - 2000

07: NY - rabbi sholam weiss - gian lận - bảo hiểm (life insurance) - 845 năm tù* - 2000*

08: FL - rabbi jerrold levy - chơi con trai 14 tuổi - 6 năm tù - 2001

09: PA - cantor phillip wittlin - mò gái - 1 năm tù - 2001

10: NY - rabbi moshe milstein (millstein) - bán thuốc nhiễm độc - 4 năm tù - 2002

11: OK - rabbi richard marcovitz - mò 4 cô gái - 5 năm tù - 2002

12: CA - rabbi michael ozair - hiếp dâm gái 14 tuổi - 1 năm tù - 2002*

13: NJ - rabbi juda mintz - hình cởi truồng - 1 năm tù - 2002

14: CA - rabbi mordechai yomtov - hiếp dâm - 1 năm tù - 2002

15: CA - rabbi israel grunwald - mò gái trên máy bay - 2003

16: CA - rabbi yehudah friedlander - mò gái trên máy bay - 2003

17: MD - moshe khaver là con của rabbi - cố ý cán người - 5 năm tù - 2005

18: MD - rabbi david kaye - vào Net dụ trai tơ - gặp cảnh sát - 6 năm tù - 2006

19: NJ - rabbi aryeh (louis) blaut - hình cởi truồng - 2 năm tù - 2006

20: NY - cantor alain oziel - hiếp dâm - 5 năm tù - 2006

21: NY - rabbi alan (jay) shneur horowitz - hiếp dâm - trốn qua India - 10 năm tù - 2007

22: CA - rabbi gilbert (gedaliah) shaffer - bị xe đụng chết - 2007

23: NJ - rabbi peter light - trộm $80k, 2007* - 5 năm tù - chết, 2008

24: NY - rabbi moshe zigelman - gian lận, rửa tiền - 2 năm tù - 2009

25: NY - rabbi leib pinter - gian lận $44M - 8 năm tù - 2009

26: CA - rabbi naftali tzi weisz - gian lận thuế - 2 năm tù - 2009

27: NY - rabbi baruch lebovits - bú cặc - 32 năm tù - 2010

28: NY - rabbi avrum friesel - gian lận $11M - 2 năm tù - 2010

29: NJ - rabbi baruch lanner - hiếp dâm - 7 năm tù - gian lận, 5 năm tù, 2010

30: IA - rabbi sholom rubashkin - gian lận - 27 năm tù* - 2010*
2011-2014 - rabbi đạo Do Thái
01: Isreal - rabbi elior chen - lạm dụng - bị bắt ở Brazil, còng về Israel - 24 năm tù, 2011

02: NY - rabbi gavriel bidany - mò háng nữ quân nhân trên máy bay - 2011

03: NY - rabbi menachem youlus - giả mạo tiền từ thiện $1M - 4 năm tù - 2011

04: IL - rabbi giả mạo marvin berkowitz - gian lận thuế $10m - 18 năm tù - 2011

05: NY - rabbi milton balkany - tống tiền $4M - 4 năm tù - 2011

06: NY - rabbi isreal weingarten - hiếp dâm con gái ruột - 30 năm tù, 2011

07: Isreal - rabbi elazar abuhatzeira - bị đâm chết - 2011

08: NY - rabbi mordchai fish - lừa bịp Ponzi - 4 năm tù - khóc tại Tòa, 2012

09: NY - rabbi lavel schwartz - lừa bịp -1 năm tù - 2012

10: NJ* - rabbi eliahu ben haim - tham nhủng - 5 năm tù - 2012

11: NY - rabbi fred neulander thuê sát thủ giết vợ - tù chung thân - 2012

12: NJ - con của rabbi yitzhak là solomon dwek - lừa bịp - 6 năm tù - 2012

13: NY - rabbi nechemya weberman - dê cô gái 12 tuổi - 103 năm tù - 2013

14: NY - rabbi avrohom (earl seth) david - tổ chức nhập cảnh trái phép - 5 năm tù - 2013

15: NJ - rabbi yosef kolko - bú cặc - 12 năm tù - 2013

16: Isreal - rabbi menachem edry - bắn người bị thương - 5 năm tù - 2013

17: Canada - rabbi aubrey levin - mò cu bệnh nhân - 5 năm tù - 2013

18: NY - rabbi yakov yitzchak roth - hiếp dâm ở Isreal - 16 năm tù, 1997 - bị bắt ở Mỹ

19: MO - rabbi david kramer - hiếp dâm - 7 năm tù - 2008 - về Úc - thêm 1 năm tù, 2013

20: NJ - rabbi jim diamond - bị xe đụng chết - 2013

21: AZ - rabbi shawn rice - rửa tiền $1m - 8 năm tù - 2013

22: NY - rabbi mendel epstein - rabbi martin wolmark - bắt cóc chồng, buộc ly dị - 2013

23: Isreal - rabbi (dấu tên) - có “quyền lực từ trời”, hiếp dâm 4 chị em - 5 năm tù - 2014

24: NY - rabbi moshe menachem taubenfeld (mendel zarkowsky) - hiếp dâm - 2014

25: NY* - rabbi victor koltun - giết 2 người đòi nợ nó - 2 án tù chung thân - 2014

26: NY - rabbi samuel waldman - hình cởi truồng - 2014

27: Isreal - rabbi jordan murray - mò 2 cô gái - 2014

Tội phạm cổ áo trắng - Chief Executive Officer (CEO)

01: NY - rabbi sholam weiss - National Heritage Life Insurance - 845 năm tù - 2000

02: NY - keith pound - NH Life Insurance - 740 năm tù - 2000 - chết trong tù, 2004

03: FL - frederick brandau - Financial Federated - 55 năm tù - 2001

04: CO - will hoover - financial advisor - 100 năm tù - 2004

05: NY - bernard ebbers - WorldCom - 25 năm tù - 2005

06: NY - timothy rigas - Adelphia Communications Corporation - 20 năm tù - 2005

07: FL - eduarto masferrer - bank fraud - 30 năm tù - 2006

08: CA - jeff skilling - Enron - 14 năm tù - 2006 - 2013

09: CO - norman schmidt - investment fraud - 330 năm tù - 2008 - chết trong tù, 2013

10: NY - bernard madoff - Ponzi scheme - 150 năm tù - 2009

11: CA - richard harkless - Ponzi scheme - 100 năm tù - 2009

12: LA - robert thompson - theft fraud - 309 năm tù - 2010

13: MN - thomas petters - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2010

14: FL - scott rothstein - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2010

15: TX - allen stanford - Ponzi scheme - 110 năm tù - 2012

16: IN - tim durham - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2012

17: NC - keith simmons - Ponzi scheme - 50 năm tù - 2012

18: MO - bishop martin sigillito - Ponzi scheme - 40 năm tù - 2012

19: ME - karen bowie - Ponzi scheme - 80 năm tù - 2013

20: CA - james koenig - Ponzi scheme - 44 năm tù - 2013

21: WA - mark spangler - investment fraud - 16 năm tù - 2014Bấm Ctrl+ chữ to hơn --- Bấm Ctrl- chữ nhỏ hơn

====== ====== ====== ====== ====== ======
: 2014
2014 -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
2014 -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
2014 -> CÔng ty cổ phần autiva (autiva. Jsc)
2014 -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
2014 -> Part d. Writing 0 points)
2014 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2014 -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2014 -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
2014 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương