ĐIỀu lệ olympia dành cho sinh viêN ĐẠi họCtải về 140.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.06.2018
Kích140.62 Kb.

ĐIỀU LỆ

OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC


MÙA THỨ 1 (2012 – 2013)

__________
Điều 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 1. Đối tượng:

Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học trên cả nước thuộc hai khối ngành (Khoa học tự nhiên và Kinh tế), chi tiết liệt kê tại Điều 2 của bản Điều lệ này, có quyền đăng ký tham gia theo hình thức ‘ĐỘI’. Mỗi đội tham dự tối thiểu gồm 2 thành viên.

Các đội dự thi đăng ký tham gia theo đơn vị trường. Mỗi trường có thể gửi dự thi nhiều công trình.

Các công trình dự thi phải có xác nhận và đánh giá đạt tiêu chuẩn của giảng viên hướng dẫn. Mỗi công trình phải ghi rõ thông tin tham khảo của giáo viên hướng dẫn.

Các công trình đã đoạt giải trong các chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp Thành Phố trở lên không được tham gia. 1. Hình thức và Nội dung: Cuộc thi gồm 3 vòng:

  1. Vòng 1: Sơ loại: Diễn ra từ 24/10/2012 – 24/11/2012

BTC và Hội đồng khoa học sẽ đánh giá và chọn ra 12 công trình xuất sắc nhất của 3 khu vực (Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam).

Khu vực

Phân vùng

Khoa học tự nhiên

Kinh tế

Miền Bắc

Từ Nghệ An trở ra

2 công trình

2 công trình

Miền Trung

Từ Nghệ An vào đến Lâm Đồng

2 công trình

2 công trình

Miền Nam

Từ Đồng Nai trở vào

2 công trình

2 công trình

Quy trình đánh giá gồm 2 bước: • Bước 1: Công trình dự thi sẽ được gửi đến Hội đồng phản biện để lấy ý kiến và chấm điểm. Hội đồng phản biện gồm những giáo sư đầu ngành hiện đang công tác tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học danh tiếng của Việt Nam. Mỗi công trình sẽ được ít nhất hai thành viên của Hội đồng phản biện cho ý kiến và chấm điểm độc lập.

 • Bước 2: Sau khi có đủ ý kiến của Hội đồng phản biện, các công trình sẽ được chuyển đến Hội đồng khoa học chấm điểm độc lập. Điểm số cuối cùng của công trình là điểm chia trung bình của các thành viên Hội đồng phản biện và Hội đồng khoa học.

 • Bốn công trình có điểm số cao nhất tại mỗi khu vực (mỗi bảng 2 công trình) sẽ được chọn vào vòng bán kết. Trường hợp có nhiều hơn hai đề tài cùng điểm số cao nhất, Hội đồng khoa học sẽ thảo luận và ý kiến của Chủ tịch hội đồng khoa học là ý kiến cuối cùng (hoặc Hội đồng khoa học sẽ bỏ phiếu kín để lựa chọn).

 • Trường hợp một đội có hai công trình cùng đạt điểm cao nhất thì sẽ được Hội đồng khoa học tư vấn lựa chọn một.

  1. Vòng 2: Vòng bán kết: Tháng 1/2013

Vòng bán kết được tổ chức tại Hà Nội (Khu vực miền Bắc), Đà Nẵng (khu vực miền Trung) và TP. Hồ Chí Minh (khu vực miền Nam).

Tại vòng bán kết, các đội sẽ trình bày đề tài nghiên cứu, trả lời các câu hỏi của khán giả tham dự chương trình và phản biện trước Hội đồng khoa học. Hội đồng khoa học sẽ đánh giá và chọn 6 đội xuất sắc tham dự Vòng chung kết toàn quốc.Khu vực

Địa điểm tổ chức

Khoa học tự nhiên

Kinh tế

Miền Bắc

Hà Nội

1 công trình

1 công trình

Miền Trung

Đà Nẵng

1 công trình

1 công trình

Miền Nam

TP. Hồ Chí Minh

1 công trình

1 công trình

Mỗi đội được chọn vào Chung kết toàn quốc sẽ được tài trợ kinh phí 30,000,000VNĐ (Bằng chữ: ba mươi triệu đồng chẵn) để phát triển đề tài hoặc chế tạo sản phẩm trình bày tại Chung kết toàn quốc.
  1. Vòng 3: Chung kết toàn quốc: Tháng 4/2013

Chung kết toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. Tại cuộc thi Chung kết toàn quốc, các đội sẽ trình bày đề tài nghiên cứu của đội, trả lời các câu hỏi của khán giả tham dự chương trình và phản biện trước Hội đồng khoa học. Hội đồng khoa học sẽ đánh giá và trao giải.


Giải thưởng

Khoa học tự nhiên

Kinh tế

Giải đặc biệt (*)

1

Giải Nhất

1

1

Giải Nhì

1

1

Giải Ba

1

1

(*) Giải đặc biệt dành cho cá nhân, xem thêm chi tiết tại Điều 8 – Cơ cấu giải thưởng
Điều 2: LĨNH VỰC, NGÀNH ĐĂNG KÝ:

STT

TÊN LĨNH VỰC

CHUYÊN NGÀNH

Bảng A – Khoa học tự nhiên

1

Vật lý – điện tử

- Điện lạnh

- Điện tử

- Viễn thông và mạng

- Vật liệu mới2

Công nghệ thông tin

- Toán tin ứng dụng

- Công nghệ thông tin3

Tài nguyên - môi trường

- Khoa học môi trường

- Xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trườngBảng B – Kinh tế

1

Kinh tế

- Tài chính doanh nghiệp

- Quản trị kinh doanh: thương mại, ngoại thương, du lịch, marketing.
Điều 3: CÁC TIÊU CHUẨN CHUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

 1. Hình thức: cách trình bày công trình (bố cục, sơ đồ, diễn đạt, hình thức...)

 2. Nội dung:

 • Phương pháp nghiên cứu: tính khoa học, tính lập luận logic, tính trung thực trong việc tham khảo và nghiên cứu (nêu, trích dẫn rõ ràng)

 • Tính thực tế của kết quả nghiên cứu: tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn, tính độc đáo và sáng tạo.

 1. Tính hiệu quả của công trình: tính hợp lý, sát thực tế, tính hiệu quả mang lại so với chi phí đầu tư.


Điều 4: BỐ CỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU GỬI DỰ THI:

 1. Đặt vấn đề: Nêu rõ sự cần thiết của đề tài, lý do chọn đề tài

 2. Tổng quan: Tổng quan tóm lược đề tài, nêu những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu và phương án giải quyết của đội.

 3. Mục tiêu - Phương pháp: Mục tiêu của công trình, phương pháp nghiên cứu.

 4. Kết quả - Thảo luận: Nội dung - kết quả nghiên cứu đạt được.

 5. Kết luận - Đề nghị: Kết luận, ý nghĩa khoa học, hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội, qui mô và khả năng áp dụng thực tế, đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.

 6. Tài liệu tham khảo, phụ lục; danh mục các công trình trước đây của nhóm (nếu có).

Ghi chú: Bố cục này chỉ mang tính gợi ý, không bắt buộc. Các đội có thể trình bày sáng tạo theo cách riêng.
Điều 5: HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU GỬI DỰ THI:

 1. Nội dung: được đánh máy trên giấy A4 (210 x 297 mm), phông chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, đánh số thứ tự trang ở bên phải, bên dưới mỗi trang.

 2. Số trang nội dung: trình bày tối đa 50 trang đánh máy (không tính phụ lục, hình ảnh, số liệu).

 3. Các phần, mục, tiểu mục: phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất: 1.; 1.1.; 1.1.1...

 4. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường, các ký hiệu phải có chú thích rõ ràng. Bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa... phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.

 5. Cách viết Tài liệu tham khảo và Trích dẫn:

Tài liệu tham khảo:

 • Tài liệu là sách: Tên, họ tác giả (năm xuất bản), tiêu đề sách (in nghiêng), tên cơ quan/tổ chức, Nhà xuất bản, địa điểm xuất bản, thời gian (ngày tháng) xuất bản

 • Tài liệu là trang Web: Tên tác giả (năm), tiêu đề bài viết, Công ty hoặc tổ chức (nếu khác với tác giả), (URL - địa chỉ trang web đầy đủ, ngày duyệt web).

Ví dụ: World Bank (2002), World Development Indicators Online, [http://publications.worldbank.org/WDI/, accessed 17 July 2002].

 • Cách ghi nguồn trích dẫn:

Trích dẫn trực tiếp (sao chép) các từ ngữ của một tác giả: Trích dẫn trực tiếp phải đặt trong ngoặc kép “….” và kết thúc với một phần ghi trích dẫn. Việc ghi trích dẫn bao gồm trang số. Ví dụ: (McCarty, 1999, trang 6).
Viết lại câu (trích dẫn, tổng hợp gián tiếp hoặc viết lại câu bằng cách khác) các từ ngữ, ý tưởng của một tác giả hoặc những dữ kiện, số liệu do tác giả đó báo cáo: Không cần dùng dấu ngoặc kép đối với những câu viết lại, nhưng cần thiết phải ghi trích dẫn cuối câu.

 1. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó hoặc theo cách phiên âm hệ chữ latinh (căn cứ vào tài liệu tham khảo).

 2. Không viết tên tác giả, tên trường, tên giảng viên hướng dẫn; không viết lời cám ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch dưới các câu trong toàn bộ công trình và không được ký tên. Mục đích nhằm thể hiện tính khách quan, đảm bảo công bằng khi chấm điểm và đánh giá.

 3. Trang bìa của công trình phải được đóng bằng giấy bìa cứng, gáy dán keo (không dùng gáy lò xo). Trang (số 1, 2 theo mẫu) thông tin về công trình và nhận xét của hội đồng khoa học để rời và không được phép ghi bất cứ thông tin nào khác ngoài thông tin theo mẫu.

 4. Phần công trình:

 • Tóm tắt công trình (bắt đầu từ trang thứ nhất) tối đa 1 mặt giấy A4.

 1. Nội dung công trình (trình bày từ trang kế tiếp) nội dung qui định như Điều 4.


Điều 6: HỒ SƠ THAM DỰ:

Hồ sơ công trình tham dự đăng ký theo đơn vị trường. Đội tham gia sẽ gửi hồ sơ về Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên hoặc Phòng Nghiên cứu khoa học hoặc Đoàn Trường (tùy theo quy định của mỗi trường). Các trường sẽ tổng hợp, lựa chọn các công trình đạt tiêu chuẩn đại diện cho trường và gửi về BTC chương trình bằng đường bưu điện hoặc bằng email.  1. Đường bưu điện (bắt buộc): Bộ hồ sơ gồm có:

 • Phiếu đăng ký tham dự: 1 bản (theo mẫu đính kèm hoặc lấy từ website:www.lg.com/vn và www.facebook.com/lge.vietnam) có dán hình 3x4 (1 tấm cho mỗi thành viên của đội).

 • Hai quyển công trình (cho mỗi đề tài tham dự) (có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn/chuyên khoa) kèm 1 bản mềm chép đĩa CD (cho mỗi đề tài).

 • Bảng tổng hợp danh mục các công trình đăng ký tham gia Giải thưởng của trường (1 bản theo mẫu); gửi kèm bản Excel tổng hợp đề tài đăng ký tham gia của trường (phông chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13)

 • Trên phong bì của hồ sơ tham dự ghi rõ:

Olympia Dành Cho Sinh Viên Đại Học”

Đơn vị tham dự: <tên trường>


  1. Email: Bộ hồ sơ gồm có:

 • Phiếu đăng ký tham dự: 1 bản (theo mẫu đính kèm hoặc lấy từ website:www.lg.com/vn và www.facebook.com/lge.vietnam ……) có dán hình 3x4 (1 tấm cho mỗi thành viên của đội).

 • 1 quyển (cho mỗi đề tài tham dự) (có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn/chuyên khoa) bằng bản mềm.

 • Bảng tổng hợp danh mục các công trình đăng ký tham gia Giải thưởng của trường (1 bản theo mẫu); gửi kèm bản Excel tổng hợp đề tài đăng ký tham gia của trường (phông chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13)

 • Trên tiêu đề của email ghi rõ:

Olympia Dành Cho Sinh Viên Đại Học” – Trường <tên trường>

  1. Thời hạn nhận hồ sơ tham dự: Từ ngày 24/10/2012 – 24/11/2012, căn cứ theo dấu bưu điện và ngày nhận email.

  2. Địa chỉ nhận hồ sơ:


VPGD CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG LĨNH XƯỚNG

(LEAD Communications)

Địa chỉ: Villa 17/11A Nguyễn Huy Tưởng

Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 08 62587 331 - 62587 332

Email: olympiadaihoc@leadvn.com
Điều 7: THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ:Hotline: 1800-1503 (miễn phí cước cuộc gọi)

 • Ngày thường: Từ 7g đến 21g

 • Thứ 7 và chủ nhật: từ 8g đến 17g

Email: olympiadaihoc@leadvn.com

Website: www.lg.com/vn

Facebook: www.facebook.com/lge.vietnam
Điều 8: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:


 1. Bán kết:

 • Các đội được chọn vào Vòng Bán Kết: được tặng kỷ niệm chương và một phần quà là điện thoại LG smart phone.

 1. Chung kết toàn quốc

 • Các đội được chọn vào Vòng chung kết toàn quốc: được tặng kỷ niệm chương.

 • Trường Đại học có đội đoạt giải Nhất toàn quốc: được tặng 1 TV LG trị giá 10.000.000 đồng.

 • Mỗi đội được chọn vào Chung kết toàn quốc sẽ được tài trợ kinh phí 30,000,000VNĐ (Bằng chữ: ba mươi triệu đồng chẵn) để phát triển đề tài hoặc chế tạo sản phẩm trình bày tại Vòng Chung kết toàn quốc.

 • Giải thưởng Chung kết toàn quốc:

Giải đặc biệt (dành cho cá nhân):

Giải thưởng của công ty LG Electronics Vietnam dành tặng riêng cho cá nhân xuất sắc nhất:

Thành viên của 2 đội đoạt giải giải nhất sẽ lần lượt hùng biện trước Hội đồng khoa học và Ban Tổ Chức về chủ đề: Đất nước Hàn Quốc, và Tập đoàn LG.

Hội đồng khoa học, BTC chương trình và đại diện LG Electronics Vietnam sẽ thảo luận và lựa chọn cá nhân xuất sắc nhất để trao giải. Giải thưởng là 1 học bổng du học Thạc sỹ tại Hàn Quốc trị giá 400.000.000VNĐ


Giải thưởng cho Đội:
Giải nhất (2 giải)

Giải Nhì (2 giải)

Giải Ba (2 giải)

BẢNG A

Mỗi giải trị giá 60.000.000 VNĐ gồm:

 • Một chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 30.000.000VNĐ

 • Một bộ sản phẩm LG trị giá 30.000.000 VNĐ gồm: 1 TV, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 điều hoà, 1 điện thoại.

Và cơ hội thực tập 2 tháng (có lương) tại LG Electronics Vietnam (dành cho sinh viên từ năm thứ 3).

Một bộ sản phẩm LG trị giá 20.000.000 VNĐ gồm: 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 điện thoại


Một bộ sản phẩm LG trị giá 10.000.000 VNĐ gồm: 1 điều hoà, 1 máy hút bụi, 1 lò vi sóng
BẢNG B

Mỗi giải trị giá 60.000.000 VNĐ gồm: • Một chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 30.000.000VNĐ

 • Một bộ sản phẩm LG trị giá 30.000.000 VNĐ gồm: 1 TV, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 điều hoà, 1 điện thoại.

Và cơ hội thực tập 2 tháng (có lương) tại LG Electronics Vietnam (dành cho sinh viên từ năm thứ 3).

Một bộ sản phẩm LG trị giá 20.000.000 VNĐ gồm: 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 điện thoại


Một bộ sản phẩm LG trị giá 10.000.000 VNĐ gồm: 1 điều hoà, 1 máy hút bụi, 1 lò vi sóng
Lưu ý:

- Tất cả các giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

- Mọi tranh chấp hoặc phát sinh có liên quan, LG Electronics Vietnam là người quyết định cuối cùng.
Điều 9: KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


 1. Các ý kiến khiếu nại, phản hồi, góp ý đối với chương trình, đề nghị gửi về Ban Tổ Chức chương trình được nêu ở Điều 7. Ban Tổ Chức chịu trách nhiệm tập hợp, điều tra và giải đáp.

 2. Các đội tham dự chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân và chịu toàn bộ trách nhiệm về tính trung thực của công trình tham dự và thông tin nêu trong hồ sơ. Nếu phát hiện các thông tin không trung thực, công trình nghiên cứu được sao chép của các tác giả khác, Ban Tổ Chức sẽ loại bỏ hồ sơ hoặc thu hồi Giải thưởng (nếu đã trao giải).

 3. Các tiêu chuẩn chung được nêu ở Điều 3 là cơ sở để các thành viên Hội đồng phản biện và Hội đồng khoa học đánh giá đề tài ở vòng sơ loại. Các thành viên hội đồng sẽ tiến hành đánh giá và cho ý kiến độc lập. Kết quả đánh giá cuối cùng được công bố là điểm số trung bình của công trình.

 4. Công ty LG Electronics Việt Nam có quyền sử dụng tên, hình ảnh và nội dung của công trình dự thi (bao gồm đoạt giải và không đoạt giải) vào các hoạt động truyền thông, quảng bá cho chương trình và cho thương hiệu.

 5. Bản quyền và ý tưởng chương trình thuộc quyền sở hữu của công ty LG Electronics Vietnam


Điều 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Điều lệ này được áp dụng kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, Ban Tổ chức ‘Olympia Dành Cho Sinh Viên Đại Học’ mùa thứ 1 (2012 – 2013) sẽ có văn bản điều chỉnh bổ sung và thông báo cụ thể đến các trường, các tập thể, cá nhân tham gia.


TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2012
TM Ban Tổ Chức chương trình

Công ty CP Giáo Dục &Truyền Thông Lĩnh XướngMẫu 1: Phiếu đăng ký công trình dự thi

[Tỉnh, TP], ngày tháng năm 2012

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU DỰ THI


OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

MÙA THỨ 1 (2012 – 2013)


____
1. Tên công trình:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Bảng đăng ký dự thi: Bảng A Bảng B
Chuyên ngành: ……………………………………………………………………
3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
4. Tên giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


5. Thành viên đội dự thi (thông tin kèm 2 ảnh chi tiết):

Group 2

Sinh viên 1:

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:


- Khoa/trường :

Group 5 Sinh viên 2:

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:


- Khoa/trường :
Group 5 Sinh viên 3:

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:

- Khoa/trường :
Xác nhận của đại diện nhà trường

Hoặc Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng nhóm

Ký tênMẫu 2: Bìa công trình

OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCMÙA THỨ 1 (2012 – 2013)

----------------------CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU DỰ THI

OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

MÙA THỨ 1 (2012 – 2013)


TÊN CÔNG TRÌNH:
BẢNG DỰ THI:

CHUYÊN NGÀNH:


Mã số công trình: …………………………….

(Ban Tổ Chức chương trình ghi)


Ghi chú: (Không ghi tên trường, tên sinh viên thực hiện, giáo viên hướng dẫn ở trang bìa và trong toàn bộ các trang của đề tài nghiên cứu.)


Mẫu 3: Trang 1 của công trình
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Đề tài:……………………………………………………………………………….

(Ghi theo các tiêu chuẩn chấm điểm công trình)

 

 

 


 

  

 

  

PHẦN DÀNH CHO HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

 


 
 

 

 Điểm số:………………. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC(ký tên)Mẫu 4: Tổng hợp công trình dự thi (dành cho trường Đại học)
OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

TRƯỜNG……………………………..
[Tỉnh, thành], ngày tháng năm 2012

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU DỰ THI

OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

MÙA THỨ 1 (2012 – 2013)

TT

Tên công trình

Chuyên ngành tham dự

Họ tên trưởng nhóm

Số điện thoại liên lạc

Địa chỉ liên lạc

Email

Họ tên/ Học hàm học vị người hướng dẫn)

Bảng A:

1.


2.


3.


4.


Bảng B:

1.


2.


3.


4.TM. BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG (HOẶC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ)

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

 • Kèm theo: hồ sơ tham dự giải thưởng của đội tham dự (theo quy định của thể lệ)

 • Đề nghị các Trường nhập đầy đủ và chính xác các thông tin trên bằng bản excel…
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương