Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


Lượng phân bón cho đất trồng ngô xã Tình Húc, huyện Bình Liêu (kg/ha)tải về 5.32 Mb.
trang33/41
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích5.32 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41

Lượng phân bón cho đất trồng ngô xã Tình Húc, huyện Bình Liêu (kg/ha)

Chỉ tiêu/ Loại phân

Loại đất

Phân cấp

độ phì

Quy ra phân thực tế

Ngô lai

Ngô thường

A

B

A

B

N% (Ure)

Đất phù sa ven sông

TB

326

261

326

261

P2O5

(Supe photphat)Giàu

281

213

281

213

K2O

(Kali Clorua)TB

100

75

100

75

N% (Ure)

Đất phù sa trong đê

TB

391

326

261

174

P2O5

(Supe photphat)Giàu

350

706

281

213

K2O

(Kali Clorua)TB

150

150

100

75

N% (Ure)

Đất bạc màu

TB

326

261

261

217

P2O5

(Supe photphat)Giàu

425

563

425

350

K2O

(Kali Clorua)TB

200

150

150

125

g. Cây dong giềng

Số liệu điều tra, phân tích các chỉ tiêu độ phì của đất trồng dong giềng tại các xã Húc Động, Đồng Tâm, Tình Húc, Lục Hồn huyện Bình Liêu cho thấy: Đất trong vùng thuộc đất chua; CEC ở mức thấp; chỉ tiêu OM% từ nghèo đến trung bình, N% ở mức trung bình; K2O dễ tiêu ở mức giàu, P2O5 thay đổi theo từng vùng. Chế độ bón phân đối với đất trồng dong giềng được khuyến cáo như sau: 1. Lượng phân bón cho đất trồng dong giềng huyện Bình Liêu (kg/ha)

Chỉ tiêu

Phân cấp

Quy ra phân thực tế

Bón lót

Bón thúc

OM (phân hữu cơ)

TB

11.000-13.000

N% (Ure)

TB

85

250

P2O5 (Supe photphat)

Giàu

312
K2O (Kali Clorua)

Nghèo

110

284

Giàu

57

147

h. Hoa, cây cảnh

Số liệu điều tra, phân tích các chỉ tiêu độ phì của đất trồng hoa, cây cảnh tại TT. Trới, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ cho thấy: Đất trong vùng thuộc đất ít chua, phù hợp cho phát triển trồng hoa; CEC ở mức thấp; OM% nghèo; N%, K2O dễ tiêu ở mức trung bình; P2O5 giàu. Chế độ bón phân đối với đất trồng hoa, cây cảnh được khuyến cáo như sau: 1.  Lượng phân bón cho hoa hồng


  Chỉ tiêu


  Phân cấp

  Quy ra phân thực tế

  Bón lót

  Sau bén rễ

  Hàng năm

  OM (phân hữu cơ)

  Nghèo

  15.000-20.000  N% (Ure)

  TB

  87

  65

  652

  P2O5 (Supe photphat)

  Giàu

  422
  938

  K2O (Kali Clorua)

  TB

  67
  333

 2. Lượng phân bón cho Hoa cúc

  Chỉ tiêu

  Phân cấp

  Tổng lượng bón

  Bón lót

  Bón thúc 1

  Bón thúc 2

  Bón thúc 3

  OM (phân hữu cơ)

  Nghèo

  15.000-20.000

  15.000-20.000

     Ure
  391

  98

  65

  109

  120

  Supe photphat
  422

  422


  Kali Clorua
  183

  67
  58

  58

 3. Hoa đồng tiền


  Chỉ tiêu


  Phân cấp

  Quy ra phân thực tế

  Bón lót

  Sau bén rễ

  Hàng năm

  OM (phân hữu cơ)

  Nghèo

  20.000-25.000

   
  N% (Ure)

  TB

  65

  65

  717

  P2O5 (Supe photphat)

  Giàu

  375
  891

  K2O (Kali Clorua)

  TB

  67
  450

 4. Lượng phân bón cho hoa cẩm chướng

Chỉ tiêu

Phân cấp

Bón lót

Bón thúc 1

Bón thúc 2

Bón thúc 3

Bón thúc định kỳ

OM (phân hữu cơ)

Nghèo

15.000-20.000

 


Phân vô cơ nguyên chất

N

TB

25

20

30

30

25

P

Giàu

64

K

TB

25
20

20

20

Phân vô cơ quy ra thực tế

Ure

TB

54

43

65

65

54

Supe photphat

Giàu

398

Kali Clorua

TB

42
33

33

33

(Bón bổ sung thêm 1.000-1.500 kg/ha để cân bằng độ pH cho đất)

 1. Lượng phân bón cho hoa lay ơn

Chỉ tiêu

Phân cấp

Tổng lượng bón

Bón lót

Bón thúc 1

Bón thúc 2

Bón thúc 3

OM (phân hữu cơ)

Nghèo

15.000-20.000

15.000-20.000

 Phân vô cơ nguyên chất

N

TB

125

30

25

35

55

P

Giàu

53

53


K

TB

110

40
35

35

Phân vô cơ quy ra thực tế

Ure

TB

272

65

54

76

120

Supe photphat

Giàu

328

328


Kali Clorua

TB

183

67
58

58

i. Rau

Số liệu điều tra, phân tích các chỉ tiêu độ phì của đất trồng rau tại TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ và Bình Liêu cho thấy: Đất trong vùng thuộc đất từ chua đến trung tính; CEC ở mức thấp; OM% thay đổi từ nghèo đến trung bình; N%, K2O dễ tiêu thay đổi theo vùng; P2O5 giàu. Chế độ bón phân đối với đất trồng rau được khuyến cáo như sau: 1. Lượng phân bón cho rau bắp cải

Chỉ tiêu

Phân cấp

Tổng lượng bón

Bón lót

Bón thúc 1

Bón thúc 2

Bón thúc 3

OM (phân hữu cơ)

Nghèo

15.000-20.000

15.000-20.000

 Ure

Nghèo

476

122

82

136

149

TB

380

98

65

109

120

Giàu

285

73

49

82

90

Supe photphat

Giàu

328

328

 

 

 

Kali Clorua

Nghèo

237

86
75

75

Giàu

122

44
39

39
 1. Lượng phân bón cho rau Su lơ

  Chỉ tiêu

  Phân cấp

  Tổng lượng bón

  Bón lót

  Bón thúc 1

  Bón thúc 2

  Bón thúc 3

  OM (phân hữu cơ)

  Nghèo

  15.000-20.000

  15.000-20.000

   


  Giàu

  47

  13
  17

  17

  Phân vô cơ quy ra thực tế

  Ure

  Nghèo

  313

  54

  54

  95

  149

  TB

  250

  43

  43

  76

  120

  Giàu

  188

  33

  33

  57

  90

  Supe photphat

  Giàu

  328

  328


  Kali Clorua

  Nghèo

  151

  43

  0

  54

  54

  Giàu

  78

  22

  0

  28

  28

 2. Lượng phân bón cho cây cải xanh, cải ngọt

  Chỉ tiêu

  Phân cấp

  Tổng lượng bón

  Bón lót

  Bón thúc 1

  Bón thúc 2

  OM (phân hữu cơ)

  Nghèo

  10.000-15.000

  10.000-15.000

     Giàu

  27

  27
  0

  Ure

  Nghèo

  136

  0

  68

  68

  TB

  109

  0

  54

  54

  Giàu

  82

  0

  41

  41

  Supe photphat

  Giàu

  141

  141  Kali Clorua

  Nghèo

  86

  86

  0

  0

  Giàu

  44

  44

  0

  0

 3. Cây cải củ

  Chỉ tiêu

  Phân cấp

  Tổng lượng bón

  Bón lót

  Bón thúc 1

  Bón thúc 2

  Bón thúc 3

  OM (phân hữu cơ)

  Nghèo

  12.000-15.000

  12.000-15.000

     Ure

  Nghèo

  217
  54

  82

  149

  TB

  174
  43

  65

  120

  Giàu

  130
  33

  49

  90

  Supe photphat

  Giàu

  258

  258

   

   

   

  Kali Clorua

  Nghèo

  140

  75
  65
  Giàu

  72

  39
  33
 4. Lượng phân bón cho su hào

Chỉ tiêu

Phân cấp

Tổng lượng bón

Bón lót

Bón thúc 1

Bón thúc 2

Bón thúc 3

OM (phân hữu cơ)

Nghèo

10.000-15.000

10.000-15.000

 Ure

Nghèo

299

54

54

95

149

TB

239

43

43

76

120

Giàu

179

33

33

57

90

Supe photphat

Giàu

258

258


Kali Clorua

Nghèo

140

65
75
Giàu

72

33
39

 1. Lượng phân bón cho rau muống cạn

  Chỉ tiêu

  Phân cấp

  Bón lót

  Bón thúc 1

  Bón thúc 2

  Bón thúc 3

  Bón thúc 4

  OM (phân hữu cơ)

  Nghèo

  10.000-15.000
     Phân vô cơ nguyên chất

  N

  Nghèo

  25

  25

  25

  25

  69

  TB

  20

  20

  20

  20

  55

  Giàu

  15

  15

  15

  15

  41

  P

  Giàu

  41

  41


  K

  Nghèo

  39
  26
  26

  Giàu

  20
  13
  13

  Phân vô cơ quy ra thực tế

  Ure

  Nghèo

  54

  54

  54

  54

  149

  TB

  43

  43

  43

  43

  120

  Giàu

  33

  33

  33

  33

  90

  Supe photphat

  Giàu

  258

  Kali Clorua

  Nghèo

  65
  43
  43

  Giàu

  33
  22
  22

 2. Lượng phân bón cho cây cà chua

Chỉ tiêu

Phân cấp

Tổng lượng bón

Bón lót

Bón thúc 1

Bón thúc 2

Bón thúc 3

Bón thúc 4

OM (phân hữu cơ)

Nghèo

15.000-20.000

15.000-20.000

 


Phân vô cơ nguyên chất
N

Nghèo

206

50

25

44

69

69

TB

165

40

20

35

55

55

Giàu

124

30

15

26

41

41

P

Giàu

56

56

K

Nghèo

116

45
45
26

Giàu

60

23
23
13

Phân vô cơ quy ra thực tế
Ure

Nghèo

448

109

54

95

149

149

TB

359

87

43

76

120

120

Giàu

269

65

33

57

90

90

Supe photphat

Giàu

352

352

Kali Clorua

Nghèo

194

75
75
43

Giàu

100

39
39
22

2.2.2. Luân canh, xem canh với cây họ đậu: Tăng cường cây vụ đông, trồng cây họ đậu hoặc xem canh với cây họ đậu như lạc, đậu tương, sau khi thu hoạch thì vùi cây xuống đất để có khả năng cải tạo đất tốt nhất.

2.3. Giải pháp về canh tác đối với vùng hạn hán

- Phát triển các tập đoàn cây trồng vật nuôi phù hợp với đặc tính chịu hạn, sử dụng ít nước, chịu nóng, tiếp đó là xác định cây trồng vật nuôi hàng hóa và cây trồng vật nuôi phụ trợ.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn thời vụ canh tác phù hợp, tránh được hạn hán gay gắt ở các thời kỳ mẫn cảm của cây trồng và vật nuôi;

- Lựa chọn các biện pháp canh tác phù hợp như: xen canh gối vụ; làm đất tối thiểu; bón phân cân đối với ưu tiên các loại phân hữu cơ, phân sinh học hay phân xanh; che phủ gốc cây bằng xác thực vật hoặc nilon để giữ nước và giữ ẩm cho đất; chọn và bố trí cây trồng hợp lý trong mùa khô ít tiêu thụ nước.

- Tăng cường trồng cây phủ đất đa tác dụng cho cây trồng chính như cây lạc dại, rút dại,...

- Sử dụng các chế phẩm sinh học: Hiện nay, ở Việt Nam đã sản xuất được một số chế phẩm sinh học có khả năng giữ ẩm cho đất và cung cấp đủ nước cho nhu cầu của cây trồng trong thời kỳ khô hạn kéo dài như chất giữ ẩm đặc biệt AMS-1.

Chế phẩm giữ ẩm AMS-1 là chế phẩm sinh học do nhóm tác giả của Viện Hoá học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nghiên cứu phát triển bằng phương pháp lên men xốp trên cơ chất bột sắn. AMS-1 là sản phẩm được tạo thành từ quá trình ghép acrylic vào tinh bột (chủ yếu là tinh bột sắn) có khả năng đặc biệt hấp thụ và lưu giữ nƣớc tới 400 lần trong môi trường đất 250C để cung cấp từ từ theo nhu cầu của rễ cây trồng, thời gian lưu giữ trong đất từ 10 - 12 tháng. AMS-1 trương lên và co lại khi hydrat và đề hydrat hoá (thấm nước và thoát nước).

Cải thiện độ ẩm đất: AMS-1 có thể được dùng như là lớp giữ ẩm xung quanh cây, như vậy nó làm giảm sự mất nước bề mặt và cải thiện khả năng sử dụng nước đối với hệ thống rễ cây. Kỹ thuật này làm giảm sự bay hơi nước tới 90% và thích hợp với tất cả các loại cây có hệ thống rễ nông. AMS-1 còn được sử dụng làm ẩm đất ở nơi gieo hạt cho nảy mầm sớm, giảm sự tưới nước và chăm sóc cho mầm cây, đặc biệt AMS-1 là kho dự trữ nước cho cây ở vùng mà sự thiếu nước xảy ra thường xuyên.

Sử dụng AMS-1 cho sản xuất theo thời vụ: Việc sử dụng AMS-1 trong sản xuất theo vụ giúp giảm đáng kể lượng nước tưới. Ở những vùng khô hạn, AMS-1 sử dụng từ 25 -27 kg/ha phụ thuộc vào điều kiện đất và nước. Rắc AMS-1 vào đất, xới đất cho vào vùng rễ cây, AMS-1 sẽ ngậm nước mưa tự nhiên và nước tưới, sau đó sẽ nhả dần dần cho cây hấp phụ.

Sử dụng AMS-1 kết hợp với phân bón: Trộn AMS-1với phân bón đậm đặc hoặc NPK nhả chậm để phân phát từ từ cho quá trình nuôi cây. Các chất dinh dưỡng được giữ bởi AMS-1 hydrat hoá sẽ nhả dần cho cây trồng. Trong suốt mùa mưa, nhiều chất dinh dƣỡng cho cây được giữ lại trong polyme và không bị thất thoát. Như vậy, lượng phân bón bị mất đi ít hơn, tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Cách thức sử dụng: Rắc AMS-1 vào đất, xới đều cùng với đất cho vào vùng rễ cây, hoặc bón quanh gốc cây, hoặc vạch một rãnh (nếu trồng cây theo luống), lấp đất lên và tưới nước. AMS-1 sẽ ngậm cả nước mưa và nước tưới, tăng khả năng giữ nước cho đất trong một thời gian dài không cần phải tưới. Trộn AMS-1 vào phân bón sẽ giúp hạn chế việc rửa trôi phân bón và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng một cách từ từ theo yêu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển nên vừa giúp rút ngắn thời vụ, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả rất cao. AMS-1 còn được sử dụng như một loại compost để gieo ươm cây giống trong túi bầu hoặc trồng hoa, cây cảnh trong chậu; sử dụng AMS-1 trong việc tạo gel giữ ẩm, chống mất nước của cây trồng trong quá trình vận chuyển đi xa (được tới 14 ngày không cần phải tưới). + Liều lượng: dùng 20 - 30 g/gốc cây (tuỳ cây to nhỏ); 1- 1,2 kg AMS-1/sào Bắc Bộ. Nên bón phối trộn với phân vi sinh đa chức năng hoặc phân vi sinh NPK.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương