Điều Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (Danh mục kèm theo) bao gồm 165 sản phẩm sản xuất trong nước và 11 sản phẩm nhập khẩu. Điều 2


Công ty TNHH Sản xuất TM – DV Hoàng Hạc, Địa chỉ : 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Điện thọai: (08) 3932 7919, Fax: (08) 3824 9002tải về 0.68 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Công ty TNHH Sản xuất TM – DV Hoàng Hạc, Địa chỉ : 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Điện thọai: (08) 3932 7919, Fax: (08) 3824 9002

134

GOLD BAC

Bacillus subtilis

1,0 x 109 CFU/Kg

Thúc đẩy quá trình phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân, chất lắng tụ dưới đáy ao.

Giúp giảm khí độc như : amoniac, nitrate, hydrosulfur.Saccharomyces cerevisiae

1,0 x 108 CFU/Kg

Lactobacillus acidophilus

1,0 x 108 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

135

TOXIN MAX

Sodium thiosulfate

10,5 %

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

Giảm độ nhớt va vang bọt tren mặt nướcEthylene Diamine Tetra Acetic Acid

5,3 %

Sodium laurylsulfate

15,4 %

Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

136

ZOO MAX

Trifluralin

48,4 %

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý : Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

137

CLEAN BZT- 45

Bacillus subtilis

2,6 x 107 CFU/Kg

Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi.

Bacillus megaterium

1,5 x 107 CFU/Kg

Bacillus lichenfomis

1,2 x 107 CFU/Kg

Lactobacillus acidophilus

1,1 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

138

N-07

Bacillus subtilis

1,6 x 109 CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

1,1 x 107 CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,2 x 107 CFU/Kg

Aspergillus niger

1,1 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

139

A-700

Bacillus subtilis

2,6 x 109 CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 107 CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 107 CFU/Kg

Amylase

204 UI/Kg

Protease

203 UI/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

140

EM 7700 CLEAN

Bacillus subtilis

1,5 x 109 CFU/Kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân huỷ chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus acidophilus

1,4 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

141

PREMIUM BZT-A

Bacillus subtilis

1,3 x 107 CFU/Kg

Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Bacillus lichenfomis

1,5 x 107 CFU/Kg

Bacillus mensentrericus

1,6 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1 Kg

142

YUCCA MAX

Yucca schidigera

5,0 %

Giảm khí NH3 trong nước ao nuôi

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

1000 ml

143

AQUADINE

PVP Iodine

20,1 %

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ

1000 ml

144

A-500

Glutaraldehyde

20,4 %

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Alkyldimethyl benzyl amonium chloride

10,3 %

Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ

1000 ml

145

ALGAE STOP

CuSO4.5H2O

5,04 %

Diệt các lọai tảo trong ao nuôi trồng thủy sản.

Chất đệm (nước cất) vừa đủ

1000 ml

146

GOLD UP

Cypermethrin

10,2 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

147

AQUA BLUE

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

20,2 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lững trong nước.

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Thủy sản Cửu Long T.L, Địa chỉ : 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP,HCM, Điện thọai: (08) 3839 3984, Fax: (08) 3824 9002 - 6254 5422

148

AQUA CLEAR

Bacillus subtilis

1,5 x 109 CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi.

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 107 CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 107 CFU/Kg

Aspergillus niger

1,1 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

148

POND BZT 24H

Bacillus subtilis

2,5 x 109 CFU/Kg

Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 107 CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 107 CFU/Kg

Amylase

205 UI/Kg

Protease

203 UI/Kg

Chất đệm (đường

lactose) vừa đủ

1Kg

150

TOXIN POND

Sodium thiosulfate

10,2 %

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng

Giảm độ nhớt va váng bọt trên mặt nướcEthylene Diamine Tetra Acetic Acid

5,1 %

Sodium laurylsulfate

15,7 %

Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

151

LX-900

Bacillus subtilis

1,7 x 109 CFU/Kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân huỷ chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

152

BLUE STAR

Bacillus subtilis

1,5 x 108 CFU/Kg

Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Bacillus lichenfomis

1,2 x 108 CFU/Kg

Bacillus mensentrericus

1,2 x 108 CFU/Kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1 Kg

Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Bạch Hạc, Địa chỉ : Số 65 Đường 14, Khu phố 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM, Điện thọai : (08) 3896 6973, Fax: (08) 3824 9002.

153

SIREEN PLUS

Sodium thiosulfate

10,3 %

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. Giảm độ nhớt va vang bọt tren mặt nước

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

5,2 %

Sodium laurylsulfate

15,1 %

Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

154

KICT ZOO

Trifluralin

48,2 %

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý : Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

155

678- BZT SHRIMP

Bacillus subtilis

2,1 x 107 CFU/Kg

Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi.

Bacillus megaterium

1,5 x 107 CFU/Kg

Bacillus lichenfomis

1,2 x 107 CFU/Kg

Lactobacillus acidophilus

1,3 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

156

PROMAX

Bacillus subtilis

2,6 x 109 CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 107 CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 107 CFU/Kg

Amylase

207 UI/Kg

Protease

204UI/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

157

PRO A-99

Bacillus subtilis

1,9 x 109 CFU/Kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân huỷ chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus acidophilus

2,1 x 107 CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

158

BIODINE 99

PVP Iodine

20,7 %

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ

1000 ml

158

ALGAE KILL

CuSO4.5H2O

5,12 %

Diệt các lọai tảo trong ao nuôi trồng thủy sản.

Chất đệm (nước cất) vừa đủ

1000 ml

160

SUPER KILL

Cypermethrin

10,5 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

161

FE CLEAN

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

20,2 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lững trong nước

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long, 6B/62 An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh- Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.38806146, 38773321

162

AQUA CLEAR

Bacillus subtilis

3 x10­11 CFU/kg

Làm phân hủy rất nhanh xác động, thực vật, thức ăn dư thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác có trong ao nuôi giúp đáy ao không bị ô nhiễm.

Làm sạch màng chất béo trong nước và làm cho nước hết nhờn.

Giúp quản lý sự cân bằng trong ao nuôi: Làm màu nước ổn định ( tảo không bị tàn lụi thường xuyên), hạn chế thấp nhất sự phát triển của tảo lam, và các tảo độc khác, giải phóng được các loại khí độc hại như: H2S, NH3, NO2 phát sinh trong ao nuôi.

Diệt tảo chiều đỏ.Lactobacillus

3,5x10­11 CFU/kg

Nitrobacter

3x10­11 CFU/kg

Nitrosomonas

5x10­11 CFU/kg

Thiobacillus

5x10­11 CFU/kg

Cellulomonas

5x10­11 CFU/kg

Marinobacter

5x10­11 CFU/kg

Acinetobacter

5x10­11 CFU/kg

Pseudomonas

5x10­11 CFU/kg

Rhodococus

5x10­11 CFU/kg

Chất mang vừa đủ (đường lactose) vừa đủ

1kg

163

BIO CLEANER

Bacillus subtilis

10x109CFU/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.

Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.


Baccilus mensentericus

9x109CFU/g

Baccillus lichenniformis

7x109CFU/g

Lactobaccilus acidophillus

9,8x109CFU/g

Nitrosomonas sp.

8x108CFU/g

Nitrobacter sp.

7,5x108CFU/g

Aspergillus oryzae

3x109CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109CFU/g

164

MAX CLEAR

Bacillus subtilis

3x1011CFU/kg

Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước,

Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hai

Diệt tảo.Lactobacillus plantarium

3x1011CFU/kg

Nitromosonas

2,5x1011CFU/kg

Nitrobacter

2,5x1011CFU/kg

Protease

50.000 UI/kg

Cellulase

20.000 UI/kg

Pectinlase

10.000 UI/kg

Phuytase

10.000 UI/kg

Saccharomyces cerevise

3x1011CFU/kg

Chất mang Lactose vừa đủ

1kg

: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương