Điều Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (Danh mục kèm theo) bao gồm 165 sản phẩm sản xuất trong nước và 11 sản phẩm nhập khẩu. Điều 2


Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân, 94/1035A1Dương Quảng Hàm, P.17,Gò Vấp, Tp. HCM , Số điện thoại: (08) 39842240 Fax: (08) 39842230tải về 0.68 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân, 94/1035A1Dương Quảng Hàm, P.17,Gò Vấp, Tp. HCM , Số điện thoại: (08) 39842240 Fax: (08) 39842230

47

Clear Yet

Bacillus megaterium

109 CFU/ kg


Giảm độ đục nước ao, ổn định màu nước.

Phân hủy thức ăn dư thừa, tạo môi trường nước ao trong sạch.

Giảm sự hình thành các lọai khí độc và các tác nhân có hại trong nguồn nước ao nuôi.


Bacillus licheniformis

109 CFU/ kg

Bacillus mensentericus

109 CFU/ kg

Nitrosomonas

109 CFU/ kg

Nitrobacter

109 CFU/ kg

Tá dược vừa đủ

1kg

48

SUPER SP

Rhodobacter spirillum

1010 CFU/ l

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá

Rhodobacter pseudomonas

1010 CFU/ l

Nước cất vừa đủ

1000ml

49

Alga Grow

Bacillus subtilis

109CFU/ kg

Thúc đẩy sự phát triển nhanh của tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

Bacillus licheniformis

109CFU/ kg

Bacillus polymyxa

109CFU/ kg

Lactobacillus acidophilus

108CFU/ kg

Tá dược vừa đủ

1kg

50

CYPER

Cypermethrin

100g/ lít


Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày.

Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này.Dung môi vừa đủ

1000ml

51

YOBEX

Iodine Polyvinyl pyrrolidone complex

24%

Sát khuẩn phổ rộng, tiêu diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật có hại trong môi trường nước nuôi tôm.

Nước cất vừa đủ

1000ml

52

TRIFLU 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ

100%

53

KILTEX

1,5-Pentanedial

500g

Diệt các lọai vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi.

Dung môi vừa đủ

1000ml

54

EDTA

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

20%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.

Dextrose vừa đủ

100%

Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi (INVET), 11 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Q1, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 22405061– 22405062 Fax : 08.39846897

55

BCP 400

Saccharomyces cereviae

1,5 x 107 CFU/g

Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi. Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 107 CFU/g

Bacillus subtilis

1,5 x 108 CFU/g

Aspergillus oryzae

1,5 x 107 CFU/g

SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, Zeolite

vừa đủ 1kg

56

YUCCA 750 LIQUID

Yucca schidigera

750g

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Nước cất

1000ml

57

EZF 300

Yucca schidigera


300g


Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi, Phân huỷ các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.

Bacillus subtilis

5 x 107 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5 x 107 CFU/g

Nước cất

1000ml

58

Quillaja Yucca 50/50 BLEND

Yucca schidigera

50%

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Nước cất

1000ml

59

FLURAL 48

Trifluralin

48%


Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

vừa đủ 1000 ml

60

PENTAL 50

1,5-Pentanedial

50%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi.

Dung môi vừa đủ

1000 ml

61

BCP 888

Bacillus megaterium

108 CFU/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết ; Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH3, NO3, H2S.

B. mesentericus

108 CFU/g

B.licheniformic

108 CFU/g

Nitrosomonas sp.

107 CFU/g

Nitrobaster sp.

107 CFU/g

Dextrose vừa đủ

1kg

62

DEWEED

CuSO4.5H2O

5%

Diệt tảo trong nước ao nuôi.

Nước cất vừa đủ

100%

63

DEHELIX 50

Niclosamide

50%


Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi tôm. Tiêu diệt nhanh và hiệu quả, tiện lợi khi sử dụng, an toàn với môi trường.

tá dược (bột talc) vừa đủ

1kg

64

PYMEX 175

Cypermethrin

175g/l


Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.

1 lít

65

BCP 999

Bacillus subtilis

109CFU/g

Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.

Bacillus licheniformis

109CFU/g

Bacillus megaterium

109CFU/g

66

BCP MIX

Bacillus subtilis

108CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Lactobacillus acidophilus

108CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

107CFU/g

Aspergillus oryzae

107CFU/g

Chất mang (đường, tinh bột) vừa đủ

1kg

67

SDIC 60

Sodium dichloroisocyanurate

(Hoạt lực)1000g

60%


Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.

68

SEKIR COMPLEX

Poly vinyl pyrolidone Iodine

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.

Nước cất

1000ml

69

YODO

ISOPHOR


Alkyl aryl polyoxyethylene iodine

10%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Nước cất

1000ml

70

BCP COMPLEX

Lactobacillus acidophilus

5 x 108 CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x 108 CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 107 CFU/g

Amylase, Protease, Cellulase
Tá dược (bột talc) vừa đủ

1kg

71

AQUA BCP


Bacillus subtilis

9 x 109 CFU/g

Giúp phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao..

Saccharomyces

cerevisiae

9 x 109 CFU/g

Amylase, Protease, Cellulase, Lipase
72

AQUA-EZ

PROBIOTICLactobacillus acidophilus

5 x 1011CFU/l

Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis,

5 x 1011CFU/l

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 1011CFU/l

Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ

1 lít

73

CHLORMAX T

Chloramin T

10%

Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản; khử trùng dụng cụ, bể ương.

Dung môi vừa đủ

1 lít

74

AQUA 707 COMPLEX


Bacillus subtilis

107CFU/g

Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá..

Bacillus amyloliquefaciens

107CFU/g


Bacillus licheniformis

107CFU/g


Bacillus pumilus

107CFU/g

Bacillus megaterium

107CFU/g

Nitrobacter sp.

107CFU/g

Nitrosomonas sp.

107CFU/g

75

AQUA 505 COMPLEX


Bacillis subtilis

1 x 109CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm cá

Bacillus licheniformis

1 x 109CFU/g

Bacillus megaterium

1 x 109CFU/g

Bacillus polymyxa

1 x 109CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 107CFU/g

76

INVEX - CHLOR


Cypermethrin


100g


Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Tá dược vừa đủ

1 lít

77

AQUA BAC 909


Bacillis subtilis

1,5 x 109CFU/g

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi

Bacillus licheniformis

1,5 x 109CFU/g

Bacillus megaterium

1,5 x 109CFU/g

Bacillus polymyxa

1,5 x 109CFU/g

78

ATD MIDE

Alkyl trimethyl amino bromide

350g/l

Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá

Tetradecyl trimethyl amino bromide

80%

Dodecyl trimethyl amino bromide

20%

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ánh Việt, 15/3B Lê Văn Thọ, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Số điện thoại: (08)22443329 Fax: (08) 37245228

79

OXYGEN

Sodium carbonate peroxyhydrate

90-99%

Cung cấp Oxy hòa tan tức thời cho ao nuôi tôm cá. Cấp cứu tôm cá nổi đầu do thiếu Oxy.

Moisture

1-10%

80

AV-KILL ALGAE-80

Copper as elemental

80.000mg

Diệt tảo trong nước ao nuôi tôm cá

Tá dược vừa đủ

1lít

81

AV-BIOZEO

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 109 cfu

Cải tạo nền đáy ao, phân hủy chất thải, cặn bã, thức ăn thừa, hấp thu khí độc NH3 có trong ao nuôi.

Bacillus subtilis

1,5 x 109 cfu

Saccharomyces cerevisiae

1,5 x 109 cfu

Aspergillus oryzae

1,5 x 109 cfu

Protease

100UI

Amylase

80.000UI

Pectinase

400UI

Beta-Glucanase

40UI

Bột Zeolite vừa đủ

1kg

82

AV-BIOCACBON

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 109 cfu

Cung cấp nhiều loại vi sinh vạt có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Bacillus subtilis

1,5 x 109 cfu

Saccharomyces cerevisiae

1,5 x 109 cfu

Aspergillus oryzae

1,5 x 109 cfu

Protease

100UI

Amylase

80.000UI

Pectinase

400UI

Beta-Glucanase

40UI

Than hoạt tính vừa đủ

1kg

83

ANVI-XIDE

Glutaraldehyde

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm, cá. Sát trùng bể nuôi, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Benzalkonium Chloride

15%

Tá dược vừa đủ

1 Lít

84

CATA 222

Lactobacillus acidophilus

9 x 1010 CFU

Cung cấp nhiều loại vi sinh vạt có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Nitrobacter

5 x 1010 CFU

Nitrosomonas

2 x 1010 CFU

Saccharomyces cerevisiae

5 x 1010 CFU

Bacillus subtilis

2 x 109CFU

Bacillus licheniformis

1 x 109CFU

Các Enzyme phân hủy chất thải hữu cơ:Protease, Hemi cellulase, Amylase, Pectinase, Beta-glucanase
Dextrose vừa đủ

1 kg

85

BKC 80

Benzalkonium Chloride

80%

Khử trùng nguồn nước ao nuôi tôm cá, tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

86

IODINE 200

1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, lodine complex

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi.

Tá dược vừa đủ

1 lít

87

BIOYUCCA

Saponin (chất chiếc xuất từ Yucca schidigera)

10%

Hấp thụ khí độc NH3.

Bột dextrose vừa đủ

1 Kg

88

AV-pH 7585

2-OH propan-1,2,3- Tricarboxylic (acid citric)

90-99%

Làm giảm pH nước ao nuôi tôm cá.

Tá dược vừa đủ

1 lít

89

PROTEC 500

1,5 Pentanedial

500g

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm cá.

Tá dược vừa đủ

1.000ml

90

BIO-ALGAE

CaCO3

2.700mg

Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.


CuSO4

31.500mg

CoSO4

125mg

FeSO4

22mg

ZnSO4

10.500mg

MgSO4

21.000mg

Vitamin A

20.000mg

Vitamin C

15.000mg

Potasium chloride

500mg

Saccharomyces cerevisiae

9.106CFU

Tá dược vừa đủ

1kg

91

AV- POND-T

Bacillus Subtillis

105 CFU

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân hủy chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus Acidophilus

103 CFU

Tá dược vừa đủ

1 kg

92

AV- IODINE 300

1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex

30%

Diệt khuẩn, vi sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá.

Tá dược vừa đủ

1 lít

93

LADO 111

Sodium thiosulfate

10%

Giúp lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng

Sodium lauryl sulfate

15%

EDTA

5%

Tá dược vừa đủ

1 lít

94

YUCCA 30

Yucca Schidigera (hoạt chất Saponin 10%)

300g

Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

95

YUCCA 50

Yucca Schidigera (hoạt chất Saponin 10%)

500g

Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

96

YUCCA ZEO

SiO2

71%

Hấp thụ NH3 trong nước ao nuôi.

Al2O3

11,02%

CaO

2,51%

K2O

2,28%

Na2O

1,76%

Yucca schidigera

1,50%

MgO

1,01%

Bột talc vừa đủ

1 kg

97

YUCCA WATER

Yucca Schidigera

50%

Giảm khí NH3 có trong môi trường nước ao nuôi thuỷ sản; Cải thiện chất lượng nước

Quillaja

50%

98

AV-KST

Alkyl trimethyl amino bromide

350g/l

Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá

Tetradecyl trimethyl amino bromide

80%

Dodecyl trimethyl amino bromide

20%

99

AV-IODINE 100

1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, lodine complex

10%

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

100

LADO- TS

Al2O3 (từ PAC)

31%

Hấp thụ ion NH4 trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất, lắng tụ các chất dơ bẩn trong nước ao nuôi

Tá dược ( SiO2, bột Zeolite) vừa đủ

1 kg

101

MEN TH

Lactobacillus acidophillus

3 x 108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao

Bacillus subtilis

3 x108CFU/g

Aspergillus oryzae

1 x 107CFU/g

Streptomyces murinus

1 x 107CFU/g

Saccharomyces cerevisae

1 X 107CFU/g

Amylase, Protease, Cellulase

: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương