It’s Time to Repent Thi Thiên 51: 1-12tải về 100.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích100.09 Kb.
#29584
Ăn Năn

(It’s Time to Repent)

Thi Thiên 51:1-12

www.vietnamesehope.org


Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết, Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.”

(Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your great compassion blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Surely you desire truth in the inner parts; you teach me wisdom in the inmost place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean; wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness; let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me.)


[PP] > Buổi sáng hôm nay c/ta tiếp tục suy gẫm ~loạt bài giảng mới

… liên hệ đến chủ đề “sự phục hưng đời sống tâm linh” cho cá nhân…

> Đây là yếu tố quan trọng để H/T của Chúa nói chung và VHBC nói riêng được sự phục hưng..

> Bài giảng đầu tiên… đã hướng dẫn c/ta hiểu được… bước đầu tiên để có sự phục hưng… đó là mỗi người c/ta phải biết “dừng lại” để nghe được tiếng Chúa đang gọi c/ta “quay trở về cùng Ngài”… vì tình trạng tâm linh của mình đang trên đà bị sa sút…

> “Quay trở về” với lời cầu nguyện tha thiết tìm kiếm Chúa… lòng thật muốn được sự phục hưng/đổi mới…

> Sự phục hưng phải bắt đầu từ “đầu gối

… khi c/ta biết hạ mình tìm cầu Chúa phục hưng đời sống tâm linh của mình
[PP] > Sáng nay, lời Chúa sẽ giúp c/ta hiểu được điều kiện thứ hai… để có sự phục hưng

đó là c/ta phải có 1 tấm lòng ăn năn thành thật trước mặt Chúa…


[PP] > Có 4 yếu tố chính trong sự ăn năn thật mà c/ta sẽ suy gẫm: 1) Nhận biết tội lỗi của mình, 2) xưng tội ra, 3) quyết tâm từ bỏ ~điều gian ác này… 4) khao khát 1 mối liên hệ mới lại với Chúa

I. Nhận Biết Tội Lỗi

> Có lẽ trong vòng H/T của Chúa ngày nay nói chung… có 2 vấn đề chính

... mà ít khi được đề cập hay giảng dậy đến… đó là vấn đề tội lỗi và sự ăn năn...

> Lý do tự nhiên là vì không ai trong c/ta thích bị “vạch tội” mình ra

… nhưng chỉ muốn nghe giảng đến việc Chúa ban cho phước lành mà thôi

# Đây là tình trạng của 1 số H/T ở Mỹ ngày hôm nay và có lẽ cũng là 1 trong ~dấu hiệu của thời kỳ sau rốt… khi thiên hạ chỉ muốn nghe ~điều êm tai mà thôi… thay vì ~lẽ thật cáo trách c/ta cần ăn năn và quay trở lại với ĐCT…


[PP] > Thiết nghĩ đang có rất nhiều ~tín đồ cơ đốc vẫn chưa hiểu sự ăn năn thành thật là gì

và chưa biết mình cần phải ăn năn điều chi?

> Lý do là vì chưa chấp nhận 1 số ~việc mình đang làm hay ~tư tưởng mình đang suy luận là tội lỗi… vì còn đi theo ý riêng hay lý thuyết của đời này, thay vì theo tiêu chuẩn của lời Kinh Thánh

# Lời chứng của MS Tôn T. Bình khi đi truyền giảng ở 1 H/T người Trung Hoa

> Sau khi kêu gọi có 3 người lên tin nhận… và MS giúp đỡ họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-su

> Khi MS nói với 3 người này lập lại lời cầu nguyện hướng dẫn… bắt đầu “Lạy Chúa! Con là kẻ có tội…”

> 2 Người đàn ông lập lại theo MS, ngoại trừ người phụ nữ…

> MS TTBình bèn dừng lại hỏi… “Tại sao bà không lập theo lời cầu nguyện?”

> Bà trả lời: “Tôi không nói được điều đó… vì tôi tự thấy mình không có tội chi hết!”

> MS TTBình bèn nhắc đến 10 ĐR của ĐCT có chép trong XEDTK 20… và hỏi bà có bao giờ nói láo chưa?

> Bà có bao giờ bất hiếu với cha mẹ không? Bà có bao giờ tham của cải của ~người khác không?

> Chưa dứt lời… thì người phụ nữ đã thú nhận

và nói “Xin MS hướng dẫn tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa ngay!”

# Ngày xưa tôi cũng vậy… suốt 21 năm tôi tự so sánh mình với ~người gian ác xung quanh và cảm thấy mình “đâu đến nỗi tệ”… mà còn thấy mình rất “tốt hơn” nhiều người… nên tự thấy mình đâu cần đến Cứu Chúa Giê-su làm chi?

> Cho đến khi được nghe lời Chúa giảng, học Kinh Thánh, biết được luật pháp và sự phán xét của ĐCT… thì mới thấy mình thật là 1 tội nhân đáng chết… phải cần Chúa Giê-su cứu rỗi linh hồn mình ngay lúc đó!
[PP] # Thi Thiên 119:11 – chép gì? (I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.) “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.”

> Nếu không có lời Chúa, luật pháp, điều răn, giềng mối, đường lối, mạng lệnh… và giấu trong lòng… thì làm sao 1 người biết điều nào là tội mà cần ăn năn và để tránh xa nó?


> Ích lợi của lời Chúa trong 2 Timôthê 3:16-17 có chép với mục đích để làm gì? () “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

> Lời Kinh Thánh để giúp cho c/ta nhận thức được thế nào là điều lành, điều ác theo luật pháp của ĐCT

Và sự thiếu xót của mình mà cần Chúa cứu…

> Như vậy nếu c/ta không chịu học, không chịu suy gẫm lời Chúa ngày và đêm... thì đương nhiên ~việc gian ác của đời này: như giả mạo tên người khác trên giấy tờ, việc trốn thuế, lời nói xấu, nói láo, sự say sưa chè chén, cờ bạc, tham lam tiền bạc, đàn ép kẻ nghèo khó, tà dâm, xem ~hình ảnh ô dâm trên mạng lưới Internet, vui chơi qúa độ... vẫn là ~chuyện "bình thường" ở đời này mà thôi… vì “mọi người xung quanh ai cũng đang thường làm” – nếu không làm là dại dột!


[PP] # Trong 1 Giăng 3:4 - sứ đồ Giăng định nghĩa tội là gì? (Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness.) "Tội lỗi tức là trái luật pháp"

> Như vậy nếu không có lời Chúa là luật pháp

… thì c/ta sẽ không thấy mình vi phạm điều chi hết… mà biết ăn năn, phải không?
> Lời Kinh Thánh còn cho c/ta thấy rõ… tội lỗi không phải chỉ là làm ~điều gian ác mà thôi

… nhưng còn chưa làm trọn ~điều lành c/ta phải làm nữa…

# Giacơ 4:17 - (Anyone, then, who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins.) “Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.”
> 2 Điều lành căn bản nhất có chép trong Mathiơ 22:37-40 như sau: (Jesus replied: " 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself. All the Law and the Prophets hang on these two commandments.") “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

# Nếu cha mẹ sanh ra c/ta… mà c/ta không biết hiếu kính vâng lời… thì gọi là tội bất hiếu… thì huống gì nếu ĐCT là Đấng Sáng Tạo nên con người, ban cho c/ta không khí để thở, thực vật để ăn… mà không biết thờ phượng Ngài, kính mến Chúa… thì thật là 1 đại tội… đáng chết, phải không?


[PP] > C/ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu ăn năn… nếu trước hết chưa chịu tra xét lòng và việc làm của mình

theo lời của Chúa trong Thánh Kinh

# Charles Simeon: "One of the most fundamental marks of true repentance is a disposition to see our sins as God sees them"... “Điều căn bản nhất của 1 tấm lòng ăn năn thật là không còn định nghĩa tội lỗi theo như ý mình thấy.... nhưng là thấy tội lỗi theo như Chúa thấy nó”... dựa theo luật pháp của Ngài

II. Xưng Tội Ra

[PP] > Điều thứ hai trong sự ăn năn thành thật… sau khi ý thức được ~điều gian ác của mình

… đó là phải xưng tội ra với Chúa


[PP] > Thi Thiên 51 là 1 bài thánh thi của vua Đavít ngày xưa… như 1 lời xưng tội tha thiết với Chúa

> Để hiểu rõ bối cảnh của bài Thi Thiên này… c/ta cần trở lại sự kiện có chép trong 2 Samuên 11-12

> Trong cuộc đời của vua Đavít (The man after God own heart) đã có lần ông phạm tội nghịch cùng ĐCT khi: 1) Ngoại tình với Bátsêba là vợ của tướng mình tên U-ri…

> Sau khi nằm nghủ nàng có thai… thì Đavít mưu toan giết U-ri…để che đậy tội lỗi của mình và lấy được Bátsêba làm vợ riêng cho mình

> Điều Đavít làm không vừa lòng ĐCT... vì đã vi phạm ~điều răn của Chúa...

> Nhưng sau khi làm ~điều ác này… Đavít cứ sống trong thái độ tỉnh bơ

> Không biết tại sao vua Đavít không nhận thức tội ác của mình?

> Có thể Đavít đang ở trong tình trạng lười biếng thuộc linh, bê trễ trong sự suy gẫm lời Chúa mỗi ngày… đâm ra có ~sự suy nghĩ sai lầm… tự nghĩ rằng mình là vua nên có quyền làm điều đó… nhưng không ý thức ~điều ác mình đã làm chính là sự vi phạm ~điều răn của ĐCT

> Có lẽ Đavít tự suy luận lấy lý do bào chữa rằng: "Con người xác thịt… thì ai cũng yếu đuối hết; đâu có ai hoàn toàn đâu…" và tự suy luận thấy ~việc làm này không đáng chú ý, hay cần lo nghĩ đến...

> Cho đến khi ĐCT "nhúng tay vào"…

và sai tiên tri Nathan đến cáo trách vua Đavít về ~tội ác của ông…

> Sau khi nghe lời cáo trách... trong Thi Thiên 51 - chép lại tấm lòng đau thương thống hối ăn năn xưng tội của Đavít như thế nào?


> Trong bài Thi Thiên này với chỉ 12 câu đầu… c/ta thấy Đavít xưng chữ “tôi” tất cả ~30 lần

> “Tôi” đây không còn là “Tôi là vua, tôi được phước, tôi thế này, tôi thế nọ, tôi có quyền, hãy xem ~công đức của tôi đã làm…”

> Nhưng “tôi” đây mà Đavít xưng tội là 1 kẻ “gian ác” (4 lần)… vì đã phạm tội (9 lần) nghịch cùng ĐCT

> Đavít nhận biết rằng mình đã vi phạm luật pháp của ĐCT… đó là ~điều răn: 1) chớ giết người (ĐR#6), 2) chớ phạm tội tà dâm (ĐR#7), 3) chớ trộm cướp ~điều không thuộc của mình (ĐR#8), 4) chớ làm chứng dối (ĐR#9), 5) chớ tham vợ của người khác (ĐR#10)... và Đavít đã thú nhận lỗi mình đến chính Chúa

… và cầu xin sự từ bi, thương xót và tha thứ từ nơi Ngài
[PP] > 1 Tấm lòng đau thương thống hối ăn năn là sự nhận biết ~điều gian ác mình đã vi phạm nghịch cùng Chúa và biểu lộ theo sau qua lời xưng tội thành thật...

# 1 Giăng 1:9 lời hứa của Chúa cho ~ai thành thật ăn năn và xưng tội mình ra là gì? (If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.) "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."III. Từ Bỏ Sự Gian Ác

[PP] > 1 Tấm lòng ăn năn thành thật không phải chỉ là sự buồn rầu, khóc lóc, lời xưng tội ra mà thôi

... nhưng còn là sự thay đổi hẳn ý chí, tư tưởng của mình về tội ác... và muốn lìa bỏ nó

> Điều thường bị hiểu lầm nhất trong sự ăn năn

… đó là sự hối hận về ~điều ác mình đã làm... là đủ cho sự ăn năn rồi…

> Có ~người sau khi phạm 1 tội gì rồi... thì suốt ngày chỉ biết xót xa, cay đắng, khóc lóc thảm thiết, kêu la inh ỏi, đánh mình chịu tội.... nhưng vẫn chưa muốn lìa bỏ ~việc gian ác mình đã làm… thì đó chưa thật sự là ăn năn
[PP] # Lấy hình ảnh c/ta đi đổ rác mỗi ngày… nhất là sau khi làm cá, làm tôm, làm crawfish tanh hôi… c/ta lo vội gói chặt đồ dơ 2-3 lớp… và đem ngay ra thùng rác, xa khỏi trong nhà của mình, phải không?

> Đó là thái độ thật trong sự ăn năn… không còn muốn có sự liên hệ gì… với ~việc gian ác, ô uế mình đã làm

> Chứ không có ai ăn năn như là lúc mình lấy rác đổ ra phòng khách của mình, xưng từng thứ rác dơ dáy, ~việc làm xấu xa của mình… xong rồi thì đi lượm ~đồ dơ này lại và cất đi trên hộc tủ… nhưng chưa chịu đem rác rến, hôi thúi đó ra khỏi nhà mình, bỏ vào thùng rác ở ngoài… thì sự ăn năn đó có ích gì không?

[PP] > Ăn năn thật là lúc c/ta vất đi xa khỏi mình ~rác rến, tội lỗi xấu xa…
[PP] # Trong Thi Thiên 51, vua Đavít sau khi ăn năn thống hối… ông muốn ĐCT làm gì cho ông?

> Chú ý ~động từ như sau: “Xóa hết, rửa hết trọi, và tẩy sạch” (blot out, wash, clean) tội lỗi (5 lần)… nói lên Đavít không còn muốn có 1 mối liên hệ gì với ~điều gian ác mình đã làm nữa… vua xin ĐCT lấy khỏi ~việc gian ác này xa khỏi ông


[PP] > Sự ăn năn thật là sự thay đổi ý tưởng hoàn toàn… trở nên "ghét" điều gian ác mình đã vi phạm

và có tấm lòng cùng ý chí không muốn có phần chi nữa với ~điều gian ác này...

> Đó là định nghĩa thật của chữ ăn năn - dịch ra tiếng Anh là chữ “repentance” nghĩa là “turn around, turn away from sins to God” (Xoay ngược lại, xoay khỏi ~điều gian ác… mà quay trở về cùng ĐCT)

[PP] # Có người nói ăn năn không phải chỉ là nói"God! I'm sorry, sorry, sorry" mà thôi

... nhưng mà còn "change mind enough to be willing to quit sinning!


# Trong ẩn dụ “Người con trai hoang đàng” có chép trong Tin Lành Luca 15

> Đứa con trai khi đi chăn heo... thì mới “tỉnh ngộ”...

> Nó nhận biết lỗi lầm của mình… nó khóc lóc đau thương… nhưng không phải chỉ dừng ở đó

> Nó ăn năn thật… bằng cách quyết định đứng dậy, từ bỏ chuồn heo hôi hám, bẩn thỉu

quay trở về nhà cha của mình… là nơi có sự sống sung mãn...

> Tấm lòng ăn năn thật thì ghét bỏ tội lỗi... muốn từ bỏ nếp sống tội lỗi ngày trước…


# Câu chuyện huyền thoại về 1 tên ăn mày (homeless) sống gần cổng của 1 cung điện....

> 1 Ngày kia nó thấy người ta treo tấm bản loan báo... là vị vua ở thành đó sẽ mở 1 bữa tiệc đãi tất cả mọi người; ai đến cũng được... miễn là phải mặc 1 bộ áo đẹp....

> Nó nghe tin đó… nhưng thiết nghĩ làm sao mình có áo đẹp đây... để vào ăn tiệc

> Tên ăn mày bén tiến đến cổng thành và xin được vào gặp vua

... tên lính đi vào thưa và sau đó nó được vào gặp mặt vua

> Nó thành thật noí với vua là mình rất muốn được đến dự tiệc

... nhưng lại không có áo đẹp để mặc và xin được 1 chiếc áo lụa cũ của vua để mặc

> Vị vua thấy tội nghiệp tên ăn mày này can đảm mà dám vào xin... nên vua gọi hoàng tử của mình

và noí cho tên ăn mày này 1 chiếc áo lụa của con mình... để nó mặc đi đến dự tiệc...

> Tên ăn mày được vị hoàng tử cho 1 bộ quần áo lụa thật đẹp

... nó đứng trước gương ngắm nghía mà không ngờ mình có được...

> Vị hoàng tử còn nói với tên ăn mày này là cho nó luôn nó bộ áo lụa này, không có điều kiện chi hết

> Nó sấp mình xuống chân và cám ơn vị hoàng tử vô cùng...

> Khi tên ăn mày sắp bước ra về thì ngó thấy bộ quần áo cũ rách rưới của mình còn nắm dưới đất... thì tự nghĩ: "Nhỡ mà vị hoàng tử này 1 ngày đòi lại chiếc áo lụa đẹp này... thì làm sao mình còn có quần áo chi để mặc?" Thế là nó với tay ôm lấy bộ quần áo ăn mày cũ kỹ rách rưới và ra về...

> Đến ngày đi ăn tiệc, nó cũng đến với bộ áo lụa vị hoàng tử đã cho... nhưng cùng 1 lúc trên tay cũng ôm chặt lấy bộ quần áo ăn mày rách rưới của nó... vì sợ vị hoàng tử sẽ đòi lại chiếc áo lụa đẹp...

> Và vì cứ lo vướng nắm giữ lấy bộ quần áo ăn mày cũ rách trên tay

... mà nó không được thưởng thức nhiều ~món ăn ngon trong bữa tiệc đó

> Đi đâu tay nó vẫn còn giữ bộ đồ rách rưới bẩn thĩu đó... tuy rằng trên mình mặc 1 chiếc áo lụa đẹp

cho đến 1 ngày nó nằm trên giường hấp hối sắp chết

> Vị hoàng tử đến thăm... bên cạnh giường nó vẫn còn thấy bộ quần áo ăn mày rách rưới của nó...

> Vị hoàng tử cùng khóc với tên ăn mày... thấy tội nghiệp cho nó đã đánh mất đi biết bao nhiêu phước hạnh trong cuộc sống... cũng vì cứ vẫn còn giữ bộ đồ rách rưới đó...

> Có nhiều khi 1 số người trong c/ta giống như tên ăn mày trong câu chuyện này...

> Tuy là ~người được Chúa tha thứ sau khi nhận tội và xưng ra... nhưng nhiều khi vẫn cứ còn bám chặt vào ~việc gian ác... chưa chịu ăn năn thành thật mà từ bỏ ~điều này… để rồi cứ đánh mất đi biết bao nhiêu phước hạnh trong cuộc sống này…
> Chúa Giê-su đã 1 lần dậy rõ về nguyên tắc ăn năn thật là 1 thái độ dứt khoát với tội lỗi, từ bỏ ~việc gian ác… có chép trong Mathiơ 5:29-30 - (If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.) “Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.”

> Nếu sự gian ác là ~việc làm lừa dối người khác, ~điạ chỉ ô dâm trên internet, ~cay đắng, ~nghiện ngập, tham lam của cải đến nỗi xem thường điều răn của ĐCT, tà dâm mà c/ta chưa chịu lìa bỏ… thì thật c/ta chưa ăn năn… c/ta vẫn còn sống trong tội lỗi của mình… và cuộc sống sẽ chẳng kinh nghiệm được phước lành của Chúa đâu?


[PP] > ĐCT sẽ không ngồi yên đâu… Ngài có khi sẽ nhúng tay vào… sẽ cho phép ~họan nạn/tai họa xẩy ra để nhắc nhở con cái Chúa biết ý thức và ăn năn tội, quay trở về cùng Ngài…
[PP] a) Hãy xem đời sống của Samsôn... là kẻ mạnh nhất có chép trong sách CQX... nhưng cứ đùa giởn với tội lỗi... với ~người nữ ngoại quốc mà ĐCT cấm, không chịu ăn năn… để rồi 1 ngày bị kẻ thù cắt đầu trọc lóc, bị trói lại, bị móc mắt và làm kẻ nô lệ cho người ta cười chê
b) Hãy xem đời sống của Giôna… trong sách Giôna…

> ĐCT sai tiên tri Giôna chổi dậy, đi tới thành Ninive… mà giảng về sự đóan phạt, để cho dân thành ấy biết ăn năn, từ bỏ ~điều ác mà quay trở về cùng Ngài

> Sau khi nghe lời của ĐCT phán cùng mình… thì Giôna thay vì đi đến thành Ninive về phía đông… nhưng Giôna lại xuống thuyền đi ngược chiều về phia Tây đến thành Tarêsi

> Vì tiên tri Giôna chạy trốn Chúa… chắng ăn năn quay trở về… nên Ngài đã làm cho 1 cơn bão lớn (như Gustav, Ike?) thổi đến… và cuối cùng có 1 con cá lớn – nó nuốt Giôna trong bụng 3 ngày 3 đêm…

> Trong bụng cá hôi tanh, đen tối… Giôna cầu nguyện ăn năn với Chúa – “Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi.” (From inside the fish Jonah prayed to the LORD his God. He said: "In my distress I called to the LORD, and he answered me.)

c) Hãy xem sự kiện xẩy ra trong H/T Côrinhtô có chép 1 Côr. 11:29-32 – (For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judged ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world.) "vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ."

> Đương nhiên không phải tất cả ~tật nguyền, đau ốm nào cũng là nguyên nhân của tội lỗi gây nên... nhưng trong vòng 1 số các con cái của Chúa tại H/T Côrinhtô lúc đó bị đau ốm, tật nguyền và 1 số đã ngủ (có nghĩa là chết mất rồi)... vì họ cứ coi thường lễ tiệc thánh... mà Chúa Giê-su đã giao cho H/T... xem thường ~lời dạy dỗ, khuyên lơn của ~ACE trong Chúa... mà không biết ăn năn... nên Chúa đã phải nhúng tay vào… vì ĐCT là Đấng không hề say nghủ đâu!
> Khi nào thì con cái Chúa biết ăn năn và tìm kiếm Chúa?

> Có phải khi c/ta đang bụng no, giường ấm, mua được chiếc xe BMW 2008 - trả cash, khi cửa tiệm mình được thịnh vượng… tiền vào như nước, nhất là trong ngày Chúa Nhật, khi tậu được căn nhà trên 1 triệu $ không?

> Khó lắm; nhưng thường lại là khi mình bị nằm liệt giường, miệng thều thào với ~ống dẫn oxygen vào mũi, nước biển đang chích vào tay vì mắc phải 1 căn bịnh ung thư, hay bị stroke; khi mình chỉ biết còn vài tháng nữa để sống mà thôi; khi tình yêu tan vỡ, nhà cửa tan tành, khi bị thất bại tràn trề, khi đối diện với con đường bế tắc, khi ở trong bụng cá hôi tanh, đen tối như mực, đứng trước 1 con đường cùng bế tắc… mà ĐCT cho phép xẩy ra… c/ta mới thường dễ ăn năn tội và biết quay trở về cùng Chúa, phải không?

IV. Mối Liên Hệ Mới Lại

[PP] > Không phải từ bỏ ~sự gian ác mà thôi

… nhưng 1 người có tấm lòng ăn năn thật thì muốn có mối liên hệ mới lại với Chúa của mình


[PP] > Trong Thi Thiên 51:10-12… Đavít thật mong muốn điều gì? (Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me.) “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa. Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.”

> Chú ý ~động từ như là “Dựng nên, làm cho mới lại, và ban lại”… (Create new, renew, restore…)


[PP] > ACE có bao giờ khao khát làm lại được 1 điều gì không?

# Hồi còn nhỏ lúc khoãng 10 tuổi… bị mắc 1 căn bịnh gần như đau màng óc

> Suốt ngày nằm mê man và được chích 1 loại thuốc đặc biệt mỗi ngày 1 mũi… trong suốt 2 tuần lễ

> Sau khi được lành, thân hình ốm tong teo như bộ xương và bắt đầu được ăn cháo lại

> Tôi lúc đó thèm khát được ăn lại ~món thức ăn ngon như thịt kho, phở, bánh cuốn…
> Trong Thi Thiên 42:1 diễn tả hình ảnh sự thèm khát của tác gỉa muốn được tương giao lại với Chúa như thế nào? (As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God.) “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.”

> Khi Giôna bị ở trong bụng cá, ông thèm khát điều gì? Được ở trong “đền” của ĐCT để thờ phượng Ngài

> Khi Đavít ăn năn, vua thèm khát điều gì? Một lòng trong sạch, một thần linh ngay thẳng, sự vui vẻ lại về sự cứu rỗi của Chúa… (Pure heart, straight spirit, and the joy of his salvation) để có thể tương giao lại với Chúa

1) Có thể sự thờ phượng Chúa của mình đang trở nên vô vị, ~bài thánh ca nghe thấy chán ngấy

> Và dấu hiệu rõ ràng đó là c/ta khi đi thờ phượng Chúa… thường hay “đến trễ và lo về sớm”

2) C/ta sẵn sàng đổi chác 1 công chuyện ở đời này… cho 1 buổi nhóm 1 cách dễ dàng mà lương tâm chẳng cắn rứt# Có bao nhiêu người vì lý do bất đắt dĩ gì đó… không thể đi nhóm thờ phượng 1 tuần lễ, mà lương tâm cắn rứt… đến nỗi đã xin 1 copy bài giảng về để nghe và thờ phượng với Chúa riêng 1 mình?

> Nếu có vào nhóm… thì c/ta lại ưa ngồi xa, thay vì ngồi gần…# Thử hỏi nếu đây là 1 buổi “thi hoa hậu, Vietnamese idols”… thì các bạn trẻ sẽ ưa ngồi đâu?

# Thử hỏi nếu đây là Live show Paris By Night… thì 1 số quí vị sẽ thích ngồi đâu?

3) Có thể sự hầu việc Chúa đã trở nên 1 gánh nặng… biểu lộ trên gương mặt buồn bã

… giống như là phải mang 1 ách gì đó?

# Có người nói với MS… lý do con có gương mặt buồn bã khi vào nhà thờ

là bởi vì đó là lúc con đang vác TTG đi theo Chúa Giê-su?

4) Có thể lời Chúa thật là nhạt nhẽo… nên c/ta không còn có thì giờ tĩnh tâm mỗi ngày nữa…

> Cây đức tin không còn ra trái, đời sống tâm linh thiếu sức sống… đang bị nghẹt ngòi, hấp hối…

[PP] > Đây là lúc c/ta cần ăn năn, cần sự phục hưng lại tâm linh… để có lại mối liên hệ ngọt ngào với Chúa trong sự nhóm lại thờ phượng thường xuyên và thèm khát lời của Ngài

> Đây là lúc c/ta mỗi người phải thật sự xét lấy chính mình… mà ăn năn với Chúa…[PP] > Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi người c/ta hết thẩy!

> Xin Ngài nắm lấy tay c/ta… và dẫn đưa mỗi người c/ta trở lại sự yêu thương nóng cháy cho ĐCT, sự ngọt ngào của lời Chúa, và 1 tấm lòng sốt sắng hầu việc Ngài… như thuở ban đầu!


---------- Lời Mời Gọi

> Bài thánh ca số 308 - "Open our eyes, Lord!" Xin hãy mở mắt con!

> Có 2 căn bịnh tâm linh nguy hiểm… đó là bịnh mù và điếc thuộc linh

> Ai máng phải 2 căn bịnh này sẽ chẳng thấy chính ~tội lỗi của mình… để bước đến sự ăn năn thành thật

> Chỉ khi nào c/ta nhận biết ~điều gian ác của mình… dựa theo tiêu chuẩn của lời Chúa

... thì người đó mới ý thức cần sự ăn năn sửa đổi...

> Có ăn năn chấp nhận sự gian ác của mình… thì mới có thể bắt đầu mở miệng xưng tội cùng Ngài

> Có xưng tội… thì Chúa mới bắt đầu giúp thay đổi tư tưởng, ý chí… mà ghét bỏ tội lỗi

> Có ghét thì mới bắt đầu thèm khát có lại mối liên hệ với Chúa trong sự thờ phượng và học lời của Ngài
> Tấm lòng của c/ta có đang trai cứng không... mà không nhìn thấy ~điều mình cần phải ăn năn thống hối?

> Có bao giờ thật sự xét lấy chính đời sống tâm linh của mình chưa… theo như lời Kinh Thánh?

# Cơ hội lên miền Bắc thăm viếng 1 H/T… hầu hết ~căn nhà cũng đều có Basement… phòng dưới hầm nhà

> Thường ở dưới ~hầm nhà này… người ta thâu trữ ~đồ junk

# Is your basement full of junkies? Lust, bitterness, greed, bondages, anger, resentment, gossips, laziness…

> It’s time to take the trash out!# Hồi xưa khi còn ở với gia đình bên Hawaii - mỗi tối nghe gọi thằng Vinh đâu?

> No one likes trash… because they are stink! Have you driven behind the BFI truck?
> Nguyện xin Chúa mở con mắt, mở lỗ tai của c/con ra... để thấy ~việc gian ác

… cần ăn năn buổi sáng hôm nay...

> ĐCT là Đấng Thành Tín... sẽ tha thứ mọi tội của c/ta... khi c/ta thành thật ăn năn thống hối... quyết tâm lìa bỏ ~điều ác… và thèm khát mối liên hệ mới lại với Chúa qua sự thờ phượng và lời Kinh Thánh
> Chúa Giê-su tha thứ hết rồi... bây giờ hãy ra về và sanh ~trái mới… của 1 tấm lòng ăn năn thật

> Tìm cho được 1 cuốn Kinh Thánh và sách hướng dẫn… để bắt đầu giờ tĩnh tâm với Chúa mỗi buổi sáng...

> Tập dâng hiến cho Chúa trước từ đây... ngay sau khi lãnh check về

> Cắt hết ~cable… hoặc xóa hết ~địa chỉ Internet mà không được đẹp lòng Chúa

> Bớt lại thì giờ làm việc trong ngày thánh để có dư thì giờ thờ phượng, hầu việc Chúa

> Nhất quyết bắt đầu đi dự giờ tĩnh nguyện mỗi sáng Chúa Nhật... và học lớp TCN đúng giờ...

> Bỏ đi ~giấy tờ dối trá của mình mà đang có tên của người khác... hãy khai thật lòng!!....

> Xin lỗi ~người c/ta đã vấp phạm để hàn gắn lại mối liên hệ đổ vỡ...


> Vì thật nếu c/ta nói mình ăn năn... mà chưa ghét bỏ tội ác và dần dần sanh ~trái đẹp này

... thì ~lời ăn năn của c/ta chẳng có gía trị chi hết

> Vậy xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện ăn năn thành thật của c/ta... mà giúp mỗi người quay trở về với 1 tình yêu nóng cháy cho Chúa… một lòng trong sạch, một thần linh ngay thẳng, sự vui vẻ lại về sự cứu rỗi của Chúa… để có thể tương giao với Chúa… như thưở ban đầu!
------------------

It’s Time to Repent (Psalm 51:1-12)

To find a spiritual revival, it must begin at the “knee” level. Following is a heart of repentance. There are at least four steps for a true repentance. Many do not admit their sins because they have examined their life by the wrong standards. The only and correct standard is God’s laws. We sin when we break the laws of God. To repent, we must first see sins as God sees them. The second step of repentance is the confession with a contrite heart. David confessed that he was a wicked sinner because he broke at least five commandments of God. God promises to forgive those who sincerely confess his sins. True repentance does not end at a sorrowful confession, but a determination to turn away from sins and turn toward God. Do you dump your garbage one by one on the living room’s floor and then pick them back up? Repentance is when we take the trash out. David wanted God to blot out all of his sins. David hated his sins and ever wanted to have anything to do with them anymore. Don’t make mistake when our mouth says “I repent” but there is no fruits (changes) to turn away from our sins. If you confess your sins but are not willing to turn away from them, God may allow calamities to happen in order to bring you back because He does not sleep. Look at what happened to the lives of Samson, Jonah, and the Corinthians church. The last step of a true repentance is a thirst for a renewed relationship with God. David wanted back a pure heart, a steadfast spirit and the joy of his salvation. Are you thirsty for God as a deer pants for streams of water? The time to repent is NOW! May the Holy Spirit renew our spirit of worship, a desire of His word, and a zeal for serving Him as we sincerely repent our sins.[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]
{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-su nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}

Каталог: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung

tải về 100.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương