International poetry programmetải về 12.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.05.2018
Kích12.42 Kb.
INTERNATIONAL POETRY PROGRAMME

THE 8TH POETRY DAY OF VIETNAM
10am, Friday 26/2/2010

Russian Centre of Science and Culture in Hanoi, 501 Kim Mã, Hà nội
Several Russian songs will open the event, with performances by Nguyễn Thị Hoài Phong, a student from the Russian High School, and the band from the Russian Centre of Science and Culture in Hanoi.
Part I: Opening speeches


 1. Translator Hoàng Thúy Toàn, President of the Association for Translated Literature, Vietnamese Writers’ Association.

 2. Speech by poet Hữu Thỉnh, President of the Vietnamese Writers’ Association.

 3. Greetings from Mr. Lavrenev A.Iu., Director of the Russian Centre of Science and Culture in Hanoi.


Part II: International poetry & music programme

MCs: Translator Vũ Thế Khôi (Vietnamese) and poet/translator Nguyễn Phan Quế Mai (English)


1. Notes from a Terrace in Hanoi

J. Fossenbell (America) và Nguyễn Phan Quế Mai2. Autumn Streets

Trần Quang Quý và J. Fossenbell3. Hanoi morning greeted more softly

Mary Croy (America) và Nguyễn Phan Quế Mai 1. Eye color and questions

Tadeusz Rozewicz (Poland)

Ursula Bilska – Lê Bá Thự 1. Adam and Eva

Czeslaw Milosz (Poland)

Ursula Bilska – Lê Bá Thự6. Send *** - A. Pushkin (Russia)

Elena Vladimirovna Skyaeva – Hoàng Thúy Toàn 1. Send*** - A. Pushkin – Glinka

Xuân Thanh – Tôn Thất Triêm

 1. Poem Written by the Sea and Farewell Sầm Sơn

Phó Thiên Phóng (China) - Hữu Thỉnh

 1. Arirang – Koun (Korea)

Onayen – Lê Đăng Hoan

 1. Arirang – Korean folk song from Korea

Choir from Korean Culture Centre

Music by Tôn Thất Triêm 1. A pair of green spring eyes – Heiner (Germany)

Trần Đương

Xuân Thanh - Tôn Thất Triêm 1. Khi chiều buông – Alexander Blok (Russia)

Elena Vladimirovna Skyaeva – Nguyễn Xuân Hòa

13. A Ballad as Dawn Falls

Phan Văn Bích – Hồng Thụy

14. Afternoon on the hill – Eminescu (Rumania)

Auroza Otel – Phạm Viết Đào15. As a Saint – Anna Blandiana (Rumania)

Auroza Otel – Phạm Viết Đào16. Reflection – A.Akhmatova (Russia)

Elena Vladimirovna Skyaeva – Đức Mẫn17. The Birch Trees – N.Rubxov (Russia)

Xenhia Kranovaeva – Hồng Thanh Quang18. Farewell Vietnam (Greece)

Nguyễn Hữu Quý
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương