In dalat city, lam dong province agricultural landtải về 0.75 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.22

Vo Thi Sau

Whole the street
2.856
2.23


Xo Viet Nghe TinhPhan Dinh Phung(plot no.35 map no. 17 and plot no.584 map no. 30, ward7)

Xo Viet Nghe Tinh fork – Nguyen Cong Tru(over plot no. 1 map no. 17)

4.253

2.24

Planning area : Phan Dinh Phung- Nguyen Van Troi

6.363
2.25

Planning area : Phan Dinh Phung - Nguyen Cong Tru2.25.1
Path planning road about 10m

4.644
2.25.2
Path planning road about 6m

3.715
2.26

Planning area :park of Culture and urban - internal road planning

3.931
2.27

Planning area : Phan Dinh Phung – Hai Ba Trung2.27.1
Path planning road about 10m

5.480
2.27.2
Path planning road about 6m(pavement 4m)

5.025
2.27.3
Path planning road about 5m(pavement 3m)

4.384
2.27.4
Path planning road about 3m(pavement 3m)

3.288
3

Ward 3

3.1

An Binh

Whole the street
1.573
3.2

Ba Thang Tu

Whole the street
7.308
3.3

Ba Trieu

Whole the street
6.615
3.4

Chu

Van An


Whole the street
4.536
3.5

Dang Thai Than

Whole the street
2.612
3.6

Pass Prenn

From the fork road of Ba Thang Tu street – Dong Da

The fork road of Mimosa- Prenn

756
3.7

Pass Prenn

From the fork road of Mimosa - Prenn

Prenn Pridge

1.512
3.8

Dong Da

The beginning of 3/4 street (plot no. 171map no.29 and plot no.124 map no. 29

All of the Radio broadeast department (Department No.82 and No.10), plot no.160, 410 map no.29

3.087
3.9

Dong Da

The beginning of 3/4 street (plot no.171 map no.)29

Cable Car station (plot no.243 map no.29)

3.087
3.10

Dong Da

The remaining road (plot no. 477 map no.29, and plot no.164 map no.29)

Plot no.48 map no.18, and plot no.45 map no.17

2.326
3.11

Ha Huy Tap

Tran Phu (plot no.68, No.69 map no.5)

Da Minh Nonastery, Guest house No.5, Thanh An hotel (to plot no.146, 135map no.10)

5.292
3.12

Ha Huy Tap

The remaining road (From plot no.246, 35 map no.10)

All the plot no.32, 52 map no.18

2.326
3.13

Ho Tung Mau

Whole the street
6.615
3.14

Ho Tung Mau alley (behind Post-offiece)

Ho Tung Mau (From plot no.95, 87 map no.6)

Cơm Niêu Như Ngọc (plot no.67, 95 map no.6)

5.292
3.15

31 Ho Tung Mau alley (rear Xuan Huong Park)

Ho Tung Mau (From plot no.2 map no.5 and plot no.01 map no.19)

Nhat Nguyen coffee shop (plot no.04 map no.2)

5.954
3.16

Le Dai Hanh

Tran Quoc Toan

Tran Phu

10.206
3.17

The alley of Le Dai Hanh ( Kim Khue valley)

Le Dai Hanh( from plot no.3,8 map no.02)

The house no.47C Ho Tung Mau ( plot no.28, map no.6)

8.165
3.18

Luong The Vinh

Ha Huy Tap( plot no.135, 153 map no.10)

All of Le Quy Don school ( plot no.33 map no.45, plot no.93 map no.14)

3.024
3.19

General home

Tran Phu ( plot on.98,96 map no.06)

People Committees of Ward 3, the house no.23( all plot no.66, and plot no.73 map no.09)

5.486
3.20

General home

The remaining road from plot no.79,85 map no. 9

Xuan An market, plot no.96,111 map no.9

2.741
3.21

Pham Ngu Lao

Whole the street
8.065
3.22

To Hien Thanh

Whole the street
3.087
3.23

Branch lines within CP car transport company To Hien Thanh Road ( Area A, Area B, Area C)

2.778
3.24

Internal roads E, Planning Area To Hien Thanh

2.470
3.25

Tran Hung Dao

Tran Phu ( from plot no.87 Map No.5, plot no.86, Map No.4)

All of the Radio and television Lam Dong (plot no.14,Map No.12 and plot no.25, Map No.3)

8.222
3.26

Branch 2 Tran Hung Dao

Department of Planning and investment (plot no.87 and No.68 , Map No.5)

End of the road (plot no.18, Map No.20)

5.755
3.27

Tran Phu

Tran Hung Dao (From plot no.1 Palace Hotel and plot no.69 , Map No.5)

All of the share real Estate company (plot no.208, 204, Map No.7)

9.135
3.28

21 Tran Phu Alley (Rear Dalat share real Estate company)

Tran Phu (plot no.208 and No.206 , Map No.7)

Plot no.29, 44 , Map No.8

7.308
3.29

Tran Quoc Toan

Whole the street
7.308
3.30

Tran Thanh Tong

Whole the street
1.370
3.31

Truc Lam Yen Tu

Whole the street
1.116
3.32

Resorts Tuyen Lam lake _ left branch

Truc Lam Yen Tu

Project of Da Tien _ Phuong Nam share company

1.200
4

Ward 4

4.1

An Son

The beginning of the road plot no.12, Map No.23 and Nplot no.13 , Map No.23

An Son Fork (plot no.131, 222 , Map No.1)

2.755
4.2

An Son ( The Remaining Sections)

An Son Fork (plot no.131, 222, Map No.5)

An Son planning Area

1.929
4.3

An Son Branch

An Son Fork (plot no.223, 222, Map No.5)

Go to about 300 meter (All of plot no.383 and 384, Map No.5)

737
4.4

Ba Thang Hai

Nguyen Van Cu Fork (The beginning of Le Quy Don Road)(plot no.16, Map No.45, plot no.111 Map No.10)

Hoang Van Thu (All of Sai Gon Dalat Hotel) (plot no.190 and 117 , Map No.46)

11.907
4.5

Ba Trieu

Whole the street
6.615
4.6

Dao Duy Tu

Tran Phu (plot no. 10, 9, map no. 54)

All of house no.28 and 1/3( plot no.63, 150 map no.55)

6.174
4.7

Dao Duy Tu

Adjacent to the house number 28 and 1/3 (plot no. 63, 150 map no.55 )

Small bridge (plot no. 19, 36 map no. 60 )

3.087
4.8

Doan Thi Điem

Whole the street
6.615
4.9

Dong Tam

Whole the street
2.381
4.10

Hoang Van Thu

3/2 Street

Huyen Tran Cong Chua

5.292
4.11

04 Hoang Van Thu alley (behind the Sai Gon Hotel )

Plot no. 196, 194 map no.46

Plot no.182 map no.46

4.234
4.12

Huyen Tran Cong Chua

Hoang Van Thu Plot no.42 map no.19 Plot no. 98 map no. 47

All Dan Toc Noi Tru street ( Beginning of the Da Minh street ), House number 17 Plot no.1 map no.37 and Plot no. 52 map no. 49

3.704
4.13

Huyen Tran Cong Chua

The remaining road
2.373
4.14

Huynh Thuc Khang

Whole the street
3.584
4.15

Le Hong Phong

Whole the street
5.670
4.16

Mac Dinh Chi

3/2 Street ( plot no.136 map no. 46 Plot no. 75 map no. 46 )

Go to 200m, the end of the house no.25, 10( plot no.127,152 map no.46)

2.570
4.17

Mac Dinh Chi

The rest behind plot no.78,152 map no. 46

Mac Dinh Chi Planning area

2.117
4.18

Mac Dinh Chi Planning area

4.18.1
Path planning road about 12m

3.084
4.18.2
Path planning road about 8m

2.467
4.19

Ngo Thi Nham

Whole the street
907
4.20

Ngo Thi Sy

Beginning of the road ( plot no. 80 map no. 37 and plot no. 19 map no. 3 )

the house no.27E/1 (Mr. Hoang Trong Huan’s House ) Plot no.65 map no.42 and Plot no. 181 map no.2

1.210


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương