Imports, August & 8 months in 2008tải về 72.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích72.65 Kb.
Imports, August & 8 months in 2008
000 tons, USD million

 

 

July
in 2008

 

Estimate
August 2008

 

Accrued
8 months in 2008

 

8 months in
2008 vs. same period in 2007 (%)


Volume

Value

 

Volume

Value

 

Volume

Value

 

Volume

Value
TOTAL VALUE
7300700059286154.1
Domestic economic sector
4646450040063165.4
FDI sector
2654250019223141.3
Main items

Automobiles (*)
189


1441954257.8
Of which: Complete units

2.1

51
1.7

44
44.3

843
323.6

306.3
Machinery, equipment,
129813009601141.6
tools & spare parts
2833002346132.5
Electronics, computers and spare parts

1321

1468
1200

1248
9616

9118
113.7

194.3
Petroleum

428

430
430

464
6831

5473
138.7

181.3
Steel

116

105
120

103
2034

1459
145.8

218.1
Of which: Steal, rough

171

100
150

63
2503

1188
104.4

206.6
Fertilizer

37

17
30

14
593

233
148.0

224.8
Of which: Urea

158

297
150

295
1216

2139
118.2

140.3
Plastic in primary form
191


1901295141.2
Chemicals
1541601097136.4
Chemical products
7675539120.9
Medicaments
4545373157.1
Insecticides

62

55
65

53
642

517
117.5

133.2
Papers
2192001639117.4
Textiles, leather
4074003037118.2
Fabrics

34

68
35

68
275

534
99.9

112.4
Textile yarn

24

39
25

42
197

303
127.4

158.4
Cotton
1601701341170.4
Cattle feed and supplies

60

29
70

35
522

228
63.7

113.1
Wheat
103100787118.2
Wood and materials
5750372138.8
Milk and dairy products
6670515200.9
Fats & oils, animals & vegetables
6463523116.7
Motorbike(*)

7.3

7.9
7.0

7.6
97.1

98.3
118.6

114.9

 

Of which: Complete units

 (*) 000 units, million USD


Source: General Statistics Office of Vietnam.
: files -> editor -> file
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
file -> Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015
file -> Bảng 1: TỔng hợp xuất nhập khẩu của việt nam với hoa kỳ đến tháng 1-10 Đơn vị tính: triệu usd
file -> TÌnh hình ngoại thưƠng hoa kỳ 10 tháng 2010
editor -> CHỌn giống và nhân giống bằng hom các loài keo lai, keo lá tràM
editor -> QuyếT ĐỊnh số 24/2007/QĐ-bnn, ngày 09 tháng 4 năm 2007
editor -> DỰ Án tăng cưỜng năng lực quốc gia ứng phó VỚi biếN ĐỔi khí HẬU Ở việt nam nhằm giảm nhẹ TÁC ĐỘng và kiểm soát phát thải khí nhà KÍNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương